Рішення
№ 87927854
від 25.02.2020 по справі 908/3597/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 15/250/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2020 Справа № 908/3597/19

м. Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Горохова Ігоря Сергійовича, за участю секретаря судового засідання Осоцький Д.І. розглянувши матеріали

за позовом Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" в особі відокремленого підрозділу "Дніпровська електроенергетична система", 69096, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 2

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно - технічний центр Трансформаторобудування", 69069, м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 11

про стягнення коштів

за участю представників сторін та учасників процесу:

від позивача: Сапунцов В.Д., довіреність № б/н від 03.01.2020;

від відповідача: не з`явився.

Суть спору

27.12.2019 до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" в особі відокремленого підрозділу "Дніпровська електроенергетична система", м. Запоріжжя до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно - технічний центр Трансформаторобудування", м. Запоріжжя про стягнення заборгованості за договором № 20-1/1262-19 від 03.06.2019 у розмірі 6615,60, з яких: пеня у розмірі 3507,60 грн та штраф у розмірі 3108,00 грн.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.12.2019, справу № 908/3597/19 передано на розгляд судді Горохову І.С.

Ухвалою суду від 27.12.2019 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/3597/19, присвоєно справі номер провадження 15/250/19. Розгляд справи здійснюється за правилами спрощеного позовного провадження. Судове засідання призначено на 23.01.2020.

Ухвалою від 23.01.2020 оголошено у судовому засіданні перерву до 10.02.2020.

Ухвалою суду від 10.02.2020 у судовому засіданні оголошено перерву до 26.02.2020.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначив, що відповідачем належним чином не виконано зобов`язання на підставі договору про закупівлю товарів за державні кошти № 20-1/1262-19 від 03.06.2019, а саме, відповідачем було порушено строки поставки товару, у зв`язку з чим позивач просить стягнути з відповідача пеню у розмірі 3507,60 грн та штраф у розмірі 3108,00 грн. В обґрунтування позову посилається на ст. ст. 20, 175, 193, 216, 218, 230 Господарського кодексу України, ст. ст. 526, 530, 610, 611,846, 883, 887 Цивільного кодексу України.

В судовому засіданні 26.02.2020 представник позивача заявлені позовні вимоги підтримав з підстав зазначених у позові № 02/49803 від 23.12.2019 та письмових поясненнях № 02/4984 від 06.02.2020.

Відповідач у призначені судові засідання не з`являлися, при причини неявки суду не повідомив. Про час та місце слухання справи повідомлявся у встановленому порядку шляхом направлення на адресу відповідних ухвал. Клопотань про розгляд справи без уповноваженого представника або про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило. Вимоги ухвал суду не виконані, відзив на позов не надано.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Згідно з п. п. 1, 2 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі: неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки (п. 1) повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки (п. 2).

Отже, враховуючи, що сторони були належним чином повідомлені про дату, час та місце призначеного судового засідання, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності представників відповідачів за наявними в матеріалах справи документами.

Розгляд справи відповідно до вимог ст. 222 ГПК України здійснювався за допомогою звукозаписувального технічного засобу, а саме програмно - апаратного комплексу "Акорд".

В судому засіданні 26.02.2020 судом, в порядку ст. 240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини рішення, судом оголошено, що повний текст рішення буде складено протягом 5 днів.

Заслухавши доводи представника позивача та дослідивши надані сторонами докази, суд встановив наступне.

03.06.2019 Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" (позивач, покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інженерно - технічний центр Трансформаторобудування" (відповідач, постачальник) укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 20-1/1262-19.

Відповідно до пункту 1.1 постачальник зобов`язується поставити, а покупець - прийняти і оплатити товар-31220000-4 Елементи електричних схем Реле струйні та реле Бухгольца або еквівалент зазначений у п. 1.2. цього договору, а покупець - прийняти і оплатити такий товар.

Найменування, кількість та ціна товару зазначені в додатку № 1 до цього договору (п. 1.2 договору).

Матеріали справи свідчать, що між позивачем та відповідачем до договору була складена та підписана Специфікації, у відповідності до умов якої позивач зобов`язувався поставити відповідачу товар Реле струйне URF 25/10 у кількості 2 штуки та реле Бухгольца ВF80/G кількості 2 штуки.

Відповідно до п. 3.1. договору ціна договору становила 44 400,00 грн з ПДВ.

Відповідно до п. 5.1. договору строк (термін) поставки (передачі) всього обсягу товару протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової заявки від покупця, поставка товару здійснюється за номенклатурою та в кількості одиниць згідно заявки Покупця, сформованої з урахуванням виробничої потреби та реального фінансування. Дата, час, асортимент та кількість поставки товару уточнюються сторонами шляхом обміну факсограмами, що в обов`язковому порядку реєструються в журналі вхідної і вихідної кореспонденції сторін або електронною поштою. Письмова заявка передається покупцем на факс постачальника - 095 566-91-43 або електронного поштою на адресу itctransbud@gmail.com.

Згідно п. 5.5. договору приймання товару за якістю та кількістю, у випадку наявності будь-яких зауважень з боку покупця, здійснюється сторонами відповідно до вимог Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначений и товаров народного потребления по количеству та Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству , затверджених постановами державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР відповідно від 15.06.1965 № П-6 та від 25.04.1966 № П-7 (із змінами).

Пунктом 10.1. договору, цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами та діє до 20.01.2020, а в частині виконання гарантійних зобов`язань договір є чинним на весь час дії гарантії, зазначеної в п. 2.2. цього договору, але у будь-якому разі до повного виконання зобов`язань за цим договором.

На виконання договору 15.08.2019 відповідачем на склад позивача поставлені Реле Бухгольца ВF 80/G в кількості 2 шт., Реле струйне URF 25/10 в кількості-2шт.

Під час проведення процедури приймання товару у відповідності до п. 5.5 договору, були виявлені недоліки поставленого товару по якості та встановлена відсутність належної сертифікації.

Вказані недоліки були відображені в Акті перевірки якості та комплектності отриманого товару від 19.08.2019 № 40 та на основі рішення комісії, відповідальної за приймання продукції.

20.08.2019 на адресу відповідача було направлено лист від 20.08.2019 № 02/31813 з вимогою проведення випробувань товару незалежною, сертифікованою установою при обов`язковій присутності уповноваженого представника позивача.

Відповідачем була надана письмова відповідь від 21.08.2019 № 221/08 відповідно до змісту якої вимога позивача про проведення випробувань товару залишилась без розгляду.

Листом від 29.08.2019 № 02/33279 позивач поінформував відповідача про відмову від товару у зв`язку з неналежною якістю, та відповідно до Акту від 10.09.2019 повернув товар відповідачу.

На виконання зазначених умов договору позивач 12.09.2019 оформив письмову заявку № 02/35404 на поставку товару. Як зазначає позивач, здійснити відправку заявки не зміг через відсутність з`єднання з факсом відповідача.

12.09.2019 письмову заявку було відправлено на електронну адресу відповідача, зазначену у договорі. Відповідно до скріншоту сторінки електронної пошти, заявка була отримана відповідачем в день її відправлення, тобто 12.09.2019.

Крім того, позивач 12.09.2019 направив поштою на адресу відповідача письмову заявку на поставку товару, яка з невідомих причин не була отримана відповідачем, а поштовий конверт був повернутий на адресу позивача з відміткою пошти за закінченням терміну зберігання .

З метою досудового врегулювання позивач 24.10.2019 направив на адресу відповідача претензію № 02/41049, з вимогою про сплату пені за прострочене зобов`язання, яка з невідомих причин не бул отримана відповідачем, а поштовий конверт був повернутий на адресу позивача з відміткої пошти за закінченням терміну зберігання .

Виходячи з дати отримання відповідачем заявки на поставку товару, поставка товару повинна бути здійснена відповідачем до 03.10.2019 включно. Станом на 20.12.2019, товар позивачу не поставлений.

Невиконання відповідачем взятих на себе зобов`язань за договором стала підставою звернення позивача до суду з вимогою про стягнення з відповідача штрафних санкцій в примусовому порядку.

Аналіз норм чинного законодавства та наданих матеріалів, дає суду можливість зробити висновки, що правовідносини сторін врегульовані договором поставки.

Відповідно до ч. 1 ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України господарські зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до вимог ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Аналогічні приписи містить стаття 193 Господарського кодексу України.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (ст. 610 Цивільного кодексу України).

В порушення умов п. 5.1 договору відповідач свої зобов`язання з поставки товару в строк не виконав.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

З урахуванням вимог ст. 638 Цивільного кодексу України, сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору а відтак договір є укладеним.

Доказів розірвання договору, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, або визнання недійсним договору внаслідок недодержання сторонами в момент його вчинення вимог чинного законодавства України, сторонами у справі не надано. Не надано також і доказів того, що сторони відмовились від виконання договору в силу певних об`єктивних обставин.

Відповідно до ст. ст. 610, 611 Цивільного кодексу України невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), є його порушенням, у разі якого настають правові наслідки, зокрема, сплата неустойки.

Згідно з ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Статтею 230 Господарського кодексу України передбачено, що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Статтею 549 Цивільного кодексу України визначено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

У відповідності до п. 7.2. договору, у разі порушення встановленого умовами договору строку виконання зобов`язань за поданою покупцем заявкою постачальник сплачує покупцю згідно з ч. 2 ст. 231 Господарського кодексу пеню у розмірі 0,1% вартості простроченого зобов`язання, за кожен день прострочення, а прострочення понад тридцять днів постачальник повинен додатково сплатити покупцю штраф у розмірі 7% від вказаної вартості по кожній заявці.

Згідно з умовами п. 7.2 договору відповідачу нарахована пеня у розмірі 3507,60 грн, яка вирахувана за наступною формулою: вартість товару х 0,1% х кількість прострочених днів поставки товару: 100 = 3507,60 грн.

Крім того, у зв`язку з простроченням виконання зобов`язань понад тридцять днів відповідачу нарахований штраф у розмірі 7% від вартості невиконаної заявки поставку товару від 12.09.2019 у розмірі 3108,00 грн, який вирахуваний за наступи формулою: вартість товару згідно заявки х 7% = 3108,00 грн.

Наданий позивачем розрахунок пені суд визнав вірним, а вимоги про стягнення пені в розмірі 3507,60 грн та штрафу у розмірі 3108,00 грн такими, що підлягають задоволенню.

Згідно із ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Таким чином, позовні вимоги судом задовольняються в повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 73, 86, 202, 219, 233, 236, 238, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив

Позов задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно - технічний центр Трансформаторобудування" (69069, м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 11; ідентифікаційний код юридичної особи 42431397) на користь Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" в особі відокремленого підрозділу "Дніпровська електроенергетична система" (69096, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 2; ідентифікаційний код юридичної особи 20517231) пеню у розмірі 3507,60 грн (три тисячі п`ятсот сім гривен 60 коп.), штраф у розмірі 3108,00 грн (три тисячі сто вісім гривень 00 коп), судовий збір у сумі 1921,00 грн (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна гривня 00 коп.). Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 02 березня 2020 року.

Суддя І. С. Горохов

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/3597/19

Судовий наказ від 30.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Ухвала від 13.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Ухвала від 26.01.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Ухвала від 26.12.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні