Рішення
від 25.02.2020 по справі 905/2025/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002


ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2020 Справа № 905/2025/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Аксьонової К.І., при секретарі судового засідання Турко А.В., розглянувши матеріали

заяви Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування , м. Краматорськ, Донецька область, №26/192 від 14.02.2020

про ухвалення додаткового рішення про відшкодування судових витрат на правову допомогу адвоката у справі №905/2025/19

за первісним позовом Акціонерного товариства Українська залізниця , м. Київ, в особі регіональної філії Львівська залізниця Акціонерного товариства Українська залізниця , м. Львів, Львівська область

до Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування , м. Краматорськ, Донецька область

про стягнення пені у сумі 289884,00грн та штрафу у сумі 119364,00грн, всього 409248,00грн

та

за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування , м. Краматорськ, Донецька область

до Акціонерного товариства Українська залізниця , м. Київ, в особі регіональної філії Львівська залізниця Акціонерного товариства Українська залізниця , м. Львів, Львівська область

про стягнення пені у сумі 67880,98грн та 3% річних у сумі 11913,04грн, всього 79794,02грн ,

Представники учасників справи:

від позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом): не з`явився

від відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом): не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Донецької області від 12.02.2020 первісні позовні вимоги Акціонерного товариства Українська залізниця , м. Київ, в особі регіональної філії Львівська залізниця Акціонерного товариства Українська залізниця , м. Львів, до Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування , м.Краматорськ, Донецька область, про стягнення пені у сумі 289884,00грн та штрафу у сумі 119364,00грн, всього 409248,00грн, задоволено в повному обсязі; зустрічний позов Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування , м.Краматорськ, Донецька область, до Акціонерного товариства Українська залізниця м.Київ, в особі регіональної філії Львівська залізниця Акціонерного товариства Українська залізниця , м. Львів, про стягнення пені у сумі 67880,98грн та 3% річних у сумі 11913,04грн, всього 79794,02грн, задоволено в частині стягнення пені у сумі 65825,38грн та 3% річних у сумі 11632,73грн, всього 77458,11грн; здійснено зустрічне зарахування та стягнуто з Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування на користь Акціонерного товариства Українська залізниця в особі регіональної філії Львівська залізниця Акціонерного товариства Українська залізниця пеню та штраф у сумі 331789,89грн; стягнуто з Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування на користь Акціонерного товариства Українська залізниця в особі регіональної філії Львівська залізниця Акціонерного товариства Українська залізниця витрати зі сплати судового збору у сумі 6138,72грн; стягнуто з Акціонерного товариства Українська залізниця в особі регіональної філії Львівська залізниця Акціонерного товариства Українська залізниця на користь Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування витрати зі сплати судового збору у сумі 1864,76грн.

У судовому засіданні 12.02.2020 проголошено вступну та резолютивну частини рішення ; повний текст рішення складено та підписано 24.02.2020.

До закінчення судових дебатів у справі відповідачем за первісним позовом (позивачем за зустрічним позовом) в порядку ч.8 ст.129 Господарського процесуального кодексу України заявлено про подання доказів понесення відповідачем за первісним позовом (позивачем за зустрічним позовом) витрат на правову допомогу протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду.

17.02.2020 до господарського суду Донецької області надійшла заява Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування , м.Краматорськ, Донецька область, №26/192 від 14.02.2020 про ухвалення додаткового рішення про відшкодування судових витрат на правову допомогу адвоката у справі №905/2025/19 шляхом стягнення з Акціонерного товариства Українська залізниця , м. Київ, в особі регіональної філії Львівська залізниця Акціонерного товариства Українська залізниця , м. Львів, Львівська область, витрат на професійну правничу допомогу у сумі 8964,67грн, витрат, пов`язаних з участю адвоката у судових засіданнях у сумі 3817,85грн та гонорару у сумі 5000грн.

Ухвалою суду від 17.02.2020 заяву Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування , м. Краматорськ, Донецька область, про ухвалення додаткового рішення про відшкодування судових витрат на правову допомогу адвоката у справі №905/2025/19 призначено до розгляду в судовому засіданні на 26.02.2020.

Представники сторін в судове засідання 26.02.2020 не з`явились, про дату, час та місце розгляду заяви були повідомлені належним чином.

Розглядаючи заяву Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування суд виходить з такого.

Відповідно до ст.221 Господарського процесуального кодексу України якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог. У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 244 цього Кодексу.

Як встановлено ч.ч. 3, 4 ст.244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення. У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Згідно з ч.8 ст.129 Господарського процесуального кодексу України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

До закінчення судових дебатів у справі 23.12.2019 відповідачем за первісним позовом (позивачем за зустрічним позовом) в порядку ч.8 ст.129 Господарського процесуального кодексу України заявлено про подання доказів понесення відповідачем за первісним позовом (позивачем за зустрічним позовом) витрат на правову допомогу протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду.

Як вбачається з матеріалів справи, заяву Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування , м. Краматорськ, Донецька область, про ухвалення додаткового рішення про відшкодування судових витрат на правову допомогу адвоката у справі №905/2025/19, подано 17.02.2020, тобто, у строки, визначені ч.8 ст.129 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 3 ст.123 Господарського процесуального кодексу України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Згідно із ч.ч.1,2 ст.126 Господарського процесуального кодексу України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

При цьому, ч.4 ст.126 Господарського процесуального кодексу України визначено, що розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. Вказані норми узгоджуються з приписами ст.30 Закону України Про адвокатуру і адвокатську діяльність , згідно з якими гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

У разі недотримання вимог частини 4 цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (ч.5 ст.126 Господарського процесуального кодексу України).

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (ч.6 ст.126 Господарського процесуального кодексу України).

Як було зазначено, згідно із ч. 8 ст.129 Господарського процесуального кодексу України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Відповідачем до матеріалів справи надано попередній (орієнтований) розрахунок суми судових витрат, договір про надання правової допомоги від 03.06.2019 та додаткову угоду від 01.11.2019, укладені між Приватним акціонерним товариством Краматорський завод важкого верстатобудування (клієнт) та Копитовою Е .Р. (адвокат), акт приймання-передачі наданих послуг від 13.02.2020 на суму 17782,52грн, калькуляцію витрат, фіскальні чеки на суму 204,50грн, 180,00грн, 185,40грн, 204,50грн, 11,00грн, 185,40грн, 192,90грн, 204,50грн, наказ №2020/01/24 від 14.01.2020 про відрядження, звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, прибутковий ордер №8 від 16.01.2020 на суму 999,92грн, фіскальні чеки на підтвердження понесення витрат на проїзд (паливо).

З наданих матеріалів вбачається, що 03.06.2019 між Приватним акціонерним товариством Краматорський завод важкого верстатобудування (клієнт) та Копитовою Е.Р. (адвокат) укладений договір про надання правової допомоги від 03.06.2019, відповідно до якого адвокат приймає доручення клієнта та бере на себе зобов`язання надати правову допомогу у цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справах в обсязі та на умовах, передбачених цим договором, а клієнт наділяє адвоката всіма необхідними правами та обов`язками позивача, відповідача, третьої особи, заявника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, передбаченими законодавствами та зобов`язаний оплатити замовлення у порядку та строки, обумовлені договором.

Клієнт зобов`язаний, зокрема, відшкодовувати адвокату фактичні витрати (понесені чи майбутні), необхідні для виконання договору; своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість отриманої правової допомоги за договором (пп.3.2.8, 3.2.9 п.3.2 договору).

Відповідно до п.п.4.1,4.2 договору гонорар-винагорода адвоката за здійснення захисту, представництва інтересів клієнта та надання йому інших видів правової/правничої допомоги на умовах і в порядку, що визначені договором. Розмір гонорару, який клієнт сплачує адвокату за надану в межах цього договору правову допомогу, визначається сторонами окремою додатковою угодою, яка є невід`ємною частиною договору.

Розмір гонорару не залежить від досягнення чи недосягнення адвокатом позитивного результату, якого бажає клієнт (п.4.4 договору).

До гонорару не включаються фактичні витрати, необхідні для виконання договору (п.4.6 договору).

Згідно п.4.7 договору факт наданої правової допомоги підтверджується актом наданих послуг за відповідний період. Підставою для сплати гонорару є підписаний акт наданих послуг. Клієнт сплачує гонорар протягом строку, вказаного в акті наданих послуг.

Відповідно до п.1 додаткової угоди від 01.11.2019 у відповідності до п.4.2 договору про надання правової допомоги сторони дійшли висновку про необхідність встановити розмір винагороди адвоката, а також порядок компенсації витрат адвоката за здійснення захисту, представництва інтересів клієнта та надання йому інших видів правової/правничої допомоги у господарському суду Донецької області по справі №905/2025/19 за позовом Акціонерного товариства Українська залізниця в особі регіональної філії Львівська залізниця Акціонерного товариства Українська залізниця до Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування про стягнення пені, штрафу та зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування до Акціонерного товариства Українська залізниця , в особі регіональної філії Львівська залізниця Акціонерного товариства Українська залізниця про стягнення пені та штрафу.

Згідно з п.2 додаткової угоди до вказаних в п.1 додаткової угоди витрат відносяться:

- відшкодування витрат пов`язаних з участю адвоката у судових засіданнях. До вказаних витрат відносяться: проїзд, компенсація добових витрат та інші супутні витрати, документально підтверджені адвокатом (пп.2.1);

- витрати на професійну правничу допомогу із розрахунку 40% від розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, встановленого Законом України Про державний бюджет України на 2019 рік за одну годину роботи адвоката. Вказані витрати відображаються в акті приймання-передачі наданих послуг (пп.2.2);

- гонорар за результати розгляду справи в суді становить 5000,00грн (пп.2.3).

Вказані в п.2 додаткової угоди витрати відображаються в акті приймання-передачі наданих послуг (п.3 додаткової угоди).

Сторони погодили, що витрати передбачені п.2.2 додаткової угоди не можуть перевищувати 10000,00грн (п.4 додаткової угоди).

Сторони досягли згоди, що витрати передбачені п.2 додаткової угоди компенсується протягом строку надання правової допомоги адвокатом та сплачуються клієнтом протягом 10 календарних днів з дати поставлення рішення суду у справі (п.5 додаткової угоди).

На підтвердження понесення судових витрат позивачем за зустрічним позовом надано акт від 13.02.2020 приймання-передачі наданих послуг, відповідно до якого клієнт прийняв, а адвокат передав послуги за здійснення захисту, представництва інтересів клієнта та надання йому інших видів правової/правничої допомоги у господарському суду Донецької області по справі №905/2025/19 за позовом Акціонерного товариства Українська залізниця , м. Київ, в особі регіональної філії Львівська залізниця Акціонерного товариства Українська залізниця , м. Львів, Львівська область, до Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування про стягнення пені, штрафу та зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування до Акціонерного товариства Українська залізниця , в особі регіональної філії Львівська залізниця Акціонерного товариства Українська залізниця про стягнення пені та штрафу.

У вказаному акті визначено найменування послуг, кількість та вартість, а саме:

1. Витрати, пов`язані з участю адвоката у судових засіданнях: кількість - згідно калькуляції; вартість - 3817,85грн.

2. Витрати на професійну правничу допомогу: кількість - згідно калькуляції; вартість - 8964,67грн.

3. Гонорар: кількість - згідно п.2.3 додаткової угоди; вартість - 5000,00грн.

Відповідно до п.3 акту від 13.02.2020 приймання-передачі наданих послуг сторони погодили, що згідно договору про надання правової допомоги адвокат надав, а клієнт отримав послуги на загальну суму 17782,52грн.

Між сторонами підписано калькуляцію витрат до додаткової угоди від 01.11.2019 згідно договору про надання правової допомоги, яка встановлює:

1. Витрати, пов`язані з участю адвоката у судових засіданнях:

- витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати): підстава - абз.6 пп.170.9.1 ПКУ; сума - 1250,00грн;

- витрати на проїзд для участі у судовому засіданні 18.11.2019, 18.12.2019, 15.01.2020, 29.01.2020, 12.02.2020: підстава - витрати на проїзд у міжміському транспорті та паливо за фіскальними чеками; сума - 2567,85грн.

Всього за розділом - 3817,85грн.

2. Витрати на професійну правничу допомогу:

- надання усної консультації: витрати часу - 1 година; сума - 768,40грн;

- аналіз судової практики щодо рішень судів різних інстанцій з аналогічних спорів: витрати часу - 2 години; сума - 1536,80грн;

- підготовка зустрічної позовної заяви: витрати часу - 2 години; сума - 1536,80грн;

- підготовка відзиву на позовну заяву: витрати часу - 2години; сума - 1536,80грн;

- підготовка відповіді на відзив на зустрічну позовну заяву: витрати часу - 2 години; сума - 1536,80грн;

- участь у судовому засіданні 18.11.2019: витрати часу - 20хвилин; сума - 256,13грн;

- участь у судовому засіданні 18.12.2019: витрати часу - 20хвилин; сума - 256,13грн;

- участь у судовому засіданні 15.01.2020: витрати часу - 20хвилин; сума - 256,13грн;

- участь у судовому засіданні 29.01.2020: витрати часу - 50хвилин; сума - 640,33грн;

- участь у судовому засіданні 12.02.2020: витрати часу - 50хвилин; сума - 640,33грн.

Всього за розділом - 8964,67грн.

3. Гонорар становить 5000,00рн.

Суд зауважує, що здійснює розподіл судових витрат, понесених Приватним акціонерним товариством Краматорський завод важкого верстатобудування під час розгляду саме зустрічного позову до Акціонерного товариства Українська залізниця про стягнення пені у сумі 67880,98грн та 3% річних у сумі 11913,04грн, всього 79794,02грн.

Разом з тим, як вбачається з договору про надання правової допомоги та акту від 13.02.2020 приймання-передачі наданих послуг, витрати Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування були понесені як за первісним позовом Акціонерного товариства Українська залізниця , так і за зустрічним позовом заявника.

В калькуляції витрат до додаткової угоди від 01.11.2019 зазначено, що витрати на професійну правничу допомогу включають: - надання усної консультації: витрати часу - 1 година; сума - 768,40грн; - аналіз судової практики щодо рішень судів різних інстанцій з аналогічних спорів: витрати часу - 2 години; сума - 1536,80грн; - підготовка зустрічної позовної заяви: витрати часу - 2 години; сума - 1536,80грн; - підготовка відзиву на позовну заяву: витрати часу - 2години; сума - 1536,80грн; - підготовка відповіді на відзив на зустрічну позовну заяву: витрати часу - 2 години; сума - 1536,80грн; - участь у судовому засіданні 18.11.2019: витрати часу - 20хвилин; сума - 256,13грн; - участь у судовому засіданні 18.12.2019: витрати часу - 20хвилин; сума - 256,13грн; - участь у судовому засіданні 15.01.2020: витрати часу - 20хвилин; сума - 256,13грн; - участь у судовому засіданні 29.01.2020: витрати часу - 50хвилин; сума - 640,33грн; - участь у судовому засіданні 12.02.2020: витрати часу - 50хвилин; сума - 640,33грн.

Суд зазначає, що не враховує витрати на підготовку відзиву на позовну заяву у сумі 1536,80грн за первісним позовом, оскільки здійснює розподіл судових витрат, понесених Приватним акціонерним товариством Краматорський завод важкого верстатобудування за зустрічним позовом. Витрати на підготовку зустрічної позовної заяви у сумі 1536,80грн та витрати на підготовку відповіді на відзив на зустрічну позовну заяву у сумі 1536,80грн, всього 3073,60грн, приймаються судом як доведені.

Витрати на надання усної консультації на суму 768,40грн, аналізу судової практики щодо рішень судів різних інстанцій з аналогічних спорів на суму 1536,80грн, участь у судових засіданнях 18.11.2019, 18.12.2019, 15.01.2020, 29.01.2020, 12.02.2020 на суму 256,13грн, 256,13грн, 256,13грн, 640,33грн, 640,33грн відповідно, всього 4354,25грн, понесені Приватним акціонерним товариством Краматорський завод важкого верстатобудування як за первісним позовом, так і за зустрічним позовом, отже, їх розподіл за зустрічним позовом здійснюється, виходячи з суми 2177,13грн, яка складає половину від загальної суми вказаних витрат.

З урахування викладеного, витрати позивача на професійну правничу допомогу за зустрічним позовом складають 5250,73грн .

Посилання відповідача за зустрічним позовом на неспівмірність понесених заявником витрат на правничу допомогу судом до уваги не приймається з мотивів недоведеності. При цьому суд зауважує, що відповідно до ч.6 ст.126 Господарського процесуального кодексу України, обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається саме на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Тобто, саме відповідач повинен довести неспівмірність заявлених позивачем витрат на оплату послуг адвоката, чого зроблено не було.

Що стосується заявленого до стягнення гонорару у розмірі 5000,00грн, суд зазначає, що не приймає ці витрати до розподілу, оскільки матеріали справи не містять ані калькуляції, порядку обчислення гонорару, ані складу послуг з конкретизацією вчинених адвокатом дій, що підлягають сплаті на суму гонорару. Вказане не відповідає ст.30 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність , приписами якої визначено, що гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Разом з тим, не зважаючи на те, що склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування під час розподілу судових витрат, позивачем за зустрічним позовом не доведено, які саме оплачені гонораром послуги були надані адвокатом в межах договору про надання правової допомоги

Суд також вважає на необхідне зазначити, що результат розгляду справи, як визначено п.2.3 додаткової угоди від 01.11.2020 до договору про надання правової допомоги, з оплатою гонорару 5000грн, не розцінюється судом в якості ціни договору, оскільки результат розгляду справи сам по собі не є платою за надані адвокатом послуги. Аналогічну позицію викладено в постанові Верховного Суду від 03.07.2019 у справі 757/20995/15-ц.

Що стосується фактичних витрат, пов`язаних з участю адвоката у судових засіданнях, суд зазначає таке.

З калькуляції витрат до додаткової угоди від 01.11.2019 вбачається, що витрати, пов`язані з участю адвоката у судових засіданнях включають: - витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати): підстава - абз.6 пп.170.9.1 ПКУ; сума - 1250,00грн; - витрати на проїзд для участі у судовому засіданні 18.11.2019, 18.12.2019, 15.01.2020, 29.01.2020, 12.02.2020: підстава - витрати на проїзд у міжміському транспорті та паливо за фіскальними чеками; сума - 2567,85грн.

Відповідно до пп.3.2.8 п.3.2 договору клієнт зобов`язаний, зокрема, відшкодовувати адвокату фактичні витрати (понесені чи майбутні), необхідні для виконання договору.

Як зазначено в пп.2.1 п.2 додаткової угоди до вказаних в п.1 додаткової угоди витрат відносяться, зокрема, відшкодування витрат пов`язаних з участю адвоката у судових засіданнях. До вказаних витрат відносяться: проїзд, компенсація добових витрат та інші супутні витрати, документально підтверджені адвокатом.

Судом враховано позицію , викладену Верховним Судом у постанові від 03.10.2019 у справі № 922/445/19, згідно з якою що витрати на надану професійну правничу допомогу у разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості підлягають розподілу за результатами розгляду справи незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною/третьою особою чи тільки має бути сплачено (п. 1 ч. 2 ст.126 Господарського процесуального кодексу України). Натомість положеннями п. 2 ч.2 ст.126 Господарського процесуального кодексу України регламентовано порядок компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги (витрати на проїзд, проживання, поштові послуги тощо), для розподілу яких необхідною умовою є надання відповідних доказів, які підтверджують здійснення таких витрат.

Водночас, суд констатує, що витрати на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи на суму 1250грн, документально заявником не підтверджені, матеріали справи доказів понесення таких витрат не містять, що унеможливлює задоволення вимог позивача за зустрічним позовом про розподіл цих витрат між сторонами.

На підтвердження фактичного здійснення судових витрат на проїзд для участі у судових засіданнях 18.11.2019, 18.12.2019, 15.01.2020, 29.01.2020, 12.02.2020 позивачем за зустрічним позовом надано чеки на проїзд та бронювання автобусом, №142911 на суму 204,50грн, №738119 на суму 180,00грн, №430145 на суму 185,40грн, №307501 на суму 204,50, №307502 на суму 11,00грн, №665057 на суму 185,40грн, №394393 на суму 192,90грн, №112009 на суму 204,50грн та чеки на придбання палива на суму 699,75грн та на суму 499,90грн.

Перевіривши розрахунок витрат на проїзд автобусом, судом встановлено, що заявником підтверджено понесені адвокатом витрати на проїзд автобусом у сумі 1368,20грн. Разом з цим, оскільки прибуття адвоката у судові засідання забезпечувалось для участі з розгляду як зустрічного так і первісного позову, вказана сума витрат на проїзд автобусом підлягає розподілу у відповідній частині понесення витрат за зустрічним позовом, половину від вказаної суми, а саме: 684,10грн з розрахунку 1368,20грн/2.

Стосовно витрат на бензин, суд зазначає, що ці витрати не є витратами, понесеними безпосередньо адвокатом в межах виконання договору про надання правничої допомоги, отже, не розцінюються судом як суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, за умовами пп.3.2.8 п.3.2 договору, п.2.1 додаткової угоди, в розумінні п.2 ч.2 ст.126 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи, що в калькуляції витрат та акті надання послуг від 13.02.2020 витрати на паливо (бензин) заявлені позивачем до розподілу між сторонами саме в якості витрат адвоката на проїзд, які, в свою чергу, підлягають компенсації з боку позивача на користь адвоката, суд дійшов висновку про недоведеність таких обставин матеріалами справи. Судом також враховано, що умовами договору про надання правової допомоги не встановлено обов`язку позивача здійснювати перевезення адвоката з метою явки останнього до суду, отже, витрати позивача за зустрічним позовом на паливо не є необхідними для надання адвокатом правничої допомоги. З огляду на таке, вимоги Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування про стягнення з відповідача за зустрічним позовом витрат, понесених у зв`язку з придбанням палива, у сумі 1199,65грн задоволенню не підлягають.

Таким чином, доведені матеріалами справи витрати позивача за зустрічним позовом складають 5250,73грн (витрати на професійну правничу допомогу) та 684,10грн (фактичні витрати адвоката на проїзд з метою з участі у судових засіданнях), всього 5934,83грн

Відповідно до ч.4 ст.129 Господарського процесуального кодексу України інші (крім судового збору) судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі часткового задоволення позову на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи часткове задоволення зустрічних позовних вимог заява Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування , м.Краматорськ, Донецька область, №26/192 від 14.02.2020 про ухвалення додаткового рішення про відшкодування судових витрат на правову допомогу адвоката у справі №905/2025/19 підлягає частковому задоволенню та з позивача на користь відповідача підлягають стягненню витрати на професійну правничу допомогу адвоката у розмірі 5761,10грн.

Керуючись ст.ст. 126, 129, 221, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Заяву Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування , м. Краматорськ, Донецька область, №26/192 від 14.02.2020 задовольнити частково.

Стягнути з Акціонерного товариства Українська залізниця (03680, м.Київ, вул.Тверська, 5, код ЄДРПОУ 40075815) в особі регіональної філії Львівська залізниця Акціонерного товариства Українська залізниця (79007, Львівська область, м. Львів, вул.Гоголя, 1, код ЄДРПОУ 40081195) на користь Приватного акціонерного товариства Краматорський завод важкого верстатобудування (84306, Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, код ЄДРПОУ 00222999) витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 5761,10грн.

Видати наказ після набрання додатковим рішенням законної сили.

В судовому засіданні 26.02.2020 складено та підписано вступну та резолютивну частини додаткового рішення.

Повний текст додаткового рішення складено та підписано 02.03.2020.

Відповідно до ст. 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно з ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

До початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п. 8, 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Суддя К.І. Аксьонова

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —905/2025/19

Ухвала від 26.03.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Ухвала від 26.03.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Ухвала від 26.03.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Ухвала від 26.03.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Ухвала від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Рішення від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Ухвала від 17.02.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Рішення від 17.02.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні