Рішення
№ 87927952
від 24.02.2020 по справі 904/286/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2020м. ДніпроСправа № 904/286/20

за позовом Акціонерного товариства "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"

до Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Придніпровська залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця"

про стягнення 5700 грн. 43 коп.

Суддя Манько Г.В.

За участю секретаря судового засідання Федьковської О.В.

Представники:

Від позивача Близнюк Р.Є.

Від відповідача Костриба Т.В.

СУТЬ СПОРУ:

Акціонерне товариство "Запорізький завод феросплавів" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Придніпровська залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця" збитків у розмірі 5700 грн. 43 коп. та судового збору.

Позивач наполягав на задоволенні позову в повному обсязі. Вважає, що наданими у справі доказами у повному обсязі підтверджені позовні вимоги. Зазначив, що усі докази, що є підставою позовних вимог надав до господарського суду. У судовому засіданні підтримав доводи, викладені у відзиві на позов.

Відповідач проти позову заперечував, просив суд у позові відмовити. Надав відзив на позов. У судовому засіданні підтримав доводи, викладені у відзиві на позов.

У судовому засіданні на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення представника позивача та відповідача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Д.ТРЕЙДІНГ укладено Договір постачання № 1-1-2019/014 від 28,02,2019р. (далі по тексту - Договір ), відповідно до п.1.1. якого ТОВ Д.ТРЕЙДІНГ зобов`язується передати у власність, a AT ЗФЗ прийняти та оплатити вугільну продукцію (Вугілля), за марочним складом, ціною та в кількості, наведеними у відповідних Специфікаціях до цього Договору (далі Договір).

Згідно п.1.2. цього Договору об`єми та строки (періоди) постачання Вугілля узгоджуються Сторонами шляхом підписання відповідних Специфікацій.

Пунктом 2.4. Договору встановлено, що на кожну партію Вугілля протягом 7 робочих днів з дати постачання ТОВ Д.ТРЕЙДІНГ надає AT ЗФЗ наступні товаросупровідні документи: залізничні накладні (копія засвідчена печаткою Вантажовідправника), посвідчення якості (оригінал), рахунок-фактуру (оригінал один примірник), акт приймання-передачі Вугілля з зазначенням дати відвантаження, ваги, номерів залізничних накладних, вагонів (два примірники).

Відповідно п.3.1. Договору ціна, (базова договірна ціна) Вугілля встановлена на базисних умовах постачання, передбачених цим Договором, та визначається Сторонами у відповідних. Специфікаціях до цього договору.

На підставі п.4.1. Договору оплата вугілля проводиться AT ЗФЗ у національній валюті України шляхом банківського переводу грошових коштів на поточний рахунок ТОВ Д.ТРЕЙДІНГ па умовах повної 100% попередньої оплати вартості Вугілля, що підлягає поставці у відповідному періоді, протягом 5 банківських днів з моменту надання ТОВ Д.ТРЕЙДІНГ рахунку на передплату, але не пізніше дати початку поставки Вугілля. Остаточні взаєморозрахунки Сторони проводять на протязі 3 банківських днів з моменту дати підписання Сторонами Актів приймання-передачі Вугілля.

Згідно п.4.5. Договору, фактична вартість Вугілля, що відвантажується, вказується у рахунках, які надаються Постачальником у відповідності до п.2.4. цього Договору.

До Договору Сторонами було укладено Специфікацію № 829759 від 01.04.2019р., згідно якої Постачальник зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити Вугілля у кількості 4000,00 т., на загальну суму 17 880 000,00 грн., на умовах поставки СРТ- станція Запоріжжя-Ліве в період з 01.04.2019р. по 09.05.2019р.

Вантажовідправником (виробник) відповідно до Специфікації № 829759 від 01.04.2019р. виступало ПрАТ ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ .

27.06.19р., ТОВ Д.ТРЕЙДІНГ на адресу AT ЗФЗ виставив рахунок №2706-2 на оплату від 27.06.2019р. (передоплатний), який було сплачено AT ЗФЗ за поставку Вугілля у відповідному періоді, згідно п.4.1.Договора, що підтверджується платіжними дорученнями № 334362 від 05.07.2019р., №334565 від 10.07.2019р.

На підставі п.2.1, п.2.3., п.2.4., п.4.1. Договору та Специфікації № 829759 від 01.04.2019р., Постачальник по залізничній накладній №45062841 зі станції відправлення Ароматна Придніпровської залізниці на станцію Запоріжжя Ліве Придніпровської залізниці відвантажив на адресу AT ЗФЗ Вугілля.

Вантаж прибув у рухомому складі з вагонами: №62008081, №54751243, №52517554, №60459401, №55839849, №53252441 який був повністю оплачений, відповідно до п.4.1. Договору.

Приймання-передача поставленого Вугілля по залізничній накладній №45062841 для AT ЗФЗ зафіксовано також в Акті приймання-передачі вугільної продукції №1407-2 від 14.07.2019р.

Вагон №55839849, який прибув по залізничній накладній №45062841 був виданий вантажоотримувачу - AT Запорізький завод феросплавів відповідно до ст. 52 Статуту залізниць України зі складанням комерційного акта № 460005/1007 від 16.07.2019р., в якому зафіксовано-ознаки несхоронного перевезення, такі як порушення маркування, виїмки та нестача.

У даному комерційному акті зазначається, що порушене маркування над 1,7 люками праворуч, виїмка довжиною 100-120см, шириною 150см, глибиною 40см кожна. В технічному відношенні вагон справний, бездвірний, люка закриті, просипу вантажу не має.

Вагон №53252441, який прибув по залізничній накладній №45062841 був виданий вантажоотримувачу - AT Запорізький завод феросплавів відповідно до ст. 52 Статуту залізниць України зі складанням комерційного акта № 460005/1008 від 16.07.2019р., в якому зафіксовано ознаки несхоронного перевезення, такі як порушення маркування, виїмки та недостача.

У даному комерційному акті зазначається, що порушене маркування над 1,7 люками праворуч, виїмка довжиною 150 см, шириною 150-170см, глибиною 40см кожна. В технічному Л відношенні вагон справний, бездвірний, люка закриті, просипу вантажу не має.

Розрахунок шкоди, спричиненого внаслідок нестачі, проведений з урахуванням норми відповідно до Правил перевезення вантажів.

Згідно розрахунку позивача сума нестачі вантажу складає 5700,43 гри.

Відповідно до ст. 908 Цивільного кодексу України загальні умови перевезення визначаються Цивільним кодексом України, іншими законами, транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них.

В статі 3 Статуту залізниць України (далі Статут) зазначається, що дія Статуту поширюється на перевезення залізничним транспортом вантажів, пасажирів, багажу, вантажообігу і пошти, у тому числі на перевезення вантажів, навантаження і розвантаження яких відбувається на залізничних під`їзних коліях незалежно від форм власності, які не належать до залізничного транспорту загального користування.

Згідно ст. 908 ЦК України перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюєтьсяза договором перевезення.

Згідно ст. 6 Статуту накладна є основний перевізний документ встановленої форми, оформлений відповідно до цього Статуту та Правил і наданий залізниці відправником разом з вантажем. Накладна є обов`язковою двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, яка укладається між відправником та залізницею на користь третьої сторони - одержувача.

Відповідно до статей 909 ЦК України, 307 ГК України, статті 22 Статуту за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов`язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов`язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Укладення договору перевезення конкретного вантажу підтверджується складенням транспортної накладної.

Накладна є обов`язковою двосторонньою письмовою формою угоди про перевезення вантажу, яка укладається на бланку встановленої форми між відправником та залізницею на користь третьої особи - одержувача і одночасно є договором застави вантажу як гарантії внесення належної провізної плати та інших платежів задане конкретне перевезення.

Відповідно до ст. 110 Статуту залізниця несе відповідальність за збереження вантажу від часу його прийняття для перевезення і до моменту видачі одержувачу.

Статтею 113 Статуту передбачено за незбереження (втрату, нестачу, псування і пошкодження) прийнятого до перевезення вантажу, багажу, вантажобагажу залізниці несуть відповідальність у розмірі фактично заподіяної шкоди, якщо не доведуть, що втрата, нестача,

Згідно ст. 114 Статуту залізниця за втрату чи недостачу, що виникла з її вини під час перевезення вантажу, відшкодовує фактичні збитки у розмірі дійсної вартості втраченого вантажу чи його недостачі.

Статтею 308 Господарського кодексу України передбачено, що відповідальність перевізника за збереження вантажу виникає з моменту прийняття вантажу до перевезення.

Відповідно до ст. 314 ГК України перевізник несе відповідальність за втрату, нестачу та пошкодження прийнятого до перевезення вантажу, якщо не доведе, що втрата, нестача або пошкодження сталося не з його вини.

Згідно ст. 924 ЦК України перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування або пошкодження прийнятого до перевезення вантажу у розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що це сталося не з його вини.

Відповідно до ст. 224 ГК України учасник господарських стосунків, що порушив зобов`язання, повинен відшкодувати заподіяні ним збитки суб`єктові, права або законні інтереси якого порушені.

Згідно ст. 225 ГК України, до збитків відносяться, у тому числі, вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, додаткові витрати.

Позивачу спричинені збитки за нестачу Вугілля кам`яне, Г(1) М(13-25) в розмірі 5700,43 грн., які складаються з вартості відповідальної нестачі.

Позовні вимоги позивача підлягають задоволенню в повному обсязі.

Згідно вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторони пропорційно задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ :

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з акціонерного товариства "Українська залізниця" (03680, м. Київ, вул. Тверська, 5, ідентифікаційний код 40075815) в особі регіональної філії "Придніпровська залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця" (49600, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр-кт. Д.Яворницького, 108, ідентифікаційний код 40081237) на користь акціонерного товариства "Запорізький завод феросплавів" (69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна,11, ідентифікаційний код 00186542) збитки у розмірі 5700 грн. 43 коп., судовий збір в сумі 2102 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачений ст. ст. 254, 256 Господарського процесуального кодексу України .

Повне рішення складено 02.02.2020

Суддя Г.В. Манько

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/286/20

Судовий наказ від 14.06.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Манько Геннадій Валерійович

Постанова від 09.06.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Широбокова Людмила Петрівна

Ухвала від 06.04.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Широбокова Людмила Петрівна

Ухвала від 18.03.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Широбокова Людмила Петрівна

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Манько Геннадій Валерійович

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Манько Геннадій Валерійович

Ухвала від 02.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Манько Геннадій Валерійович

Ухвала від 20.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Манько Геннадій Валерійович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні