Ухвала
від 25.02.2020 по справі 908/3586/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 4/17/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

26.02.2020 Справа № 908/3586/19

м.Запоріжжя Запорізької області

за позовом Концерну "Міські теплові мережі", (юридична адреса: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 137; адреса для листування: 69065, м. Запоріжжя, вул. Адмірала Нахімова, буд. 4)

до відповідача Комунального підприємства "Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об`єднання № 7", (69032, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 11)

третя особа яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради (69105, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206 )

про стягнення 2215343,41 грн.

Суддя Зінченко Н.Г.

Представники сторін:

від позивача - Білоус Д.С., довіреність № 657/20-19 від 19.11.2019;

від відповідача - Алейникова Т.В., довіреність № 1 від 13.01.2020.

26.12.2019 до господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява за вих. №1726/юр від 26.12.2019 (вх. №3852/08-07/19 від 26.12.2019) Концерну "Міські теплові мережі", м. Запоріжжя до Комунального підприємства "Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об`єднання № 7", м. Запоріжжя про стягнення 2215343,41 грн. заборгованості за поставлену теплову енергію, в тому числі 2114394,73 грн. основного боргу за поставлену теплову енергію, 47013, 86 грн. інфляційних втрат та 53934, 82 грн. 3 % річних.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.12.2019 справу № 908/3586/19 за вищевказаною позовною заявою розподілено судді Зінченко Н.Г.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 27.12.2019 у справі № 908/3586/19 позовну заяву залишено без руху, позивачу надано строк терміном не пізніше 20.01.2020 для усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 27.01.2020 у зв`язку із усуненням недоліків прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/3586/19, справі присвоєно номер провадження справи 4/10/20, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 26.02.2020, запропоновано відповідачу подати відзив на позовну заяву у строк до 17.02.2020.

Ухвалою господарського суду від 18.02.2020 продовжено процесуальний строк для подачі відзиву до 26.02.2020.

26.02.2020 через канцелярію суду відповідач подав відзив з додатками.

Відповідач скористався своїм правом та подав запропонований документ у встановлений ухвалою строк, тому суд залучає його до матеріалів справи.

Представник позивача повідомив, що відзив отримав лише перед судовим засіданням, отже є необхідність надання часу для можливості надати відповідь на відзив у зв`язку з чим заявив усне клопотання про відкладення підготовчого засідання.

26.02.2020 від відповідача надійшло клопотання № 494 від 25.02.2020 про витребування доказів.

Судом задоволено заявлене клопотання, про що винесено ухвалу.

14.02.2020 до суду надійшла заява від Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про залучення у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Частиною 1 ст. 50 ГПК України передбачено, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

З метою належного, всебічного розгляду справи № 908/3586/19, з урахуванням наведених пояснень в судовому засіданні 26.02.2020 представника відповідача, суд вважає наявними підстави для залучення департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради до участі у справі № 908/3586/19 в якості третьої особи на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, оскільки департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради є органом управління майном комунального підприємства "Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об`єднання № 7" та володіє інформацією щодо суб`єктів, умов використання, зобов`язань користувачів щодо сплати платежів за комунальні послуги, тощо під час володіння та користування комунальним майном територіальної громади м. Запоріжжя.

Згідно ч.3 ст. 177 ГПКУ підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Враховуючи залучення до участі у справі третьої особи, особливість предмета спору, необхідністю надання часу сторонам для подачі письмових документів, складність справи та для більш належної підготовки сторін для розгляду справи по суті, з метою правильного і своєчасного розгляду справи по суті, суд з власної ініціативи продовжує строк підготовчого провадження до 90 днів.

Відповідно до ч.2 п.2 ст. 183 ГПКУ суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках у разі залучення до участі у справі третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача.

З метою додержання прав всіх учасників судового процесу брати участь у судовому процесі, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи у підготовчому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 50, 177, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ

1. Залучити до участі у справі № 908/3586/19 третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради (69105, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206 )

2. Продовжити строк підготовчого провадження у справі до 27.04.2020.

3. Відкласти підготовче судове засідання на 14.04.2020 о/об 10 год. 00 хв.

4. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Гетьманська, 4 (корпус 1), зал № 305. Електронна адреса господарського суду Запорізької області: inbox@zp.arbitr.gov.ua , телефон інформаційного центру суду: (061) 224-08-88.

5. Про дату, час та місце підготовчого судового засідання повідомити учасників справи та викликати їх в судове засідання. Явку представників сторін визнати обов`язковою .

6. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

7. Позивачу: у строк до 28.02.2020 направити позовну заяву з усіма додатками третій особі, докази направлення (фіскальний чек, опис вкладення у цінний лист) надати суду.

8. Позивачу: у строк до 20.03.2020 відповідно до ст. 166 ГПК України подати суду відповідь на відзив, у цей же строк направити відповідачу та третій особі, докази направлення (фіскальний чек, опис вкладення у цінний лист) надати суду .

9. Запропонувати третій особі у строк до 20.03.2020 відповідно до ст. 168 ГПКУ подати до суду письмові пояснення щодо заявлених позовних вимог. Одночасно з надісланням (наданням) пояснень до суду направити їх та доданих до них документів іншим учасникам справи, докази направлення/надання надати суду.

10. Відповідачу: у строк до 14.04.2020 подати заперечення на відповідь на відзив відповідно до ст. 167 ГПК України, у цей же строк направити позивачу та докази направлення (фіскальний чек, опис вкладення у цінний лист) надати суду в наступне судове засідання, направити всі подані до суду документи третій особі докази направлення (фіскальний чек, опис вкладення у цінний лист) надати суду.

11. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

12. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/.

Звертаю увагу сторін на те, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках: невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу (п. 1); зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству (п. 2); неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин (п. 3); невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк (п. 4); порушення заборон, встановлених частиною десятою статті 188 цього Кодексу (п. 5).

Суддя Зінченко Н.Г.

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/3586/19

Ухвала від 07.11.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Студенець В.І.

Ухвала від 18.07.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Студенець В.І.

Ухвала від 22.06.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Студенець В.І.

Ухвала від 19.04.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Студенець В.І.

Постанова від 17.03.2021

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Березкіна Олена Володимирівна

Ухвала від 31.01.2021

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Березкіна Олена Володимирівна

Ухвала від 17.01.2021

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Березкіна Олена Володимирівна

Рішення від 08.12.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Зінченко Н.Г.

Ухвала від 07.10.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Зінченко Н.Г.

Ухвала від 15.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Зінченко Н.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні