Ухвала
від 24.02.2020 по справі 904/244/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

25.02.2020 м. ДніпроСправа № 904/244/20

Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Новікова Р.Г. за участю секретаря судового засідання Барабанова Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Метал-Принт м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю АСС Криворізький район, с. Широке

про стягнення суми боргу в розмірі 883190грн.69коп. та 3% річних в розмірі 24982грн.76коп.

Представники:

від позивача: Гусєва К. В., ордер серія АЕ №1014733 від 03.02.2020, адвокат;

від відповідача: не з`явився.

ВСТАНОВИВ: Товариство з обмеженою відповідальністю Метал-Принт м. Дніпро звернулось до Товариства з обмеженою відповідальністю АСС Криворізький район, с. Широке з позовом про стягнення суми боргу в розмірі 883190грн.69коп. та 3% річних в розмірі 24982грн.76коп.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на порушення відповідачем зобов`язань з оплати отриманого товару поставленого згідно специфікацій №32 від 24.06.2019, №33 від 25.06.2019, №34 від 12.07.2019, №35 від 19.09.2019, №36 від 26.07.2019 на підставі договору поставки товару №81 від 15.03.2016.

На підтвердження викладених в позові обставин позивач долучив до позову копії - договору поставки №81 від 15.03.2016; договору на транспортне обслуговування №15 від 15.07.2018; договору на транспортне обслуговування №720 від 26.07.2019; специфікацій №32 від 24.06.2019, №33 від 25.06.2019, №34 від 12.07.2019, №35 від 19.09.2019, №36 від 26.07.2019; видаткових накладних №651 від 24.06.2019, №663 від 25.06.2019, №717 від 12.07.2019, №755 від 19.09.2019, №774 від 26.07.2019; рахунків №754 від 24.06.2019, №764 від 25.06.2019, №845 від 12.07.2019, №883 від 19.09.2019, №920 від 26.07.2019; товарно-транспортних накладних №2406-7 від 24.06.2019, №2506-3 від 25.06.2019, №1207-4 від 12.07.2019, №1907-4 від 19.09.2019, №2607-3 від 26.07.2019; актів здачі-прийняття виконання робіт (наданих послуг) №951/06 від 24.06.2019, №954/06 від 25.06.2019, №1010/07 від 12.07.2019, №1037/07 від 19.09.2019, №754/07 від26.07.2019, від 31.10.2019; акту звірки взаємних розрахунків за період січень 2019 - жовтень 2019; бухгалтерської довідки від 27.12.2019.

Позивач зазначає, що відповідачу був поставлений товар згідно видаткових накладних №651 від 24.06.2019, №663 від 25.06.2019, №717 від 12.07.2019, №755 від 19.09.2019, №774 від 26.07.2019. Внаслідок неналежного виконання відповідачем зобов`язань з оплати товару існує заборгованість в розмірі 883190грн.69коп.

Також позивач нарахував та заявив до стягнення 3% річних на загальну суму 24982грн.76коп. за загальний період з 24.07.2019 по 27.12.2019.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.01.2020 позовну заяву було прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 04.02.2020. Позивачу запропоновано надати до суду письмові пояснення щодо наявності протоколу розбіжностей до договору поставки товару №81 від 15.03.2016 та підстав його ненадання до суду.

В підготовчому засіданні від 04.02.2020 представником позивача були надані письмові пояснення. Представник позивача зазначає, що при підготовці позовної заяви та аналізу документів було виявлено, що протокол розбіжностей датований 17.02.2016, в той час як договір поставки укладений 15.03.2016. Враховуючи порушення хронологічної послідовності укладання договору та протоколу розбіжностей, позивач свідомо відмовився від нарахування штрафних санкцій, передбачених протоколом розбіжностей і тому не надав його до суду. Також представник позивача усно заявив, що відповідачем було частково сплачено суму боргу, однак доказів оплати до суду не надав.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.02.2020 підготовче судове засідання відкладене на 25.02.2020.

20.02.2020 відповідач надав до суду відзив на позовну заяву. Відповідач заперечує проти позовних вимог та просить відмовити у їх задоволенні у повному обсязі.

Відповідач стверджує, що на видаткових накладних №755 від 19.07.2019 та №774 від 26.07.2019 відсутній підпис представника відповідача. Отже, строк оплати за вказаними накладними не настав.

Також відповідач стверджує, що до поставок від 24.06.2019, 25.06.2019, 12.07.2019 позивач не надавав відповідачу товарно - транспортні та податкові накладні. До поставок від 19.07.2019 та від 26.07.2019 позивачем надані товарно - транспортні накладні, які оформлені неналежним чином, не надані видаткові та податкові накладні. Наведене, за твердженням відповіача, є порушенням умов пункту 7.3 договору. Відповідач зазначає, що враховуючи положення пункту 5.3 договору, він має право не оплачувати товар при порушення позивачем пункту 7.3 договору, в частині надання повного пакету документів.

Оскільки відповідач вважає недоведеним факт існування заборгованості за договором поставки №81 від 15.03.2016 у розмірі 883190грн.69коп., у позивача відсутнє право нарахування та стягнення 3% річних в розмірі 24982грн.76коп.

Крім того, відповідач стверджує, що позовна заява Товариство з обмеженою відповідальністю Метал-Принт не відповідає вимогам статті 162 Господарського процесуального кодексу України та має бути залишена без руху.

Також 20.02.2020 відповідач заявив клопотання, в якому просить витребувати від позивача оригінали видаткових накладних №651 від 24.06.2019, №663 від 25.06.2019, №717 від 12.07.2019, №755 від 19.09.2019, №774 від 26.07.2019; товарно-транспортних накладних №2406-7 від 24.06.2019, №2506-3 від 25.06.2019, №1207-4 від 12.07.2019, №1907-4 від 19.09.2019, №2607-3 від 26.07.2019.

Частиною 6 статті 91 Господарського процесуального кодексу України визначено, якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу.

Дослідивши клопотання відповідача про витребування оригіналів документів, суд дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

24.02.2020 на електронну адресу Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання відповідача про відкладення судового засідання, призначеного на 25.02.2020. Відповідач зазначає, що не має можливості направити у судове засідання свого повноважного представника.

Судом встановлено, що подане відповідачем клопотання не підписано електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП).

Відповідно до частини 8 статті 42 Господарського процесуального кодексу України якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника).

Частиною 3 статті 91 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" №851-IV від 22.05.2003 електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа.

Згідно зі статтею 6 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" №851-IV від 22.05.2003. для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися електронний підпис.

Приписами статті 7 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" №851-IV від 22.05.2003 оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов`язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".

Оскільки надіслане відповідачем електронною поштою клопотання не містить підпису ЕЦП, отже не належать до офіційного документу.

Позивач 25.02.2020 надав до суду заяву про зменшення розміру позовних вимог. Відповідно до змісту вказаної заяви позивач просить стягнути з відповідача суму боргу в розмірі 902974грн.75коп. та 3% річних в розмірі 13544грн.62коп.

Судом встановлено, що заява позивача підписана уповноваженим представником та відповідає вимогам Господарського процесуального кодексу України. Отже, суд приймає заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Метал-Принт про зменшення розміру позовних вимог.

Таким чином, з урахуванням заяви позивача про зменшення розміру позовних вимог, предметом розгляду у справі є стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю АСС на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Метал-Принт суми боргу в розмірі 902974грн.75коп. та 3% річних в розмірі 13544грн.62коп.

З огляду на обставини справи, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання для надання сторонам можливості скористатися своїми процесуальними правами.

Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

У зв`язку із закінченням строку підготовчого провадження, суд, для належної підготовки справи до розгляду по суті, вважає за необхідне за власною ініціативою продовжити такий строк на тридцять днів.

Керуючись статтями 42, 46, 91, 121, 177, 182, 183, 202, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Метал-Принт (ідентифікаційний код: 38530753; місцезнаходження: 49021, м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4А, кімн. 312) оригінали видаткових накладних №651 від 24.06.2019, №663 від 25.06.2019, №717 від 12.07.2019, №755 від 19.09.2019, №774 від 26.07.2019; оригінали товарно - транспортних накладних №2406-7 від 24.06.2019, №2506-3 від 25.06.2019, №1207-4 від 12.07.2019, №1907-4 від 19.09.2019, №2607-3 від 26.07.2019.

2. Продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів.

3. Відкласти підготовче засідання на 18.03.2020 о 11:00год.

4. Повідомити учасників справи про судове засідання, що відбудеться 18.03.2020 о 11:00год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-207 (2-й поверх) за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

5. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\ та у на офіційному веб-порталі Єдиного державного реєстру судових рішень за веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua/.

6. Ухвала набирає законної сили 25.02.2020 та не може бути оскаржена окремо від рішення суду.

7. Повний текст підписаний 02.03.2020.

Суддя Р.Г. Новікова

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/244/20

Ухвала від 17.06.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

Ухвала від 17.06.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

Ухвала від 10.06.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

Ухвала від 13.05.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

Ухвала від 20.04.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

Ухвала від 23.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

Ухвала від 06.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

Ухвала від 15.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні