Рішення
від 24.02.2020 по справі 905/1922/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002


Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

25.02.2020 Справа № 905/1922/19

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Демідової П.В., при секретарі судового засідання Бутовій Є.В., у судовому засіданні, розглянувши матеріали по справі №905/1922/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Хімічна компанія Єврохім , м. Київ,

до Товариства з обмеженою відповідальністю Корум Дружківський машинобудівний завод , м. Дружківка Донецької області,

про стягнення грошових коштів за договором поставки в сумі 228 560,00 грн. - основного боргу, 15 905, 78 грн. - пені, 1 403, 45 грн. - 3% річних,

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Корум Дружківський машинобудівний завод , м. Дружківка Донецької області

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Хімічна компанія Єврохім , м. Київ,

про стягнення штрафу у сумі 21 474,00 грн.

Представники сторін:

від позивача за зустрічним позовом: Власенко І.В. - в.о.директор (наказ №3-к від 13.01.2020р.);

від позивача за первісним позовом: Кацалап А.А. - адвокат (довіреність № 13/01/2020 від 13.01.2020р.),-

Суть справи:

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю Хімічна компанія Єврохім , звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Корум Дружківський машинобудівний завод про стягнення грошових коштів за договором поставки в сумі 228 560,00 грн. - основного боргу, 15 905, 78 грн. - пені, 1 403, 45 грн. - 3% річних.

Позовні вимоги заявник обґрунтовує невиконанням відповідачем грошових зобов`язань за договором поставки № КДРМ3/197-19 від 22 січня 2019 року, внаслідок чого утворилась заборгованість в сумі 228 560,00 грн. та виникли підстави для нарахування штрафних санкцій.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 31 жовтня 2019 року прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження по справі, визначено розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.

5 листопада 2019 року від позивача до суду надійшло клопотання від 28.10.2019р. про забезпечення позову, у задоволенні якого було відмовлено.

14 листопада 2019 року відповідач звернувся до суду із зустрічною позовною заявою про стягнення штрафу у розмірі 21 474, 00 грн.

Зустрічні позовні вимоги обґрунтовано простроченням поставки товару позивачем, внаслідок чого виникли підстави для нарахування штрафу в порядку п. 6.2.1 договору.

Ухвалою суду від 18 листопада 2019 року прийнято зустрічну позовну заяву до розгляду з первісними позовними вимогами.

19 листопада 2019 року від відповідача до суду надійшов відзив № 03/2-71 від 17.11.2019р. на позовну заяву, за змістом якого останнім зазначено, що позивачем не передано на адресу відповідача жодного первинного документу до договору, а тому відповідач не має можливості встановити належний розмір заборгованості за спірним договором та просить суд відмовити у задоволенні позову в повному обсязі.

19 листопада 2019 року до суду надійшла зустрічна позовна заява про визнання спірного договору недійсним, яка ухвалою суду від 9 грудня 2019 року прийнята для спільного розгляду з первісними позовними вимогами. Проте, в ході підготовчого провадження позивач клопотав про залишення без розгляду зазначеного позову.

26 листопада 2019 року від позивача до суду надійшов відзив від 22.11.2019р. на зустрічну позовну заяву, за змістом якого останній просить суд у задоволенні зустрічних позовних вимог відмовити в повному обсязі з огляду на те, що відповідачем товар за договором було прийнято без зауважень, в матеріалах справи відсутні будь-які претензії стосовно строків поставки. Крім того, позивач звертає увагу суду, що відповідачем жодних вимог про сплату штрафу не висувалось до моменту початку розгляду первісних позовних вимог, а тому, на думку позивача, подання зустрічного позову є намаганням відповідача затягнути розгляд справи.

26 листопада 2019 року від позивача до суду надійшла відповідь від 22.11.2019р. на відзив, згідно з якою позивач проти позиції відповідача, викладеної у відзиві, заперечує в повному обсязі з огляду на те, що первинні документи оформлені належним чином, а відсутність у відповідача можливості встановити належний розмір заборгованості не може бути підставою для відмови у позові.

3 грудня 2019 року від відповідача до суду надійшли пояснення № 03/2-78 від 02.12.2019р. до зустрічної позовної заяви про визнання договору недійсним.

14 січня 2020 року від відповідача до суду надійшли заява № 03/2-3 від 10.01.2020р. про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору та заява № 03/2-4 від 10.01.2020р. про залишення зустрічного позову про визнання договору недійсним - без розгляду.

Ухвалою суду від 14 січня 2020 року задоволено заяву відповідача про залишення зустрічного позову про визнання договору недійсним без розгляду, відмовлено у задоволенні заяви про залучення третьої особи, яка не заявляє позовних вимог на предмет спору, закрито підготовче провадження у справі та призначено розгляд справи по суті.

Представники сторін з`явилися в судове засідання , підтримали викладені в позивних заявах та відзивах позиції.

Оскільки у матеріалах справи достатньо документів, які мають значення для правильного вирішення спору та відповідачем не надано доказів в підтвердження поважності причин неявки його повноважного представника в судове засідання, справа розглядається відповідно до ст.202 ГПК України без явки сторін за наявними в ній матеріалами.

З`ясувавши фактичні обставини справи, докази на їх підтвердження, виходячи з фактів, встановлених у процесі розгляду справи, суд -

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю Корум Дружківський Машинобудівний завод (далі - Покупець або позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю Хімічна компанія Єврохім (далі - Постачальник або відповідач) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ Корум Груп , укладено Договір поставки № КДРМЗ/197-19 (далі - Договір), за змістом п. 1.1 якого в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця продукцію виробничо-технічного призначення (далі - продукція), в асортименті, кількості, в терміни, за ціною і з якісними характеристиками, погодженими Сторонами у цьому Договорі та Специфікаціях до нього, що є невід`ємною частиною цього Договору.

Відповідно до п. 1.2 Договору Покупець зобов`язується прийняти і оплатити продукцію, що поставляється в його власність, відповідно до умов цього Договору.

Згідно з п. 4.1 Договору поставка продукції здійснюється партіями в асортименті, кількості, за цінами, з якісними характеристиками і в терміни, погоджені Сторонами в специфікаціях до цього Договору.

Умови поставки продукції - DDP, згідно Інкотермс-2010 , з урахуванням умов і обмовок, що містяться в цьому Договору і/або відповідних специфікаціях. (п. 4.2 Договору)

П. 4.7 Договору встановлено, що датою поставки продукції вважається дата її передачі Покупцеві, вказана представником Покупця у відповідних товаросупроводжуючих документах, наданих Постачальником.

Зобов`язання Постачальника вважаються виконаними з моменту передачі продукції в розпорядження Покупця в погоджене місце призначення поставки в належній кількості, якості, комплектності, асортименти та в строки, погоджені Сторонами в Договорі і специфікаціях до нього. Зобов`язання Покупця вважаються виконаними з моменту оплати поставленої продукції. (п. 4.9 Договору)

Ціни на продукцію встановлюються Сторонами у специфікаціях. (п. 5.2 Договору)

Згідно з п. 5.4. Договору розрахунки за продукцію, поставлену за цим Договором здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника протягом сорока чотирьох календарних днів від дати поставки продукції на підставі отриманого Покупцем рахунку і за умови належним чином оформленої податкової накладної, а також надання Постачальником документів, передбачених розділом 4 цього Договором.

У разі невиконання або неналежного виконання будь-якої із Сторін прийнятих на себе за цим Договором зобов`язань, вона несе відповідальність перед іншою Стороною відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі, сплачує штрафні санкції. (п. 6.1 Договору)

У разі прострочення поставки (не поставки, недопоставки) продукції Постачальник сплачує штраф у розмірі 5 % від вартості продукції, що поставляється за відповідною специфікацією (п. 6.2.1 Договору).

Відповідно до п. 6.8 Договору Покупець у випадку несвоєчасної оплати продукції, на письмову вимогу Постачальника, сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу, але не більше 5 відсотків від простроченої суми.

П. 6.12 Договору встановлено, що спірні питання, не врегульовані шляхом переговорів, передаються на розгляд господарського суду.

Цей Договір може бути скріплений печатками Сторін, вступає в силу з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31.12.2019р., а в частині проведення розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх грошових зобов`язань. (п. 8.1 Договору)

Договір складено, підписано та скріплено печатками Сторін без зауважень.

На підтвердження виконання договірних зобов`язань за Договором позивач надав до матеріалів справи видаткові накладні № 24 від 23.05.2019р. на суму у розмірі 5 400, 00 грн. (з урахуванням ПДВ), № 23 від 23.05.2019р. на суму у розмірі 88 800, 00 грн. (з урахуванням ПДВ), № 26 від 06.06.2019р. на суму у розмірі 60 720, 00 грн. (з урахуванням ПДВ), № 28 від 06.06.2019р. на суму у розмірі 13 080, 00 грн., № 27 від 06.06.2019р. на суму у розмірі 1 800, 00 грн., № 36 від 19.07.2019р. на суму у розмірі 183 120, 00 грн. (з урахуванням ПДВ), № 29 від 06.07.2019р. на суму у розмірі 3 600, 00 грн., № 42 від 10.07.2019р. на суму у розмірі 65 400, 00 грн. (з урахуванням ПДВ), № 37 від 19.07.2019р. на суму у розмірі 1 800, 00 грн. (з урахуванням ПДВ), № 43 від 10.07.2019р. на суму у розмірі 104 640, 00 грн. (з урахуванням ПДВ), № 47 від 23.07.2019р. на суму у розмірі 3 600, 00 грн. (з урахуванням ПДВ), № 48 від 23.07.2019р. на суму у розмірі 5 400, 00 грн. (з урахуванням ПДВ).

Зазначені накладні складено та підписано контрагентами належним чином.

З викладених вище видаткових накладних вбачається, що Постачальник передав а Покупець прийняв Товар, зазначений у накладних без зауважень. Видаткові накладні складено та підписано належним чином. Також позивачем надано усі копії довіреностей представників Покупця, які отримували Товар.

Враховуючи викладене вище, суд дійшов висновку, що право власності на Товар перейшло від Постачальника до Покупця в день складання та підписання Видаткових накладних відповідно до приписів спірного Договору.

Надавши правову кваліфікацію відносинам, що склались між сторонами, суд робить висновок, що вони пов`язані із поставкою. За приписами ч. 1 ст. 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ст.193 Господарського кодексу України (далі - ГК України), ст.ст. 525, 526 ЦК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускається одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Згідно із ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами. Таке імперативне врегулювання договірних відносин усуває будь-які сумніви щодо юридичного значення умов договору: вони є юридично обов`язковими, гарантують право учасникам договірних відносин бути впевненими в тому, що кожна зі сторін має виконувати умови договору належним чином, а цивільні права, що ґрунтуються на його умовах, підлягають захисту в тій же мірі і в той же спосіб, що і права, які прямо передбачені актами цивільного законодавства або випливають із них.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку, що відповідач неналежним чином здійснював свої зобов`язання за договором, оплату товару за договором не виконав, у зв`язку з чим позивач правомірно вимагає стягнути з відповідача заборгованість за несплачену вартість товару.

Позивачем зазначено, що відповідачем виконано грошові зобов`язання за договором частково, внаслідок чого залишилась непогашена прострочена заборгованість у розмірі 228 560, 00 грн. Відповідачем не спростовано вимоги позивача, у зв`язку з чим суд вважає позовні вимоги в частині стягнення основної заборгованості правомірними та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Крім основної заборгованості позивач просив суд стягнути пеню у розмірі 15 905, 78 грн. та 3 % річних у розмірі 1 403 грн.

За змістом ст.610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.ст.611, 612 ЦК України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом. Боржник вважається таким, що прострочив виконання зобов`язання, якщо він не приступив до його виконання або не виконав у строк, встановлений договором або законом.

Особливості регулювання відповідальності за порушення грошових зобов`язань у відносинах суб`єктів господарювання визначаються приписами статей 534, 549-552 ЦК України, статей 229-234 ГК України та статей Закону України Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань .

Відповідно до ст. ст. 1,3 Закону України Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Як вбачається з наведеного вище, п.п. 5.4,6.8 Договору сторонами узгоджено відповідальність Покупця за невиконання зобов`язань з оплати за поставлену продукцію у вигляді нарахування пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення. При визначені періоду нарахування пені, судом враховано, що сторони дійшли згоди, що розрахунки здійснюються Покупцем протягом сорока чотирьох календарних днів від дати поставки товару.

Позивачем до матеріалів справи наданий розрахунок штрафних санкцій, згідно якого останнім нараховано пеню у розмірі 6 341, 77 грн. за період з 3 серпня 2019 року по 21 серпня 2019 року на суму боргу у розмірі 358 320, 00 грн., пеню у розмірі 92, 26 грн. за період з 22 серпня 2019 року по 23 серпня 2019 року на суму боргу у розмірі 49 520, 00 грн., пеню у розмірі 2 658, 78 грн. за період з 24 серпня 2019 року по 5 вересня 2019 року на суму боргу у розмірі 219 560, 00 грн. та пеню у розмірі 6 812, 97 грн. за період з 6 вересня 2019 року по 7 жовтня 2019 року на суму боргу у розмірі 228 560, 00 грн.

За змістом статей 253, 254 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Таким чином, пеня за період з 24 серпня 2019 року (святковий день) по 5 вересня 2019 року підлягає коригуванню в частині початку строку її нарахування, а саме з 27 серпня 2019 року (перший робочий день).

Крім того, у розумінні статті 230 Господарського кодексу України штрафні санкції нараховуються на кожне господарське зобов`язання окремо.

Перевіривши розрахунок позивача в частині пені належним чином, судом встановлено, що пеня у визначений позивачем строк складає суму у розмірі 15 230, 22 грн., а тому суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог в частині стягнення пені частково.

Згідно із ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок, судом встановлено, що розмір 3% річних за визначений період складає 1 349, 31 грн. Відсотки річних відкореговано з наведених вище підстав.

Стосовно заперечень відповідача за зустрічним позовом, щодо відсутності у нього первинних документів, на підставі яких позивач за зустрічним позовом стягує спірну заборгованість, суд зазначає, що за змістом укладеного між сторонами договору поставки, останній підписаний з боку відповідача повіреним - ТОВ Корум Груп . Саме через те, що в укладанні договору приймало участь ТОВ Корум Груп , відповідач спростовує факт наявності у нього первісних документів , на підставі яких стягується заборгованість, у зв`язку з чим ставить їх під сумнів.

Проте, з матеріалів справи вбачається, що приймання товару за договором здійснювалось відповідачем в особі його представників за довіреностями. При дослідженні доказів в ході судового розгляду, судом на підставі оригіналів договору, видаткових накладних та довіреностей була вставлена повна відповідність наданих позивачем до матеріалів справи письмових доказів, якими підтверджені обставини, яки потребують доведенню в межах цієї справи.

До того ж, звертаючись із зустрічною позивною заявою, відповідач долучив до позову копії договору, видаткових накладних, які засвідчені ним як копії, зроблені з оригіналів. При цьому на наданої копії договору поставки мається відмітка відповідача про те, що договір є його екземпляром.

Враховуючи викладене, суд відхиляє заперечення відповідача щодо наявності обґрунтованих сумніві в справжності наданих позивачем доказів.

Стосовно зустрічних позовних вимог про стягнення штрафу у розмірі 21 474, 00 грн. суд зазначає наступне.

Відповідач обґрунтовує вимоги про стягнення штрафу п. 6.2.1 Договору, згідно якого у разі прострочення поставки продукції Постачальник сплачує Покупцеві штраф у розмірі 5 відсотків від вартості продукції, що поставляється за відповідною специфікацією.

В матеріалах справи наявні специфікація № 2 від 27 травня 2019 року на суму у розмірі 62 520, 00 грн., за умовами якої строк поставки становить до 1 червня 2019 року, специфікація № 4 від 31 травня 2019 року на суму у розмірі 184 920, 00 грн., за умовами якої строк поставки становить до 13 червня 2019 року, специфікація № 5 від 3 липня 2019 року на суму у розмірі 113 040, 00 грн., за умовами якої строк поставки становить до 8 липня 2019 року та специфікація № 6 від 4 липня 2019 року на суму у розмірі 69 000, 00 грн., за умовами якої строк поставки становить до 12 липня 2019 року.

Як вбачається з видаткових накладних, які у свою чергу є підтвердженням виконання зобов`язань Постачальника з поставки продукції, товар за специфікацією № 2 було поставлено 6 червня 2019 року, товар за специфікацією № 4 було поставлено 19 червня 2019 року, товар за специфікацією № 5 було поставлено 10 липня 2019 року, товар за специфікацією № 6 було поставлено 10 та 23 липня 2019 року.

За змістом статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання, зокрема, штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Виходячи з наведеного вище, враховуючи, що позивачем під час судового засідання від 3 лютого 2020 року було визнано зустрічні позовні вимоги стосовно стягнення штрафу за Договором, а також враховуючи умови стягнення пені (за прострочення поставки (не поставки, недопоставки) п. 6.2.1 договору) суд задовольняє зустрічні позовні вимоги в повному обсязі.

У відповідності до ч. 11 ст. 129 ГПК України при частковому задоволенні позову, у випадку покладення судових витрат на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, суд може зобов`язати сторону, на яку покладено більшу суму судових витрат, сплатити різницю іншій стороні. В такому випадку сторони звільняються від обов`язку сплачувати одна одній іншу частину судових витрат.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 74, 76, 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Хімічна компанія Єврохім до Товариства з обмеженою відповідальністю Корум Дружківський машинобудівний завод про стягнення грошових коштів за договором поставки в сумі 228 560,00 грн. - основного боргу, 15 905, 78 грн. - пені, 1 403, 45 грн. - 3% річних - задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД (84205, Донецька обл., місто Дружківка, вулиця Соборна, будинок 7, код ЄДРПОУ 37295825) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ХІМІЧНА КОМПАНІЯ ЄВРОХІМ (01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 24/2, квартира 49, код ЄДРПОУ 39387550) основний борг у розмірі 228 560, 00 грн., пеню у розмірі 15 230, 22 грн., 3 відсотки річних у розмірі 1 349, 31 грн., судовий збір у розмірі 2 028, 61 грн.

В решті позовних вимог відмовити.

Зустрічні позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Корум Дружківський машинобудівний завод до Товариства з обмеженою відповідальністю Хімічна компанія Єврохім про стягнення штрафу у сумі 21 474,00 грн. - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ХІМІЧНА КОМПАНІЯ ЄВРОХІМ (01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 24/2, квартира 49, код ЄДРПОУ 39387550) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД (84205, Донецька обл., місто Дружківка, вулиця Соборна, будинок 7, код ЄДРПОУ 37295825) штраф у розмірі 21 474,00 грн. , витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 921,00 грн.

Провести зустрічне зарахування сум, які підлягають стягненню в межах цього рішення та стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД (84205, Донецька обл., місто Дружківка, вулиця Соборна, будинок 7, код ЄДРПОУ 37295825) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ХІМІЧНА КОМПАНІЯ ЄВРОХІМ (01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 24/2, квартира 49, код ЄДРПОУ 39387550) заборгованість в сумі 223 773,14 грн.

Видати наказ після набранням рішенням законної сили.

Рішення може бути оскаржене в Східний апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення в порядку передбаченому розділом IV ГПК України з урахуванням приписів перехідних положень.

Суддя П.В. Демідова

Повний текст рішення складено та підписано 2.03.2020 року.

Інформацію щодо руху справи можна отримати на інформаційному сайті http://www.reyestr.court.gov.ua, веб-порталі "Судова влада України" (dn.arbitr.gov.ua).

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —905/1922/19

Ухвала від 17.08.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Демідова Поліна Віталіївна

Ухвала від 17.08.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Демідова Поліна Віталіївна

Ухвала від 12.08.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Демідова Поліна Віталіївна

Ухвала від 09.08.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Демідова Поліна Віталіївна

Ухвала від 02.08.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Демідова Поліна Віталіївна

Постанова від 26.07.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Слободін Михайло Миколайович

Постанова від 21.07.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Слободін Михайло Миколайович

Ухвала від 13.07.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Слободін Михайло Миколайович

Ухвала від 24.06.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Слободін Михайло Миколайович

Ухвала від 03.06.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Слободін Михайло Миколайович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні