Рішення
від 23.02.2020 по справі 904/6381/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2020м. ДніпроСправа № 904/6381/19

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Мельниченко І.Ф. за участю секретаря судового засідання Прокопенко А.В. розглянув спір

за позовом Приватної організації "Українська ліга авторських і суміжних прав", м. Київ

до Фізичної особа-підприємця Дубровіна Олега Миколайовича, м. Нікополь Дніпропетровської області

про стягнення заборгованості в сумі 33 055,32 грн.

Представники:

від позивача не з`явився

від відповідача не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Приватна організація "Українська ліга авторських і суміжних прав" звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом про стягнення 15 500,00 грн., що складають суму заборгованості за договором № 10/05/17 від 06.05.2017; 13 500,00 грн. - штрафу; 582,76 грн. - річних; 1 472,56 грн. - інфляції грошових коштів, 2 000,00 грн. - суму дострокової сплати винагороди (роялті).

Судові витрати позивач просить покласти на відповідача.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору № КБР-10/05/17 від 01.05.2017 в частині оплати винагороди за використання в комерційній діяльності музичних творів шляхом їх публічного виконання.

Відповідач відзив на позов не надав, представник останнього, за клопотанням якого відкладався розгляд справи, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України у разі неподання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

02.01.2020 господарським судом відкрито провадження у справі № 904/6381/19, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження, судове засідання призначено на 22.01.2020, про що постановлено ухвалу.

Представники сторін в судове засідання 22.01.2020 не з`явились, про дату, місце та час судового засідання повідомлені належним чином, про що свідчать залучені до матеріалів справи поштові повідомлення (а.с. 43-44).

Ухвалою суду від 22.01.2020 відкладено розгляд справи до 24.02.2020.

29.01.2020 від позивача через канцелярію суду надійшли додаткові пояснення про окремі питання, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заява, в якій останній просить долучити до матеріалів справи додаткову угоду № 1 до договору № 8.141-А про надання професійної правничої допомоги.

06.02.2020 від позивача через канцелярію суду надійшла заява, в якій він просить стягнути з відповідача витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 5 000,00 грн.

Представник відповідача в судове засідання 24.02.2020 не з`явився.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані докази, заслухавши представників сторін, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Предметом доказування у справі є обставини щодо неналежного виконання відповідачем зобов`язань в частині повного розрахунку за використання в комерційній діяльності музичних творів шляхом їх публічного виконання.

01.05.2017 між Приватною організацією "Українська ліга авторських і суміжних прав" (далі-УЛАСП) та Фізичною особою-підприємцем Дубровіним Олегом Миколайовичем (далі-користувач) було укладено договір № КБР-10/05/17, копія якого міститься в матеріалах справи (а.с.29-32).

Відповідно до пункту 1 договору, УЛАСП є організацією, що має повноваження надавати право (невиключну ліцензію) на використання в комерційній діяльності музичних творів, а також здійснювати збір винагороди (роялті) за таке використання на підставі свідоцтва про облік організації колективного управління майновими правами суб`єктів авторського права та суміжних прав № 19/2011 від 24 січня 2011 року, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до пункту 3.1 договору, користувач здійснює використання в комерційній діяльності музичних творів шляхом їх публічного виконання, а УЛАСП надає користувачу на умовах, визначених цим договором, право (невиключну ліцензію) на публічне виконання творів; користувач, в свою чергу, зобов`язується виплатити винагороду (роялті) на поточний рахунок УЛАСП відповідно до умов цього договору та закону.

Згідно з пунктом 3.3 договору, користувач зобов`язується перераховувати на поточний рахунок позивача винагороду (роялті), узгоджену сторонами у відповідних додатках до договору, не пізніше ніж за 5 днів до початку місяця, за який здійснюється платіж.

Не зважаючи на дату укладення договору, користувач здійснює перший платіж за весь місяць (календарний період), в якому було укладено договір. Перший платіж здійснюється не пізніше трьох календарних днів після підписання договору.

Розмір винагороди (роялті) не залежить від кількості творів, що використовуватимуться користувачем під час дії договору, та частоти їх використання.

Згідно з пунктом 1 додатку № 2 до договору, винагорода (роялті) нараховується на підставі закону та цього договору і виплачується користувачем УЛАСПу щомісячними платежами.

Сторонами погоджено наступний розмір щомісячного платежу за використання творів: - розмір щомісячного платежу має складати 500,00 грн за кожен заклад користувача, зазначений у відповідних додатках до договору. Загальний розмір щомісячного платежу з дня набуття чинності договору становить 500,00 грн. Зазначена сума перераховується користувачем на розрахунковий рахунок УЛАСП відповідно до умов договору (а.с.34).

Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 01.05.2018, а в частині невиконаних фінансових зобов`язань, фінансових санкцій та будь-яких інших зобов`язань - до їх повного виконання (пункт 6.1 Договору).

Згідно з пунктом 6.2 договору, якщо жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про припинення дії договору протягом місяця до настання зазначеної в пункті 6.1 дати, дія договору вважається подовженою на той самий строк, і на тих же умовах, і так кожного разу, коли протягом місяця до завершення строку дії договору не буде належного повідомлення про припинення.

Матеріали справи не містять доказів повідомлення відповідачем позивача про припинення дії договору, тому договір вважається продовженим на той самий строк і на тих же умовах.

Відтак на виконання умов договору, відповідач мав здійснити платежі за 32 місяці (травень 2017 - грудень 2019) - по 500,00 грн за кожний місяць, загалом у сумі 16 000 грн.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" організація колективного управління - це громадське об`єднання зі статусом юридичної особи, зареєстроване в Установі, що не має на меті отримання прибутку, засноване виключно правовласниками, діяльність якого спрямована на колективне управління майновими правами на об`єкти авторського права і (або) суміжних прав.

З матеріалів справи вбачається, що позивач є організацією колективного управління майновими правами суб`єктів авторського права і (або) суміжних прав, який діє на підставі Свідоцтва про облік організації колективного управління №19/2011 від 24 січня 2011 (арк. с 20).

Статус позивача як організації колективного управління підтверджується відомостями з Реєстру організацій колективного управління, який ведеться Міністерством економічного розвитку і торгівлі України http://www.me.gov.ua.

Діяльність організацій колективного управління під час укладення договору була врегульована Законом України "Про авторське право і суміжні права".

Відповідно до статті 47 вказаного Закону (в редакції, яка діяла на час укладання договору) суб`єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління. Організації колективного управління створюються суб`єктами авторського права і (або) суміжних прав та мають статус юридичної особи згідно із законом.

Особи, які використовують твори, виконання, програми мовлення, примірники фонограм (відеограм), зобов`язані надавати організаціям колективного управління точний перелік використаних творів, виконань, примірників фонограм (відеограм), програм мовлення разом з документально підтвердженими даними про одержані прибутки від їх використання та повинні виплачувати організаціям колективного управління винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі.

Частиною 5 статті 48 Закону (в редакції, яка діяла на час укладання договору) визначено, що на основі одержаних повноважень організації колективного управління надають будь-яким особам шляхом укладання з ними договорів невиключні права на використання об`єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Організація колективного управління має право вимагати від осіб, які використовують об`єкти авторського права і суміжних прав, надання їм документів, що містять точні відомості про використання зазначених об`єктів, необхідні для збирання і розподілу винагороди (частина 6 статті 48 Закону).

З аналізу договору, який укладений між сторонами вбачається, що він за своєю правовою природу є ліцензійним договором, укладення та виконання якого врегульовано статтями 1109-1111 Цивільного кодексу України.

Так, згідно статті 1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об`єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об`єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об`єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір (частина 3 статті 1109 ЦК України).

Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором (частина 4 статті 1109 ЦК України).

Відповідно до частин 4-5 статті 32 Закону України "Про авторське право і суміжні права" за авторським договором про передачу невиключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має авторське право) передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах. Право на передачу будь-яким особам невиключних прав на використання творів мають організації колективного управління, яким суб`єкти авторського права передали повноваження на управління своїми майновими авторськими правами.

Частиною 2 статті 33 України "Про авторське право і суміжні права" передбачено, що договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов (строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється передаване право, розміру і порядку виплати авторської винагороди, а також інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнено згоди). Авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України.

З 27.07.2018 набрав законної сили Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" Цей Закон визначає правові та організаційні засади колективного управління майновими правами суб`єктів авторського права і (або) суміжних прав в Україні.

Відповідно до статті 12 цього Закону організації колективного управління від свого імені та в інтересах правовласників здійснюють такі функції:

1) укладають із користувачами договори про надання дозволу на використання об`єктів авторського права і (або) суміжних прав та договори про виплату винагороди (відрахувань) за використання об`єктів авторського права і (або) суміжних прав;

3) збирають, розподіляють та виплачують дохід від прав правовласникам;

4) звертаються до суду від імені правовласників за захистом їхніх майнових прав відповідно до статутних повноважень та доручення правовласників, вчиняють інші дії, передбачені законодавством та дорученням правовласників, необхідні для захисту майнових прав правовласників, в інтересах яких діє організація;

З наведеного вбачається, що позивач, як організація колективного управління мав право укладати з відповідачем договір про передачу невиключних прав на використання музичних творів, а також має усі підстави (як за законом, так і за договором) для звернення до суду з цим позовом.

Частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України передбачено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Умовами договору передбачено строки, розмір та порядок оплати виногороди (роялті). Відповідно до пункту 3.3 договору, строк оплати виногороди (роялті) є таким, що настав.

Частиною 1 статті 612 Цивільного кодексу України зазначено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Господарське зобов`язання виникає, зокрема із господарського договору (стаття 174 Господарського кодексу України).

Статтями 525 та 526 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова вiд зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином вiдповiдно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Згідно положень статті 625 Цивільного кодексу України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідач зобов`язання за спірним договором виконав не належним чином, здійснивши розрахунки частково, лише за один місяць, в сумі 500 грн.

Доказів здійснення розрахунків зі сплати щомісячної винагороди за період з червня 2017 по грудень 2019, в сумі 15500 грн., відповідач не надав.

При викладених обставинах, вимоги позивача щодо примусового стягнення заборгованості на зазначену вище суму слід визнати обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до положень статті 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 611 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Відповідно до пункту 3.6 договору, якщо користувач прострочить платіж стосовно одного місяця на строк більший ніж 4 (чотири) місяці, то користувач повинен буде сплатити УЛАСП штраф, що складає 100% від розміру простроченого платежу.

У зв`язку з несвоєчасним виконанням відповідачем своїх зобов`язань щодо оплати винагороди (роялті), позивачем останньому нараховано штраф у розмірі 13 500,00 грн за період червень 2017 - серпень 2019.

Враховуючи той факт, що порушення зобов`язання підтверджено належними та достатніми доказами, а також враховуючи, що сторони у договорі передбачили стягнення штрафу у разі прострочення сплати винагороди (роялті), суд доходить висновку про обґрунтованість вимог позивача щодо стягнення штрафу в сумі 13 500,00 грн.

В пункті 3.6 договору, сторонами узгоджено, що у разі прострочення платежу щодо одного місяця на строк більший ніж 4 (чотири) місяці УЛАСП набуває право на дострокове отримання винагороди (роялті) за увесь строк дії договору у повному обсязі.

З огляду на продовження строку дії договору ( відповідно до п.6.2) до 01.05.2020, позивачем правомірно нараховано відповідачу дострокову винагороду (роялті) у розмірі 2 000,00 грн. за період січень - квітень 2020., у зв`язку з чим вимоги щодо стягнення вказаної вище суми, також підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач заявив вимогу про стягнення з відповідача річних у розмірі 582,76 грн. за період з 27.054.20178 по 26.11.2019 та інфляційних втрат у розмірі 1 472,56 грн. за період з червня 2017 - грудень 2019.

Суд, перевіривши наданий позивачем розрахунок, приходить до висновку, що він є правильним, тому позовні вимоги позивача щодо стягнення з відповідача річних у розмірі 582,76 грн. та інфляційних втрат у розмірі 1 472,56 грн. є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

З огляду на викладене, з урахуванням встановлених обставин справи, які підтверджені належними доказами, вимоги позивача слід визнати обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до частини 1 статті 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Пунктом 1 частини 3 статті 123 Господарського процесуального кодексу України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати, зокрема, на професійну правничу допомогу.

Згідно з частинами 1 та 2 статті 126 Господарського процесуального кодексу України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою.

29.11.2019 між адвокатським об`єднанням "Інтелкрафтс" (далі - Адвокатське об`єднання) та Приватною організацією "Українська ліга авторських і суміжних прав" (далі - клієнт) укладено договір № 8.141-А про надання професійної правничої допомоги (а. с.35-36).

Відповідно до пункту 1.1 договору, адвокатське об`єднання зобов`язується надавати клієнту професійну правничу допомогу в обсязі і на умовах, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надану йому правову допомогу.

Згідно з пунктом 1.2 договору № 8.141-А, професійна правнича допомога, що надається за цим договором: підготовка позовної заяви та всіх необхідних документів, пов`язаних з розглядом справи, звернення до суду, представництво інтересів клієнта в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій у господарській справі за позовом клієнта до ФОП Дубровін О.М. про стягнення заборгованості за договором № КБР-10/05/17.

Даний договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2019 (пункт 5.1 договору).

Пунктом 4.1 договору передбачено, що за надання професійної правничої допомоги клієнт сплачує адвокатському об`єднанню винагороду за підготовку позовної заяви, звернення до суду та представництво інтересів клієнта в суді першої інстанції - 5 000,00 грн. без ПДВ.

Як вбачається із акту приймання-передачі наданих послуг з професійної правничої допомоги, яка підлягає сплаті клієнтом від 27.01.2020 (Додаток №1 до Договору), Адвокатське об`єднання надало клієнту послуги відповідно до умов Договору на загальну суму 5 000,00 грн.

Пунктом 2 зазначеного акту погоджено, що сплата за всю проведену роботу згідно цього акту здійснюється протягом 10 днів з моменту набрання рішенням Господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/6381/19 законної сили.

Витрати на надану професійну правничу допомогу у разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та її вартості підлягають розподілу за результатами розгляду справи незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною/третьою особою чи тільки має бути сплачено (пункт 1 частини 2 статті 126 Господарського процесуального кодексу України).

Клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката від відповідача не надходило.

Враховуючи наведене, витрати на послуг адвоката покладаються на відповідача.

Судові витрати розподіляються відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Фізичної особа-підприємця Дубровіна Олега Миколайовича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь Приватної організації "Українська ліга авторських і суміжних прав" (02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 23, офіс 1016; код ЄДРПОУ 37396233) 15 500,00 грн. (п`ятнадцять тисяч п`ятсот гривень 00 коп.) винагорода (роялті), 1 472,56 грн. (одна тисяча чотириста сімдесят дві гривні 56 коп.) інфляційні втрати, 582,76 грн. (п`ятсот вісімдесят дві гривні 76 коп.) річних, 13 500,00 грн. (тринадцять тисяч п`ятсот гривень 00 коп.) штраф, 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 коп.) дострокова винагорода (роялті), 5 000,00 грн. (п`ять тисяч гривень 00 коп.) витрати на професійну правничу допомогу та 1 921,00 грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна гривня 00 коп.) судовий збір.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до статті 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду протягом 20 днів з дня складення повного тексту судового рішення.

Повне рішення складено 02.03.2020

Суддя І.Ф. Мельниченко

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/6381/19

Судовий наказ від 24.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Мельниченко Ірина Федорівна

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Мельниченко Ірина Федорівна

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Мельниченко Ірина Федорівна

Ухвала від 27.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Мельниченко Ірина Федорівна

Ухвала від 02.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Мельниченко Ірина Федорівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні