Рішення
№ 87928203
від 24.02.2020 по справі 905/21/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002


Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

25.02.2020 Справа № 905/21/20

Господарський суд Донецької області у складі судді Сковородіної О.М.,

секретар судового засідання Доннік Н.В.

у справі за позовом: 7 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області (85612, Донецька область, м. Курахове, вул. Грушева, 50, код ЄДРПОУ 38294628)

до відповідача: Державного підприємства "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" (85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. Магістральна, 4, код ЄДРПОУ 34032208)

про стягнення заборгованості в розмірі 15 808,07 грн.

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

7 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області звернувся з позовною заявою до Державного підприємства "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" про стягнення заборгованості в розмірі 15 808,07 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов договору №29/ДПРЧ-74 на постійне та обов`язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами об`єктів та окремих територій від 01.03.2019р.

Ухвалою Господарського суду Донецької області №905/21/20 від 11.01.2020 було відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження, а відповідачу запропановано надати відзив на позовну заяву.

20.02.2020 на адресу суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву №261 від 31.01.2020, в якому останній визнає позовні вимоги та просить суд повернути позивачу 50% судового збору у зв`язку з визнанням позову.

Представники сторін у судове засідання не з`явились.

Дослідивши документи, наявні в матеріалах справи, судом встановлено наступне.

01.03.2019 року між 7 державним пожежно-рятувальним загоном Головного управління ДСНС України у Донецькій області (далі - Аварійно-рятувальна служба або позивач) та Державним підприємством Шахтоуправління Південнодонбаське № 1 (далі - об`єкт або відповідач) було укладено Договір за № 29/ДПРЧ-74 на постійне та обов`язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами об`єктів та окремих територій (далі - договір).

Згідно з п. 1. договору у відповідності до ст. 24, ст. 133 Кодексу цивільного захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 763 Про затвердження переліку суб`єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов`язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі є організація та здійснення аварійно-рятувального обслуговування потенційно-небезпечних об`єктів об`єкту з метою своєчасного реагування та виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні на об`єкті надзвичайної ситуації, а також профілактичної роботи із запобігання (профілактики) виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів, спрямованої на поліпшення техногенної безпеки об`єктів (територій) та підвищення рівня підготовленості об`єкта до рятування людей та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Відповідно до пункту 4.1 договору , складає на місяць 4 824,00 грн. у тому числі ПДВ - 804,00 грн. На 2019 рік ціна складає 48 240,00 грн. (у тому числі ПДВ - 8040,00 грн.).

Вартість встановлена на основі калькуляції, що виконана згідно з вимогами Порядку визначення розмірів оплати за обслуговування об`єктів та окремих територій державними аварійно-рятувальними службами, затвердженого спільним наказом МНС України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 15 грудня 2003 року № 495/369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 року за № 1222/8543.

За приписами п. 4.2 договору плата за обслуговування об`єкта здійснюється щомісячним перерахуванням коштів згідно з наданим рахунком на підставі підтверджувальних документів (актів виконаних робіт) на реєстраційний рахунок позивача в термін до 10 числа наступного місяця.

Пунктами 5.1, 5.3 договору передбачено, що за невиконання або неналежне виконання зобов`язань за цим договором позивач та відповідач несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

За порушення терміну оплати відповідач сплачує позивачу пеню у розмірі 0,1% від суми оплати вартості робіт, послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості відповідно до вимог чинного законодавства.

Пунктом 5.5 договору встановлено, що приймання - передача наданих послуг здійснюється на підставі письмового акту здавання - приймання робіт та виконання умов договору, який підписується уповноваженими на це представниками сторін не пізніше 2 (двох) робочих днів з останнього дня поточного періоду.

Договір діє з 01 березня 2019 року до 31 грудня 2019 року (п. 6.1).

Договір № 29/ДПРЧ-74 від 01.03.2019 підписаний та скріплені печатками обох сторін без зауважень.

Так, на виконання умов Договору № 29/ДПРЧ-74, 7 державним пожежно- рятувальним загоном Головного управління ДСНС України у Донецькій області були виконані послуги (роботи) з аварійно-рятувального обслуговування об`єкту, що підтверджується відповідними актами здавання - приймання робіт від 20.08.2019, від 20.09.2019, від 20.10.2019.

Акти підписані представниками сторін та скріплені печатками . Відповідач, підписуючи ці акти здавання - приймання робіт, прийняв ці роботи (послуги) та підтвердив, що будь-яких зауважень та претензій щодо повноти та якості проведених робіт з забезпечення обов`язкового постійного обслуговування об`єкту не має.

У відповідності до ст. 174 Господарського кодексу України (далі - ГК України), господарські зобов`язання можуть виникати зокрема з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином (ч. 7 ст. 193 ГК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 179 ГК України, господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.

У статті 193 ГК України, визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно з частиною другою ст. 193 ГК України, кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Нормами Цивільного кодексу України, а саме ст.ст. 525, 526 встановлено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 530 Цивільного кодексу України передбачено, що, якщо у зобов`язанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Стаття 612 Цивільного кодексу України передбачає, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Всупереч умовам договору, відповідачем не було здійснено у повній мірі сплату за отримані послуги з постійного та обов`язкового обслуговування згідно підписаних актів здавання - приймання робіт.

З моменту укладення Договору № 29/ДПРЧ-74 від 01.03.2019 року від ДП Шахтоуправління Південнодонбаське № 1 на рахунок 7 ДПРЗ надійшло 24740,44 грн.

Але згідно умов договору та актів здавання - приймання робіт за період березень - жовтень 2019 року належна до сплати сума становить 38592,00 грн.

Таким чином, сума заборгованості за цей період складає 13851,56 грн.

Отже, ДП Шахтоуправління Південнодонбаське № 1 не виконує належним чином свої зобов`язання та умови договору № 29/ДПРЧ-74 від 01 березня 2019 року.

П`ятого грудня на адресу 7 ДПРЗ надійшов лист від ДП Шахтоуправління Південнодонбаське № 1 за вих. № 2397 від 03.12.19, в якому заборгованість у розмірі 13851,56 грн. відповідач визнає та, посилаючись на відсутність обігових коштів, запевняє у погашені заборгованості після поліпшення свого фінансового стану.

Також, суму позовних вимог відповідач визнає і у відзиві на позовну заяву, у зв`язку з чим позовна вимога про стягнення основного боргу в сумі 13851,56 грн. підлягає задоволенню.

За змістом ст.610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

За приписами ст.611 зазначеного нормативно-правового акту у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

В силу норм ч.1 ст.230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ч.1 ст.549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства (ч.2 ст. 551 Цивільного кодексу України).

Частинами 2, 3 ст.549 Цивільного кодексу України передбачено, що штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Пунктами 5.1, 5.3 договору передбачено, що за невиконання або неналежне виконання зобов`язань за цим договором позивач та відповідач несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

За порушення терміну оплати відповідач сплачує позивачу пеню у розмірі 0,1% від суми оплати вартості робіт, послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості відповідно до вимог чинного законодавства.

Позивач нараховує пеню в розмірі 0,1% від суми заборгованості та просить суд стягнути: 432,60 грн. за період з 11.09.2019 по 23.12.2019 на суму 4 203,56 грн., 351,86 грн. за період з 11.10.2019 по 23.12.2019 на суму 4 824,00 грн., 202,44 грн. за період з 11.11.2019 по 23.12.2019 на суму 4 824,00 грн.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" Платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Згідно з ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Нарахування пені позивач здійснив із застосуванням коефіцієнту на рівні 0,1% за кожний день прострочення, що перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України у вказаний період та, відповідно, суперечить приписам Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань".

Суд дійшов висновку, що сума пені за простроченим зобов`язанням відповідача (із застосуванням подвійної облікової ставки НБУ) за період з 11.09.2019 по 23.12.2019 на суму 4 203,56 грн. становить 376,36 грн., за період з 11.10.2019 по 23.12.2019 на суму 4 824,00 грн. становить 301,07 грн. , за період з 11.11.2019 по 23.12.2019 на суму 4 824,00 грн. становить 170,36 грн.

Тому, розмір пені, який підлягає стягненню становить 847,79 грн.

Також, позивач просить суд стягнути з відповідача штраф у розмірі 7% від суми заборгованості в розмірі 969,61 грн.

Суд перевірив арифметичний розрахунок 7% штрафу та встановив, що він є арифметично вірним та підлягає задоволенню в сумі 969,61 грн.

Щодо розподілу судових витрат.

За приписами ч.3 ст. 7 Закону України Про судовий збір у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

У зв`язку з визнанням відповідачем позовних вимог, сума судового збору в розмірі 960,50 грн. (1921,00 х 50%) підлягає поверненню на користь позивача окремою ухвалою.

Відповідно до п.3 ч.4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Решта судового збору в сумі 943,60 грн. підлягає відшкодуванню за рахунок відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 129, 236-241 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов 7 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області до Державного підприємства "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" про стягнення: 13 851,56 грн. основного боргу - задовольнити, 986,90 грн. пені - задовольнити частково в розмірі 847,79 грн., 969,61 грн. штрафу - задовольнити.

Стягнути з Державного підприємства "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" на користь 7 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області 13 851,56 грн. основного боргу, 847,79 грн. пені, 969,61 грн. штрафу, витрати на оплату судового збору в сумі 943,60 грн.

В задоволенні решти позовних вимог - відмовити.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

У судовому засіданні 25.02.2020 складено та підписано вступну та резолютивну частини рішення.

Повний текст рішення складено та підписано 02.03.2020

Згідно із ст.241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга відповідно до ст.256 Господарського процесуального кодексу України на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Позивач: 7 державне пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області (85612, Донецька область, м. Курахове, вул. Грушева, 50, код ЄДРПОУ 38294628).

Відповідач: Державне підприємство "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" (85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. Магістральна, 4, код ЄДРПОУ 34032208).

Суддя О.М. Сковородіна

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —905/21/20

Ухвала від 30.03.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Сковородіна Олена Миколаївна

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Сковородіна Олена Миколаївна

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Сковородіна Олена Миколаївна

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Сковородіна Олена Миколаївна

Ухвала від 04.02.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Сковородіна Олена Миколаївна

Ухвала від 11.01.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Сковородіна Олена Миколаївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні