Ухвала
від 24.02.2020 по справі 902/1045/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

про перехід до розгляду справи

за правилами загального позовного провадження

"25" лютого 2020 р. Cправа № 902/1045/19

Суддя Господарського суду Вінницької області Колбасов Ф.Ф., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи

за позовом: Виробничого підприємства "Хімтяжмонтаж" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (65003, м. Одеса, 2-й Лиманчик, 5-та лінія, будинок 13; адреса для листування: 21029, м. Вінниця, вул. Келецька, 126/136)

до: Фізичної особи - підприємця Рака Іллі Сергійовича ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 )

про стягнення 489 323, 35 грн. та розірвання договору субпідряду № 37/19 від 24.05.2019 р., -

За участю секретаря судового засідання Вознюк К.В.

Представників сторін

позивача: Лавренчук А.С. - згідно ордеру серії ВН № 123782 від 21.01.2020 р.; Седлецький В.І. - згідно довіреності № 1635 від 22.11.2019 р.;

відповідача: не з"явився;

присутня: Бартош О.В.

В С Т А Н О В И В :

10.12.2019 р. Виробниче підприємство "Хімтяжмонтаж" у формі товариства з обмеженою відповідальністю звернулось в Господарський суд Вінницької області із позовом до Фізичної особи - підприємця Рака Іллі Сергійовича про стягнення 489 323, 35 грн. (з яких: 430 348, 00 грн. - сума невикористаної попередньої оплати та 58975, 35 грн. - пеня) за неналежне виконання зобов`язань за договором субпідряду № 37/19 від 24.05.2019 р. та розірвання вказаного договору.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем зобов"язань за договором субпідряду № 37/19 від 24.05.2019 р. в частині виконання робіт, обумовлених договором.

Ухвалою від 11.12.2019 р. вказаний позов залишено без руху через відсутність належних доказів його надсилання іншій стороні.

23.12.2019 р. від Виробничого підприємства "Хімтяжмонтаж" у формі товариства з обмеженою відповідальністю до суду надійшла заява № 1207/ПП від 17.12.2019 р. про усунення недоліків позовної заяви. До вказаної заяви позивачем додано опис вкладень в поштовий конверт від 16.12.2019 р. та оригінал розрахункової квитанції №6511103579119. Згідно поданого разом із позовною заявою клопотання № 1204/ПП від 03.12.2019 р. позивач просив суд провести розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Таким чином, оскільки позивач усунув недоліки, які стали підставою для залишення позову без руху, суд ухвалою від 27.12.2019 р. прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі № 902/1045/19. Вказаною ухвалою суд ухвалив справу № 902/1045/19 розглядати за правилами спрощеного позовного провадження; судове засідання для розгляду справи по суті призначено на 27.01.2020 р.

В судовому засіданні 27.01.2020 р. представник позивача подав до суду заяву від 27.01.2020 р. та клопотав про долучення до матеріалів справи копій додатків до позову, з метою належного доведення обставин, на які позивач посилається у позовній заяві.

Ухвалою від 27.01.2020 р. відкладено розгляд справи по суті в порядку спрощеного позовного провадження до 11.02.2020 р., про що повідомлено сторони відповідно до ч. 2 ст. 120 ГПК України.

Ухвалою від 11.02.2020 р. відкладено розгляд справи по суті в порядку спрощеного позовного провадження до 25.02.2020 р.

24.02.2020 р. від позивача до суду надійшли додаткові письмові пояснення № 02/ПП від 20.02.2020 р.

24.02.2020 р. від відповідача до суду надійшла заява про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв"язку із перебуванням останнього на лікарняному.

На вказану дату (25.02.2020 р.) в судове засідання з`явилися представники позивача.

Відповідач правом участі в судовому засіданні повторно не скористався. Про дату, час та місце судового засідання відповідач повідомлявся належним чином - ухвалою суду від 11.02.2020 року.

Представник позивача в судовому засіданні клопотав про витребування у відповідача актів виконаних робіт, оскільки у позивача вони відсутні.

На вказане клопотання суд зазначив, що первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факт виконання відповідачем робіт за договором на суму 309652, 00 грн., про що йдеться в позові, і які не заперечуються позивачем повинні бути наявні у позивача.

Дослідивши подані сторонами докази, здійснивши аналіз предмета та підстав позову, категорії та складності справи, суд дійшов висновку про складність даного спору та необхідність додаткового дослідження матеріалів справи.

Відтак, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, зібрання та оцінки відповідних доказів, суд вважає за необхідне здійснити перехід від спрощеного позовного провадження до розгляду даної справи за правилами загального позовного провадження з призначенням підготовчого засідання.

Представник позивача в судовому засіданні не заперечив проти переходу до розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Згідно ч. 6 ст. 250 ГПК України, якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.

Згідно вимог ч. 3 ст. 177 ГПК України, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Згідно приписів статті 181 ГПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

За змістом статті 182 ГПК України визначено, що підготовче засідання проводиться з повідомленням учасників справи, а також наведено дії, які здійснює суд у підготовчому засіданні з метою забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі № 902/1045/19.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 42, 113, 118, 119, 165, 177, 181, 182, 234, 235, 250 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В :

1. Перейти від розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження до розгляду справи №902/1045/19 за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження.

2. Підготовче засідання у справі призначити на 17 березня 2020 р. о 12:00 год., в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, 4-й поверх, зал № 8).

3. Зобов`язати позивача, відповідача надати суду докази виконання відповідачем робіт за договором субпідряду № 37/19 від 24.05.2019 р. на суму 309 652, 00 грн. (акти виконаних робіт тощо).

4. Зобов"язати відповідача до дня наступного судового засідання подати до суду та позивачу відзив на позов з урахуванням ст. 165 ГПК України.

5. Зобов`язати позивача до дня наступного судового засідання подати до суду відповідь на відзив з дотриманням вимог ст. 166 ГПК України.

6. Зобов`язати учасників справи подати усі наявні у них докази, що стосуються предмету спору в даній справі, в порядку та строки, встановлені судом, не приховувати докази.

7. Сторонам подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

8. Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст.135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

9. Ухвала набирає законної сили відповідно до ст. 235 ГПК України та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

10. Копію ухвали надіслати сторонам рекомендованими листами з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://vn.arbitr.gov.ua.

Дана ухвала підписана 02.03.2020 р.

Суддя Колбасов Ф.Ф.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (21029, м. Вінниця, вул. Келецька, 126/136)

3, 4, 5 - відповідачу (АДРЕСА_1; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —902/1045/19

Постанова від 26.10.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Бучинська Г.Б.

Ухвала від 23.09.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Бучинська Г.Б.

Ухвала від 14.09.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Бучинська Г.Б.

Ухвала від 20.08.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Бучинська Г.Б.

Ухвала від 19.07.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

Рішення від 19.07.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

Ухвала від 27.05.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

Ухвала від 28.04.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

Ухвала від 08.04.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

Ухвала від 18.03.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні