Ухвала
від 24.02.2020 по справі 904/976/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

25.02.2020 Справа № 904/976/19

За скаргою: Акціонерного товариства "Українська залізниця" на дії державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби у м. Дніпро Південно - Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Коваленко У.Ю.

У справі:

за позовом Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпроенерго" в особі Відокремленого підрозділу "Криворізька теплова електрична станція Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпроенерго", м. Зеленодольськ, Апостолівський район

до Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Придніпровська залізниця", м. Дніпро

про про стягнення штрафу у розмірі 260 133,00грн.

Суддя Ліпинський О.В.

За участю секретаря судового засідання Перебийніс О.О.

Представники:

від позивача не з`явився

від відповідача Олешко О.М.

від ДВС не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 25.07.2019 позов Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпроенерго" в особі відокремленого підрозділу "Криворізька теплова електрична станція Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпроенерго" задоволено частково. Стягнуто з Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Придніпровська залізниця" штраф за несвоєчасну доставку вантажу у розмірі164 457,85 грн., витрати зі сплати судовий збір у розмірі 2 466,87 грн. В решті позовних вимог відмовлено.

На виконання вищезазначеного рішення 23.08.2019 видано наказ.

06.02.2020 ПАТ "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Придніпровська залізниця" подано скаргу на дії державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби у м. Дніпро Південно - Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Коваленко У.Ю., в якій скаржник (з урахуванням уточненої скарги) просить суд:

- визнати неправомірними дії державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Коваленко У.Ю. в частині винесення постанови у виконавчому провадженні № 61123878 про відкриття виконавчого провадження від 03.02.2020;

- скасувати постанову державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Коваленко У.Ю. про відкриття виконавчого провадження №61123878 від 03.02.2020;

- визнати неправомірною бездіяльність щодо не повернення наказу Господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/976/19 від 23.08.2019 стягувану без виконання;

- визнати неправомірними дії державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Коваленко У.Ю. щодо стягнення з АТ Укрзалізниця на користь АТ ДТЕК Дніпроенерго в особі Відокремленого підрозділу Криворізька теплова електрична станція Акціонерного товариства ДТЕК Дніпроенерго грошових коштів в сумі 183 790,54 грн. в межах виконавчого провадження № 61123878;

- скасувати постанову державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Коваленко У.Ю. про закінчення виконавчого провадження №61123878 від 11.02.2020;

- зобов`язати державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Коваленко У.Ю. винести постанову про повернення наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 23.08.2019 по справі № 904/976/19 стягувачу на підставі п. 9 ч. 1 ст. 37 Закону України Про виконавче провадження .

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.02.2020 скаргу прийнято до розгляду в засіданні.

Представник ДВС в засідання не з`явився, подав відзив на скаргу за змістом якого виклав клопотання про розгляд скарги без його участі.

З огляду на неявку в засідання представника Позивача, а також за відсутності доказів його належного повідомлення про призначене засідання, суд відклав розгляд скарги.

В засідання з розгляду скарги представники Позивача та ДВС не з`явились.

Дослідивши подані у справу докази, заслухавши пояснення представника скаржника, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Як убачається з матеріалів справи, на виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 23.08.2019 постановами Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі від 03.02.2020 відкрито виконавче провадження (ВП № 61123878), накладено арешт на рахунки боржника, а також вчинено інші дії спрямовані на виконання рішення суду.

Боржник вважає дії виконавця такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства з огляду на положення Закону України Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації , яким встановлена пряма заборона вчиняти виконавчі дії, у тому числі і щодо виконання рішень судів щодо стягнення грошових коштів з боржників, які включені до переліку об`єктів права держаної власності, що не підлягають приватизації. З урахуванням викладеного, скаржник зазначає, що станом на 20.10.2019 усі виконавчі провадження, в тому числі і ВП № 61123878, де боржником є АТ "Українська залізниця", підлягають завершенню, а виконавчі документи - поверненню стягувачу на підставі п. 9 ч. 1 ст. 37 Закону України Про виконавче провадження .

Представник ДВС за змістом свого відзиву проти задоволення скарги заперечував та зазначав, що норма п. 3 розділу III "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" не містить заборони щодо стягнення грошових коштів та стягнення товарів, що були передані в заставу за кредитними договорами. Крім того, державний виконавець вказував на відсутність підстав для винесення постанови про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі п. 9 ч. 1 ст. 37 Закону України Про виконавче провадження , оскільки, дані дії можливі лише після після відкриття виконавчого провадження.

Розглянувши подану скаргу та заслухавши мотиви, якими вона обґрунтована суд не вбачає підстав для її задоволення з огляду на наступне.

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку визначаються Законом України "Про виконавче провадження".

Згідно ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження", виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Частиною 1 ст. 5 Закону України Про виконавче провадження визначено, що примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".

20.10.2019 року набрав чинності Закон України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Відповідно до п. 3 розділу III "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, забороняється вчиняти виконавчі дії відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" щодо об`єктів права державної власності, які на день набрання чинності цим Законом були включені до переліків, затверджених Законом України "Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом, крім стягнення грошових коштів і товарів, що були передані в заставу за кредитними договорами.

Дія даної норми застосовується до скаржника, оскільки Акціонерне товариство Українська залізниця було включено до переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

З огляду на перелічені вище приписи закону скаржник вважає що існує заборона вчинення виконавчих дій щодо Акціонерного товариства "Українська залізниця", а тому усі виконавчі провадження відкриті станом на 20.10.2019 мають бути завершені.

Дане трактування скаржником норм Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" суд вважає помилковим, оскільки, п. 3 розділу III "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону слід тлумачити таким чином, що заборона вчинення виконавчих дій не поширюється на стягнення грошових коштів, а також звернення стягнення на товари, які були передані в заставу за кредитними договорами, що свідчить про дотримання державним виконавцем основних конституційних засад судочинства щодо обов`язковості виконання судових рішень та позбавляє суд підстав визнавати дії останнього неправомірними.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 37 Закону України Про виконавче провадження виконавчий документ повертається стягувачу, якщо законом встановлено заборону щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, якщо в нього відсутнє інше майно чи кошти, на які можливо звернути стягнення, а також щодо проведення інших виконавчих дій стосовно боржника, що виключає можливість виконання відповідного рішення;

Вимога скаржника щодо зобов`язання виконавця винести постанову про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі п. 9 ч. 1 ст. 37 Закону України Про виконавче провадження суд вважає необґрунтованою через відсутність підстав при наявності яких виконавець застосовує дану норму.

З урахуванням встановлених вище обставин у суду відсутні правові підстави для задоволення поданої скарги.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали відповідно до ст. 233 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 342, 343 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

В задоволенні скарги Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Придніпровська залізниця" на дії державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби у м. Дніпро Південно - Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Коваленко У.Ю. - відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 02.03.2020.

Суддя О.В. Ліпинський

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/976/19

Постанова від 16.03.2021

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Орєшкіна Еліна Валеріївна

Ухвала від 16.03.2021

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Орєшкіна Еліна Валеріївна

Ухвала від 24.02.2021

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Орєшкіна Еліна Валеріївна

Ухвала від 16.06.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Орєшкіна Еліна Валеріївна

Ухвала від 11.05.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Орєшкіна Еліна Валеріївна

Ухвала від 19.03.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Орєшкіна Еліна Валеріївна

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Ліпинський Олександр Вікторович

Ухвала від 18.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Ліпинський Олександр Вікторович

Ухвала від 17.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Ліпинський Олександр Вікторович

Ухвала від 06.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Ліпинський Олександр Вікторович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні