ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

_________________________________________

______________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, веб-сайт: http://zt.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2020 р. Справа № 906/45/20

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Тимошенка О.М.

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовом Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Рівненській та Житомирській областях

до Приватного підприємства "Трембіта-С"

про стягнення 1869,40 грн.

Позивачем пред`явлено позов про стягнення на його користь з відповідача 1869,40грн., з яких: 1784,91 грн. боргу за оренду приміщення по Договору №1994 від 06.03.18 за період з травня 2019 по 23.08.19; 66,64грн. пені, 17,85 грн. штрафу.

Ухвалою від 23.01.20 суд відкрив провадження у справі №906/45/20 за вказаною позовною заявою та вирішив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження, без повідомлення учасників справи.

Клопотань про інше від сторін до суду не надходило.

Ухвала, яка направлялась відповідачу на адресу, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, повернулась до суду з відміткою поштового відділення: "за закінченням встановленого строку зберігання". Ухвала направлялася відповідачу за адресою: місто Житомир, вул.Хлібна,28. Іншої адреси відповідач не повідомляв.

Відповідно до ст.242 ГПК України, днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Враховуючи викладене суд вважає, що вжив всі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача своєчасно та належним чином про розгляд даної справи, однак відповідач не скористався своїм правом наданим йому ст.46 ГПК України, надати свої заперечення по суті позову.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

06 березня 2018 року між регіональним відділенням Фонду державного майна України по Житомирській області (Орендодавець/позивач) (правонаступник - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях) та приватним підприємством "Трембіта-С" (Орендар/відповідач) укладено договір оренди нерухомого майна № 1994 - нежитлових приміщень площею 50,1 кв.м в будівлі клубу, що перебуває на балансі ДП "Головинський кар`єр" та знаходиться за адресою: Житомирська область, Черняхівський район, смт Головине, вул. Адміністративна, 8 (а.с.7).

Договір укладено строком на 2 роки 364 дні, з 06.03.2018 до 04.03.2021 року включно (п. 10.1 договору).

23.08.2019 договір оренди було припинено шляхом відмови орендодавця від Договору, у зв`язку з несплатою орендної плати Орендарем протягом 3-х місяців підряд (п. 10.13 договору оренди).

Відповідно до ст.759 ЦК України, за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендою є засноване на договорі строкове, платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. Орендна плата за користування майном вноситься Орендарем незалежно від наслідків господарської діяльності.

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та п. 5.3 Договору оренди, Орендар зобов`язаний своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату.

Відповідно до вимог ст. 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та ст. 284 ГК України істотними умовами договору оренди є: об`єкт оренди, строк, на який укладається договір оренди, орендна плата з урахуванням її індексації.

Відповідно до п. 3.1 Договору оренди розмір орендної плати за базовий місяць оренди січень 2018 року без ПДВ становить 609,13 грн. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за місяць розрахунку (п.3.3 договору). Орендна плата спрямовується: 70% до Державного бюджету України, 30% - Балансоутримувачу щомісяця не пізніше 15 числа місяця , наступного за звітним (п.3.6 договору).

Відповідно до ст.530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Всупереч вимогам чинного законодавства про оренду державного і комунального майна та умовам договору, орендна плата за користування державним майном з травня 2019 року по 23 серпня 2019 року не вносилась, у зв`язку з чим борг по орендній платі складає 1784,91грн. (а.с. 4).

Зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку (ст. 509 ЦК України).

Відповідач контррозрахунку суми боргу не надав.

Таким чином, суд вважає позовні вимоги позивача в частині стягнення основного боргу в сумі 1784,91грн. обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

В зв`язку з тим, що орендна плата орендарем до Державного бюджету України не вносилась або вносилась з порушенням термінів, керуючись п. 3.7, 3.8 Договору орендарю нарахована пеня в розмірі 66,64 грн. та штраф в сумі 17,85 грн.(а.с.5,6).

Відповідно до п. 3.7 Договору оренди, Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до Державного бюджету відповідно до чинного законодавства України з нарахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати. Нарахування та стягнення пені здійснюється за весь термін прострочення Орендарем виконання зобов`язання щодо перерахування орендної плати.

Згідно розрахунку позивача пеня за неналежне виконання зобов`язань за період з 24.04.19 по 23.08.19 становить 66.64грн (а.с.5).

Згідно п.3.8 договору, якщо заборгованість по орендній платі становить не менше ніж три місяці, орендар сплачує штраф у розмірі 1% від суми заборгованості.

1% від суми боргу 1784,91грн. складає 17,85грн.

За нормами статті 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Суд, перевіривши розрахунки пені та штрафу, вважає їх нарахування правильними та такими, що підлягають задоволенню в сумі, що заявлені позивачем

За ст.ст.627,629 ЦК України, відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Договір є обов`язковим для виконання сторонами.

У відповідності до статей 525, 526 Цивільного кодексу України, 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідач відзиву на позов та докази сплати боргу не надав.

Відповідно до ст. ст. 13,73,74,77 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи викладене, господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги обгрунтовані, заявлені у відповідності до вимог чинного законодавства, підтверджуються матеріалами справи і підлягають задоволенню.

Судовий збір відповідно до ст. 129 ГПК України покладається судом на відповідача.

Керуючись статтями123, 129, 233, 236 - 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити.

2. Стягнути з Приватного підприємства "Трембіта-С" (10029, місто Житомир, вул. Хлібна, 28, код 35627252) на користь Державного бюджету України (р/р UА928999980000031113094006604, МФО 899998, Код 37684003 в УК у Черняхівському районі) - 1784,91 грн. боргу; 66,64 грн. пені, 17,85грн. штрафу.

3. Стягнути з Приватного підприємства "Трембіта-С" (10029, місто Житомир, вул. Хлібна, 28, код 35627252) на користь Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028, м.Рівне, вул.16 Липня,77; код 42956062) - 1921,00грн. судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 02.03.20

Суддя Тимошенко О. М.

Віддрукувати:

1- в справу

2-3- сторонам (рек. з повідом.)

Дата ухвалення рішення 02.03.2020
Зареєстровано 03.03.2020
Оприлюднено 04.03.2020

Судовий реєстр по справі 906/45/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 02.03.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 23.01.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 13.01.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону