Ухвала
від 26.02.2020 по справі 902/1033/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

про продовження підготовчого провадження

та відкладення підготовчого засідання

"27" лютого 2020 р. Cправа № 902/1033/19

Суддя Господарського суду Вінницької області Колбасов Ф.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Кристал" (23130, Вінницька область, Жмеринський район, смт. Браїлів, вул. Заводська, 1)

до: Браїлівської селищної ради Жмеринського району Вінницької області (23130, Вінницька область, Жмеринський район, смт. Браїлів, вул. Гагаріна, 4)

про стягнення 495 000,00 грн, -

При секретарі судового засідання Вознюк К.В.

Представники сторін

позивача: Кривонос С.П. - згідно довіреності від 14.02.2019 р.;

відповідача: Копитко О.В. - згідно довіреності від 06.11.2019 р., Резедент В.Д. - селищний голова.

В С Т А Н О В И В :

06.09.2019 р. на адресу Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Кристал" до Браїлівської селищної ради Жмеринського району Вінницької області про стягнення 495 000, 00 грн. - помилково перерахованих коштів.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 13.12.2018 р. ОСОБА_2 помилково перерахував кошти у розмірі 495 000,00 грн. на користь Браїлівської селищної ради.

Ухвалою суду від 09.12.2019 р. вказану позовну заяву залишено без руху, в зв`язку з відсутністю доказів сплати судового збору.

19.12.2019 р. із супровідним листом № 78 від 18.12.2019 р. від Товариства з обмеженою відповідальністю "Кристал" до суду надійшла квитанція № 24324103 від 17.12.2019 р. про сплату 7425,00 грн. судового збору.

Ухвалою від 24.12.2019 р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; ухвалено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання у справі призначено на 20.01.2020 р.

14.01.2020 р. від відповідача до суду надійшов відзив № 02-19/10 від 09.01.2020 р. на позовну заяву, в якому Браїлівська селищна рада просить суд відмовити в задоволені позову.

Ухвалою від 20.01.2020 р. підготовче засідання відкладено до 30.01.2020 року.

29.01.2020 року від позивача до суду надійшла відповідь на відзив, у якій останній просить суд позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

30.01.2020 р. від представника позивача до суду надійшли письмові пояснення № 3 - КР від 29.01.2020 р. по суті заявлених позовних вимог та клопотання № 2- КР від 29.01.2020 р. про приєднання доказів до матеріалів справи.

30.01.2020 р. в судовому засіданні оголошено перерву до 11.02.2020 року.

11.02.2020 р. в судовому засіданні оголошено перерву по справі до 27.02.2020 р., про що винесено ухвалу.

27.02.2020 р. від представника позивача до суду надійшло клопотання № 02-К від 26.02.2020 р. про продовження строку підготовчого провадження та відкладення підготовчого засідання, оскільки станом на 26.02.2020 р. з"явилися нові обставини, які можуть суттєво вплинути на вирішення справи та потребують підтвердження належними та допустимими доказами та в зв"язку з чим виникла необхідність у зміні підстав позову.

На визначену судом дату - 27.02.2020 р. в судове засідання з"явилися представники позивача та відповідача.

27.02.2020 р. в судовому засіданні оголошувалася перерва.

В судовому засіданні представник відповідача заперечив проти клопотання представника позивача про продовження строку підготовчого провадження.

Розглянувши клопотання представника позивача про відкладення підготовчого засідання та продовження підготовчого провадження, суд приходить до висновку про можливість його задоволення, продовження строку підготовчого провадження та відкладення підготовчого засідання на іншу дату з огляду на наступне.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 42 ГПК України, учасники справи мають право подавати заяви та клопотання.

Згідно з положеннями ч. 1-2 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Зважаючи, що строк підготовчого провадження закінчується, господарський суд з метою повного та всебічного з`ясування всіх обставин справи, та, відповідно, з метою розгляду у підготовчому засіданні питань, визначених ст. 182 ГПК України, дійшов висновку про необхідність продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

Згідно з п. 1, п. 3 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу, в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст. ст. 2, 4 Господарського процесуального кодексу України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

З огляду на вищезазначене, та у зв`язку з необхідністю забезпечення реалізації всіма учасниками процесу своїх процесуальних прав і обов`язків, суд вважає за необхідне задоволити клопотання представника позивача, продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів та відкласти підготовче засідання на іншу дату.

Керуючись ст.ст. 42, 118, 120, 121, ч. 3 ст. 177, ст.ст.183, 232, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В :

1. Продовжити строк підготовчого провадження у справі №902/1033/19 на 30 днів.

2. Відкласти підготовче засідання до 12.03.20 р. о 10:00 год., в приміщенні Господарського суду Вінницької області, за адресою: вул. Пирогова, буд. 29, м. Вінниця (4-й поверх, к. 407).

3. Зобов"язати сторін направити в судове засідання уповноважених представників, явку яких визнати обов"язковою, останнім мати при собі, відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, документи, що підтверджують їх повноваження.

4. Подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

5. Учасникам процесу подавати заяви і клопотання відповідно до ст.ст. 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

6. Попередити сторони про відповідальність за невиконання процесуальних обов`язків та зловживання процесуальними правами, встановлену ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

7. Дана ухвала набирає законної сили з дня її оголошення у відповідності до ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду на підставі ст. 255 Господарського кодексу України.

8. Копії ухвали направити сторонам рекомендованими листами з повідомленнями про вручення поштових відправлень.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://vn.arbitr.gov.ua.

Ухвала підписана 02.03.2020 р.

Суддя Колбасов Ф.Ф.

віддрук. 3 прим.:

1 - до справи

2 - ТОВ "Кристал" (23130, Вінницька обл., Жмеринський р-н., смт. Браїлів, вул. Заводська, 7)

3 - Браїлівській селищній раді Жмеринського району Вінницької області (23130, Вінницька обл., Жмеринський р-н., смт. Браїлів, вул. Гагаріна, 4)

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —902/1033/19

Ухвала від 12.03.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

Ухвала від 13.02.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

Ухвала від 21.01.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

Ухвала від 23.12.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

Ухвала від 08.12.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні