Постанова
від 25.02.2020 по справі 916/2116/19
ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД


П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року м. ОдесаСправа № 916/2116/19 Південно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Аленіна О.Ю.

суддів: Лавриненко Л.В., Філінюка І.Г.

при секретарі судового засідання: Герасименко Ю.С.

за участю представників учасників справи:

від ПП "ОККО Контракт" - адвокат Покора І.Є.

від ПАТ "Українське Дунайське пароплавство" - адвокат Яременко Ю.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

Приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство"

на додаткове рішення Господарського суду Одеської області від 25.11.2019

по справі №916/2116/19

за позовом Приватного підприємства "ОККО Контракт"

до Приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство"

про стягнення 275142,53 грн.

ВСТАНОВИВ

Рішенням господарського суду Одеської області від 01.11.2019 позов задоволено частково, стягнуто з ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" на користь ПП "ОККО Контракт" пеню в сумі 32699,05 грн., 3% річних в сумі 5525,93 грн., інфляційні втрати в сумі 3000,00 грн., витрати по сплаті судового збору в сумі 4108,86 грн.; в задоволенні решти частини позовних вимог відмовлено.

06.11.2019 р. позивач звернувся до Господарського суду Одеської області із клопотанням про ухвалення додаткового рішення щодо стягнення з відповідача понесених позивачем судових витрат в порядку ст. 129 ГПК України, оскільки до закінчення судових дебатів представником позивача згідно ч. 8 ст. 129 ГПК України була подана відповідна заява про надання доказів на підтвердження розміру витрат на професійну правничу допомогу. На підтвердження понесених судових витрат позивачем до клопотання надано копію акту наданої правової допомоги до договору про надання правової допомоги від 02.07.2018 р. на суму 19950,00 грн. та платіжне доручення, що підтверджує оплату послуг за договором.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 25.11.2019 клопотання позивача задоволено частково, стягнуто з відповідача на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в сумі 19861 грн. 65 коп., в задоволенні решти вимог відмовлено.

В мотивах оскаржуваної ухвали суд першої інстанції пославшись на умови укладеного між позивачем та Адвокатським об`єднанням "Ловейлс" договору про надання правової допомоги, додатків до нього, акт наданої правової допомоги до договору та платіжне доручення про перерахування позивачем на користь адвокатського об`єднання грошових коштів на виконання укладеного між сторонами договору, дійшов висновку про те, що розмір витрат на оплату послуг адвоката є співмірним із складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг), часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг), обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт та ціною позову. З огляду на часткове задоволення позовних вимог, суд першої інстанції дійшов висновку, що вимоги про стягнення з відповідача витрат на правову допомогу підлягають задоволенню частково у розмірі 19861,65 грн., що є пропорційним від розміру заявлених вимог, без урахування зменшеного розміру нарахованої пені і без урахування сплаченої відповідачем під час розгляду справи, виходячи із заявленої до стягнення заборгованості на день подачі згідно п. 3 ч. 4 ст. 129 ГПК України.

Не погодившись із даним додатковим рішенням до суду апеляційної інстанції звернулося ПАТ "Українське Дунайське пароплавство" з апеляційною скаргою в якій просить скасувати додаткове рішення Господарського суду Одеської області по справі №916/2116/19, яке було винесено 25.11.2019 р. повністю та ухвалити нове рішення, згідно якого відмовити ПП "ОККО КОНТРАКТ" у задоволенні компенсації витрат на правову допомогу у повному обсязі.

Свої вимоги скаржник обґрунтовує тим, що додаткове рішення по справі №916/2116/19, яке прийняте Господарським судом Одеської області є незаконним та необґрунтованим.

Так, посилаючись на приписи ст. 26 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність та 126 ГПК України апелянт зазначає, що первинним джерелом для доказу розміру витрат на правову допомогу є договір про надання правової допомоги. Без наявності договору про надання правової допомоги неминучість та розумність витрат на правову допомогу встановити неможливо та, відповідно, неможливо встановити суму витрат на правову допомогу, компенсація якої покладається на відповідача. Апелянт вважає, що позивачем не доведено, що договір про надання правової допомоги передбачав надання правової допомоги саме у справі №916/2116/19 в обсязі, зазначеному в акті надання правової допомоги, адже абз.1 ст.8 ст.129 ГПК України передбачено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Скаржник також наголошує, що рішенням суду у даній справі стягнуто з відповідача на користь позивача у т.ч. й судовий збір у розмірі 4 108,86 грн., а тому включення суми сплаченого судового збору до остаточного розрахунку суми судових витрат, який позивач просив стягнути із відповідача є таким, що суперечить принципу пропорційності розподілу судових витрат обсягу задоволення позовних вимог.

Посилаючись на приписи ч. 4 ст. 129 ГПК України скаржник зазначає, що у звязку із частковим задоволенням позовних вимог, розмір понесених витрат на правову допомогу повинен бути розподілений між сторонами пропорційно задоволеним позовним вимогам. Позовні вимоги задоволені в частині 14,98% від заявлених при початковому поданні позову, таким чином, вартість судових витрат, на компенсацію якої може претендувати позивач, не може перевищувати 2988,51 грн. (у разі їх належного документального підтвердження та доведення).

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 20.01.2020 відкрито апеляційне провадження у справі №916/2116/19 за апеляційною скаргою ПАТ "Українське Дунайське пароплавство" на додаткове рішення Господарського суду Одеської області від 25.11.2019.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 30.01.2020 справу призначено до розгляду на 26.02.2020.

31.01.2020 судом апеляційної інстанції отримано відзив на апеляційну скаргу в якому позивач просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржуване додаткове рішення без змін.

Щодо аргументів скаржника про неможливість ідентифікувати обсяг правової допомоги, що повинна бути надана за договором про надання правової допомоги позивач зазначає, що ним до позовної заяви було додано копію Договору про надання правової допомоги, а також копію Додатку до вказаного Договору, яким визначено, що в рамках укладеного Договору адвокатське об`єднання зобов`язується забезпечити надання правової допомоги, а саме: здійснення представництва Клієнта в судовій справі за позовом клієнта до ПАТ Українське Дунайське пароплавство про стягнення 275142,53 грн. в Господарському суді Одеської області, при апеляційному та касаційному розгляді справи - у відповідних судах апеляційної та касаційної інстанцій, а також вчинення дій, пов`язаних з підготовкою до здійснення представництва. Вартість фактично наданої Адвокатським об`єднанням правової допомоги Клієнту визначається у відповідному Акті наданої правової допомоги з застосуванням тарифу погодинної оплати за надання послуг в розмірі 2850, 00 грн.. в т. ч. ПДВ. за одну годину надання послуг правової допомоги. Позивачем в якості доказів на підтвердження суми судових витрат надано до суду першої інстанції копію Акта наданої правової допомоги від 01.11.2019, копію рахунку від 01.11.2019 на суму 19950,00 грн., копію платіжного доручення від 04.11.2019, яке підтверджує сплату позивачем на користь адвокатського об`єднання 19950,00 грн. згідно з договором про надання правової допомоги. З урахуванням наведеного позивач вважає, що ним повністю дотримано вимоги чинного законодавства щодо доведення вартості наданої правової допомоги в рамках даної судової справи, про що вірно зазначеного судом першої інстанції в оскаржуваному додатковому рішенні.

З приводу аргументів скаржника про сплату судового збору позивач відзначає, що оскаржуваним додатковим рішенням було стягнуто зі скаржника витрати на професійну правничу допомогу, витрати по сплаті судового збору в сумі 4108,86 грн. були стягнуті зі скаржника рішенням Господарського суду Одеської області від 01.11.2019 у справі № 916/2116/19. З огляду на зазначене, на думку позивача, є надуманими, незастосовними та неактуальними в даному спорі аргументи апелянта щодо неможливості повторного стягнення з нього судового збору.

Щодо пропорційності витрат на правничу допомогу задоволеним позовним вимогам, посилаючись на приписи ч.9 ст. 129 та ч.3 ст. 130 ГПК України позивач зазначає, що оскільки спір виник внаслідок неправильних (винних) дій відповідача, а погашення основної суми заборгованості відбулося після звернення позивача до суду та відкриття провадження у справі, витрати позивача на професійну правничу допомогу мають бути стягнуті з відповідача у повному обсязі. Судом першої інстанції з посиланнями на п. 3 ч. 4 ст. 129 ГПК України частково задоволено вимоги про стягнення з Відповідача витрат на правову допомогу, що є пропорційним від розміру задоволених вимог (без урахування зменшеного судом розміру нарахованої пені і без урахування сплаченої відповідачем під час розгляду справи суми заборгованості) до заявлених вимог. Отже, як вважає позивач, аргументи скаржника є безпідставними та такими, що не ґрунтуються на нормах чинного законодавства, тобто не мають прийматись судом до уваги.

14.02.2020 до суду апеляційної інстанції надійшла відповідь на відзив в якій апелянт зазначає, що за приписами чинного законодавства договір про надання правової допомоги є підставою для надання адвокатських послуг, зазвичай, укладається в письмовій формі та за своєю правовою природою є договором про надання послуг, Як будь-який договір про надання послуг, договір про надання правової допомоги може бути оплатним або безоплатним. Ціна в договорі про надання правової допомоги встановлюється сторонами шляхом зазначення розміру та порядку обчислення адвокатського гонорару. Відсутність в договорі про надання правової допомоги розміру та/або порядку обчислення адвокатського гонорару (як погодинної оплати або фіксованого розміру) не дає як суду, так і іншій стороні спору, можливості пересвідчитись у дійсній домовленості сторін щодо розміру адвокатського гонорару. На думку апелянта, позивачем не доведено, що договір про надання правової допомоги передбачав надання правової допомоги саме у справі №916/2116/19 в обсязі, зазначеному в акті надання правової допомоги, а також не надано до договору тарифи на сплату послуг про надання правової допомоги.

У судовому засіданні від 26.02.2020 представник апелянта підтримав вимоги за апеляційною скаргою та наполягав на її задоволенні.

Представник позивача надав пояснення відповідно до яких не погоджується із доводами апеляційної скарги, просить залишити її без задоволення, а оскаржуване додаткове рішення без змін.

Відповідно до ст. 240 ГПК України у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши представників учасників справи та перевіривши наявні матеріали справи на предмет їх юридичної оцінки господарським судом Одеської області та проаналізувавши застосування норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга ПАТ "Українське Дунайське пароплавство" не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до приписів ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Як вбачається з матеріалів справи, ПП "ОККО Контракт" при зверненні із позовом надано попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, яке позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи, а саме витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 17100 грн (т.1, а.с. 25), а також просив врахувати, що перелік витрат на етапі звернення до суду із даною позовною заявою не є вичерпним (остаточним) та може бути збільшений у майбутньому, про що позивачем буде додатково повідомлено із наданням підтверджуючих документів.

01.11.2019 позивачем надано до суду першої інстанції заяву в якій він зазначив, що у зв`язку із збільшенням витрат на професійну правничу допомогу порівняно із заявленими в попередньому (орієнтовному) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і планує понести в зв`язку із розглядом справи (що пов`язано з підготовкою та написанням відповіді на відзив, а також збільшенням кількості судових засідань, що відбулись під час розгляду справи), керуючись ч.8 ст. 129 ГПК України просив надати можливість подати докази на підтвердження розміру судових витрат протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду (т.1, а.с. 99).

Рішенням господарського суду Одеської області від 01.11.2019 позов задоволено частково, стягнуто з відповідача на користь позивача пеню в сумі 32699,05 грн., 3% річних в сумі 5525,93 грн., інфляційні втрати в сумі 3000,00 грн., витрати по сплаті судового збору в сумі 4108,86 грн., в задоволенні решти частини позовних вимог відмовлено.

06.11.2019 р. позивач звернувся до Господарського суду Одеської області із клопотанням в якому просив ухвалити додаткове рішення про стягнення з відповідача на свою користь судові витрати у розмірі 19950 грн.

На підтвердження понесених судових витрат позивачем було надано договір про надання правової допомоги від 02.07.2018 №АО/-18/1, Додаток №14 від 22.07.2019 до договору про надання правової допомоги, акт наданої правової допомоги до договору про надання правової допомоги, рахунок №АС/С-18/1-6970354431 від 01.11.2019, платіжне доручення від 04.11.2019 та остаточний розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс у зв`язку із розглядом справи.

Приймаючи оскаржуване додаткове рішення суд першої інстанції дійшов висновку про часткове задоволення клопотання позивача про ухвалення додаткового рішення щодо розподілу судових витрат на професійну правничу допомогу.

Колегія суддів Південно-західного апеляційного господарського суду погоджується з таким висновком суду першої інстанції з наступних підстав.

Частиною восьмою статті 129 ГПК України передбачено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Статтею 16 ГПК України передбачено, що учасники справи мають право користуватися правничою допомогою. Представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом.

Згідно з частиною 1 та пунктом 1 частини 3 статті 123 ГПК України судові витрати складаються із судового збору та витрат пов`язаних з розглядом справи, до яких належать в тому числі витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до частин 1, 2, 3 статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Статтею 1 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність визначено, що договір про надання правової допомоги - це домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

У відповідності до ст. 19 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність видами адвокатської діяльності є: 1) надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави; 2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; 3) захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення; 4) надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні; 5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов`язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні; 6) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами; 7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України; 8) надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань; 9) захист прав, свобод і законних інтересів викривача у зв`язку з повідомленням ним інформації про корупційне або пов`язане з корупцією правопорушення.

Статтею 26 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність визначено, що адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі. До договору про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права (ст. 27 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність ).

Згідно із статтею 30 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Тобто, визначаючи розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації гонорару адвоката іншою стороною, суди мають виходити з встановленого у договорі розміру та/або порядку обчислення таких витрат, що узгоджується з приписами статті 30 Закону України Про адвокатуру і адвокатську діяльність .

Так, 02.07.2018 р. між ПП "ОККО Контракт" (клієнт) та Адвокатським об`єднанням "Ловейлс" (адвокатське об`єднання) укладено договір про надання правової допомоги №АО/С-18/1 (т.1, а.с. 19-24), відповідно до умов п. 1 якого Адвокатське об`єднання зобов`язується надати клієнту правову допомогу в сфері представництва клієнта в місцевих загальних судах, місцевих господарських і місцевих адміністративних судах України, апеляційних судах, апеляційних господарських судах та апеляційних адміністративних судах України, Вищих спеціалізованих судах України, Верховному суді України, третейському суді, в Міжнародному комерційному арбітражі при Торгово-промисловій палаті України, як представника при розгляді цивільних, господарських, адміністративних справ відповідно до його завдань та потреб, а клієнт зобов`язується прийняти таку правову допомогу та оплатити її вартість.

У відповідності до п. 1.2 договору відповідно до умов цього договору Адвокатське об`єднання надає правову допомогу на основі додатків, якими узгоджується необхідність представництва по конкретній судовій справі, в яких вказуються зокрема: дані про судову справу, по якій надаватимуться послуги представництва, строки надання послуг, дані конкретних адвокатів Адвокатського об`єднання, які будуть здійснювати представництво, вартість послуг представництва та інші умови, визначені за домовленістю сторін.

У п.п. 1.3, 1.4 договору сторони визначили, у відповідних додатках можуть погодити надання правової допомоги на умовах, що відрізняються від умов цього договору, при цьому умови відповідного додатку матимуть переважаючу силу порівняно з умовами до цього договору. Підписані сторонами додатки становлять невід`ємну частину цього договору.

Згідно з п. 3.1 договору Адвокатське об`єднання надає клієнту правову допомогу за договором на основі відповідних додатків, підписаних сторонами (п. 1.2.-1.4. договору). За результатами наданої правової допомоги сторони підписують акт наданої правової допомоги (акт приймання-передачі наданих послуг), в якому вказується обсяг та зміст (опис) наданої правової допомоги та її вартість, а також перелік та вартість фактичних витрат відповідно до п. 4.1.3 договору.

Відповідно до п. 3.2 договору клієнт зобов`язується протягом 5-ти календарних днів з моменту отримання від Адвокатського об`єднання акту наданої правової допомоги розглянути його, підписати та повернути Адвокатському об`єднанню. У випадку, якщо у зазначений строк клієнт не поверне Адвокатському об`єднанню підписаного акта наданої правової допомоги, відповідний акт наданої правової допомоги, що підписаний лише Адвокатським об`єднанням, вважається таким, що підписаний та погоджений обома сторонами, а надана правова допомога - такою, що прийнята та підлягає оплаті в повному обсязі. При цьому у клієнта залишається обов`язок надати Адвокатському об`єднанню підписаний зі свого боку акт наданої правової допомоги.

Пунктом 4.1 договору сторони погодили, що оплата правової допомоги, наданої Адвокатським об`єднанням за цим договором здійснюється клієнтом в такому порядку:

- 4.1.1 на визначення вартості правової допомоги впливають, зокрема, обсяг правової допомоги, необхідної для досягнення бажаного результату та належного виконання окремих завдань клієнта, рівень складності такої допомоги, а також строки та результати її надання. Узгоджена сторонами ціна (вартість) правової допомоги зазначається у відповідних додатках до цього договору;

- 4.1.2 клієнт оплачує правову допомогу у порядку та розмірах, що передбачені відповідними додатками до цього договору, та на підставі виставленого рахунка, який надається клієнту разом із актом наданої правової допомоги;

- 4.1.3 клієнт зобов`язується відшкодувати фактичні витрати, понесені Адвокатським об`єднанням у зв`язку з наданням правової допомоги клієнту. Такі фактичні витрати можуть, зокрема, включати: вартість міжміських та міжнародних телефонних розмов, витрати на відрядження (включно з вартістю квитків на усі види транспорту), державне мито, ксерокопіювання, відправлення звичайної та кур`єрської пошти, перегляд та підготовка кореспонденції та юридичних документів, переклад документів тощо. Всі витрати сплачуються клієнтом за їх фактичною вартістю на підставі рахунка, виставленого Адвокатським об`єднанням. Вартість фактичних витрат включається в акт наданої правової допомоги.

Умовами п. 4.2 договору встановлено, що загальна вартість правової допомоги, наданої за цим договором, сторонами не обмежується та складається з ціни (вартості) всієї правової допомоги, наданої Адвокатським об`єднанням відповідно до умов цього договору.

Пунктом 4.3 договору передбачено, що оплата правової допомоги Адвокатського об`єднання здійснюється шляхом безготівкового переказу на поточний банківський рахунок Адвокатського об`єднання у валюті України - гривні протягом 30-ти календарних днів з дати виставлення рахунка та акту наданої правової допомоги, якщо інші умови не будуть вказані в конкретному додатку до цього договору.

22 липня 2019 року між ПП "ОККО Контракт" (клієнт) та Адвокатським об`єднанням "Ловейлс" (адвокатське об`єднання) складено та підписано додаток № 14 до договору про надання правової допомоги № АО/С-18/1 від 02.07.2018 р., п. 1 якого сторони визначили, що в рамках укладеного договору Адвокатське об`єднання зобов`язується забезпечити надання правової допомоги, а саме: здійснення представництва клієнта в судовій справі за позовом клієнта до Приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" про стягнення 275142,53 грн. в Господарському суді Одеської області, при апеляційному та касаційному розгляді справи - у відповідних судах апеляційної та касаційної інстанцій, а також вчинення дій, пов`язаних з підготовкою до здійснення представництва.

Згідно п. 2 додатку №14 для здійснення представництва Адвокатське об`єднання визначає (уповноважує) наступного адвоката, на якого клієнт повинен видати відповідну довіреність на судове представництво: Покору Ірину Євгенівну, свідоцтво серія ОД в„– 003294 , видане Радою адвокатів Одеської області 16.05.2018 р.

Відповідно до п. 3 додатку № 14 вартість фактично наданої Адвокатським об`єднанням правової допомоги клієнту по підготовці і здійсненню представництва в Господарському суді Одеської області, відповідних судах апеляційної та касаційної інстанцій при розгляді зазначеної судової справи на умовах цього додатку, буде визначена у відповідному акті наданої правової допомоги (акті приймання-передачі наданих послуг), який підписується сторонами в порядку, передбаченому п. 4 цього додатку, за результатами наданої правової допомоги, з урахуванням обсягу фактично витраченого адвокатом Адвокатського об`єднання часу на надання правової допомоги, з застосуванням тарифу погодинної оплати за надання послуг в розмірі 2850,00 грн., в т. ч. ПДВ, за одну годину надання послуг правової допомоги. В акті наданої правової допомоги (акті приймання-передачі наданих послуг) вказується перелік дій та заходів, здійснених Адвокатським об`єднанням, з метою надання правової допомоги клієнту. Окрім вартості правової допомоги, клієнт зобов`язаний відшкодувати фактичні виграти, понесені Адвокатським об`єднанням у зв`язку з наданням правової допомоги клієнту згідно п. 4.1.3. договору.

За умовами п. 4 додатку № 14 акт наданої правової допомоги (акт приймання-передачі наданих послуг) підписується сторонами в порядку, передбаченому п. 3.2. договору, за результатами надання клієнту правової допомоги по кожній судовій інстанції, після вирішення відповідним судом зазначеної судової справи.

Положеннями п. 5 додатку № 14 вказано, що клієнт зобов`язаний здійснити оплату вартості правової допомоги та витрат, що понесені Адвокатським об`єднанням у зв`язку з наданням правової допомоги в сумі, яка буде вказана у відповідному виставленому рахунку та акті наданої правової допомоги (акті приймання-передачі наданих послуг) протягом строку, вказаного в п. 4.3. договору.

В п. 6 додатку № 14 визначено, що строк надання послуг за цим додатком становить строк розгляду судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій судової справи за позовом, зазначеним в п.1 цього додатку.

01.11.2019 між ПП "ОККО Контракт" (клієнт) та Адвокатським об`єднанням "Ловейлс" (адвокатське об`єднання) складено та підписано акт наданої правової допомоги до договору про надання правової допомоги від 02.07.2048 (послуги згідно з Додатком №14 від 22.07.2019) у відповідності до якого протягом липня-листопада 2019 адвокатське об`єднання надало, а клієнт прийняв правову допомогу на умовах, визначених Додатком №14 від 22.07.2019 до Договору по судовій справі №916/2116/19, загальна ціна (вартість) якої становить 19950 грн. Дані послуги складаються з надання попередньої консультації клієнту, обговорення доцільності подання позову (1 година, вартість з ПДВ 2850 грн), збір доказів та первинне опрацювання документів (1 година, вартість з ПДВ 2850 грн), підготовка та написання позовної заяви про стягнення заборгованості (2 година, вартість з ПДВ 5700 грн), підготовка, написання та подача до суду відповіді на відзив від 27.10.2019 у справі №916/2116/19 (0,5 годин, вартість з ПДВ 1425 грн), підготовка до участі в трьох судових засіданнях суду першої інстанції у справі №916/2116/19 (1 година, вартість з ПДВ 2850 грн), участь в трьох судових засіданнях суду першої інстанції, а саме 30.09.2019, 21.10.2019 та 01.11.2019 у справі №916/2116/19 (1,5 години, вартість з ПДВ 4275 грн).

Також 01.11.2019 Адвокатським об`єднанням "Ловейлс" було виставлено ПП "ОККО Контракт" рахунок №АО/С-18/ 1-6970354431 а загальну суму 19950 грн (т.1, а.с. 117), який було оплачено ПП "ОККО Контракт" згідно з платіжним дорученням №002018030 від 04.11.2019 (т.1, а.с. 118).

Вирішуючи питання про розподіл витрат, пов`язаних з наданням правничої допомоги адвокатом у розмірі 19950 грн, колегія суддів враховує, що розмір гонорару визначається за погодженням адвоката з клієнтом. Суд не має право втручатися у правовідносини адвоката та його клієнта.

Водночас, для включення всієї суми гонорару та фактичних витрат у відшкодування за рахунок позивача має бути встановлено, що такі витрати відповідача були необхідними, а розмір є розумний, виправданий, що передбачено у ст.126 ГПК України та у ст.30 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність . Тобто, суд зобов`язаний оцінити рівень адвокатських витрат, що мають бути присуджені з урахуванням того, чи були такі витрати понесені фактично, але й також - чи була їх сума обґрунтованою.

Суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості, пропорційності та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспіврозмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг.

Згідно ст.15 ГПК України, суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

Таким чином, при визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи.

Факт того, що спірні послуги адвоката було реально надано позивачу підтверджується матеріалами справи, з яких вбачається, що представником ПП "ОККО Контракт" подавалась позовна заява (т.1, а.с. 3-7), відповідь на відзив (т.1, а.с. 61-62), підготовка яких безумовно потребувала вивчення та опрацювання документів, надання консультацій тощо, а також здійснювалося представництво інтересів в господарському суді Одеської області, про що свідчать наявні у матеріалах справи протоколи судових засідань від 3.09.2019 (т.1, а.с. 66), 21.10.2019 (т.1, а.с. 93-94), від 01.11.2019 (т.1, а.с. 100-101).

Враховуючи те, що позивачем підтверджено реальність наданої правової допомоги, апеляційний суд дійшов висновку, що у відповідності до ст. 129 ГПК України, витрати позивача на правову допомогу мають бути покладені на позивача.

Втім, з огляду на часткове задоволення позовних вимог, колегія суддів погоджується із висновком місцевого господарського суду з приводу того, що вимоги про стягнення з відповідача витрат на правову допомогу підлягають задоволенню частково у розмірі 19861,65 грн., що є пропорційним від розміру заявлених вимог, без урахування зменшеного розміру нарахованої пені і без урахування сплаченої відповідачем під час розгляду справи (273924,03 грн.), виходячи із заявленої до стягнення заборгованості на день подачі позову (275142,53 грн.), що складають 19861,65 грн. (273924,03 грн. х 19950,00 грн. / 275142,53 грн.) згідно п. 3 ч. 4 ст. 129 ГПК України.

Колегія суддів зазначає, що обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Однак, у даній справі відповідач не надав належних та допустимих доказів неспівмірності розміру витрат на правовому допомогу заявлених позивачем.

Стосовно тверджень апелянта про те, що позивачем не доведено, що договір про надання правової допомоги передбачав надання правової допомоги саме у справі №916/2116/19 в обсязі, зазначеному в акті надання правової допомоги, колегія суддів зазначає наступне.

За приписами ст. 627 ЦК України відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Так, сторонами у договорі про надання правової допомоги погоджено, що адвокатське об`єднання надає правову допомогу на основі додатків, якими узгоджується необхідність представництва по конкретній судовій справі (п. 1.2. договору).

Пунктами 1.3, 1.4 договору сторони визначили, у відповідних додатках можуть погодити надання правової допомоги на умовах, що відрізняються від умов цього договору, при цьому умови відповідного додатку матимуть переважаючу силу порівняно з умовами до цього договору. Підписані сторонами додатки становлять невід`ємну частину цього договору.

Згідно з п. 3.1 договору Адвокатське об`єднання надає клієнту правову допомогу за договором на основі відповідних додатків, підписаних сторонами (п.п. 1.2.-1.4. договору).

У додаткові угоді №14 від 22.07.2019 до договору про надання правової допомоги "ОККО Контракт" та Адвокатським об`єднанням "Ловейлс" чітко визначено, що надання правової допомоги, а саме здійснення представництва клієнта здійснюється у судовій справі за позовом клієнта до Приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" про стягнення 275142,53 грн у господарському суді Одеської області.

При цьому відсутність як у договорі про надання правової допомоги та додатку №14 до нього номеру справи, а саме №916/2116/19, є цілком логічним та обґрунтованим, оскільки укладення даних угод передувало зверненню до суду із позовом та присвоєння Господарським судом Одеської області номеру справи.

Також, в означеному додатку до договору сторонами погоджено, що представництво інтересів клієнта здійснює адвокат Покора Ірина Євгенівна. Саме даний представник є підписантом позовної заяви, відповідачі на відзив, а також приймав участь у судових засіданням суду першої інстанції.

Визначено сторонами у додатку №14 до договору про надання правової допомоги й вартість фактично наданих послуг із застосуванням тарифу погодинної оплати в розмірі 2850,00 грн, в т.ч. ПДВ, за одну годину надання послуг правової допомоги (п. 3 додатку). Даний тариф було застосовано сторонами під час складання та підписання Акту наданої правової допомоги від 01.11.2019.

Не заслуговують на увагу й твердження апелянта з приводу включення до суми сплаченого судового збору у розмірі 4275 грн до остаточного розрахунку суми судових витрат, які позивач просив стягнути з відповідача.

Так, за приписами ст. 129 ГПК України судовий збір покладається: 1) у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін; 2) у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

У рішенням господарського суду Одеської області від 01.11.2019, у зв`язку із частковим задоволенням позовних вимог витрати по сплаті судового збору в сумі 4108,86 грн покладено на відповідача.

Натомість, заявлені позивачем витрати пов`язані із наданням правничої допомоги складають 19950 грн та не включають витрат по сплаті судового збору, про що святить наявний у матеріалах справи Акт наданої правової допомоги від 01.11.2019 (т.1. а.с. 116).

Щодо доводів апелянта про пропорційність витрат на правничу допомогу колегія суддів зазначає наступне.

Згідно з ч.3 ст. 130 ГПК України у разі відмови позивача від позову понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за його заявою стягуються з позивача. Однак якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслідок задоволення їх відповідачем після пред`явлення позову, суд за заявою позивача присуджує стягнення понесених ним у справі витрат з відповідача.

Частиною 9 ст. 129 ГПК України визначено, що у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Так, даний спір виник внаслідок неналежного виконання відповідачем взятих на себе зобов`язань по оплаті отримано від позивача товару. Заборгованість була погашена відповідачем після подання позовної заяви та відкриття провадження у справі, а саме 01.08.2019. Означене зумовлює покладення витрат позивача на правничу допомогу саме на відповідача.

До того ж, суд першої інстанції при прийняття оскаржуваної додаткової постанови врахував часткове задоволення позову та задовольнив клопотання ПП "ОККО Контракт" про ухвалення додаткового рішення щодо розподілу судових витрат на професійну правничу допомогу частково, стягнувши з відповідача на користь позивача 19861 грн. 65 коп.

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Колегія суддів зазначає, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент (рішення у справі "Серявін та інші проти України", пункт 58).

Тому інші доводи скаржника, що викладені в апеляційній скарзі, колегія суддів не бере до уваги, оскільки вони висновків суду не спростовують та з урахуванням всіх обставин даної справи, встановлених судом, не впливають на правильність вирішення спору по суті та остаточний висновок.

Статтею 276 ГПК України визначено, що суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Відтак, колегія суддів не вбачає підстав для скасування додаткового рішення Господарського суду Одеської області від 25.11.2019.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору за апеляційний перегляд судового рішення покладаються на скаржника.

Керуючись ст.ст. 269, 270, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Додаткове рішення Господарського суду Одеської області від 25.11.2019 р. у справі №916/2116/19 залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Постанова, згідно ст. 284 ГПК України, набуває законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена у касаційному порядку до Верховного суду у випадках передбачених Господарським процесуальним кодексом України.

Повний текст постанови складено та підписано 02.03.2020.

Головуючий суддя Аленін О.Ю.

Суддя Лавриненко Л.В.

Суддя Філінюк І.Г.

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —916/2116/19

Постанова від 30.06.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Краснов Є.В.

Ухвала від 06.05.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Краснов Є.В.

Ухвала від 11.04.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Краснов Є.В.

Постанова від 02.03.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Ухвала від 21.01.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Ухвала від 26.12.2019

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Ухвала від 02.12.2019

Господарське

Господарський суд Одеської області

Петров В.С.

Рішення від 06.11.2019

Господарське

Господарський суд Одеської області

Петров В.С.

Ухвала від 06.11.2019

Господарське

Господарський суд Одеської області

Петров В.С.

Ухвала від 20.10.2019

Господарське

Господарський суд Одеської області

Петров В.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні