Ухвала
від 26.02.2020 по справі 904/5749/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

27.02.2020м. ДніпроСправа № 904/5749/19

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мустанг Фінанс", м.Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецдоррембуд" (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 40196224)

про визнання грошових вимог на суму 75 037 363,00грн. та судового збору у розмірі 4 204,00грн.

Суддя Суховаров А.В.

при секретарі судового засідання Стронгіній О.О.

Представники сторін:

від кредитора: Песиголовець М.Л., дов.№б/н від 17.12.2019, ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс"

Патокін М.Б., дов.№2174 від 29.10.2019, ТОВ "Євробуд Плюс"

Чижова А.О., дов.№544940 від 30.08.2019, ПАТ АБ "Південний"

Лук`янов К.Е., дов.№б/н від 13.08.2019, ТОВ "Данком"

Нижник А.А., ордер серії АЕ 1017264 від 03.02.2020, ТОВ "Виробниче підприємство "Гамма"

Дружина Т.Г., дов.№б/н від 26.12.2019, ТОВ "Спеціалізована пересувна механізована колона 788"

від боржника: не з`явився

в засіданні приймали участь: Черненченко Д.А., посв.№195 від 28.02.2013, розпорядник майна ТОВ "Спецдоррембуд"

СУТЬ СПРАВИ:

Справа №904/5749/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецдоррембуд" (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 40196224) перебуває на стадії розпорядження майном.

Повноваження розпорядника майна по справі №904/5749/19 покладено на арбітражного керуючого Черненченка Дениса Альбертовича (49044, м.Дніпро, б-р Катеринославський, 2, офіс 610, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), який діє на підставі свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №195 від 28.02.2013.

Згідно повідомлення від 23.12.2019, опублікованого на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі №904/5749/19 про банкротство Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕЦДОРРЕМБУД" (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 40196224).

20.01.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мустанг Фінанс", м.Київ про визнання грошових вимог на суму 75 037 363,00грн. та судового збору у розмірі 4 204,00грн. до Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕЦДОРРЕМБУД".

Ухвалою суду від 21.01.2020 призначено судове засідання для розгляду заявлених грошових вимог на 06.02.2020.

06.02.2020 господарський суд виніс ухвалу, якою відклав судове засідання для розгляду зазначених грошових вимог на 27.02.2020.

В судовому засіданні присутні розпорядник майна Черненченко Д.А. та кредитори, представник боржника в судове засідання не з`явився, однак разом з розпорядником майна надав пояснення стосовно заявлених вимог кредитора.

З повідомлення розпорядника майна за №01-34/64-01 від 28.01.2020 про розгляд грошових вимог ТОВ "Фінансова Компанія "Мустанг Фінанс", вбачається, що грошові вимоги кредитора визнані розпорядником майна та боржником у повному обсязі з віднесенням суми судового збору у розмірі 4 204,00грн. - до 1-ї черги задоволення, суму основного боргу 75 037 363,00грн. - до 4-ї черги.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши присутніх в судовому засіданні представників сторін, господарський суд встановив.

Між ТОВ "Фінансова Компанія "Мустанг Фінанс" (далі - Кредитор) та ТОВ "СПЕЦДОРРЕМБУД" (далі - Поручитель) було укладено Договір поруки від 23.04.2019 (далі - Договір поруки 1), за умовами якого Поручитель зобов`язується відповідати перед Кредитором за виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю " Профіль України", код ЄДРПОУ 30508495 (далі - Боржник), що виникли з кредитного договору №210709-КЛН від 21.07.2009 із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах, укладеного між Акціонерним товариством "Банк Кредит Дніпро", код ЄДРПОУ 14352406 (далі - Первісний Кредитор), і Боржником в обсязі 56 261 130,13грн. та в подальшому відступленого на підставі Договору відступлення прав Вимоги №04/19 від 09.04.2019, укладеного між Первісним Кредитором та Кредитором.

Зокрема, п.2.1 Договору поруки 1 передбачено, що порукою за цим Договором забезпечуються зобов`язання Боржника, що випливають з Кредитного Договору №210709-КЛН від 21.07.2009 із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах, укладеного між Первісним Кредитором і Боржником, та відступленого між Первісним Кредитором і Кредитором.

Строк виконання зобов`язання Боржника - 24 травня 2019 року (п.2.3 Договору поруки 1).

Сторони передбачили в договорі порядок виконання зобов`язання Поручителем, так, в п.3.1 Договору поруки 1 зазначено, що у разі порушення Зобов`язання Боржником кредитор направляє Поручителю письмову вимогу про виконання Зобов`язання (або певну його частину).

Поручитель зобов`язаний виконати пред`явлену йому вимогу Кредитора в валюті Зобов`язання в повному обсязі в строк не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання такої вимоги (п.3.2 Договору поруки 1).

Окрім викладеного, Поручитель повністю ознайомився з договором, з якого випливає зобов`язання, всі умови цього договору йому зрозумілі, про що зазначено в п. 5.1.1 Договору поруки 1.

Відповідно до п.6.1 Договору поруки 1, строк поруки становить три роки з дати укладання цього Договору поруки.

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання (п.8.6 Договору поруки 1).

У зв`язку з тим, що ТОВ "Профіль України", станом на 31.05.2019 не виконало зобов`язань за Кредитним договором №210709-КЛН від 21.07.2009 із змінами та доповненнями на суму 56 261 130,13грн., ТОВ "Фінансова Компанія "Мустанг Фінанс" звернулось 31.05.2019 з вимогою до ТОВ "Спецдоррембуд" про сплату заборгованості за Кредитним договором №210709-КЛН від 21.07.2009 на суму 56 261 130,13грн.

З відповіді ТОВ "Спецдоррембуд" за №03/06-19-К від 03.06.2019 вбачається, що ТОВ "Спецдоррембуд" не в змозі виконати зобов`язання за договором, у зв`язку зі скрутним фінансовим становищем та просить відстрочити сплату зобов`язання у розмірі 56 261 130,13грн. до 31.12.2019.

До матеріалів заяви кредитором долучено належним чином завірені копії Договору поруки від 23.04.2019, Договору про відступлення прав вимоги №04/19 від 09.04.2019 та Кредитний договір №210709-КЛН від 21.07.2009 із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах разом з довідкою АТ "Банк Кредит Дніпро" за №34-1747 від 09.04.2019 про суму заборгованості по Кредитному договору №210709-КЛН від 21.07.2009.

Враховуючи вищевикладене, зобов`язання за кредитним договором складає суму 56 261 130,13грн., яка станом на 27.02.2020 залишається непогашеною.

Між ТОВ "Фінансова Компанія "Мустанг Фінанс" (далі - Кредитор) та ТОВ "СПЕЦДОРРЕМБУД" (далі - Поручитель) було укладено Договір поруки від 23.04.2019 (далі - Договір поруки 2), за умовами якого Поручитель зобов`язується відповідати перед Кредитором за виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України", код ЄДРПОУ 35203742 (далі - Боржник), що виникли з кредитного договору №050210-КЛВ від 05.02.2010 із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах, укладеного між Акціонерним товариством "Банк Кредит Дніпро", код ЄДРПОУ 14352406 (далі - Первісний Кредитор), і Боржником в обсязі 18 776 232,87грн. та в подальшому відступленого на підставі Договору відступлення прав Вимоги №04-02/19 від 09.04.2019, укладеного між Первісним Кредитором та Кредитором.

Зокрема, п.2.1 Договору поруки 2 передбачено, що порукою за цим Договором забезпечуються зобов`язання Боржника, що випливають з Кредитного Договору №050210-КЛВ від 05.02.2010 із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах, укладеного між Первісним Кредитором і Боржником, та відступленого між Первісним Кредитором і Кредитором.

Строк виконання зобов`язання Боржника - 24 травня 2019 року (п.2.3 Договору поруки 2).

Сторони передбачили в договорі порядок виконання зобов`язання Поручителем, так, в п.3.1 Договору поруки 2 зазначено, що у разі порушення Зобов`язання Боржником кредитор направляє Поручителю письмову вимогу про виконання Зобов`язання (або певну його частину).

Поручитель зобов`язаний виконати пред`явлену йому вимогу Кредитора в валюті Зобов`язання в повному обсязі в строк не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання такої вимоги (п.3.2 Договору поруки 2).

Окрім викладеного, Поручитель повністю ознайомився з договором, з якого випливає зобов`язання, всі умови цього договору йому зрозумілі, про що зазначено в п. 5.1.1 Договору поруки 2.

Відповідно до п.6.1 Договору поруки 2, строк поруки становить три роки з дати укладання цього Договору поруки.

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання (п.8.6 Договору поруки 2).

У зв`язку з тим, що ТОВ "Торговий Дім Профіль України", станом на 30.05.2019 не виконало зобов`язань за Кредитним договором №050210-КЛВ від 05.02.2010 із змінами та доповненнями на суму 18 776 232,87грн., ТОВ "Фінансова Компанія "Мустанг Фінанс" звернулось 30.05.2019 з вимогою до ТОВ "Спецдоррембуд" про сплату заборгованості за Кредитним договором №050210-КЛВ від 05.02.2010 на суму 18 776 232,87грн.

З відповіді ТОВ "Спецдоррембуд" за №03/06-19-2К від 03.06.2019 вбачається, що ТОВ "Спецдоррембуд" не в змозі виконати зобов`язання за договором, у зв`язку зі скрутним фінансовим становищем та просить відстрочити сплату зобов`язання у розмірі 18 776 232,87грн. до 20.12.2019.

До матеріалів заяви кредитором долучено належним чином завірені копії Договору поруки від 23.04.2019, Договору про відступлення прав вимоги №04-02/19 від 09.04.2019 та Кредитний договір №050210-КЛВ від 05.02.2010 із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах разом з довідкою АТ "Банк Кредит Дніпро" за №34-1748 від 09.04.2019 про суму заборгованості по Кредитному договору №050210-КЛВ від 05.02.2010.

Враховуючи вищевикладене, зобов`язання за кредитним договором складає суму 18 776 232,87грн., яка станом на 27.02.2020 залишається непогашеною.

У зв`язку з невиконанням ТОВ "Спецдоррембуд" зобов`язань за зазначеними вище договорами, виникла заборгованість перед ТОВ "Фінансова Компанія "Мустанг Фінанс" на загальну суму 75 037 363,00грн.

Положеннями ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до приписів ст.ст. 525, 526, ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, цивільні та господарські зобов`язання мають бути виконані належним чином і у встановлений договором строк, а одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов`язання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов`язання, а ст. 629 ЦК України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ст.13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст.ст. 74, 77 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Підсумовуючи викладене, суд зазначає, що заявником доведено належними та допустимими доказами факт існування заборгованості боржника перед кредитором на суму 75 037 363,00грн.

Окрім викладеного, кредитором сплачено судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника у розмірі 4 204,00грн., який підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів до першої черги задоволення.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

З огляду на обґрунтованість вимог заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мустанг Фінанс", яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання конкурсним кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мустанг Фінанс" з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецдоррембуд" на суму 75 041 567,00грн., яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 1 черга - 4 204, 00грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 75 037 363,00грн. (основна заборгованість).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мустанг Фінанс", м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецдоррембуд" (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 40196224) на суму 4 204, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 75 037 363,00грн. (основна заборгованість) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили 27.02.2020.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Повний текст ухвали складено 02.03.2020.

Суддя А.В. Суховаров

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/5749/19

Ухвала від 29.11.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 19.10.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 06.07.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 21.06.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 21.06.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 25.05.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 14.04.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 21.03.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 21.03.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 01.03.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні