ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Справа № 420/7476/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Глуханчука О.В.,

секретар судового засідання - Любімова О.Є.

за участі сторін:

представника позивача - Постовара А.І. (на підставі службового посвідчення та Положення про сектор техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України в Одеській області)

представника відповідача - Книжник О.Є. (за посадовою інструкцією юрисконсульта та довіреністю)

представника відповідача - Бевзи І.В. (за витягом з наказу про прийом на роботу, посадовою інструкцією та довіреністю)

розглянувши у підготовчому засіданні заяву сторін про затвердження умов примирення у справі за адміністративним позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області до комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №10" Одеської міської ради про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю),

ВСТАНОВИВ:

10 грудня 2019 року до суду надійшов адміністративний позов Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області до комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №10" Одеської міської ради, у якому позивач просить застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду (контролю) у спосіб: у вигляді повного зупинення експлуатації будівель комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №10" Одеської міської ради за адресою: 65074, м.Одеса, вул. Малиновського, 61-А; у порядку: шляхом відключення будівель комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №10" Одеської міської ради за адресою: 65074, м. Одеса, вул. Малиновського, 61-А, від джерел електропостачання (або інших електромереж, електроприладів, пристроїв, обладнання, установок), обмеження до них доступу, за винятком проведення робіт з усунення недоліків, наданих в акті перевірки №136 від 13.09.2019 року, до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які впливають на ризик виникнення надзвичайної ситуації, аварії чи пожежі та можуть спричинити загрозу життю та здоров`ю людей, наведених (порушень) в акті перевірки №136 від 13.09.2019 року за переліком з 1-41.

Ухвалою суду від 16 грудня 2019 року відкрито загальне позовне провадження у справі.

04 лютого 2020 року ухвалою, занесеною до протоколу судового засідання від 04 лютого 2020 року, суд продовжив шістдесятидений строк проведення підготовчого провадження у справі № 420/7476/19 на 30 днів.

24 лютого 2020 року через канцелярію суду (вхід. № 8069/20) надійшла підписана сторонами заява про примирення сторін та затвердження умов примирення.

Відповідно до цієї заяви позивач - Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області з однією сторони та відповідач - комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №10" з іншої досягли примирення та уклали угоду, у вигляді наданої до суду заяви, у якій зафіксовані умови примирення.

Заяву про затвердження умов примирення сторони обґрунтували тим, що за зверненням керівника комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №10" у період з 12 лютого 2020 року по 13 лютого 2020 року проведено позапланову перевірку додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки - стану виконання попередніх приписів за адресою: вул. Малиновського, 61-А, м.Одеса, 65074, Міська клінічна лікарня №10.

За результатами позапланової перевірки складено акт від 13 лютого 2020 року, яким зафіксовано деякі порушення законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки та цивільного захисту, які залишились до виконання. Таким чином, сторони підтверджують усунення комунальним некомерційним підприємством "Міська клінічна лікарня №10" більшості порушень, викладених в акті перевірки №136 від 13 вересня 2019 року, а також, що відповідач вживає заходи щодо повного усунення порушень, відповідно до акту перевірки від 13 вересня 2019 року.

Щодо порушень виявлених позаплановою перевіркою від 13 лютого 2020 року, сторонами досягнуто згоди про усунення цих недоліків.

Відповідно до умов цієї заяви про примирення, сторони дійшли згоди щодо повного та остаточного врегулювання претензій, які були предметом судового розгляду у справі №420/7476/19.

Крім того, в заяві про затвердження умов примирення зазначено, що сторони мають належне уявлення про сутність цієї угоди про примирення і всіх її елементів. Не існує ніяких факторів, які могли б вплинути на їх уявлення про мету цієї угоди про примирення. Сторони підтверджують, що вищевикладені умови відповідають їх волевиявленню і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають їх дійсним інтересам. Сторони погоджуються, що їх волевиявлення, викладене в цій угоді про примирення, є вільним та здійсненним без будь-якого примусу.

У судовому засіданні 24 лютого 2020 року сторони підтримати заяву про примирення від 24 лютого 2020 року.

Розглянувши заяву сторін про затвердження умов примирення, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 47 КАС України, сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Водночас, згідно з ч. 6 ст. 47 КАС України, суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Відповідно до ч. 1 ст. 190 КАС України, сторони можуть повністю або частково врегулювати спір на підставі взаємних поступок. Примирення сторін може стосуватися лише прав та обов`язків сторін. Сторони можуть примиритися на умовах, які виходять за межі предмета спору, якщо такі умови примирення не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Умови примирення не можуть суперечити закону або виходити за межі компетенції суб`єкта владних повноважень.

Отже, законодавством регламентовано процесуальне право сторін врегулювати спір на будь-якій стадії судового розгляду шляхом примирення та повноваження суду затвердити умови їх примирення, якщо це не суперечить закону та не порушує чиї-небудь права, свободи або інтереси.

Згідно з ч. 3 ст. 190 КАС України, умови примирення сторони викладають у заяві про примирення сторін. Заява про примирення сторін може бути викладена у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі окремих документів: заяви однієї сторони про умови примирення та письмової згоди іншої сторони з умовами примирення.

За приписами ч. 4 ст. 190 КАС України до ухвалення судового рішення у зв`язку з примиренням сторін суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін у праві вчинити відповідні дії.

Судом встановлено, що заяву про примирення сторін, у якій викладені умови примирення, підписано заступником начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області А.С. Опаріним (підписант) та директором комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №10" Одеської міської ради І.М. Себовим (підписант), повноваження яких на вчинення дій від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписання договорів, підтверджуються відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Витяги наявні в матеріалах справи).

Отже, заяву про примирення підписано повноважними представниками.

Судом повідомлено сторонам, що згідно положень ст. 191 КАС України, ухвала про затвердження умов примирення є виконавчим документом та у разі невиконання ухвали суду про затвердження умов примирення вона може бути подана для її примусового виконання в порядку, визначеному законодавством для виконання судових рішень.

Також суд роз`яснив сторонам, що повторне звернення до суду зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається, в силу приписів ч. 2 ст. 239 КАС України.

Умови примирення, викладені в заяві від 24 лютого 2020 року, не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів сторін та інших осіб; умови примирення є виконуваними.

Відповідно до ч. 5 ст. 190 КАС України, умови примирення сторін затверджуються ухвалою суду. Затверджуючи умови примирення сторін, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

За приписами ч. 6 ст. 190 КАС України, суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні умов примирення і продовжує судовий розгляд, якщо: 1) умови примирення суперечать закону чи порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб або є невиконуваними; або 2) одну зі сторін примирення представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Дослідивши умови примирення сторін, суд встановив, що умови примирення не суперечать чинному законодавству та не порушують чиї-небудь права, свободи або інтереси, а відтак суд вважає можливим затвердити умови примирення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 238 КАС України, суд закриває провадження у справі, якщо сторони досягли примирення.

Згідно із приписами ч. 2 ст. 239 КАС України, у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

У відповідності з п. 2 ч. 2 ст. 183 КАС України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття провадження у справі у зв`язку з примиренням сторін на умовах, визначених в заяві (угоді) про примирення від 24 лютого 2020 року в адміністративній праві № 420/7476/19.

Керуючись ст.ст. 44, 47, 190, 191, 238, 239, 248, 256, 291, 293 КАС України,

УХВАЛИВ:

Затвердити умови примирення сторін у справі № 420/7476/19 за адміністративним позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області до комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №10" Одеської міської ради, у якому позивач просить застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду (контролю) у спосіб: повного зупинення експлуатації будівель комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №10" Одеської міської ради за адресою: 65074, м.Одеса, вул. Малиновського, 61-А; у порядку: шляхом відключення будівель комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №10" Одеської міської ради за адресою: 65074, м. Одеса, вул. Малиновського, 61-А, від джерел електропостачання (або інших електромереж, електроприладів, пристроїв, обладнання, установок), обмеження до них доступу, за винятком проведення робіт з усунення недоліків, наданих в акті перевірки №136 від 13.09.2019 року, до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які впливають на ризик виникнення надзвичайної ситуації, аварії чи пожежі та можуть спричинити загрозу життю та здоров`ю людей, наведених (порушень) в акті перевірки №136 від 13.09.2019 року за переліком з 1-41, викладені (умови) у заяві про примирення від 24 лютого 2020 року, а саме:

1. Відповідач - комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №10" Одеської міської ради (65074, м. Одеса, вул. Малиновського, 61-А; код ЄДРПОУ 01999052) зобов`язується:

1.1. Повністю усунути порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які зазначені в Акті перевірки №136 від 13.09.2019 року, у строк до 01.07.2020 року, а саме:

1.1.1. Забезпечення пожежної безпеки:

Приміщення урології та поліклініки не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією;

Приміщення лікарні не обладнані системою оповіщення про пожежу та управління евакуації людей третього типу (Спосіб оповіщення: мовленнєвий (запис і передача спеціальних текстів), світовий покажчик "ВИХІД"; черговість оповіщення: спочатку обслуговуючий персонал, апотім усіх інших за спеціально розробленою черговістю);

Відсутні насоси-підвищувачі внутрішнього протипожежного водогону.

Підвальне приміщення лікарні та поліклініки: З`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у відгалуджувальних та з`єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано в скрутку;

Відділення гінекології (5-поверх): Не надано акти прихованих робіт на прокладання електропроводки над підвісними стелями;

Відділення гастроентерології (5-поверх): Не надано акти прихованих робіт на прокладання електропроводки над підвісними стелями;

Терапевтичне відділення з неврологічними койками (4-поверх): З`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у відгалуджувальних та з`єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано в скрутку;

Відділення проктології (2-поверх): Не надано акти прихованих робіт на прокладання електропроводки над підвісними стелями;

Неврологічне відділення (1 поверх): З`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у відгалуджувальних та з`єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано вскрутку;

Поліклініка (3 поверх): З`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у відгалуджувальних та з`єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано вскрутку. Не надано акти прихованих робіт на прокладання електропроводки над підвісними стелями в кабінетах адміністративної будівлі;

2 поверх: З`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у відгалуджувальних та з`єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано вскрутку;

1 поверх: Не надано акти прихованих робіт на прокладання електропроводки над підвісними стелями в кабінетах адміністративної будівлі. З`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у відгалуджувальних та з`єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано вскрутку;

Фізіо-терапевтичне відділення (3 поверх): Не надано акти прихованих робіт на прокладання електропроводки над підвісними стелями в кабінетах адміністративної будівлі;

1 поверх: З`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у відгалуджувальних та з`єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано вскрутку;

Підвальне приміщення: З`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у відгалуджувальних та з`єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано вскрутку;

ТОВ Ірина та Ко (1-поверх): Аптечний пункт встановлено на переході з приймального відділення в будівлю поліклініки та перекриває шляхи евакуації;

Територія: Не проведено ремонт пожежної водойми ПВ-150;

ТОВ Тера ЛТД аптечний пункт №2 (1-поверх): З`єднання електропроводів виконано вскрутку;

1 поверх: Контрольно-приймальний прилад автоматичної пожежної сигналізації не сертифікований;

Патоморфологічна лаборотарія Одеського обласного патологоанатомічного бюро південо-західного відділення: З`єднання електропроводів виконано вскрутку.

1.1.2. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій:

Не проведено ідентифікацію потенційно небезпечного об`єкта (ПНО);

Не забезпечено працюючий персонал об`єкту засобами захисту органів дихання згідно норм належності. .

2. Відповідач - комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №10" Одеської міської (65074, м. Одеса, вул. Малиновського, 61-А; код ЄДРПОУ 01999052) відповідає за пожежну та техногенну безпеку на час дії угоди про примирення на об`єкті - комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №10" Одеської міської ради за адресою: вул. Малиновського, 61-А, м. Одеса, 65074.

2.1. Відповідач - комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №10" Одеської міської (65074, м. Одеса, вул. Малиновського, 61-А; код ЄДРПОУ 01999052) зобов`язується до 01.07.2020 року звернутись до Головного управління ДСНС України в Одеській області з клопотанням про проведення позапланової перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки виконання вимог попередніх приписів комунальним некомерційним підприємством "Міська клінічна лікарня №10" Одеської міської ради за адресою: вул. Малиновського, 61-А, м. Одеса, 65074.

3. Позивач - Головне управління ДСНС України в Одеській області (65091, м. Одеса, вул. Прохорівська, 6, код ЄДРПОУ 38643633) зобов`язується на підставі зави комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №10" Одеської міської ради здійснити позапланову перевірку додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки виконання вимог попередніх приписів на об`єкті - комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №10" Одеської міської ради за адресою: вул. Малиновського, 61-А, м. Одеса, 65074, упродовж 10 робочих днів з дня надходження клопотання (заяви) на проведення позапланової перевірки. У разі не усунення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки, зазначених в пункті 1.1. умов примирення сторін, позивач скеровує виконавчий документ до примусового виконання рішення суду.

Роз`яснити сторонам, що ухвала про затвердження умов примирення виконується сторонами в порядку і строки, які нею визначені. Ухвала про затвердження умов примирення є виконавчим документом. У разі невиконання ухвали суду про затвердження умов примирення вона може бути подана для її примусового виконання в порядку, визначеному законодавством для виконання судових рішень.

Повторне звернення до суду зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до П`ятого апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги до Одеського окружного адміністративного суду протягом 15 днів з дня складення ухвали. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали складено та підписано судом 28 лютого 2020 року.

Суддя О.В. Глуханчук

Дата ухвалення рішення 24.02.2020
Зареєстровано 29.02.2020
Оприлюднено 02.03.2020

Судовий реєстр по справі 420/7476/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.02.2020 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.02.2020 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.12.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону