Ухвала
від 26.02.2020 по справі 911/2971/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

"27" лютого 2020 р. Справа № 911/2971/19

Господарський суд Київської області у складі судді Сокуренко Л.В. за участю секретаря судового засідання Абраменко М.К., розглянувши справу

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОФАРМА-ІНВЕСТ»

до Приватного акціонерного товариства «Київобленерго»

про стягнення 3 376 144,94 грн.

За позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтичний завод «Біофарма»

до Приватного акціонерного товариства «Київобленерго»

про стягнення 183 256,00 грн.

Учасники судового процесу:

від позивача: Гудій В.В.;

від відповідача: Камєнєва С.В., Гучок В.В.; Півень Д.О.;

від третьої особи із самостійними вимогами: Гудій В.В.;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОФАРМА-ІНВЕСТ» звернулось до Господарського суду Київської області з позовною заявою до Приватного акціонерного товариства «Київобленерго» про стягнення 3 376 144,94 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на наступне. За твердженнями позивача, відповідачем, як постачальником, 29.05.2019 було порушено свої зобов`язання, передбачені п. 5.1.2 ПРРЕЕ та п. 2.2.2. договору про постачання електричної енергії № 220042941 від 30.11.2010. У зв`язку з цим позивачу завдано збитки внаслідок незабезпечення електропостачання його електроустановки ПС 35/10 кВ «Біофарма» якісною електричною енергією в межах гранично допустимих параметрів у розмірі 3 376 144,94 грн.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 09.12.2019 відкрито провадження у справі № 911/2971/19 та призначено підготовче засідання на 22.01.2020.

Ухвалою суду від 22.01.2020 прийнято позов третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтичний завод «Біофарма» до Приватного акціонерного товариства «Київобленерго» про стягнення 183 256,00 грн. до спільного розгляду з первісним позовом.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 12.02.2020 у справі 911/2971/19 задоволено клопотання Приватного акціонерного товариства «Київобленерго» та розгляд справи № 911/2971/19 розпочато спочатку, починаючи зі стадії підготовчого провадження. Призначено підготовче судове засідання у справі № 911/2971/19 на 27.02.2020.

21.02.2020 до канцелярії суду Приватним акціонерним товариством «Київобленерго» подано відзив на позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Біофарма-Інвест» , відзив на позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтичний завод «Біофарма» та клопотання про призначення судової експертизи.

26.02.2020 до суду від Приватного акціонерного товариства «Київобленерго» надійшла заява про залучення третьої особи без самостійних вимог на стороні Відповідача.

27.02.2020 до канцелярії суду Товариством з обмеженою відповідальністю «Біофарма-Інвест» подано відповідь на відзив №2.

У судовому засіданні 27.02.2020 представник позивача надав відповідь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтичний завод "БІОФАРМА" на відзив.

27.02.2020 в судовому засіданні судом розглянуто та долучено до матеріалів справи відзиви відповідача на позовні заяви, відповідь на відзив та відповідь на відзив № 2 позивача.

Представник відповідача надав пояснення та зазначив, що висновок експертного електротехнічного дослідження від 13.08.2019 № 14809, виконаного ТОВ «Київський експертно-дослідний центр» та висновок комісійного електротехнічного дослідження № 21453 від 25.11.2019 виконаного Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім.. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» , на його думку, не є висновками проведеної судової експертизи, оскільки, за його ствердженням, складені з порушенням встановленого законодавством порядку, мають неоднозначні та неповні відповіді, виконані щодо кола питань, які не дають змогу встановити об`єктивні причини настання збитків, чим порушують принципи законності, незалежності, об`єктивності і повноти дослідження, отже не є допустимими доказами у справі, тому не можуть розглядатися та оцінюватися судом у якості доказів наявності складу правопорушення для стягнення збитків з відповідача. Враховуючи відсутність висновку судової експертизи та необхідність спеціальних електротехнічних знань для з`ясування обставин аварійного режиму в електромережі на ПС 35/10 кв ТОВ Біофарма 29.05.2019, відповідач вважає за необхідним призначення та проведення електротехнічної експертизи.

Частиною 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Представник позивача та представник третьої особи із самостійними вимогами проти задоволення вищевказаного клопотання відповідача про призначення судової експертизи заперечив та просив відмовити у повному обсязі.

Враховуючи наявність 2-х висновків експертного електротехнічного дослідження від 13.08.2019 № 14809, виконаного ТОВ «Київський експертно-дослідний центр» та комісійного електротехнічного дослідження № 21453 від 25.11.2019 виконаного Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» в матеріалах справи, відсутність сукупність умов, встановлених, ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, та той факт, що трансформатор Т-2 ПС 10/0,4 кв ТОВ Біофарма демонтовано, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання про призначення електротехнічної експертизи.

Відповідно до ч. 5 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

Ознайомившись з висновками № 14809 від 13.08.2019, виконаного ТОВ «Київський експертно-дослідний центр» та комісійного електротехнічного дослідження № 21453 від 25.11.2019 виконаного Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім.. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» , враховуючи питання, які поставив відповідач у клопотанні про призначення електротехнічної експертизи, керуючись засадами рівності усіх учасників судового процесу перед законом та судом та змагальності сторін, суд вирішив за доцільне викликати судового експерта для надання пояснень за висновком експертного електротехнічного дослідження від 13.08.2019 № 14809, виконаного ТОВ «Київський експертно-дослідний центр» , який здійснював виїзд на місце експертного дослідження.

За приписами ч. 4 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України, експерт зобов`язаний з`явитися до суду за його викликом та роз`яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи.

Враховуючи наведене вище, з метою повного та всебічного з`ясування всіх обставин справи, приймаючи до уваги приписи ст. 69 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про необхідність виклику в судове засідання експерта відділу досліджень з питань електротехнічних досліджень ТОВ «Київський експертно-дослідний центр» Саріогло Д.П. для надання пояснень стосовно обставин, зазначених ними у висновку експертів від 13.08.2019 № 14809.

Також, в судовому засіданні судом оголошено ухвалу про відкладення підготовчого судового засідання на 12.03.2020.

Керуючись ст. ст. 69, 120, 121, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання у справі № 911/2971/19 на 12.03.2020 о 16:00. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/106, зал № 6.

2. Викликати у судове засідання експерта відділу досліджень з питань електротехнічних досліджень ТОВ «Київський експертно-дослідний центр» Саріогло Д.П. (01601, Україна, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, оф. 102) для надання пояснень стосовно обставин, викладених у висновку експертів № 14809 від 13.08.2019 електротехнічної експертизи.

3. Визнати явку учасників справи та експерта у підготовче засідання обов`язковою та викликати у підготовче засідання повноважних представників учасників справи, повноваження яких мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку, або іншим документом, визначеним Господарським процесуальним кодексом України.

4. Роз`яснити учасникам процесу наслідки неявки в судове засідання на виклик суду, що передбачені ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, а саме:

- неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

- якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі: неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки; повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки; неявки представника в судове засідання, якщо в судове засідання з`явилася особа, яку він представляє, або інший її представник.

5. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ .

6. Згідно ч.1 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно з моменту її оголошення. Дана ухвала не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено та підписано 02.03.2020.

Суддя Л.В. Сокуренко

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —911/2971/19

Ухвала від 16.03.2021

Господарське

Господарський суд Київської області

Конюх О.В.

Ухвала від 03.03.2021

Господарське

Господарський суд Київської області

Конюх О.В.

Ухвала від 08.11.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Ухвала від 26.10.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Ухвала від 07.10.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Ухвала від 27.09.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Ухвала від 13.09.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Ухвала від 27.08.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Конюх О.В.

Рішення від 26.08.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Христенко О.О.

Ухвала від 11.08.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Христенко О.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні