Рішення
від 23.02.2020 по справі 924/1346/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"24" лютого 2020 р. Справа № 924/1346/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Яроцького А.М., при секретарі судового засідання Адамчук І.П., розглянувши матеріали справи

за позовом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях

до Благодійної організації "Продуктова допомога"

про розірвання договору оренди №1971 від 30.03.2018р.

Представники сторін:

від позивача: Стецюк Т.Л.;

від відповідача: не з`явився

Відповідно до ст. 240 ГПК України в судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Процесуальні дії по справі .

24.12.2019 року до господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях до Благодійної організації "Продуктова допомога" про розірвання договору оренди №1971 від 30.03.2018р.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.12.2019 року вказану позовну заяву передано для розгляду судді Яроцькому А.М.

Ухвалою суду від 26.12.2019р. позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі для її розгляду за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 21.01.2020р.

Судом у підготовчому засіданні 21.01.2020р. постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 30.01.2020р., яку надіслано відповідачу.

Ухвалою суду від 30.01.2020р. закрито підготовче провадження, справу №924/1346/19 призначено до судового розгляду по суті у загальному позовному провадженні на 24.02.2020 р.

Виклад позицій учасників судового процесу, заяви, клопотання.

Позивач звернувся до суду з вимогою про розірвання договору оренди №1971 від 30.03.2018р.

В обґрунтування позовних вимог зазначено про неналежне виконання відповідачем умов договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності №1971 від 30.03.2018р., в частині сплати орендних платежів за січень-листопад 2019р. у сумі 12035,60 грн. З огляду на відсутність погодження Благодійної організації "Продуктова допомога" у позасудовому порядку щодо дострокового припинення дії договору №1971 від 30.03.2018р., позивач звернувся з позовом до суду.

Представник позивача в судовому засіданні 24.02.2020р. позовні вимоги підтримав в повному обсязі, просив задовольнити позов.

В судове засідання відповідач не з`явився, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, що підтверджується судовими повістками про вручення останньому ухвал суду від 21.01.2020р. та від 30.01.2020р. за адресою його місцезнаходження, визначеною у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Беручи до уваги приписи ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стосовно розгляду спору впродовж розумного строку, норми ч. ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, згідно з якими, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті і суд розглядає справу за відсутності такого учасника, враховуючи той факт, що відповідач належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, та те, що у суду є всі необхідні матеріали (докази) для вирішення спору по суті, спір належить вирішити у відсутності представника відповідача за наявними матеріалами справи.

Обставини, які є предметом доказування у справі, та докази, якими сторони підтверджують або спростовують їх наявність.

30.03.2018 року між Регіональним відділенням Фонду державного майна України у Хмельницькій області (орендодавець) (станом на час розгляду справи в суді - Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях) та благодійною організацією "Продуктова допомога" (орендар) укладено договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності (далі - договір) №1971, за умовами якого орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування державне окреме індивідуально визначене (нерухоме) майно - приміщення, реєстровий номер 02362894.1.АААДЕЖ341 загальною площею 85,1 кв.м. (в тому числі площа загального користування 4,6 кв.м.), яке розміщене за адресою: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький, 29000, на першому поверсі двоповерхової прибудови до адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, ідентифікаційний код 02362894 (балансоутримувач), вартість якого визначена згідно з висновком про вартість станом на 31.12.2017 року і становить за незалежною оцінкою 441865,00 грн. (п. 1.1 договору).

Згідно з п. 1.3 договору майно передається в оренду з метою розміщення благодійної організації.

Орендар вступає у строкове платне користування майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього договору та акта приймання-передавання майна (п. 2.1. договору).

Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року №786, із змінами та доповненнями, і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку - лютий 2018 року - 1753,48 грн. (п. 3.1 договору).

Орендна плата перераховується до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні 50% та 50% щомісяця не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним місяцем, відповідно до пропорцій розподілу, установлених п. 10 ч. 3 ст. 29 Бюджетного кодексу України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж (п. 3.6 договору).

Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та балансоутримувачу у визначеному п. 3.6 співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати (п. 3.7 договору).

У п. 5.3 договору до обов`язків орендаря віднесено своєчасну та в повному обсязі сплату орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу.

У п. 8.2 договору передбачено право орендодавця виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього договору.

Договір укладено строком на 10 років, що діє з 30.03.2018 року до 29.03.2028 року включно (п. 10.1 договору).

Зміни та доповнення до умов цього договору або його розірвання допускаються за взаємною згодою сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом 20 днів з дати їх подання до розгляду іншою стороною (п. 10.3 договору).

За змістом п. 10.6 чинність договору припиняється, в тому числі достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду.

У разі припинення або розірвання цього договору майно протягом трьох робочих днів повертається орендарем балансоутримувачу (п. 10.8 договору).

Договір підписаний сторонами, скріплений їхніми печатками, а також нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Федосєєвою О.О. та зареєстрований у реєстрі за №1228.

У додатку №1 до договору оренди сторонами погоджено розрахунок плати за базовий місяць оренди державного нерухомого майна.

На виконання умов договору Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Хмельницькій області по акту приймання-передавання індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності від 30.03.2018р. передано, а благодійною організацією "Продуктова допомога" прийнято в строкове платне користування державне окреме індивідуально визначене (нерухоме) майно - приміщення реєстровий номер 02362894.1.АААДЕЖ341, загальною площею 85,1 кв.м. (в тому числі, площа загального користування 4,6 кв.м.), яке розміщене за адресою: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький, 29000, на першому поверсі двоповерхової прибудови до адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області (додаток №2 до договору).

До матеріалів справи додано довідку про стан надходження орендної плати по договору оренди від 30.03.2018р. №1971, за змістом якої станом на 19.12.2019р. за БО "Продуктова допомога" рахується борг у розмірі 9718,64 грн. орендної плати, 1345,10 грн. пені, 971,86 грн. штрафу, який утворився за період з 30.03.2018р. по 19.12.2019р.

10.06.2019р. позивач надіслав відповідачу претензію з вимогою про сплату боргу, у відповідь на яку отримав лист від 24.06.2018р., в якому останній просить відстрочити сплату боргу до 01.08.2019р.

Під час дії договору відбулась реорганізація сторони у спірних правовідносинах.

Так, Наказом Фонду державного майна України від 11.04.2019р. №364 утворено Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях шляхом злиття Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області та Регіонального відділення Фонду державного майна по Хмельницькій області. Встановлено, що Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях є правонаступником майна, прав та обов`язків Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області та Регіонального відділення Фонду державного майна по Хмельницькій області.

Дані про державну реєстрацію Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях 19.04.2019р. внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Наказом Фонду державного майна від 18.06.19р. №579 визначено день початку роботи Регіонального відділення Фонду державного майна по Вінницькій та Хмельницькій областях 20.06.2019р.

За таких обставин, стороною договору №1971 слід вважати до 20.06.2019р. Регіональне відділення Фонду державного майна України у Хмельницькій області, а з 20.06.2019р. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях.

У листі №11-06-00992 від 28.10.2019р. "Про припинення дії договору оренди" адресованому відповідачу позивач повідомив, що станом на 28.10.2019р. за останнім рахується заборгованість по орендній платі у сумі 7759,96 грн., штраф у сумі 775,99 грн. та пеня в сумі 975,95 грн. Позивач просив відповідача терміново сплатити заборгованість по договору оренди №1971 від 30.03.2018р. та керуючись п. 2 ст. 188 ГК України запропонував припиняти дію договору достроково за взаємною згодою сторін. На підтвердження надіслання вказаної претензії додано копію рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 29.10.2019р.

Враховуючи систематичне невиконання відповідачем зобов`язань зі сплати орендних платежів за договором №1971 від 30.03.2018р., керуючись п. 3 ст. 26 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та п. 2 ст. 651 ЦК України, з огляду на відсутність добровільної згоди орендаря, позивач звернувся з позовом до суду про розірвання останнього.

Норми права, застосовані судом, оцінка доказів, аргументів, наведених учасниками справи, та висновки щодо порушення, невизнання або оспорення прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду.

Згідно зі ст. 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання іншою особою.

Захист свого особистого немайнового або майнового права та інтересу в суді кожна особа вправі здійснювати шляхом звернення з позовом, предмет якого або кореспондує із способами захисту, визначеними у ст. 16 ЦК України, договором або іншим законом.

Статтею 11 ЦК України передбачено, що цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно з частиною першою статті 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Частинами 1, 3, 5 ст. 626 Цивільного кодексу України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом, або не випливає із суті договору.

У відповідності до положень ст. ст. 6, 627 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно зі ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Як вбачається із матеріалів справи, 30.03.2018 року між сторонами укладено договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності №1971 (далі - договір), за умовами якого орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування державне окреме індивідуально визначене (нерухоме) майно - приміщення, реєстровий номер 02362894.1.АААДЕЖ341 загальною площею 85, 1 кв.м. (в тому числі площа загального користування 4,6 кв.м.), яке розміщене за адресою: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький, 29000, на першому поверсі двоповерхової прибудови до адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, ідентифікаційний код 02362894 (балансоутримувач).

Відповідно до ст. 759 ЦК України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Як передбачено ч.ч. 1, 5 ст. 762 ЦК України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з ст. ст. 18, 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (у редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин, надалі по тексту - Закон України "Про оренду державного та комунального майна") орендар зобов`язаний вносити орендну плату своєчасно та в повному обсязі, незалежно від результатів господарської діяльності.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

У ч. 3 ст. 26 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" встановлено, що договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду, у разі невиконання сторонами своїх зобов`язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

Судом враховується, що згідно з ст. 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" істотними умовами договору оренди є, зокрема, орендна плата з урахуванням її індексації.

Відтак, невнесення орендної плати в обумовленому договором розмірі та в установлений строк є істотним порушенням умов договору, внаслідок чого орендодавець (позивач) позбавляється суми орендної плати, на яку розраховував, укладаючи договір від 30.03.2018р.

З наданої позивачем довідки про стан надходження орендної плати по договору оренди від 30.03.2018р. №1971, вбачається, що за період з 30.03.2018р. по 19.12.2019р. БО "Продуктова допомога" не сплачено 9718,64 грн. орендної плати, 1345,10 грн. пені, 971,86 грн. штрафу, що свідчить про невиконання відповідачем своїх зобов`язань за договором оренди №1971 від 20.03.2018р. в частині своєчасної та у повному обсязі сплати орендної плати.

Невнесення орендної плати у визначеному договором обсязі та у встановлений строк є підставою для його розірвання відповідно до ст. 26 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч. 1 ст. 86 ГПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 14 ГПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ст. 73 ГПК доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом (ч. 3 ст. 13, ст. 74 ГПК України).

Беручи до уваги наведені вище положення закону, враховуючи встановлені судом факти та зміст позовних вимог, суд за належне позов Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях до Благодійної організації "Продуктова допомога" про розірвання договору оренди №1971 від 30.03.2018р. задовольнити.

Відповідно до ст. 129 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача у зв`язку з задоволенням позову.

Керуючись ст. ст. 129, 232, 233, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях до Благодійної організації "Продуктова допомога" про розірвання договору оренди №1971 від 30.03.2018р. задовольнити.

Розірвати договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності від 30.03.2018р. №1971, укладений між регіональним відділенням Фонду державного майна України по Хмельницькій області та Благодійною організацією "Продуктова допомога".

Стягнути з Благодійної організації "Продуктова допомога" (м. Хмельницький, Вінницьке шосе, буд. 6/2, ідентифікаційний код 38565608) на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях (21018, м. Вінниця, вул. Гололя, 10, вул. Соборна, 75, ідентифікаційний код 42964094) 1921,00 грн. витрат по сплаті судового збору.

Після набрання рішенням законної сили, видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ч. 1 ст. 256 ГПК України).

Апеляційна скарга подається до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку, передбаченому ст. 257 ГПК України, з урахуванням пп. 17.5 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повний текст рішення складено та підписано 28.02.2020р.

Суддя А.М. Яроцький

Віддруковано у 4 примірниках:

1- до справи,

2, 3- позивачу (29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75; м. Вінниця, вул. Гоголя, 10),

4 - відповідачу (29000, м. Хмельницький, Вінницьке шосе, 6/2).

Надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено01.03.2020

Судовий реєстр по справі —924/1346/19

Рішення від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Яроцький А.М.

Ухвала від 30.01.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Яроцький А.М.

Ухвала від 20.01.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Яроцький А.М.

Ухвала від 25.12.2019

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Яроцький А.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні