Рішення
від 23.02.2020 по справі 910/16896/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

24.02.2020Справа № 910/16896/19 Господарський суд міста Києва у складі судді Грєхової О.А., за участю секретаря судового засідання Коверги П.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Маддокс Україна"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Енерджи"

про стягнення заборгованості за договором поставки в розмірі 6 128 701,09 грн.

Представники сторін:

від позивача: Файчак В.І., ордер серія АІ № 1014560;

від відповідача: не з`явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Маддокс Україна звернулося до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Альфа Енерджи заборгованості за договором поставки в розмірі 6 128 701,09 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язань за Договором поставки № АСТУ/АЛЕ-270818, в частині здійснення розрахунків, право вимоги за яким перейшло до позивача за Договором відступлення права вимоги (цесії) № 1 від 22.11.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 13.01.2020.

У судове засідання 13.01.2020 представник позивача з`явився, представник відповідача не з`явився.

За результатами судового засідання судом постановлено ухвалу про відкладення підготовчого судового засідання до 03.02.2020, яку занесено до протоколу судового засідання.

У судове засідання 03.02.2020 представник позивача з`явився та подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи, представник відповідача не з`явився.

За результатами судового засідання судом постановлено ухвалу про закриття підготовчого засідання та призначено справу до судового розгляду по суті на 24.02.2020, яку занесено до протоколу судового засідання.

У судове засідання 24.02.2020 представники позивача з`явився, представник відповідача не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується матеріалами справи.

Суд враховує, що відповідно до ч. 7 ст. 120 ГПК України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи.

У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Водночас, відповідачем не повідомлено суд про зміну місцезнаходження та не забезпечення внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно з ч. 1 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі, зокрема, неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Зважаючи на викладене, оскільки неявка представника відповідача не перешкоджає всебічному, повному та об`єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

На виконання вимог ст. 223 Господарського процесуального кодексу України складено протоколи судових засідань, які долучено до матеріалів справи.

Відповідно до ст. 219 ГПК України рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами.

У судовому засіданні 24.02.2020 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю Арров Стар Трейдінг Україна (далі - постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю Альфа-Енерджи (далі - покупець, відповідач) укладено Договір поставки № АСТУ/АЛЕ-270818 (далі - Договір поставки), за умовами якого, постачальник зобов`язується в порядку, в строки та на умовах цього Договору передати, а покупець прийняти і оплатити товар.

Найменування, кількість, номенклатура, ціна, строки, умови поставки і оплати кожної окремої партії товару узгоджуються сторонами в Додатках до цього Договору, які є його невід`ємною частиною (далі - Додатки). Обов`язок з підготовки відповідного Додатку до цього Договору лежить на постачальнику, який складає Додаток на відвантаження відповідної партії товару на підставі отриманої від покупця заявки на відвантаження. Заявка на відвантаження направляється покупцем засобами електронного зв`язку в порядку, передбаченому п. 9.8 цього Договору. Направлення оригіналу заявки на відвантаження здійснюється в порядку, передбаченому п. 9.9 цього Договору (п. 2.2 Договору поставки).

Відповідно до п. 2.3 Договору поставки кожний Додаток є окремою угодою, укладеною в рамках цього Договору. Кожен наступний Додаток не відміняє та не зупиняє дію попередніх Додатків ані повністю, ані частково, якщо тільки в самому Додатку не вказано інше.

Згідно з п. 3.1 Договору поставки ціна товару, що постачається узгоджується для кожної оремо партії товару і зазначається у відповідному Додатку до цього Договору.

Ціна цього Договору не обмежується та складається із загальної вартості товару, що буде поставлений за цим Договором протягом терміну його дії (п. 3.2 Договору поставки).

Пунктом 3.3 Договору поставки узгоджено, що зобов`язання постачальника з поставки товару певної вартості виникає тільки після підписання сторонами відповідного Додатку до цього Договору, в якому сторони фіксують вартість партії товару, що постачається.

У відповідності до п. 4.1 Договору поставки відвантаження товару в рамках цього Договору здійснюється в порядку, строки та на умовах поставки, передбачених в Додатках до цього Договору, в робочі дні. Зобов`язання сторін за умовами поставки партії товару можуть конкретизуватися і змінюватися щодо базисів Інкотермс-2010 у відповідних Додатках до цього Договору.

Згідно з п. 4.2 Договору поставки зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними, а право власності на товар та ризики його втрати (псування) переходять від постачальника до покупця з дати поставки, що в залежності від умов поставки, підтверджується документами, зазначеними у відповідному Додатку до цього Договору.

Пунктом 4.4.1 Договору поставки визначено, що покупець зобов`язується прийняти (забезпечити приймання вантажоодержувачем) від постачальника (перевізника, вантажовідправника) товар та оплатити його на умовах, передбачених цим Договором і відповідним Додатком до нього.

Відповідно до п. 4.5.2 Договору поставки товар вважається прийнятим покупцем за кількістю відповідно до кількості, зазначеній у виданих вантажовідправником товаросупровідних документах (залізничній або товарно-транспортній накладній). При наявності розбіжності в кількості прийнятого покупцем і даних товаруспровідних документів в межах допустимої відносної похибки вимірювань гумованої з нормами природного убутку. Товар вважається поставленим за кількістю згідно умовами цього Договору та Додатків до нього, а покупець зобов`язаний прийняти кількість товару, вказану в товаросупровідних документах.

Згідно з п. 4.7 Договору поставки за результатами поставки товару, за відповідним Додатком, сторонами підписується Акт прийому-передачі товару. Обов`язок по складанню Акта приймання-передачі товару лежить на постачальнику. В термін не пізніше 3 робочих днів з моменту отримання покупцем Акту прийому-передачі товару, покупець зобов`язаний підписати Акт прийому-передачі товару та направити один його оригінальний екземпляр постачальнику. Якщо протягом строку, зазначеного в цьому пункті, покупець повернув постачальнику підписаний Акт прийому-передачі товару, документ вважається узгодженим сторонами, а товар - прийнятим покупцем, що не звільняє покупця від обов`язку передати підписаний зі свого боку Акт прийому-передачі товару. Сторони погодили, що підписання Актів прийому-передачі товару до цього Договору буде здійснюватися сторонами шляхом обміну документами, переданими засобами електронного зв`язку в порядку, передбаченому п. 9.8 цього Договору. Обмін оригіналами Актів прийому-передачі товару до цього Договору буде здійснюватися в порядку передбаченому п. 9.9 цього Договору.

За умовами п. 5.3 Договору поставки покупець зобов`язується оплатити постачальнику вартість товару, зазначену у відповідному Додатку до цього Договору шляхом 100% попередньої оплати вартості товару в строки, зазначені у відповідному Додатку до цього Договору, але не пізніше дати поставки.

Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та до 31 грудня року в якому він був укладений, а в частині виконання зобов`язань - до повного виконання сторонами своїх зобов`язань. Якщо жодна зі сторін за тридцять днів до закінчення терміну дії Договору не повідомить іншу сторону про свій намір припинити його дію, Договір вважається пролонгованим на наступний календарний рік на тих же умовах, без обмежень кількості таких продовжень (п. 9.1 Договору поставки).

На виконання умов Договору поставки сторонами укладено Додатки № 1 від 10.10.2018, № 2 від 10.10.2018, № 3 від 19.10.2018, № 4 від 31.10.2018, № 5 від 07.11.2018, № 6 від 23.11.2018 та № 7 від 07.12.2018, якими узгоджено кількість та вартість товару у доларах США, в гривневому еквіваленті, що підлягає поставці, місце та умови поставки.

Пунктами 9 Додатків до Договору поставки узгоджено, що в день укладення цих Додатків покупець сплачує постачальнику вартість товару, зазначену у гривнях у пункті 8 цих Додатків, як попередню оплату.

Згідно з п. 10 Додатків до Договору поставки, сторони домовились, що в порядку ч. 2 ст. 533 ЦК України, фінальна вартість товару, яка підлягає сплаті у гривнях на підстав цього Додатку, визначається постачальником протягом трьох банківських днів з моменту перерахування покупцем коштів, відповідно до курсу продажу долара США, встановленого АТ Укрсиббанк на дату виставлення рахунку постачальником, та вказується у відповідному рахунку постачальника.

Якщо сума, зазначена у такому рахунку, виявиться менше суми, сплаченої покупцем в порядку п.п. 8, 9 цих Додатків, постачальник врахує такі кошту у вартість наступних партій товару, або на письмову вимогу покупця зобов`язаний повернути такі кошти покупцеві протягом двох банківських днів.

Виконуючи умови Договору поставки постачальником поставлено, а відповідачем прийнято товар згідно видаткових накладних № 5 від 10.10.2018 на суму 682 001,28 грн., № 18 від 16.10.2018 на суму 879 160 грн., № 39 від 19.10.2018 на суму 707 464,10 грн., № 64 від 19.10.2018 на суму 699 915,30 грн., № 67 від 22.10.2018 на суму 770 213,50 грн., № 69 від 23.10.2018 на суму 707 464,10 грн., № 70 від 23.10.2018 на суму 709 823,10 грн., № 71 від 26.10.2018 на суму 564 319,98 грн., № 72 від 27.10.2018 на суму 740 843,95 грн., № 73 від 31.10.2018 на суму 707 464,10 грн., № 74 від 31.10.2018 на суму 699 915,30 грн., № 75 від 31.10.2018 на суму 691 004,16 грн., № 76 від 01.11.2018 на суму 699 606,72 грн., № 77 від 01.11.2018 на суму 692 141,76 грн., № 78 від 01.11.2018 на суму 692 141,76 грн., № 79 від 02.11.2018 на суму 699 606,72 грн., № 80 від 02.11.2018 на суму 692 141,76 грн., № 81 від 02.11.2018 на суму 692 141,76 грн., № 82 від 03.11.2018 на суму 692 141,76 грн., № 96 від 06.11.2018 на суму 692 141,76 грн., № 98 від 06.11.2018 на суму 666 497,76 грн., № 103 від 07.11.2018 на суму 725 613,60 грн., № 104 від 07.11.2018 на суму 659 386,08 грн., № 105 від 09.11.2018 на суму 666 497,76 грн., № 106 від 10.11.2018 на суму 659 386,08 грн., № 107 від 10.11.2018 на суму 666 497,76 грн., № 108 від 10.11.2018 на суму 380 030,40 грн., № 109 від 10.11.2018 на суму 202 016,16 грн., № 112 від 16.11.2018 на суму 634 272,96 грн., № 113 від 21.11.2018 на суму 646 718,40 грн., № 114 від 21.11.2018 на суму 675 609,60 грн., № 115 від 21.11.2018 на суму 648 940,80 грн., № 116 від 21.11.2018 на суму 725 613,60 грн., № 117 від 22.11.2018 на суму 675 609,60 грн., № 118 від 22.11.2018 на суму 648 940,80 грн., № 119 від 23.11.2018 на суму 648 940,80 грн., № 120 від 23.11.2018 на суму 675 609,60 грн., № 121 від 23.11.2018 на суму 656 719,20 грн., № 125 від 26.11.2018 на суму 694 214,40 грн., № 126 від 26.11.2018 на суму 666 811,20 грн., № 130 від 04.12.2018 на сум 694 214,40 грн. та № 131 від 07.12.2018 на суму 2 538 120,31 грн., які підписані сторонами Договору поставки без заперечень та зауважень.

Також в підтвердження належного виконання постачальником обов`язків за Договором поставки, сторонами складено та підписано без зауважень та заперечень Акти приймання-передачі № 1 від 10.10.2018, № 2 від 16.10.2018, № 3 від 19.10.2018, № 4 від 22.10.2018, № 5 від 23.10.2018, № 6 від 26.10.2018, № 7 від 27.10.2018, № 8 від 31.10.2018, № 9 від 01.11.2018, № 10 від 02.11.2018, № 11 від 03.11.2018, № 12 від 06.11.2018, № 13 від 07.11.2018, № 14 від 09.11.2018, № 15 від 10.11.2018, № 16 від 16.11.2018, № 17 від 21.11.2018, № 18 від 22.11.2018, № 19 від 23.11.2018, № 20 від 26.11.2018, № 21 від 04.12.2018, № 22 від 07.12.2018.

28 лютого 2019 року сторонами Договору поставки складено та підписано Акт звірки взаєморозрахунків за період з жовтня 2018 року по лютий 2019 року, відповідно до якого за покупцем на користь постачальника обліковується заборгованість в розмірі 6 128 701,09 грн.

22 листопада 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю Ей Джі Ті Трейдінг (змінено найменування з Товариства з обмеженою відповідальністю Арров Стар Трейдінг , далі - первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповділаьністю Маддокс Україна (далі - новий кредитор, позивач) укладено Договір відступлення прав вимоги (цесії) № 1 (далі - Договір відступлення прав вимоги), в порядку та на умовах якого, первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги оплати Товариством з обмеженою відповідальністю Альфа Енерджи вартості поставленого товару, яке належить первісному кредитору на підставі Договору поставки № АСТУ/АЛЕ-270818 від 27.08.2018 та відповідних додатків до нього, а саме Додатків № 1 від 10.10.2018, № 2 від 10.10.2018, № 3 від 19.10.2018, № 4 від 31.10.2018, № 5 від 07.11.2018, № 6 від 23.11.2018 та № 7 від 07.12.2018.

За цим Договором новий кредитор набуває право вимагати від боржника сплати коштів за поставлений товар в загальному розмірі 6 128 701,09 грн. До нового кредитора переходять зазначене вище право вимоги первісного кредитора в обсязі та на умовах Договору поставки № АСТУ/АЛЕ-270818 від 27.08.2018 та додатків до нього станом на дату цього Договору (п. 2 Договору відступлення права вимоги).

Відповідно до п. 5 Договору відступлення права вимоги, документи, визначені у п. 3 цього Договору, які засвідчують права, що відступаються, та також інші документи та інформація, яка є важливою для здійснення відступлених прав, передаються первісним кредитором новому кредитору в момент підписання сторонами цього Договору на підставі Акта приймання-передачі, який є його невід`ємною частино. При цьому, зазначені документи передаються новому кредитору в оригіналах (а якщо це не можливо, то належним чином засвідчених копіях), а засвідчені підписами та печатками сторін копії залишаються у первісного кредитора.

Пунктом 6 Договору відступлення права вимоги, за відступлення права вимоги згідно цього Договору новий кредитор зобов`язується здійснити первісному кредитору оплату в розмірі його номінальної вартості, що складає 6 128 701,09 грн., шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок первісного кредитора не пізніше 150 календарних днів від дати передачі права вимоги.

Згідно з п. 7 Договору відступлення права вимоги, первісний кредитор зобов`язаний письмово повідомити боржника про відступлення права вимоги обумовленого цим Договором та Договором поставки № АСТУ/АЛЕ-270818 від 27.08.2018 протягом трьох робочих днів від дати передачі права вимоги.

Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим Договором (п. 12 Договору відступлення права вимоги).

Як зазначає позивач, у відповідача наявна заборгованість за Договором поставки в розмірі 6 128 701,09 грн., право вимоги якої до позивача перейшло за Договором відступлення права вимоги, яка відповідачем не погашена, в зв`язку з чим позивач вимушений був звернутись з даним позовом до суду.

Оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 11, 629 Цивільного кодексу України договір є однією з підстав виникнення зобов`язань та є обов`язковим для виконання сторонами.

Зобов`язання в силу вимог ст. 525, 526 Цивільного кодексу України має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог даного Кодексу і інших актів законодавства. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Аналогічна за змістом норма міститься у п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України.

За своєю правовою природою укладений між позивачем та третьою особою Договір є договором поставки.

Згідно з ч. 1 ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Поряд з цим, стаття 712 ЦК України регулює відносини, що виникають із договору поставки. Так, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 712 ЦК України до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання укладення та виконання договорів поставки, у тому числі договору поставки товару для державних потреб.

На виконання умов Договору купівлі-продажу ТОВ Люксел поставлено відповідачу товар згідно видаткових накладних № 5 від 10.10.2018 на суму 682 001,28 грн., № 18 від 16.10.2018 на суму 879 160 грн., № 39 від 19.10.2018 на суму 707 464,10 грн., № 64 від 19.10.2018 на суму 699 915,30 грн., № 67 від 22.10.2018 на суму 770 213,50 грн., № 69 від 23.10.2018 на суму 707 464,10 грн., № 70 від 23.10.2018 на суму 709 823,10 грн., № 71 від 26.10.2018 на суму 564 319,98 грн., № 72 від 27.10.2018 на суму 740 843,95 грн., № 73 від 31.10.2018 на суму 707 464,10 грн., № 74 від 31.10.2018 на суму 699 915,30 грн., № 75 від 31.10.2018 на суму 691 004,16 грн., № 76 від 01.11.2018 на суму 699 606,72 грн., № 77 від 01.11.2018 на суму 692 141,76 грн., № 78 від 01.11.2018 на суму 692 141,76 грн., № 79 від 02.11.2018 на суму 699 606,72 грн., № 80 від 02.11.2018 на суму 692 141,76 грн., № 81 від 02.11.2018 на суму 692 141,76 грн., № 82 від 03.11.2018 на суму 692 141,76 грн., № 96 від 06.11.2018 на суму 692 141,76 грн., № 98 від 06.11.2018 на суму 666 497,76 грн., № 103 від 07.11.2018 на суму 725 613,60 грн., № 104 від 07.11.2018 на суму 659 386,08 грн., № 105 від 09.11.2018 на суму 666 497,76 грн., № 106 від 10.11.2018 на суму 659 386,08 грн., № 107 від 10.11.2018 на суму 666 497,76 грн., № 108 від 10.11.2018 на суму 380 030,40 грн., № 109 від 10.11.2018 на суму 202 016,16 грн., № 112 від 16.11.2018 на суму 634 272,96 грн., № 113 від 21.11.2018 на суму 646 718,40 грн., № 114 від 21.11.2018 на суму 675 609,60 грн., № 115 від 21.11.2018 на суму 648 940,80 грн., № 116 від 21.11.2018 на суму 725 613,60 грн., № 117 від 22.11.2018 на суму 675 609,60 грн., № 118 від 22.11.2018 на суму 648 940,80 грн., № 119 від 23.11.2018 на суму 648 940,80 грн., № 120 від 23.11.2018 на суму 675 609,60 грн., № 121 від 23.11.2018 на суму 656 719,20 грн., № 125 від 26.11.2018 на суму 694 214,40 грн., № 126 від 26.11.2018 на суму 666 811,20 грн., № 130 від 04.12.2018 на сум 694 214,40 грн. та № 131 від 07.12.2018 на суму 2 538 120,31 грн., які підписані сторонами Договору поставки без заперечень та зауважень.

За умовами п. 5.3 Договору поставки покупець зобов`язується оплатити постачальнику вартість товару, зазначену у відповідному Додатку до цього Договору шляхом 100% попередньої оплати вартості товару в строки, зазначені у відповідному Додатку до цього Договору, але не пізніше дати поставки.

Пунктами 9 Додатків до Договору поставки узгоджено, що в день укладення цих Додатків покупець сплачує постачальнику вартість товару, зазначену у гривнях у пункті 8 цих Додатків, як попередню оплату.

Відповідно до статті 693 Цивільного кодексу України, якщо договором встановлений обов`язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу.

У разі невиконання покупцем обов`язку щодо попередньої оплати товару та водночас виконання постачальником обов`язку з поставки товару застосовуються положення статті 538 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 4 ст. 538 Цивільного кодексу України виконання свого обов`язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов`язку, є зустрічним виконанням зобов`язання. При зустрічному виконанні зобов`язання сторони повинні виконувати свої обов`язки одночасно, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства, не випливає із суті зобов`язання або звичаїв ділового обороту. Якщо зустрічне виконання обов`язку здійснено однією із сторін, незважаючи на невиконання другою стороною свого обов`язку, друга сторона повинна виконати свій обов`язок.

Відповідно до ч. 1 ст. 692 Цивільного кодексу України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Відповідно до п. 1.7 постанови Пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань від 17.12.2013 № 14, якщо у договорі або законі не встановлено строку (терміну), у який повинно бути виконано грошове зобов`язання, судам необхідно виходити з приписів частини другої статті 530 ЦК України. Цією нормою передбачено, між іншим, і можливість виникнення обов`язку негайного виконання; такий обов`язок випливає, наприклад, з припису частини першої статті 692 ЦК України, якою визначено, що покупець за договором купівлі-продажу повинен оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього; відтак якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлено інший строк оплати товару, відповідна оплата має бути здійснена боржником негайно після такого прийняття, незалежно від того, чи пред`явив йому кредитор пов`язану з цим вимогу.

Таким чином, беручи до уваги, що строку здійснення відповідачем оплати сторонами у Договорі не встановлено, а встановлена лише форма оплати - попередня, враховуючи, що позивачем було поставлено товар, вказаний у видатковій накладній у повному обсязі, а відповідачем не виконано попередню оплату товару у повному обсязі до моменту поставки, беручи до уваги положення ч. 4 ст. 538 Цивільного кодексу України та ч. 1 ст. 692 Цивільного кодексу України, суд дійшов висновку, що відповідач повинен був розраховуватись за поставлений позивачем товар після його прийняття, тобто у день поставки товару, визначений у вищевказаних видаткових накладних.

З наявного в матеріалах справи Акту звірки взаєморозрахунків за період жовтня 2018 року по лютий 2019 року вбачається, що за відповідачем на користь постачальника за Договором поставки обліковується заборгованість в розмірі 6 128 701,09 грн.

Верховний Суд у постанові від 05.03.2019 у справі № 910/1389/18 зазначив, що відповідно до вимог чинного законодавства акт звірки розрахунків у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності не є зведеним обліковим документом, а є лише технічним (фіксуючим) документом, за яким бухгалтерії підприємств звіряють бухгалтерський облік операцій. Акт відображає стан заборгованості та в окремих випадках - рух коштів у бухгалтерському обліку підприємств та має інформаційний характер, тобто має статус документа, який підтверджує тотожність ведення бухгалтерського обліку спірних господарських операцій обома сторонами спірних правовідносин. Сам по собі акт звірки розрахунків не є належним доказом факту здійснення будь-яких господарських операцій: поставки, надання послуг тощо, оскільки не є первинним бухгалтерським обліковим документом.

Разом з цим, акт звірки може вважатися доказом у справі в підтвердження певних обставин, зокрема в підтвердження наявності заборгованості суб`єкта господарювання, її розміру, визнання боржником такої заборгованості тощо. Однак, за умови, що інформація, відображена в акті підтверджена первинними документами та акт містить підписи уповноважених на його підписання сторонами осіб. Як правило, акти звірок розрахунків (чи заборгованості) складаються та підписуються бухгалтерами контрагентів і підтверджують остаточні розрахунки сторін на певну дату. Відсутність в акті звірки підписів перших керівників сторін або інших уповноважених осіб, які мають право представляти інтереси сторін, у тому числі здійснювати дії, направлені на визнання заборгованості підприємства перед іншими суб`єктами господарювання, означає відсутність в акті звірки юридичної сили документа, яким суб`єкт господарської діяльності визнає суму заборгованості. Слід також зазначити, що чинне законодавство не містить вимоги про те, що у акті звірки розрахунків повинно зазначатись формулювання про визнання боргу відповідачем. Підписання акту звірки, у якому зазначено розмір заборгованості, уповноваженою особою боржника, та підтвердження наявності такого боргу первинними документами свідчить про визнання боржником такого боргу.

У постанові Верховного Суду від 10.09.2019 у справі № 916/2403/18 зроблено висновок, що закон не містить переліку дій, що свідчать про визнання особою свого боргу або іншого обов`язку, але їх узагальнюючою рисою є те, що такі дії мають бути спрямовані на виникнення цивільних прав і обов`язків (див. частина перша статті 11 ЦК України). В цьому сенсі діями, спрямованими на визнання боргу, є дії боржника безпосередньо стосовно кредитора, які свідчать про наявність боргу, зокрема повідомлення боржника на адресу кредитора, яким боржник підтверджує наявність у нього заборгованості перед кредитором, відповідь на претензію, підписання боржником акта звіряння розрахунків або іншого документа, в якому визначена його заборгованість.

До дій, що свідчать про визнання боргу або іншого обов`язку, з урахуванням конкретних обставин справи, також можуть належати: визнання пред`явленої претензії; зміна договору, з якої вбачається, що боржник визнає існування боргу, а так само прохання боржника про таку зміну договору; письмове прохання відстрочити сплату боргу; підписання уповноваженою на це посадовою особою боржника разом з кредитором акта звіряння взаєморозрахунків, який підтверджує наявність заборгованості в сумі, щодо якої виник спір; письмове звернення боржника до кредитора щодо гарантування сплати суми боргу; часткова сплата боржником або з його згоди іншою особою основного боргу та/або сум санкцій. Аналогічний правовий висновок викладено постанові Верховного Суду від 09.11.2018 у справі № 911/3685/17.

Акт звіряння може бути доказом на підтвердження обставин, зокрема, наявності заборгованості суб`єкта господарювання, її розміру, визнання боржником такої заборгованості тощо. Однак, за умови, що інформація, відображена в акті, підтверджена первинними документами та акт містить підписи уповноважених на його підписання сторонами осіб. Як правило, акти звіряння розрахунків (чи заборгованості) складаються та підписуються бухгалтерами контрагентів і підтверджують остаточні розрахунки сторін на певну дату. Підписання акту звіряння, у якому зазначено розмір заборгованості, уповноваженою особою боржника, та підтвердження наявності такого боргу первинними документами свідчить про визнання боржником такого боргу.

Статтею 599 ЦК України передбачено, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Доказів на підтвердження сплати заборгованості за отриманий за Договором поставки в розмірі 6 128 701,09 грн. товар, в тому числі станом на час розгляду справи в суді, до матеріалів справи не надано.

22 листопада 2019 року між постачальником та позивачем укладено Договір відступлення прав вимоги (цесії) № 1, в порядку та на умовах якого, первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги оплати Товариством з обмеженою відповідальністю Альфа Енерджи вартості поставленого товару, яке належить первісному кредитору на підставі Договору поставки № АСТУ/АЛЕ-270818 від 27.08.2018 та відповідних додатків до нього, а саме Додатків № 1 від 10.10.2018, № 2 від 10.10.2018, № 3 від 19.10.2018, № 4 від 31.10.2018, № 5 від 07.11.2018, № 6 від 23.11.2018 та № 7 від 07.12.2018.

За цим Договором новий кредитор набуває право вимагати від боржника сплати коштів за поставлений товар в загальному розмірі 6 128 701,09 грн. До нового кредитора переходять зазначене вище право вимоги первісного кредитора в обсязі та на умовах Договору поставки № АСТУ/АЛЕ-270818 від 27.08.2018 та додатків до нього станом на дату цього Договору (п. 2 Договору відступлення права вимоги).

Відповідно до частини першої статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор (частина 1 статті 510 Цивільного кодексу України).

Відповідно до загальної теорії цивільного права суб`єктами зобов`язання є управомочена особа (кредитор) та зобов`язана сторона (боржник). Кредитор - це особа, яка уповноважена вимагати від боржника виконання певної дії або утримання від неї, а боржник - це особа, на яку покладений обов`язок вчинити таку дію. Суб`єктивне право, яке належить управомоченій стороні у зобов`язані є правом вимоги, а суб`єктивний обов`язок сторони є боргом.

Законодавством також передбачені порядок та підстави заміни сторони (боржника чи кредитора) у зобов`язанні.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 514 ЦК України унормовано, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частина 1 ст. 516 ЦК України визначає, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, оскільки первісний кредитор був замінений новим кредитором - позивачем у даній справі, відповідач зобов`язаний сплатити на користь позивача заборгованість у розмірі 6 128 701,09 грн.

Статтею 599 ЦК України передбачено, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Доказів на підтвердження оплати заборгованості у повному обсязі, в тому числі станом на час розгляду справи в суді, до матеріалів справи не надано.

Згідно ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

З урахуванням вищевикладеного, враховуючи, що факт порушення відповідачем своїх договірних зобов`язань в частині своєчасної та повної оплати заборгованості за Договором поставки не спростований відповідачем, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог в частині стягнення основного боргу в сумі 6 128 701,09 грн.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідач під час розгляду справи не надав суду жодних доказів, які б спростовували заявлені позовні вимоги та свідчили про відсутність у нього обов`язку сплатити заявлену до стягнення заборгованість.

За таких обставин, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог, з покладенням судового збору на відповідача в порядку ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 74, 76-80, 129, 236 - 240 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Енерджи" (03150, м. Київ, вулиця Василя Тютюнника, будинок 13-Б; ідентифікаційний код: 41482642) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Маддокс Україна" (01010, м. Київ, вулиця Московська, будинок 32/2, поверх 10; ідентифікаційний код: 41588143) заборгованість в розмірі 6 128 701 (шість мільйонів сто двадцять вісім тисяч сімсот одна) грн. 09 коп. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 91 930 (дев`яносто одна тисяча дев`ятсот тридцять) грн. 52 коп.

3. Після набрання рішенням Господарського суду міста Києва законної сили видати відповідний наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський суд протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 02.03.2020

Суддя О.А. Грєхова

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/16896/19

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Грєхова О.А.

Рішення від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Грєхова О.А.

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Грєхова О.А.

Ухвала від 12.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Грєхова О.А.

Ухвала від 02.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Грєхова О.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні