Рішення
від 24.02.2020 по справі 908/3557/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 32/208/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2020 Справа № 908/3557/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя господарського суду Запорізької області Колодій Н.А. при секретарі судового засідання Новасардовій І.В., розглянувши матеріали

за позовом Акціонерного товариства Державний ощадний банк України в особі філії Запорізьке обласне управління акціонерного товариства Державний ощадний банк України (69063, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Спєцтєх-сервіс (69002, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 71, оф.8)

про стягнення суми 60968 грн. 67 коп.,

За участю представників сторін:

від позивача не з`явився

від відповідача не з`явився

ВСТАНОВЛЕНО:

23.12.2019 до господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Акціонерного товариства Державний ощадний банк України в особі філії Запорізьке обласне управління акціонерного товариства Державний ощадний банк України до Товариства з обмеженою відповідальністю Спєцтєх-сервіс про стягнення заборгованості в сумі 60968,67 грн., які складаються з 34954,50 грн. заборгованості за несанкціонованим овердрафтом, 25914,17 грн. заборгованості за процентами за несанкціонований овердрафт та 100 грн. заборгованості за розрахунково-касове обслуговування.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.12.2019 справу № 908/3557/19 за вищевказаною позовною заявою розподілено судді Колодій Н.А.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 20.01.2020 після усунення недоліків позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 908/3557/19 та ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, справі № 908/3557/19 присвоєно номер провадження справи 32/208/19, судове засідання призначено на 06.02.2020.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 06.02.2020 розгляд справи № 908/3557/19 відкладався до 25.02.2020.

В судове засідання 25.02.2020 представники сторін не з`явились. Явка представників сторін судом не визнавалась обов`язковою.

Відповідач відзив на позовну заяву, у встановлений ухвалою суду по справі строк не надав, про поважність причин неподання відзиву суд не повідомив, правову позицію у справі не висловив.

Ухвала суду про відкриття провадження у справі № 908/3557/19 від 20.01.2020, яка направлялась на адресу відповідача була повернута поштовим відділенням на адресу суду з відміткою за закінченням встановленого строку зберігання .

Згідно зі ст. 93 ЦК України місцезнаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 120 ГПК України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

За таких обставин, суд вважає, що ним були вжиті достатні заходи для повідомлення відповідача про розгляд справи № 908/3557/19.

Згідно ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

З урахуванням викладеного, суд вважає за доцільне розглянути справу по-суті за наявними в ній матеріалами, яких достатньо для вирішення спору по суті, за відсутністю представників сторін.

Судове засідання проводилось без застосування засобів технічної фіксації судового процесу, у відповідності до ч. 3 ст. 222 ГПК України.

Розглянувши матеріали та фактичні обставини справи у їх сукупності, суд -

ВСТАНОВИВ:

04 червня 2018 між Публічним акціонерним товариством Державний ощадний банк України (надалі - Позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Спєцтєх-сервіс" (надалі - Відповідач) було укладено договір банківського обслуговування № 1393967180604154957 (надалі за текстом - Договір), згідно з яким Позивач надає банківські послуги, які передбачені Правилами банківського обслуговування клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу АТ Ощадбанк (надалі - Правила) та Правилами здійснення операцій за рахунками, відкритими юридичним особам та фізичним особам-підприємцям у АТ Ощадбанк (надалі - Правила КПК), які оприлюднені та доведені до відповідача шляхом публічного розміщення в приміщенні установи банку, а також на сайті банку.

Згідно з пунктом 1.2. Договору, позивач та відповідач погодились, що Рахунок(и) відкритий(ті) на виконання цього Договору. Правил та Правил КПК обслуговується за тарифами Банку, обраного Тарифного пакету та тарифами за обслуговування поточного рахунку з використанням КПК (далі - Тарифи КПК), що розміщені на сайті банку.

Відповідно до пункту 1.5. Договору, підписанням цього договору відповідач засвідчує, що він ознайомлений з Правилами, Правилами КПК, Тарифами Банку та Тарифами КПК, які діють на момент його підписання, погоджується вважати умови вказаних Правил, Правил КПК, Тарифів Банку та Тарифів КПК обов`язковими для застосування до відносин, які виникли на підставі цього договору.

Пунктом 3.1.2 Правил КПК, відповідач зобов`язаний витрачати кошти, розміщені на рахунку, лише в межах залишку коштів на рахунку

Відповідач несе відповідальність за операції, здійснені Держателями з використанням карток, що випущені до рахунку . На Клієнта покладається обов`язок погашення заборгованості по рахунку (п. 6.2. Правил КПК).

16.07.2018 відповідачем в системі дистанційного обслуговування CorpLight було здійснено безготівковий переказ з карткового рахунку № НОМЕР_1 на власний поточний рахунок № НОМЕР_2 у сумі 35 000,00 грн., про що свідчать виписки банку по картковому рахунку.

На виконання постанови правління Національного банку України від 11.09.2017 р. № 89 Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку з 1 липня 2018 року АТ Ощадбанк (далі - Банк) відкриває клієнтам поточні рахунки з використанням платіжних карток (далі - карткові рахунки) із застосуванням балансових рахунків 2600 АП Кошти на вимогу суб`єктів господарювання групи рахунків 260 Кошти на вимогу суб`єктів господарювання, 2650 АП Кошти на вимогу небанківських фінансових установ групи рахунків 265 Кошти небанківських фінансових установ розділу 26 класу 2 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків).

До моменту переходу на новий План рахунків в системі дистанційного обслуговування CorpLight (далі - СДО) дії, доступні за поточними та картковими рахунками клієнтів, розмежовувались за номерами балансових рахунків (2600 та 2605, 2650 та 2655). В результаті зміни обліку поточних та карткових рахунків на облік за однаковими балансовими рахунками (2600, 2650), в СДО стало неможливо обмежити та розмежувати дії, доступні для поточних та карткових рахунків з балансовими номерами 2600 та 2650, а тому у клієнтів в СДО з`явилась можливість безготівково перерахувати кошти зі свого карткового рахунку. Як наслідок, в липні 2018 року видаткові операції по картковим рахункам, що ініційовані в СДО, були успішно опрацьовані в АБС, але не відображені в процесинговій системі WAY4, оскільки станом на сьогодні СДО не має можливості обміну інформацією з процесинговою системою WAY4, а інтегровано лише з АБС.

Отже, грошові кошти за цим рахунком залишались доступними для здійснення операцій за допомогою платіжних карток, в тому числі для зняття готівки в банкоматах.

У результаті, відповідачем були здійснені видаткові операції з використанням платіжних карток на суму, що перевищила суму доступного фактичного залишку на рахунках, і як наслідок, по цим картковим рахункам виник несанкціонований овердрафт у розмірі 34954,50 грн.

Згідно п 4.3.11. Правил № 1049, відповідач зобов`язується на підставі отриманої за допомогою СДО виписки з рахунку здійснювати щоденну перевірку відповідності залишку грошових коштів на рахунку на кінець банківського дня із залишками коштів на початок банківського дня з врахуванням оборотів за цей день.

Також, пунктом 3.1.2 Правил № 694, відповідач зобов`язується витрачати кошти, розміщені на рахунку лише в межах залишку коштів на рахунку.

Відповідно до п. 6.2. Правил № 694 на клієнта покладається обов`язок погашення заборгованості по рахунку .

12 серпня 2019 року позивачем на адресу відповідача була направлена вимога (вих. № 107.20/2-1389/70254/2019-07) щодо сплати боргу.

Відповіді на вимогу відповідач не надав позивачу та сума заборгованості відповідачем не була сплачена.

Згідно п. 2.11 Правил КПК, позивач нараховує проценти за Несанкціонованим овердрафтом у відповідності до умов Договору та Правил КПК. При нарахуванні процентів за Несанкціонованим овердрафтом враховується день виникнення та не враховується день повернення заборгованості. При нарахуванні процентів на заборгованість відповідача за Рахунком використовується фактична кількість днів у місяці та умовна кількість днів у році.

Відповідно до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням корпоративної платіжної картки, процентна ставка за Несанкціонованим овердрафтом становить 60% річних.

Відповідно до розрахунку позивача сума заборгованості за процентами за несанкціонований овердрафт, станом на 12.12.2019 року, становить 25914,17 грн .

Відповідно до пункту 4.3.4. Правил, відповідач зобов`язується сплачувати вартість послуг Банку у розмірі, визначеного згідно з Тарифами Банку.

Згідно з пунктом 2.1.2.1. обраних тарифів зазначено, що відповідач зобов`язаний щомісячно, не пізніше 5-го числа наступного місяця, сплачувати за обслуговування Тарифного пакету.

Однак, відповідач не сплатив кошти за обслуговування Тарифного пакету.

Таким чином, заборгованість відповідача перед позивачем за обслуговування Тарифного пакету по рахунку № НОМЕР_2 за серпень 2019 року складає 100 грн.

Відповідач взяті на себе зобов`язання не виконав належним чином, а саме не повернув позивачу несанкціонований овердрафт в сумі 34954,50 грн., проценти за несанкціонований овердрафт в сумі 25914,17 грн. та 100 грн. заборгованості за розрахункове касове обслуговування, що змусило позивача звернутись з даним позовом до суду.

Проаналізувавши фактичні обставини справи, оцінивши представлені докази, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.ст. 11, 509 ЦК України підставою виникнення цивільних прав і обов`язків (зобов`язань), які мають виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до вказівок закону, договору є договір.

Згідно з ч.1, ч. 2 ст. 639 ЦК України договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.

Згідно зі ст.ст. 626, 627 Цивільного Кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю Спєцтех-сервіс фактично отримало грошові кошти в сумі 35000 грн. у вигляді несанкціонованого овердрафту по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що підтверджується виписками банку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , які містяться в матеріалах справи.

Відповідач має заборгованість за несанкціонований овердрафт в сумі 34954,50 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Згідно ст. 629 Цивільного Кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Аналогічний припис містить п.1, п. 7 ст.193 Господарського кодексу України.

Статтею 530 ЦК України також передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Враховуючи викладене, вимога позивача про стягнення з відповідача заборгованості за несанкціонований овердрафт в сумі 34954,50 грн. є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Згідно п. 2.11 Правил КПК, позивач нараховує проценти за Несанкціонованим овердрафтом у відповідності до умов Договору та Правил КПК. При нарахуванні процентів за Несанкціонованим овердрафтом враховується день виникнення та не враховується день повернення заборгованості. При нарахуванні процентів на заборгованість відповідача за рахунком використовується фактична кількість днів у місяці та умовна кількість днів у році.

Відповідно до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням корпоративної платіжної картки, процентна ставка за Несанкціонованим овердрафтом становить 60% річних.

Позивачем нараховано 25914,17 грн. процентів за несанкціонованим овердрафтом за період з 26.09.2018 по 22.11.2019, що підтверджується розрахунком позивача.

Позивачем також заявлені вимоги про стягнення з відповідача 100 грн. заборгованості за розрахункове касове обслуговування.

Відповідно до пункту 4.3.4. Правил, відповідач зобов`язується сплачувати вартість послуг Банку у розмірі, визначеного згідно з Тарифами Банку.

Згідно з пунктом 2.1.2.1. обраних тарифів зазначено, що відповідач зобов`язаний щомісячно, не пізніше 5-го числа наступного місяця, сплачувати за обслуговування Тарифного пакету

Таким чином, позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача 100 грн. заборгованості за розрахункове касове обслуговування є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Отже позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 46, 74, 86, 129, 240, 241, 254-256 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

Позов Акціонерного товариства Державний ощадний банк України в особі філії Запорізьке обласне управління акціонерного товариства Державний ощадний банк України до Товариства з обмеженою відповідальністю Спєцтєх-сервіс про стягнення 60968,67 грн. задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Спєцтєх-сервіс (69002, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 71, оф.8, ЄДРПОУ 41804357) на користь Акціонерного товариства Державний ощадний банк України в особі філії Запорізьке обласне управління акціонерного товариства Державний ощадний банк України (69063, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48, ЄДРПОУ 02760363) 34954 (тридцять чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят чотири) грн. 50 коп. заборгованості за несанкціонований овердрафт, 25914 (двадцять п`ять тисяч дев`ятсот чотирнадцять) грн. 17 коп. заборгованості за процентами за несанкціонований овердрафт, 100 (сто) грн. 00 коп. заборгованості за розрахунково-касове обслуговування, 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн. 00 коп. суми судового збору.

Видати наказ.

Повний текст рішення оформлено і підписано 02 березня 2020.

Рішення суду може бути оскаржено в порядку, передбаченому ст.ст. 254-256 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Відповідно до ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення, а у разі проголошення вступної та резолютивної частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя Н.А.Колодій

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/3557/19

Судовий наказ від 25.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Колодій Н.А.

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Колодій Н.А.

Ухвала від 09.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Колодій Н.А.

Ухвала від 20.01.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Колодій Н.А.

Ухвала від 26.12.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Колодій Н.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні