Рішення
№ 87927388
від 24.02.2020 по справі 904/5961/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2020м. ДніпроСправа № 904/5961/19

за позовом Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі"

до Комунального підприємства "ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА КОНТОРА "Дніпропетровської обласної ради

про стягнення 122 948 грн. 23 коп.

Суддя Манько Г.В.

За участю секретаря судового засідання Федьковської О.В.

Представники:

Від позивача Козятинський І.П.

Від відповідача не з`явився.

СУТЬ СПОРУ:

Акціонерне товариство "ДТЕК Дніпровські електромережі" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з Комунального підприємства "ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА КОНТОРА "Дніпропетровської обласної ради суми за недовраховану електроенергію у розмірі 122 948 грн. 23 коп. та судового збору.

Позивач наполягав на задоволенні позову в повному обсязі. Вважає, що наданими у справі доказами у повному обсязі підтверджені позовні вимоги. Зазначив, що усі докази, що є підставою позовних вимог надав до господарського суду. У судовому засіданні підтримав доводи, викладені у позовній заяві.

Відповідач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. З заявами та клопотаннями до суду не звертався.

У судовому засіданні на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Між Публічним акціонерним товариством ДТЕК Дніпрообленерго та Комунальним підприємством Житлово-комунальна контора Дніпропетровської обласної ради укладено договір про постачання електричної енергії № 030003 від 07.11.2013 р. (далі Договір)

Згідно умов Договору Постачальник зобов`язується постачати Споживачу електричну енергію, а Споживач зобов`язується сплачувати Постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснювати інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Додатковою угодою від 07.11.2013 № 1/1210 умови Договору № 030003 від 07.11.2013 було викладено у новій редакції.

19.04.2018 р. відбулися Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО , за рішенням яких Публічне акціонерне товариство ДТЕК ДНШРООБЛЕНЕРГО (скорочена назва ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго ) з 21.05.2018 р. було перейменовано у Акціонерне товариство ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (скорочена назва AT ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ).

Відповідно до п. 6.40 Правил користування електричною енергією, ПКЕЕ, у разі виявлення представниками електропередавальної організації або представниками постачальника електричної енергії пошкоджень чи зриву пломб, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження розрахункових засобів обліку, явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів (систем) обліку з метою зміни їх показів перерахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті, здійснюється відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ. Згідно із п. 6.41 ПКЕЕ, у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється акт порушень. В акті мають бути зазначені зміст виявлення порушення із посиланням на відповідні пункти цих Правил та вихідні дані, необхідні та достатні для визначення обсягу недорахованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків. За необхідності в акті зазначаються заходи, яких необхідно вжити для усунення допущених порушень.

22.05.2017 при перевірці дотримання Позивачем ПКЕЕ представниками AT ДТЕК Дніпровські електромережі було виявлено порушення п. 6.40, ПКЕЕ, самовільне підключення струмоприймачів до електричної мережі, що не належить електропостачальній організації, без порушення схеми обліку. Самовільне підключення виконано: 1 під"їзд- 1. 2, 3, 4, 5 поверхи 1 лампа, освітлення на вході у під`їзд з квартирної магістралі проводом АПВ 2*2,5 мм 2 ; 3 під`їзд- 1. 2, 3, 4, 5 поверхи 1 лампа, освітлення на вході у під`їзд з квартирної магістралі проводом АПВ 2*1,5 мм 2 ; 4 під`їзд-1, 2, 3, 4, 5 поверхи 1 лампа, освітлення на вході у під`їзд з квартирної магістралі проводом АПВ 2*2,5 мм 2 , з метою безоблікового споживання електричної енергії. Порушення при Контрольному огляді виявити неможливо. При ввімкненому навантаженні обліковий механізм засобу обліку не враховує електричну енергію, покази не змінюються, споживана електрична енергія не враховується.

На підставі виявленого порушення був складений Акт про порушення № 116046 від 22.05.2017, представник Відповідача від підпису відмовився.

У акті про порушення № 116046 від 22.05.2017 зазначений зміст виявленого порушення з посиланнями на відповідні пункти Правил користування електричною енергією, які необхідні та достатні для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії.

Пунктом 1.2 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, встановлено, що Методика застосовується постачальником електричної енергії за регульованим тарифом (електропередавальною організацією) (далі - енергопостачальник) при визначенні обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення правил користування електричною енергією та/або виявлення фактів крадіжки електричної енергії, самовільного підключення до об`єктів електроенергетики і споживання електричної енергії без приладів обліку.

27.06.2017 комісією Енергопостачальника по розгляду акту про порушення № 116046 від 22.05.2017 було прийнято рішення у вигляді протоколу № 6-25 про нарахування кількості недорахованої електроенергії. Нарахування було здійснено у відповідності до п. 2,9 по формулі 2.7 Методики. Період нарахування було взято у відповідності до Методики за три роки з 22.05.2014 по 22.05.2017. Сума нарахувань склала 122 948,23 грн. згідно розрахунку кількості недорахованої електроенергії по Акту № 116046 від 22.05.2017.

Відповідно до п. 6.43. ПКЕЕ, споживач має оплатити розрахункові документи за недовраховану електричну енергію протягом 30 календарних днів від дня отримання рахунка.

Для оплати донарахованого обсягу недооблікованої активної електричної енергії 27.03.2018 представнику Споживача було надано рахунок № 111/1496/30-3/116046 на суму 122 948,23 грн.

У відповідності до п. 10.2. ПКЕЕ Споживач електричної енергії зобов`язаний: користуватися електричною енергією виключно на підставі договору (договорів); додержуватись вимог нормативно-технічних документів та умов договорів; 21) своєчасно вживати відповідних заходів для усунення виявлених порушень; не допускати безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж споживача, а також: відшкодовувати збитки, завдані постачальнику електричної енергії (електропередавальній організації), у разі виявлення безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж: споживача.

Згідно приписів ст. 277 Господарського кодексу України абоненти користуються енергією з додержанням правил користування енергією відповідного виду, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

За приписами ст. 224 Господарського кодексу України, учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов`язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані ним збитки суб`єкту, права або законні інтереси якого порушено.

Частиною шостою cm. 179 ГК України передбачено, що суб`єкти господарювання, які забезпечують споживачів, зазначених у частині першій цієї статті, електроенергією, зв`язком, послугами залізничного та інших видів транспорту, а у випадках, передбачених законом, також інші суб`єкти зобов`язані укладати договори з усіма споживачами їхньої продукції (послуг).

Відповідно до приписів статті 216 Господарського кодексу України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання. Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. У разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб`єкт господарювання за порушення господарського зобов`язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов`язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності. Не вважаються такими обставинами, зокрема, порушення зобов`язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов`язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів (стаття 218 Господарського кодексу України).

З урахуванням вищезазначених фактичних обставин справи, а саме порушення Відповідачем Правил користування електричною енергією, яке полягає у підключенні до електричних мереж, що не є власністю енергопостачальника, рішення, оформлене протоколом № 12-20 від 20.12.2016, засідання комісії по розгляду акту про порушення № 116046 від 22.05.2017, прийнято Позивачем правомірно та відповідно до вимог чинного законодавства.

Позовні вимоги позивача підлягають задоволенню в повному обсязі.

Згідно вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторони пропорційно задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ :

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з комунального підприємства "Житлово-комунальна контора" Дніпропетровської обласної ради Дніпропетровської обласної (49000, м. Дніпро, вул. Червона, б.20А, ідентифікаційний код 01355550) на користь акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" (49107, м. Дніпро, Шосе Запорізьке, 22, ідентифікаційний код 23359034) суму недоврахованої електроенергії в сумі 122 948 грн. 23 коп., судовий збір 1921 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачений ст. ст. 254, 256 Господарського процесуального кодексу України .

Повне рішення складено 02.03.2020

Суддя Г.В. Манько

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/5961/19

Судовий наказ від 24.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Манько Геннадій Валерійович

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Манько Геннадій Валерійович

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Манько Геннадій Валерійович

Ухвала від 13.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Манько Геннадій Валерійович

Ухвала від 17.12.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Манько Геннадій Валерійович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні