Ухвала
від 24.02.2020 по справі 904/4262/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

25.02.2020м. ДніпроСправа № 904/4262/17 За заявою розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" Лукашука М.В.

до відповідача-1 : Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ", м.Дніпро

до відповідача-2 : Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", Британські Віргінські острови

про визнання недійсним договору №7669 про порядок виконання судового рішення та погашення боргу від 31.12.2016, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" та Компанією "Ментікто Холдінгс Лімітед"

у справі №904/4262/17

за заявою Акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м.Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ", 49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний номер юридичної особи 35202094

про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.

Представники:

від ТОВ "Проско" - Свінухов О.В., посвідчення №1808 від 08.06.2010;

від АТ "Альфа-Банк" - Слободян В.М., довіреність №011150/19 від 28.10.2019;

від розпорядника майна - Колісниченко Є.Ю., довіреність №б/н від 27.01.2020.

ВСТАНОВИВ:

Справа №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний номер юридичної особи 35202094) перебуває на стадії розпорядження майном.

Повноваження розпорядника майна по справі покладені на арбітражного керуючого Лукашука Миколу Васильовича (свідоцтво № 289 від 25.02.13, адреса а/с 3515, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, 50069, ІПН НОМЕР_1 ).

Ухвалою від 07.10.2019 суддею Суховаровим А.В. прийнято до свого провадження справу №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ".

22.11.2019 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" Лукашука М.В. до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" та відповідача-2: Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" про визнання недійсним договору №7669 про порядок виконання судового рішення та погашення боргу від 31.12.2016, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" та Компанією "Ментікто Холдінгс Лімітед".

Ухвалою суду від 28.01.2020 розгляд заяви відкладено на 13.02.2020.

12.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшов відзив Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", за змістом якого Компанія "Ментікто Холдінгс Лімітед" заперечує проти вказаної заяви, зазначає, що спірний договір не суперечить приписам чинного законодавства України та обумовлює інтерес укладання спірного правочину зі сторони Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" та бажання настання реальних наслідків, що обумовлені ним. Також, Компанія "Ментікто Холдінгс Лімітед" Коссов Є.В. не є заінтересованою особою відповідно до ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, адже правовідносини Коссова Є.В. з Компанією Ментікто Холдінгс Лімітед базуються виключно на представництві, а не на підконтрольності.

В судовому засіданні 13.02.2020 представник Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" надав пояснення, за змістом яких вказує, що заява розпорядника майна задоволенню не підлягає, оскільки сторони скористалися своїм правом врегулювати в договорі свої відносини, договір відповідає засадам чинного законодавства за формою укладення та волевиявленням сторін.

Ухвалою суду від 13.02.2020 розгляд заяви відкладено на 25.02.2020.

Суд дійшов висновку щодо задоволення заяви розпорядника майна з наступних підстав.

В обґрунтування поданої заяви розпорядник майна вказує на те, що спірний правочин підлягає визнанню недійсним оскільки його укладено із заінтересованою особою. Крім того, в обґрунтування тверджень про недійсність спірного правочину розпорядник майна зазначає, що укладаючи спірний правочин боржником взято на себе зобов`язання без відповідних майнових дій іншої сторони.

Положеннями статті 42 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що правочини, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, якщо вони завдали збитків боржнику або кредиторам, з таких підстав:

боржник виконав майнові зобов`язання раніше встановленого строку;

боржник до відкриття провадження у справі про банкрутство взяв на себе зобов`язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов`язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим;

боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами, відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови що в момент прийняття зобов`язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів;

боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів до боржника перевищувала вартість майна;

боржник узяв на себе заставні зобов`язання для забезпечення виконання грошових вимог.

Правочини, вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора також з таких підстав:

боржник безоплатно здійснив відчуження майна, взяв на себе зобов`язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог;

боржник уклав договір із заінтересованою особою;

боржник уклав договір дарування.

У разі визнання недійсними правочинів боржника з підстав, передбачених частиною першою або другою цієї статті, кредитор зобов`язаний повернути до складу ліквідаційної маси майно, яке він отримав від боржника, а в разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість грошовими коштами за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину.

За результатами розгляду заяви арбітражного керуючого або кредитора про визнання недійсним правочину боржника господарський суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України однією із підстав виникнення зобов`язань, є, зокрема, договори та інші правочини.

За умовами ст. 626 ЦК України договір є домовленістю двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення прав та обов`язків.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 16.09.2016 по справі №904/7669/16 (далі - Рішення) стягнуто солідарно з ТОВ з II Кольорові метали , ТОВ Любимівський кар`єр , ТОВ Юкрейн Мінералс , ТОВ Юмін , ТОВ Проско ресурси , на користь Компанії Ментікто Холдінгс Лімітед суму 80 258 276, 19 грн. основного боргу, 45 632876, 87 грн. пені, 7 681 643, 95 грн. інфляційних, 3 021 229, 00 8грн. - 3% річних; стягнуто з ТОВ Проско ресурси витрати по сплаті судового збору.

31.12.2016 між Компанією Ментікто Холдінгс Лімітед (кредитором) та ТОВ Проско ресурси (боржником) укладено договір №7669 про порядок виконання судового рішення та погашення боргу (далі - Договір)

Вказаний договір підписано представником Компанії Ментікто Холдінгс Лімітед - Коссовим Є.В. та директором ТОВ Проско ресурси - Лобач О.Л.

Відповідно до п. 2 Договору загальний розмір заборгованості, що підлягає стягненню з боржника на користь кредитора на підставі Рішення складає 136 635 366, 01 грн.

Враховуючи той факт, що рішення набрало законної сили на момент укладення цього Договору та з метою врегулювання погашення існуючої заборгованості боржника перед кредитором в добровільному порядку, сторони домовились встановити наступний порядок виконання Рішення та погашення грошового боргу боржника перед кредитором (п.3 Договору):

3.1. боржник визнає, що його заборгованість перед кредитором на момент укладення цього договору складає суму 136 635 366, 01 грн.;

3.2. зазначена у п.3.1 сума заборгованості боржника перед кредитором з моменту укладання Договору набуває статусу основного зобов`язання (основного боргу);

3.3. боржник гарантує, що сума основного боргу за цим Договором, що зазначена у п.3.1 цього Договору буде сплачена в повному обсязі в строк до 31.12.2018 року;

3.4. боржник зобов`язується сплачувати кредитору проценти за користування його грошовими коштами у розмірі суми основного боргу, зазначеної у п. 3.1. цього Договору, у розмірі 18% (вісімнадцять);

3.5. сума основного боргу, зазначена у п.3.1 цього Договору, враховується при нарахуванні процентів з 01.01.2017 року до дня її сплати повністю або частково. День сплати суми основного боргу не враховується,при нарахуванні процентів;

3.6. нарахування процентів за користування грошовими коштами у розмірі суми основного боргу, зазначеної у п. 3.1. цього Договору, здійснюється на залишок несплаченої суми основного боргу щорічно на 31 грудня року, за який нараховуються проценти;

3.7. у строк, зазначений в п. 3.3. цього Договору боржник зобов`язується сплати суму основного боргу, що зазначена у п. 3.1. цього Договору, та сплатити проценти нараховані за весь час користування грошовими коштами Кредитора в розмірі суми основного боргу;

3.8. сторони прийшли до згоди, що сплата боржником суми основного боргу, що зазначена у п. 3.1. цього Договору, може здійснюватися повністю або частинами шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Кредитора або в інший обумовлений сторонами спосіб.

Відповідно до п. 3.4 Договору боржник зобов`язаний сплачувати кредитору проценти за користування його грошовими коштами у розмірі суми основного боргу, зазначеної у п.3.1 Договору, у розмірі 20% річних.

За результатом укладення вищевказаного договору Компанія Ментікто Холдінгс Лімітед заявила в справі про банкрутство №904/4262/17 грошові вимоги до ТОВ Проско ресурси в сумі 191 289 512, 41 грн., замість суми 136 635 366, 01 грн., що вказує на збільшення грошових зобов`язань боржника перед кредитором на суму 54 654 146, 00 грн.

Між тим суд зазначає, що в матеріалах справи відсутні докази відплатності спірного правочину, в той час як, за результатом його укладення, ТОВ Проско ресурси фактично збільшило свої зобов`язання перед кредитором за рахунок нарахування процентів на суму боргу в розмірі 20% річних без відповідних майнових дій Компанії Ментікто Холдінгс Лімітед на користь боржника, що є підставою для визнання недійсним спірного правочину в порядку ст.42 Кодексу України з процедур банкрутства.

Крім того, в матеріалах справи відсутні докази спроможності боржника здійснити розрахунок з кредитором за рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 16.09.2016 по справі №904/7669/16 у спосіб та строки, визначені спірним правочином, а тому суд вважає недоведеним факт наявності інтересу укладання спірного правочину зі сторони Компанії Ментікто Холдінгс Лімітед .

Разом з тим, суд зазначає, що згідно інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ Проско ресурси є Коссов Є.В.

Відповідно до ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими; для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому самому переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника.

Дослідивши укладений між Компанією Ментікто Холдінгс Лімітед та ТОВ Проско ресурси договір №7669 про порядок виконання судового рішення та погашення боргу, суд зазначає про те, що спірний правочин зі сторони Компанії Ментікто Холдінгс Лімітед підписано кінцевим бенефіціарним власником боржника ТОВ Проско ресурси Коссовим Є.В., у зв`язку з чим суд дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав вважити вказану особу заінтересованою в розумінні положень ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим спірний правочин підлягає визнанню недійсним відповідно до положень ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства.

Згідно ст.13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 74, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Таким чином, заявником доведено наявність обставин, на підтвердження обґрунтованості викладених в заяві вимог, в той як заперечення кредитора відхиляються судом, з огляду на встановлені судом обставини справи, а тому заява розпорядника майна ТОВ "Проско ресурси" підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 129, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" Лукашук М.В. задовольнити.

Визнати недійсним договір №7669 про порядок виконання судового рішення та погашення боргу від 31.12.2016, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (49044, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний номер юридичної особи 35202094) та Компанією "Ментікто Холдінгс Лімітед" (Британські Віргінські острови, Тортова, П.С. 3175, Роуд Таун, реєстраційний №1420192).

Ухвала набирає законної сили 25.02.2020 та відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідні положення ГПК України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.

Копію ухвали направити розпоряднику майна Лукашук М.В., Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", ТОВ "Проско ресурси".

Повний текст ухвали складено 02.03.2020

Суддя А.В. Суховаров

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/4262/17

Ухвала від 15.11.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Суховаров Артем Володимирович

Ухвала від 20.10.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Суховаров Артем Володимирович

Ухвала від 22.09.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Суховаров Артем Володимирович

Ухвала від 31.07.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Суховаров Артем Володимирович

Ухвала від 23.06.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Суховаров Артем Володимирович

Постанова від 31.05.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Коваль Любов Анатоліївна

Ухвала від 19.05.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Суховаров Артем Володимирович

Судовий наказ від 09.05.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Суховаров Артем Володимирович

Ухвала від 23.04.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Коваль Любов Анатоліївна

Ухвала від 17.04.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Суховаров Артем Володимирович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні