Рішення
від 20.02.2020 по справі 904/529/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2020м. ДніпроСправа № 904/529/19 за позовом Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD (Праймкеп Секьюрітіс ЛТД), м. Лімассол Республіка Кіпр

до Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

про стягнення заборгованості у розмірі 138 448 243,72 грн.

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Секретар судового засідання Найдьонов Є.О.

Представники:

Від позивача: Земляний О.Ю., адвокат

Від відповідача: Паливода О.С., адвокат

С У Т Ь С П О Р У:

Компанія PRIMECAP SECURITIES LTD звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог (вх. №57497/19 від 11.12.2019) просить стягнути з Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" заборгованість з виплати дивідендів у розмірі 129 319 919,08 грн.; три відсотки річних за період з 22.12.2018 по 30.11.2019 включно у розмірі 3 656 387,85 грн.; інфляційні втрати за період січень - листопад 2019 року включно в розмірі 5 511 936,79 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 21.06.2018 відбулись загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", на яких прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам товариства за 2013 та 2017 роки. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті акціонерам складає 9 947 478 528,55грн., що складає 6,253381грн. із розрахунку на одну просту акцію. Рішенням Наглядової Ради ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", оформлене протоколом №135/2018 від 21.06.2018, визначена дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів акціонерам товариства: дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 7 липня 2018 року; строк виплати дивідендів - датою початку строку виплати дивідендів є 11 липня 2018 року, а виплата дивідендів повинна бути здійснена у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ "ПівдГЗК" рішення про виплату дивідендів; спосіб виплати - безпосередньо акціонерам; порядок виплати дивідендів - виплата дивідендів здійснюється у грошовій формі шляхом направлення дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам, згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 7 липня 2018 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складення переліку.

Компанія PRIMECAP SECURITIES LTD є акціонером товариства, станом на 07.07.2018 володіла 20 680 000 штук акцій ПАТ "ПГЗК" та має право на отримання дивідендів із розрахунку 6,253381грн. на одну простую акцію. В установлений законом та рішенням загальних зборів акціонерів від 21.06.2018 строк, дивіденди виплачені не були.

Відповідач не погоджується із позовними вимогами компанії (відзив на позовну заяву а.с. 71-77, том 2) та зазначає, що:

- підставою вказаної грошової вимоги стало те, що протоколом загальних зборів ПАТ "ПІВДГЗК", що відбулися 21.06.2018 (протокол б/н від 21.06.2018) прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам відповідача за 2013 та 2017 роки. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті акціонерам відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ПІВДГЗК" складає 9 947 478 528,55 грн. Рішенням Наглядової ради ПАТ "ПІВДГЗК" (протокол засідання Наглядової ради товариства №135/2108 від 21.06.2018) визначена дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів акціонерам, а саме: дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 07 липня 2018 року; строк виплати дивідендів - датою початку строку виплати дивідендів є 11 липня 2108 року, а виплата дивідендів повинна бути здійснена у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про виплату дивідендів; спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам; порядок виплати дивідендів - дивіденди виплачуються в грошовій формі шляхом направлення дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам, згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 07 липня 2018 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку;

- Компанія PRIMECAP SECURITIES LTD у позовній заяві зазначає, що станом на 07.07.2018 володіла 20 680 000 штук акцій ПАТ "ПІВДГЗК", а отже на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, була акціонером відповідача. Проте, відповідач з реєстру акціонерів ПАТ "ПІВДГЗК" станом на 07.07.2018 дізнався про зміни у складі акціонерів позивача, які разом володіють 5,37391% у його статутному капіталі. Із загальнодоступних засобів масової інформації, відповідачу стало відомо, що Компанія Мелчет Інвест Лімітед, Компанія Дакстон Холдінгз Лімітед, Компанія Лакріно Інвестментс Лімітед, Компанія Мілнербей С.А., Компанія Бріммілтон Лімітед, Компанія Ренальда Інвестментс Лімітед, ТОВ "Кріон", ТОВ "Ланорін", ТОВ "Консіст" та інші (перелік наведено в Таблиці 1, 2), належать до групи "Приват". При цьому, 19.12.2017 Високий Суд Англії, під час розгляду справи, яка розпочата АТ КБ "Приватбанк" проти своїх колишніх власників, видав наказ про всесвітній арешт активів вказаних осіб, а також деяких компаній, які їм належать. Вказаний арешт вбачає недопущення зменшення активів компаній;

- операція з виплати дивідендів розмірі 138 488 243,72 грн. на користь Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD вимагає проведення суб`єктом первинного фінансового моніторингу ідентифікації, верифікації у відповідності до норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон №1702).

Відповідно до ч.1 ст. 9 вказаного Закону суб`єкт первинного фінансового моніторингу (в даному випадку банк) відповідно до законодавства зобов`язаний на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено цим Законом) здійснювати верифікацію клієнта (представника клієнта);

- порядок виплати дивідендів та перелік необхідних документів (для здійснення таких виплат) зазначені у Постановах Національного Банку України №281 від 10.08.2005, №369 від 15.08.2016, №410 від 13.12.2016. Акціонер нерезидент зобов`язаний надати: документи, що підтверджують право власності іноземного інвестора на корпоративні права/цінні папери, за яким здійснюється виплата дивідендів; підтвердження здійснення розрахунків за об`єкт інвестиції нерезидентами інвесторами; документ про сплату податку на прибуток (доходи) нерезидента банку, який здійснює обслуговування банківської операції, або підтвердження іншого банку, через який сплачено податок на прибуток нерезидента; документ, що є підставою для звільнення від оподаткування.

Позивачем не направлено на адресу відповідача документи, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників позивача; документи на підтвердження здійснення розрахунків за об`єкт інвестиції позивачем.

За твердженням відповідача, Компанія PRIMECAP SECURITIES LTD намагається за допомогою рішення суду уникнути обов`язку розкриття зазначеної інформації. Діїї відповідача щодо виплати позивачу грошових коштів у вигляді дивідендів можуть бути розцінені з боку контролюючих органів та ділових партнерів як опосередковане приймання участі у так званих схемах групи "Приват".

У відповіді на відзив (вх.№13378/19 від 22.03.2019 (а.с.101-106, т.2)) позивач зазначає, що відповідно до норм Закону №1702, відповідач у правовідносинах із виплати дивідендів не є суб`єктом первинного фінансового моніторингу, а позивач у даних відносинах не є клієнтом. Тому, позивач не зобов`язаний надавати, а відповідач не має права вимагати документів, необхідних для ідентифікації та верифікації клієнта, у тому числі документи, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників. Законодавство України не передбачає надання вказаних документів для виплати дивідендів.

У запереченнях на відповідь на відзив (вх.№15276/19 від 04.04.2019 (а.с.110-114, т.2)) відповідач наголошує на тому, що позивач намагається самоусунутися від обов`язку розкриття інформації про свого кінцевого власника (що дасть змогу підтвердити належність компанії до групи Приват) та вивести грошові кошти (дивіденди) за межі дії арештів майна кінцевого власника позивача, який є її одним із засновників вказаної групи.

Також, відповідачем надані заперечення на заяву про збільшення позовних вимог (а.с. 137-140 том 5) мотивовані тим, що між сторонами виникли не грошові договірні зобов`язання, а організаційно-господарські зобов`язання до яких не може застосовуватись ч.2 ст.625 ЦК України. Відповідач вважає, що позивач намагається отримати неправомірну вигоду шляхом нарахування 3 % та інфляційних втрат навіть на кошти у сумі 19 397 987,86 грн. (сума податку), які в силу положень Податкового кодексу України мають бути перераховані до Державного бюджету України.

За розрахунком відповідача сума заборгованості складає 117 715 007,16 грн., з яких: 109 921 931,22 грн. - основний борг, 3 107 929,67 грн. - 3% річних, 4 685 146,27 грн. - інфляційні втрати.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.02.2019 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 14.03.2019.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.02.2019 задоволено клопотання позивача про витребування доказів у Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат"; витребувано копію протоколу Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", які відбулися 21.06.2018; належним чином засвідчену копію протоколу засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" № 135/2018 від 21.06.2018; витяг з Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів від Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", складеного станом на 07.07.2018, в частині компанії PRIMECAP SECURITIES LTD (ПРАЙМКЕП СЕКЬЮРІТІС ЛТД).

Ухвалою суду від 26.02.2019 повернуто зустрічну позовну заяву (вх.№743/19 від 25.02.2019) Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" і додані до неї документи без розгляду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.02.2019 зупинено провадження у справі № 904/529/19 на період до розгляду Центральним апеляційним господарським судом апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 26.02.2019.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.07.2019 поновлено провадження у справі №904/529/19, призначено підготовче судове засідання на 03.09.2019.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.08.2019 зупинено провадження у справі № 904/529/19 на період до розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду касаційної скарги Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 13.08.2019 у справі 904/529/19.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.10.2019 поновлено провадження у справі №904/529/19, призначено підготовче судове засідання на 30.10.2019.

Ухвалою суду від 21.10.2019 повернуто зустрічну позовну заяву ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" і додані до неї документи без розгляду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.2019 заявлені Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" відводи судді (вх.№48713/19 від 25.10.2019 та вх.№49490/19 від 30.10.2019) Євстигнеєвої Н.М. у справі №904/529/19 визнано необґрунтованими; зупинено провадження у справі №904/529/19 за позовом Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD (Праймкеп Секьюрітіс ЛТД) до Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат про стягнення заборгованості у розмірі 129 319 919,08 грн.; матеріали справи №904/529/19 передано для вирішення питання щодо розгляду заяв (вх.№48713/19 від 25.10.2019 та вх.№49490/19 від 30.10.2019) про відвід судді Євстигнеєвої Н.М., складом суду, який визначається у порядку ст. 32 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.11.2019 поновлено провадження у справі №904/529/19 та призначено підготовче судове засідання на 28.11.2019.

Ухвалою суду від 28.11.2019 заявлений Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" відвід судді (вх.№54980/19 від 28.11.2019) Євстигнеєвої Н.М. у справі №904/529/19 залишено без розгляду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.11.2019 заявлений Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" відвід судді (вх.№55071/19 від 28.11.2019) Євстигнеєвої Н.М. у справі №904/529/19 визнано необґрунтованим; зупинено провадження у справі №904/529/19 за позовом Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD (Праймкеп Секьюрітіс ЛТД) до Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат про стягнення заборгованості у розмірі 129 319 919,08 грн.; матеріали справи №904/529/19 передано для вирішення питання щодо розгляду заяви (вх.№55071/19 від 28.11.2019) про відвід судді Євстигнеєвої Н.М., складом суду, який визначається у порядку ст. 32 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.12.2019 поновлено провадження у справі №904/529/19 та призначено підготовче судове засідання на 19.12.2019.

Ухвалою суду від 19.12.2019 в задоволенні заяв акціонерів АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про залучення їх до участі у справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - відмовлено.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.12.2019 відкладено підготовче засідання у справі на 24 грудня 2019 року.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.12.2019 повернуто зустрічну позовну заяву АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" без розгляду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.12.2019 заявлений Акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" відвід судді (вх.№59891/19 від 23.12.2019) Євстигнеєвої Н.М. у справі №904/529/19 визнано необґрунтованим; зупинено провадження у справі №904/529/19 за позовом Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD (Праймкеп Секьюрітіс ЛТД) до Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат про стягнення заборгованості у розмірі 135 455 113,98 грн.; матеріали справи №904/529/19 передано для вирішення питання щодо розгляду заяви (вх.№59891/19 від 23.12.2019) про відвід судді Євстигнеєвої Н.М., складом суду, який визначається у порядку ст. 32 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.01.2020 поновлено провадження у справі №904/529/19 та призначено підготовче судове засідання на 10.01.2020.

У підготовчому засіданні, яке відбулося 10 січня 2020 року представником відповідача було долучено до матеріалів справи реєстр власників іменних цінних паперів, витяг з протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", що відбулися 21.06.2018.

Ухвалою суду від 10.01.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті у судове засідання на 22.01.2020.

22 січня 2020 року від представника Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" Василенко О.В. до господарського суду надійшла заява (вх. №3284/20 від 22.01.2020) про відвід судді Євстигнеєвої Н.М. від розгляду справи №904/529/19.

Ухвалою господарського суду від 22.01.2020 визнано подання заяви ОСОБА_9 про відвід судді Євстигнеєвої Н.М. від розгляду справи №904/529/19, зловживанням процесуальними правами; заяву ОСОБА_9 про відвід судді Євстигнеєвої Н.М. від розгляду справи №904/529/19 - залишено без розгляду.

У судовому засіданні 22.01.2020 оголошена перерва на 21.02.2020.

21 лютого 2020 року від Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" до господарського суду надійшло клопотання про колегіальний розгляд справи.

Ухвалою суду від 21.02.2020 клопотання відповідача про колегіальний розгляд справи залишено без розгляду.

У судовому засіданні 21.02.2020 проголошені вступна та резолютивна частини рішення.

При розгляді справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників справи, господарський суд, -

В С Т А Н О В И В:

21.06.2018 відбулись загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", на яких прийнято рішення:

- здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2013 та 2017 роки, із розрахунку 6,253381грн. на одну простую акцію, в тому числі 0,843574грн. за 2013 рік, 5,409807грн. за 2017 рік;

- визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлює Наглядова рада Товариства;

- встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватись безпосередньо акціонерам Товариства.

Рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 21.06.2018 оформлені протоколом б/н від 21.06.2018 (а.с.194, т.5).

17 січня 2019 року на офіційному сайті ПАТ "ПівдГЗК" опубліковано Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (а.с.90, т.1), в якій зазначено про те, що рішенням Наглядової ради визначена дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів акціонерам товариства, а саме:

- дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 7 липня 2018 року;

- строк виплати дивідендів - датою початку строку виплати дивідендів є 11 липня 2018 року, а виплата дивідендів повинна бути здійснена у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ "ПівдГЗК" рішення про виплату дивідендів;

- спосіб виплати - безпосередньо акціонерам;

- порядок виплати дивідендів - виплата дивідендів здійснюється у грошовій формі шляхом направлення дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам, згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 7 липня 2018 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складення переліку.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті акціонерам складає 9 947 478 528,55грн., що становить 6,253381грн. із розрахунку на одну просту акцію.

Повідомлення підписано генеральним директором товариства Федіним К.А., який підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством.

Станом на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПівдГЗК" та на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів від ПАТ "ПівдГЗК" , Компанія PRIMECAP SECURITIES LTD є акціонером товариства (обмежена виписки про стан рахунку в цінних паперах на 07.07.2017 міститься в матеріалах справи, а.с.123, т.1).

14.12.2018 Компанія PRIMECAP SECURITIES LTD направила на адресу ПАТ "ПівдГЗК" заяву про виплату нарахованих дивідендів.

До заяви були додані:

нотаріально засвідчена копія сертифікату про реєстрацію компанії в Республіці Кіпр з перекладом та апостилем; нотаріально засвідчена копія сертифікату про гарний стан компанії з перекладом та апостилем; нотаріально засвідчена копія сертифікату про директора компанії з перекладом та апостилем; нотаріально засвідчена копія статуту компанії, скріпленого аффідевітом від 21.02.2017, з перекладом та апостилем; нотаріально засвідчена копія сертифікату про акціонерів компанії з перекладом та апостилем; нотаріально засвідчена копія довідки з банку про реквізити рахунку кломпанії з перекладом та апостилем; нотаріально засвідчена копія податкового сертифікату резидентства компанії на 2018 рік з перекладом та апостилем; оригінал виписки з рахунку в цінних паперах станом на 07.07.2018; нотаріально засвідчена копія спеціальної довіреності на представника з перекладом та апостилем (а.с.91,136 т.1).

В заяві вказані відомості про Компанію PRIMECAP SECURITIES LTD (адреса, реєстраційний номер) та реквізити банківського рахунку компанії для перерахування дивідендів.

Відповіді на заяву про перерахування нарахованих дивідендів на рахунок позивача матеріали справи не містять.

Відповідач в установлений рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "ПівдГЗК" від 21.06.2018 строк дивіденди Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD не виплатив.

Предметом спору у даній справі є вимога Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD про стягнення з Публічного акціонерного товариства "ПівдГЗК" заборгованості з виплати дивідендів у розмірі 129 319 919,08 грн.; три відсотки річних за період з 22.12.2018 по 30.11.2019 включно у розмірі 3 656 387,85 грн.; інфляційні втрати за період січень - листопад 2019 року включно в розмірі 5 511 936,79 грн.

Відповідно до ст. 167 Господарського кодексу України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди) (п. 2 ч. 1 ст. 88 ГК України, п. 2 ч. 1 ст. 116 ЦК України).

Статтею 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" визначено, що акція це іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Згідно з ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства", дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів . Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства.

Отже, у разі прийняття загальними зборами товариства рішення про виплату дивідендів у такого товариства виникає обов`язок сплатити учаснику товариства відповідну суму коштів у строк, визначений статутом чи загальними зборами.

Рішення загальних зборів учасників (акціонерів) та інших органів господарського товариства є актами, оскільки ці рішення зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, і мають обов`язковий характер для суб`єктів цих відносин.

Як установлено судом, рішення про виплату дивідендів було прийнято 21.06.2018. З урахуванням вищенаведеного (що виплата дивідендів здійснюється на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів), строк виплати дивідендів настав 21.12.2018.

Між тим, в установлений строк, відповідач свої зобов`язання не виконав, доказів виплати дивідендів позивачу у розмірі 129 319 919,08 грн. суду не надав, доводів, наведених в обґрунтування позову, не спростував.

Відповідно до ст. 13 ЦК України, при здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

Згідно з ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово зазначав, що згідно з принципами, які закріплені у його практиці (див., між іншим, "Пудас проти Швеції", рішення від 27.10.1987), спір щодо "права", про яке можна стверджувати - принаймні на підставах, котрі можна довести, - що воно визнається в національному праві, а також є реальним і важливим. Спір може стосуватись як фактичного існування права, так і обсягів та способу його реалізації. Зрештою, результат провадження повинен безпосередньо впливати на можливість реалізації права, про яке йдеться у справі. Крім того, чи буде право розглядатись як право цивільного характеру в світлі відповідних положень Конвенції має визначатися не тільки за юридичною галузевою кваліфікацією, а й за його матеріально-правовим змістом та наслідками реалізації цього права у межах національної правової системи (див. "Кьоніг проти Німеччини", рішення від 28.06.1978).

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях, зокрема, у справах "Пайн Велі Девелопмент ЛТД та інші проти Ірландії" від 23.10.1991, "Федоренко проти України" від 01.06.2006 зазначив, що відповідно до прецедентного права органів, що діють на підставі Конвенції, право власності може бути "існуючим майном" або коштами, включаючи позови, для задоволення яких позивач може обґрунтовувати їх принаймні "виправданими очікуваннями" щодо отримання можливості ефективного використання права власності.

У межах вироблених ЄСПЛ підходів до тлумачення поняття "майно", а саме в контексті статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, це поняття охоплює як "наявне майно", так і активи, включаючи право вимоги, з посиланням на які заявник може стверджувати, що він має принаймні законні очікування щодо ефективного здійснення свого "права власності".

Статтю 1 Першого протоколу Конвенції можна застосовувати для захисту "правомірних (законних) очікувань" щодо певного стану речей (у майбутньому), оскільки їх можна вважати складовою частиною власності.

Отже, сплата учаснику дивідендів, щодо виплати яких було прийнято рішення загальними зборами відповідача, надає такому учаснику, на користь якого таке рішення прийняте, "законне очікування", що йому будуть такі дивіденди виплачені. Невиплата товариством таких дивідендів учаснику прирівнюється до порушення права останнього на мирне володіння майном (рішення ЄСПЛ у справах "Брумареску проти Румунії" (п. 74), "Пономарьов проти України" (п. 43), "Агрокомплекс проти України" (п. 166).

Відповідачем доказів виплати позивачу дивідендів за 2013, 2017, роки не надано.

При цьому, ні в ст. 117 ЦК України, ні в ст. 11 Закону України "Про господарські товариства", ні в ст. 29 Закону України "Про акціонерні товариства" не закріплено такого обов`язку акціонера як висувати до емітента письмову вимогу в разі наявності бажання отримати нараховані дивіденди. Більше того, з моменту прийняття рішення загальними зборами, виплата дивідендів акціонеру стає обов`язком цього товариства, належне виконання якого покладається саме на це товариство і не залежить від будь-яких дій акціонера.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 ЦК України особа (акціонер) не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов`язковим для неї.

Крім вимоги про стягнення основної заборгованості позивач просить стягнути три відсотки річних за період з 22.12.2018 по 30.11.2019 включно у розмірі 3 656 387,85 грн.; інфляційні втрати за період січень - листопад 2019 року включно в розмірі 5 511 936,79 грн.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Частиною 2 цієї статті установлено відповідальність за порушення грошового зобов`язання, яка полягає у тому, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За змістом ч. 2 ст. 625 ЦК України, нарахування інфляційних витрат на суму боргу та 3% річних входять до складу грошового зобов`язання і є особливою мірою відповідальності боржника (спеціальний вид цивільно-правової відповідальності) за прострочення грошового зобов`язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат (збитків) кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

Правова природа 3% річних, інфляційних втрат є такою, що вони можуть нараховуватись саме на суму основного боргу.

Господарський суд, здійснивши належний перерахунок заявлених позивачем вимог про стягнення інфляційних втрат та трьох відсотків річних, помилок не виявив. Отже вимога про стягнення з відповідача на користь позивача трьох відсотків річних за період з 22.12.2018 по 30.11.2019 включно у розмірі 3 656 387,85 грн.; інфляційні втрати за період січень - листопад 2019 року включно в розмірі 5 511 936,79 грн. підлягає задоволенню повністю.

Суд вважає безпідставними доводи відповідача, що ненадання позивачем документів на встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) позивача; документів на підтвердження здійснення розрахунків за об`єкт інвестиції позивачем, що позбавляє його можливості надати вказані документи банку для проведення ідентифікації та верифікації клієнта, та що це є необхідною умовою для перерахування грошових коштів у вигляді дивідендів.

Суд враховує, що ПАТ "ПівдГЗК" не є суб`єктом фінансового моніторингу та валютного контролю, не наділений правом витребувати від позивача зазначені ним документи, тобто доводи відповідача щодо відсутності в нього підстав для здійснення розрахунку з позивачем внаслідок не подання останнім документів, необхідних для перерахування грошових коштів на користь нерезидентів, та у зв`язку з цим настання прострочення кредитора, є безпідставними.

Доводи ПАТ "ПівдГЗК", що Компанія PRIMECAP SECURITIES LTD належить до групи "Приват" не підтверджено належними доказами, тому відхиляються судом. Також відсутні належні докази того, що активи Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD перебувають під арештом, а Компанія PRIMECAP SECURITIES LTD відноситься до тих осіб, щодо яких 19.12.2017 Високий Суд Англії, під час розгляду справи, яка розпочата АТ КБ "Приватбанк" проти своїх колишніх власників, видав наказ про всесвітній арешт активів.

Щодо відсутності між сторонами грошових зобов`язань, за неналежне виконання яких може бути застосована відповідальність, передбачена ч.2 ст. 625 ЦК України та намагання позивача отримати неправомірну вигоду шляхом нарахування 3% річних та втрат від інфляції, які, на переконання відповідача, мають бути перераховані до державного бюджету України.

За змістом ст. ст. 524 та 533 ЦК України грошовим є зобов`язання, яке виражається в грошових одиницях України (або грошовому еквіваленті в іноземній валюті), тобто будь-яке зобов`язання щодо сплати коштів.

Частиною 1 статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства" визначено, що дивіденд - це частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Cтаття 625 ЦК України розміщена в розділі "Загальні положення про зобов`язання" книга 5 ЦК України, а тому визначає загальні правила відповідальності за порушення грошового зобов`язання й поширює свою дію на всі види грошових зобов`язань.

Відповідно до ст. 509 ЦК України зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 ЦК України.

В силу ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків може бути і рішення загальних зборів про виплату дивідендів.

Отже, грошове зобов`язання може виникати між сторонами не тільки з договірних відносин, а й з інших підстав, передбачених цивільним законодавством, зокрема, й факту прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Таким чином, правовідносини, в яких товариство у разі прийняття рішення загальними зборами про виплату акціонеру дивідендів, зобов`язане здійснити таку виплату, є грошовим зобов`язанням, а тому до цих правовідносин застосовуються положення ст. 625 ЦК України.

Щодо наявності між сторонами організаційно-господарських відносин суд зазначає, що ст. 176 ГК України розкриває зміст організаційно-господарських відносин і визначає їх, як господарські зобов`язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю між суб`єктом господарювання та суб`єктом організаційно-господарських повноважень. Цим відносинам характерна управлінсько-господарська (організаційна) дія і такі відносини не повинні мати майнового характеру, однак відносини, які виникли між сторонами щодо виплати товариством позивачу дивідендів мають майновий характер і є грошовими.

Наведена позиція викладена в постанові Верховного Суду від 17.01.2018 у справі №910/11316/17.

Відповідно до ч. 1 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Відповідно до статті 129 ГПК України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача у розмірі 672 350,00грн.

Керуючись ст.ст. 2, 73, 74, 76-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241, 254, 256-259 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD (Праймкеп Секьюрітіс ЛТД), м. Лімассол Республіка Кіпр до Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області про стягнення заборгованості у розмірі 138 448 243,72 грн. задовольнити повністю.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (50026, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, ідентифікаційний код 00191000) на користь Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD (Праймкеп Секьюрітіс ЛТД) (адреса: Arch, Makariou ІІІ, 113, 1 st floor, 3021, Limassol, Cyprus (Арх. Макаріу ІІІ, 113, 1-й поверх, 3021, м. Лімассол, Кіпр) registration number 366185) заборгованість із виплати дивідендів в розмірі 129 319 919 (сто двадцять дев`ять мільйонів триста дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот дев`ятнадцять)грн.08коп., 3% річних у розмірі 3 656 387 (три мільйони шістсот п`ятдесят шість тисяч триста вісімдесят сім)грн.85коп., інфляційні втрати у розмірі 5 511 936 (п`ять мільйонів п`ятсот одинадцять тисяч дев`ятсот тридцять шість)грн.79 коп. та витрати, пов`язані зі сплатою судового збору у розмірі 672 350 (шістсот сімдесят дві тисячі триста п`ятдесят)грн.00коп., про що видати наказ.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до статті 241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення суду може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 02.03.2020

Суддя Н.М. Євстигнеєва

Дата ухвалення рішення20.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/529/19

Постанова від 29.11.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Коваль Любов Анатоліївна

Ухвала від 18.10.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Коваль Любов Анатоліївна

Ухвала від 23.09.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

Ухвала від 14.09.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

Ухвала від 03.09.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

Ухвала від 20.08.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Євстигнеєва Надія Михайлівна

Судовий наказ від 20.08.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Євстигнеєва Надія Михайлівна

Постанова від 13.08.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Коваль Любов Анатоліївна

Ухвала від 06.07.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Коваль Любов Анатоліївна

Ухвала від 31.05.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Коваль Любов Анатоліївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні