Ухвала
від 25.02.2020 по справі 904/8902/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

26.02.2020м. ДніпроСправа № 904/8902/17

Господарський суд Дніпропетровської області у складі головуючого судді Владимиренко І.В. , членів колегії - суддів: Камші Н.М., Суховарова А.В. розглянувши заяву ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. до боржника Публічного акціонерного товариства "Авіаційна компанія "ДНІПРОАВІА" (49042, м. Дніпро, Аеропорт цивільної авіації; код ЄДРПОУ 01130549) про визнання грошових вимог на суму 1 244 510,95 Євро, що еквівалентно 37 235 643,17грн.

Представники:

від ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. представник Стеценко А.В. дов. № б/н від 29.04.19р.

від боржника представник Ровенська І.В. дов. № б/н від 09.12.19р.

представник розпорядника майна Васільєв В.О. дов. № 1 від 24.02.20р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 18.12.19р. відкладено судове засідання з розгляду заяви ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о з грошовими вимогами до боржника на 29.01.2020р. о 14:30год. Зобов`язано: ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи), надати суду нормативну та документальну відповідь на відзив боржника. Боржника - надати суду нормативне та документальне обґрунтування поданого відзиву на заяву ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о з грошовими вимогами до боржника. Розпорядника майна - надати суду повідомлення щодо розгляду заяви ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою господарського суду від 29.01.20р. клопотання представника ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о від 17.01.20р. про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду заяви ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о з грошовими вимогами до боржника на 26.02.2020р. о 14:30год. Зобов`язано: ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи), надати суду нормативну та документальну відповідь на відзив боржника та додаткові пояснення, свої письмові пояснення (заперечення) надіслати боржнику та розпоряднику майна, докази надсилання надати суду. Розпорядника майна - надати суду повідомлення щодо розгляду заяви ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о з грошовими вимогами до боржника, повідомлення щодо розгляду грошових вимог ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. надіслати боржнику та ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о., докази надсилання надати суду.

13.02.20р. до суду від розпорядника майна надійшло повідомлення щодо розгляду заяви ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. з грошовими вимогами до боржника. Судом повідомлення прийнято до відома.

24.02.20р. до суду від представника ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. надійшли додаткові пояснення на відзив боржника. Судом додаткові пояснення прийняті до відома.

26.02.20р. до суду від представника ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копію експертного висновку з права Республіки Польща. Судом клопотання задоволено, експертний висновок з права Республіки Польща долучений до матеріалів справи.

26.02.20р. до суду від представника ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. надійшла заява про долучення до матеріалів справи засвідчену копію висновку експерта в галузі права разом із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову. Судом заяву задоволено, засвідчену копію висновку експерта в галузі права разом із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову долучено до матеріалів справи.

26.02.20р. до суду від представника ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. надійшла заява про долучення до матеріалів справи засвідченої паперової копії електронного листування між ПАТ "Авіаційна компанія "ДНІПРОАВІА" та ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. разом із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (реєстр. № 173 від 24 лютого 2020 року). Судом заяву задоволено, засвідчену паперову копію електронного листування між ПАТ "Авіаційна компанія "ДНІПРОАВІА" та ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. разом із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (реєстр. № 173 від 24 лютого 2020 року) долучено до матеріалів справи.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 26.02.20р. наявні матеріали, заяву ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. з грошовими вимогами до боржника, колегією суддів встановлено, що представником ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. не надано суду витребуваних попередніми ухвалами суду документів, а саме: належним чином засвідчену копію позовної заяви ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. до ПАТ "Авіаційна компанія "ДНІПРОАВІА" про стягнення боргу з відміткою суду яким прийняв позовну заяву до розгляду, належним чином засвідчений відповідним судом процесуальний документ про прийняття до розгляду позовної заяви ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. до ПАТ "Авіаційна компанія "ДНІПРОАВІА" про стягнення боргу для встановлення господарським судом обставин щодо переривання строку позовної давності.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 10 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Отже, з врахуванням приведених в судовому засіданні доводів та поданих додаткових документів учасниками провадження у справі, колегія судді приходить до висновку про відкладення розгляду для зобов`язання ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. надати відповідні докази в обґрунтування викладених в заяві ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о з грошовими вимогами до боржника обставин.

Присутні в судовому засіданні представники учасники провадження у справі не заперечували проти відкладення розгляду справи.

Враховуючи вищенаведене, для повного та всебічного розгляду заяви ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о з грошовими вимогами до боржника, господарський суд вирішив відкласти судове засідання з розгляду заяви ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о з грошовими вимогами до боржника на 11.03.2020р. о 12:30 год.

Керуючись ст. ст. 45, 46 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 74, 76, 81, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

УХВАЛИВ:

Відкласти судове засідання з розгляду заяви ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о з грошовими вимогами до боржника на 11.03.2020р. о 12:30год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, зал судового засідання № 1-107.

Зобов`язати ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи), надати суду до 11.03.2020р. належним чином засвідчену копію позовної заяви ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. до ПАТ "Авіаційна компанія "ДНІПРОАВІА" про стягнення боргу з відміткою суду яким прийняв позовну заяву до розгляду, належним чином засвідчений відповідним судом процесуальний документ про прийняття до розгляду позовної заяви ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. до ПАТ "Авіаційна компанія "ДНІПРОАВІА" про стягнення боргу.

Явку учасників провадження у справі про банкрутство та представника ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о. в судове засідання визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та не підлягає оскарженню.

Ухвала підписана - 28.02.2020р.

Копію ухвали направити боржнику, розпоряднику майна, ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о.

Попередити учасників справи про банкрутство в тому числі ЛОТ Ейркрафт Мейнтенс Сервісез сп.з о.о., що відповідно до ч. 10 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Головуючий суддя Суддя Суддя І.В. Владимиренко Н.М.Камша А.В.Суховаров

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/8902/17

Ухвала від 17.10.2021

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Владимиренко Ігор Вячеславович

Ухвала від 07.10.2021

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Владимиренко Ігор Вячеславович

Ухвала від 02.09.2021

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Владимиренко Ігор Вячеславович

Ухвала від 29.07.2021

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Владимиренко Ігор Вячеславович

Ухвала від 26.07.2021

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Владимиренко Ігор Вячеславович

Ухвала від 19.06.2021

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Владимиренко Ігор Вячеславович

Ухвала від 14.04.2021

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Владимиренко Ігор Вячеславович

Ухвала від 11.04.2021

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Владимиренко Ігор Вячеславович

Ухвала від 16.03.2021

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Владимиренко Ігор Вячеславович

Ухвала від 16.02.2021

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Владимиренко Ігор Вячеславович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні