Ухвала
від 24.02.2020 по справі 870/13/20
ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81


УХВАЛА

"25" лютого 2020 р. Справа №870/13/20

Суддя Кравчук Н.М.

секретар судового засідання Кобзар О.В.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Полетехніка» за вих.№26 від 27.01.2020 (вх. № ЗАГС 01-05/431/20 від 29.01.2020)

про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Правова Ліга» від 13.01.2020

у третейській справі: №70/2019 (третейський суддя В.С.Федірко)

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Полетехніка» , м. Пологи, Запорізька область

до відповідача: Фермерського господарства «Марія-Б» , с. Смаржинці, Погребищенський район, Вінницька область

про стягнення 317 733,34 грн.

за участю учасників справи:

від позивача (заявника): не з`явився

від відповідача: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Правова Ліга» від 13.01.2020 у справі №70/2019 позовні вимоги ТзОВ «Полетехніка» задоволено в повному обсязі. Стягнуто з ФГ «Марія-Б» на користь ТзОВ «Полетехніка» грошові кошти у розмірі 321 210,68 грн. з яких: 221 113,03 грн. - сума основного боргу; 12 131,24 грн. - пені; 74 222,60 грн. - штрафу; 1 339,09 грн. - 3% річних; 8 927,38 грн. - товарного кредиту; 3 477,34 грн. - сума третейських витрат.

29.01.2020 до Західного апеляційного господарського суду надійшла заява ТзОВ «Полетехніка» про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Правова Ліга» від 13.01.2020 у третейській справі №70/2019.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 03.02.2020 заяву ТзОВ «Полетехніка» призначено до розгляду на 25.02.2020.

10.02.2020 до Західного апеляційного господарського суду від Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Правова ліга» надійшли матеріали третейської справи №70/2019. Третейський суд в листі за № 70 від 07.02.2020 (вх. №ЗАГС 01-09/154/20) зазначив про відсутність інформації щодо скасування рішення від 13.01.2020 у третейській справі №70/2019.

На виконання вимог ухвали суду від 03.02.2020 ТзОВ «Полетехніка» на поштову адресу суду надіслало лист (зареєстрований в канцелярії суду за вх. № 01-04/1007/20 від 17.02.2020), у якому зазначило, що третейське застереження, яке міститься в п.10.1 Договору поставки №АК-030/2019 від 05.09.2019 не визнано недійсним, рішення третейського суду від 13.01.2020 у справі №70/2019 не скасовано, в провадженні інших судів відсутні заяви про оскарження чи скасування рішення третейського суду від 13.01.2020 у справі № 70/2019.

Заявник участі уповноваженого представника в судовому засіданні 25.02.2020 не забезпечив, хоча своєчасно та належним чином був повідомлений про дату, час і місце розгляду справи.

Відповідач також участі уповноваженого представника в судовому засіданні 25.02.2020 не забезпечив, ухвала суду від 03.02.2020 надіслана останньому за адресою: с. Смаржинці, Вінницька область, 22213. Проте, поштове відправлення (ухвала суду) не було вручено ФГ «Марія-Б» та повернуто відділенням поштового зв`язку на адресу суду, на підставі «інших причин - відмови одержувача» . Вказані причини не дали змоги виконати обов`язки щодо пересилання поштового відправлення. Вищезазначена адреса відповідає місцезнаходженню ФГ «Марія-Б» , яке зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Зі змісту статтей 120 та 242 ГПК України вбачається, що особи, які беруть участь у справі вважаються належним чином повідомлені, якщо ухвалу про відкриття провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, зазначеною в матеріалах справи), суд не зобов`язаний розшукувати учасника справи, а керується тільки адресою, вказаною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Отже, у разі якщо судове рішення про вчинення відповідної процесуальної дії направлено судом за належною адресою і повернено поштою у зв`язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії. Водночас суд зазначає, що за змістом статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень" кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі.

Таким чином, суд вважає за можливе розглянути заяву ТзОВ «Полетехніка» про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Правова Ліга» від 13.01.2020 у справі №70/2019 у відсутності представників сторін третейського спору.

Дослідивши матеріали третейської справи, розглянувши заяву про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, суд виходить з такого.

05.09.2019 між ТзОВ «Полетехніка» та ФГ «Марія-Б» було укладено Договір № АК-030/2019.

Зі змісту п.1.1. Договору вбачається, що Договір є змішаним та містить в собі елементи договору поставки та договору зберігання. Цим Договором регулюються відносини сторін з поставки сільськогосподарської техніки, насіння для сівби, засобів захисту рослин (далі - Товар) та відносини сторін зі зберігання Товару. Найменування, ціна (вартість), кількість, строки, порядок оплати та поставки Товару, розмір товарного кредиту визначаються Сторонами в Специфікаціях, які є невід`ємною частиною Договору.

Пунктом 10.1. Договору № АК-030/2019 від 05.09.2019 передбачено, що усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього Договору, підлягають вирішенню у постійно діючому Третейському суді при Асоціації Правова Ліга (сайт суду - http://sud.te.ua) у відповідності з його Регламентом. Третейський розгляд справи здійснюється постійно діючим Третейським судом у складі з одного третейського судді. Місце знаходження Третейського суду та місце розгляду спору: м. Тернопіль, майдан Волі, 4, поштовий індекс 46001. Мова третейського судочинства - Українська. Сторони є такими, що розуміють правовий зміст та правові наслідки цього третейського застереження та вважають їх звернення до Третейського суду достатнім заходом захисту своїх прав.

Внаслідок неналежного виконання відповідачем своїх зобов`язань за Договором № АК-030/2019 ТзОВ «Полетехніка» звернулося до Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Правова Ліга» з позовом про стягнення 221 113,03 грн. суми основного боргу; 12 131,24 грн. пені; 74 222,60 грн. штрафу; 1 339,09 грн. 3% річних та 8 927,38 грн. товарного кредиту.

Як було зазначено вище, третейський суд дійшов висновку про обґрунтованість вказаних позовних вимог.

Рішення третейського суду ухвалено 13.01.2020 та набрало чинності в цей же день.

З матеріалів третейської справи також випливає, що ФГ «Марія-Б» належним чином було повідомлене про третейський розгляд справи №70/2019.

Відповідно до частини 1 статті 50 Закону України «Про третейські суди» сторони, які передали спір на вирішення третейського суду, зобов`язані добровільно виконати рішення третейського суду без будь-яких зволікань чи застережень.

Відповідно до вимог статті 51 Закону України «Про третейські суди» рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених цим Законом.

За приписами частини 1 статті 55 Закону України «Про третейські суди» рішення третейського суду виконуються зобов`язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні.

Відповідно до статті 57 Закону України «Про третейські суди» рішення третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження» .

У разі, коли рішення третейського суду не виконується добровільно зобов`язаною цим рішенням стороною, інша сторона може подати до компетентного суду заяву про видачу виконавчого документа, яким у господарському судочинстві, згідно зі статтею 327 Господарського процесуального кодексу України та пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» , є наказ.

Виконавчий документ, виданий на підставі рішення третейського суду, може бути пред`явлений до примусового виконання в строки, встановлені Законом України «Про виконавче провадження» .

Частиною 1 статті 56 Закону України «Про третейські суди» визначено, що заява про видачу виконавчого документа може бути подана до компетентного суду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом. Така заява підлягає розгляду компетентним судом протягом 15 днів з дня її надходження до суду. Про час та місце розгляду заяви повідомляються сторони, проте неявка сторін чи однієї із сторін не є перешкодою для судового розгляду заяви.

Згідно з частиною 2 статті 352 Господарського процесуального кодексу України заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду подається до апеляційного господарського суду за місцем проведення третейського розгляду протягом трьох років з дня ухвалення рішення третейським судом.

За нормами частини 3 статті 354 Господарського процесуального кодексу України при розгляді справи в судовому засіданні господарський суд встановлює наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 355 цього Кодексу.

При розгляді заяви про видачу виконавчого документа господарський суд зобов`язаний перевірити наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі виконавчого документа незалежно від наявності заперечень іншої сторони. Якщо сторона, на користь якої винесено рішення третейського суду, звернулася із заявою про видачу виконавчого документа, а інша сторона проти цього не заперечує, це не звільняє господарський суд від обов`язку перевірити наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі виконавчого документа.

Відповідно до статті 355 Господарського процесуального кодексу України суд відмовляє у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, якщо:

1) на день ухвалення рішення за заявою про видачу наказу рішення третейського суду скасовано судом;

2) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;

3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею наказу, а причини його пропуску не визнані господарським судом поважними;

4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;

5) третейська угода визнана недійсною;

6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;

7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, не передбачені законом;

8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу господарського суду відповідну справу;

9) третейський суд вирішив питання про права та обов`язки осіб, які не брали участі у справі.

У даному випадку рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Правова Ліга» від 13.01.2020 у справі №70/2019 не скасовано компетентним судом; справа підвідомча Третейському суду; строк для звернення з заявою про видачу наказу не пропущений; рішення прийнято у спорі, передбаченому третейською угодою; остання не визнана недійсною компетентним судом; доказів того, що склад Третейського суду сформований в порушення вимог Закону України «Про третейські суди» та третейській угоді, не надано; рішення Третейського суду не містить способів захисту прав, які не передбачені законами України, Третейський суд не вирішував питання про права і обов`язки осіб, які не брали участі у справі.

При розгляді заяви про видачу виконавчого документа господарський суд не здійснює оцінки законності і обґрунтованості рішення третейського суду в цілому, а лише встановлює відсутність або наявність підстав для задоволення заяви про видачу виконавчого документа, визначених ст. 56 Закону України «Про третейські суди» та ст. 355 ГПК України.

Оскільки судом встановлено відсутність підстав для відмови у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених ст. 355 ГПК України та ч. 6 ст.56 Закону України «Про третейські суди» , то заява ТзОВ «Полетехніка» про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Правова Ліга» від 13.01.2020 у справі №70/2019 підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 9 ст. 129 ГПК України, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Відтак, сплачена позивачем у третейській справі сума судового збору відповідно до ст.129 ГПК України покладається на відповідача, оскільки, станом на дату звернення позивача до суду з даною заявою, рішення Третейського суду не виконано відповідачем.

Керуючись ст. ст. 129, 354, 356 ГПК України, Західний апеляційний господарський суд,

У Х В А Л И В:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Полетехніка» про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Правова Ліга» від 13.01.2020 у справі №70/2019 задовольнити.

2. Видати наказ на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Правова Ліга» від 13.01.2020 у справі №70/2019 наступного змісту:

«Стягнути з Фермерського господарства «Марія-Б» (місцезнаходження: Вінницька обл., Погребищенський район, село Смаржинці, ідентифікаційний код 34334842) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Полетехніка» (місцезнаходження: юридична адреса: Запорізька обл., м. Пологи, вул. Зарічна, буд. 55 А; адреса для листування: м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 121 В, ідентифікаційний код 34217047) грошові кошти у розмірі 321 210,68 грн. з яких: 221113,03 грн. - основний борг; 12 131,24 грн. - пеня; 74 222,60 грн. - штраф; 1 339,09 грн. - 3 % річних; 8 927,38 грн - товарний кредит; 3 477,34 грн. - сума третейських витрат ".

" Стягнути з Фермерського господарства «Марія-Б» (місцезнаходження: Вінницька обл., Погребищенський район, село Смаржинці, ідентифікаційний код 34334842) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Полетехніка» (місцезнаходження: юридична адреса: Запорізька обл., м. Пологи, вул. Зарічна, буд. 55 А; адреса для листування: м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 121 В, ідентифікаційний код 34217047) 1051,00грн у відшкодування витрат по сплаті судового збору за подання заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду".

Ухвала суду може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку, встановленому для оскарження рішення суду першої інстанції.

Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Матеріали третейської справи № 70/2019 повернути Постійно діючому третейському суду при Асоціації «Правова Ліга» .

Суддя Н.М. Кравчук

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —870/13/20

Судовий наказ від 18.03.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Кравчук Наталія Миронівна

Судовий наказ від 18.03.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Кравчук Наталія Миронівна

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Кравчук Наталія Миронівна

Ухвала від 05.02.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Кравчук Наталія Миронівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні