Рішення
від 26.02.2020 по справі 906/4/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, веб-сайт: http://zt.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2020 р. м. Житомир Справа № 906/4/20

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Давидюка В.К.,

секретаря судового засідання Чухалової О.А.

за участю представників сторін:

від позивача: Ситник С.Г. - довіреність №2 від 13.01.2020;

від відповідача: Вірьовкін О.І. - ордер серія АМ №1001468 від 14.01.2020;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі за правилами спрощеного позовного провадження справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерідон Буд" (с. Софіївка Борщагівка, Києво-Святошинський р-н., Київська обл.)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Север-сталь конструкція" (м. Житомир)

про стягнення 16623,11 грн

ТОВ "Ерідон Буд" звернулося з позовом до суду про стягнення з ТОВ "Север-сталь конструкція" заборгованості за послуги перевезення вантажу автомобільним транспортом №22-02-2019/1 від 22.02.2019 у розмірі 16623,11 грн, з яких: 13500,00 грн - основний борг, 2361,95 грн - пеня, 436,05 грн - інфляційних, 325,11 грн - 3% річних.

Ухвалою суду від 09.01.2020 відкрито провадження у справі та постановлено здійснювати розгляд за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Ухвалою від 10.02.2020 за клопотанням представника ТОВ "Ерідон Буд" та через неявку представника ТОВ "Север-сталь конструкція" розгляд справи по суті відкладено на 27.02.2020 о 11:00.

Представник позивача в засіданні суду вказав, що вартість транспортних послуг за договором перевезення не сплачена, що стало підставою для звернення з позовом.

Представник відповідача в судовому засіданні підтвердив факт надання транспортних послуг. Водночас зазначив, що для оплати послуг необхідно оформити заявку та направити рахунок на оплату. Тобто виконавець зобов`язаний здійснити первинну юридично-значиму дію - надати замовнику рахунок на оплату, на підставі якого підприємство повинно сплатити кошти за послуги протягом двох днів.

Представник ТОВ "Ерідон Буд" повідомив, що не може надати докази передачі рахунку ТОВ "Север-сталь конструкція", оскільки умовами договору та нормами законодавства не передбачено фіксацію отримання замовником рахунку на оплату послуг.

Суд дослідив в судовому засіданні документи, а саме: договір на перевезення вантажу автомобільним транспортом №22-02-2019/1 від 22.02.2019, заявку на перевезення №01 від 22.02.2019, акт надання послуг №23 від 25.02.2019, товарно-транспортну накладну №67 від 25.02.2019.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, господарський суд -

ВСТАНОВИВ:

22.02.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Ерідон Буд" (перевізник / позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Север-сталь конструкція" (замовник / відповідач) укладено договір на перевезення вантажу автомобільним транспортом №22-02-2019/1 (а.с. 7-8), за умовами якого замовник надає для перевезення вантажі, а перевізник приймає їх для перевезення в обсязі (вага, кількість) та вартості, що зазначені у транспортних документах на вантаж (товарно-транспорні накладні та/або накладних на переміщення вантажу) (п.1.1. договору).

Згідно з п. 1.2. договору, умови конкретного перевезення (маршрут перевезення, час та дата завантаження і розвантаження, вартість перевезення, інші відомості чи домовленості сторін, які стосуються перевезення вантажу) погоджуються сторонами у заявці на перевезення (за формою, вказаною в додатку №1 до цього договору), яка після її підписання сторонами стає невід`ємною частиною цього договору. Заявка, погоджена та підписана сторонами за допомогою електронної пошти, має силу оригіналу для сторін договору.

Пунктом 2.1.6. договору передбачено, що перевізник зобов`язаний доставити наданий для перевезення вантаж пункт призначення в обумовлений у заявці на перевезення строк.

Як визначено п. 3.2. договору, за результатами здійснення перевезення вантажів та інших операцій й послуг, пов`язаних з перевезенням, перевізник складає акти здачі-приймання (наданих послуг) по перевезенню вантажів, погоджених згідно з пунктами 1.2., 2.1.1. договору заявок на перевезення. Такі акти після підписання сторонами є невід`ємною частиною договору. Невід`ємною частиною актів здачі-приймання є товарно-транспортні накладні, оформлені відповідно до перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу №363 від 14.10.1997 (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до п. 3.3. договору, розрахунки між перевізником та замовником за заявкою здійснюються протягом 2 (двох) робочих днів після підписання сторонами відповідної заявки на перевезення та надання перевізником складених на її підставі рахунків на оплату, шляхом безготівкового перерахування замовником належної до сплати суми на рахунок перевізника.

ТОВ "Ерідон Буд" та ТОВ "Север-сталь конструкція" підписали заявку на перевезення №01 від 22.02.2019, якою узгоджено маршрут перевезення: м. Житомир - м. Миколаїв; тип транспорту; адресу навантаження - м. Житомир, вул. Заводська, 4; дату та час - 25.02.2019 о 14:00; телефон контактної особи замовника; пункт розвантаження - м. Миколаїв, вул. Проектна, 3-В; дата розвантаження - 26.02.2019; Перевезення здійснюється автотранспортом ДАФ, зазначено державний номер автомобіля та причепа. У заявці також визначено вартість послуг (а.с. 9).

На виконання умов договору та заявки №01 від 22.02.2019, ТОВ "Ерідон Буд" надало транспортні послуги по маршруту: м. Житомир, вул. Заводська, 4 - м. Миколаїв, вул. Проектна, 3-В, вартість яких становить 13500,00 грн, що підтверджується актом надання послуг №23 від 25.02.2019 (а.с.10). Водночас оформлено товарно-транспортну накладну від 25.02.2019 (а.с. 50).

Як стверджує представник позивача, ТОВ "Север-сталь конструкція" не сплатило вартість наданих транспортних послуг, тому в порядку досудового врегулювання спору підприємство направило претензію замовнику від 12.11.2019 (а.с. 10 (на звороті) -11).

Представник відповідача в засіданні суду вказав, що ТОВ "Север-сталь конструкція" претензію не отримувало, а позов є передчасним, враховуючи відсутність рахунку на оплату, на підставі якого товариство зобов`язано сплатити кошти.

Приписами ст. 509 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Згідно з ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 11 ЦК України встановлено, що підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Правовідносини між сторонами у справі виникли на підставі договору на перевезення вантажу автомобільним транспортом №22-02-2019/1.

Відповідно до ст. 908 ЦК України перевезення вантажу здійснюється за договором перевезення.

Загальні умови визначаються цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них. Умови перевезення вантажу окремими видами транспорту, а також відповідальність сторін щодо цих перевезень встановлюються договором, якщо інше не встановлено цим Кодексом, іншими законами, транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них.

За ч. 3 ст. 909 ЦК України укладення договору перевезення вантажу підтверджується складанням транспортної накладної.

Умови перевезення вантажів окремими видами транспорту, а також відповідальність суб`єктів господарювання за цими перевезеннями встановлюються транспортними кодексами, транспортними статутами та іншими нормативно-правовими актами (ч. 5 ст. 307 ГК України).

У відзиві на позовну заяву ТОВ "Север-сталь конструкція" посилається на те, що замовник, в порушення п.3.3 договору, не надав підприємству рахунок на оплату.

Варто зазначити, що рахунок на оплату складено на підставі заявки на перевезення, в якій також визначено вартість транспортних послуг, а результати здійснених перевезень вантажу засвідчений підписами сторін у акті надання послуг №23 від 25.02.2019.

У вказаному акті міститься посилання на договір №22-02-2019/1 від 22.02.2019 та рахунок на оплату №34 від 25.02.2019, який ТОВ "Ерідон Буд" долучило до матеріалів позовної заяви (а.с. 9 на звороті).

Як передбачено ч. 1 ст. 198 ГК України платежі за грошовими зобов`язаннями, що виникають у господарських відносинах, здійснюються у безготівковій формі або готівкою через установи банків, якщо інше не встановлено законом.

За своїм призначенням рахунок-фактура не відповідає ознакам первинного документа, встановленим ст.9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", оскільки рахунком-фактурою не фіксується будь-яка господарська операція, розпорядження або дозвіл на проведення господарської операції.

Необхідно звернути увагу на те, що рахунок-фактура є документом, який містить тільки платіжні реквізити, на які потрібно перераховувати кошти. Ненадання рахунку-фактури не є невідкладною умовою у розумінні ст. 212 ЦК України та не є простроченням кредитора за ст. 613 ЦК України, тому наявність або відсутність рахунку-фактури не звільняє відповідача від обов`язку сплатити надані послуги.

Вартість транспортних послуг у сумі 13500,00 грн визначена як у заявці №1 від 22.02.2019, так і акті надання послуг №23 від 25.02.2019.

З огляду на факт підписання сторонами акта надання послуг, строк виконання зобов`язання щодо оплати наданих послуг станом на час вирішення спору є таким, що настав. Відповідач мав здійснити розрахунки протягом двох робочих днів з дати підписання акта наданих послуг.

Відповідач доказів оплати вказаної заборгованості не надав, тому суд задовольняє вимоги ТОВ "Ерідон Буд" про стягнення з ТОВ "Север-сталь конструкція" основного боргу в сумі 13500,00 грн.

За порушення строків оплати за договором, позивач заявив до стягнення 2361,95 грн пені, 436,05 грн інфляційних, 325,11 грн 3% річних.

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Як передбачено ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Згідно з приписів ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Пунктом 4.3. договору погоджено, що при несплаті вартості транспортних послуг в терміни, визначені цим договором, замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення виконання зобов`язання від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення.

Суд перевірив нарахування пені у сумі 2361,95 грн, розрахунок здійснений правильно, а тому заявлений розмір пені підлягає задоволенню.

Стаття 625 ЦК України визначає, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо розмір процентів не встановлений договором або законом.

Інфляційні нарахування на суму боргу не є штрафною санкцією, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення коштів внаслідок інфляційних процесів за весь час прострочення в їх сплаті.

При застосуванні індексу інфляції слід мати на увазі, що індекс розраховується не на кожну дату місяця, а в середньому на місяць, шляхом множення суми заборгованості на момент її виникнення на індекс інфляції, який діяв у відповідному місяці.

ТОВ "Ерідон Буд" нарахувало інфляційні за період з лютого по листопад 2019 року, однак прострочення виконання зобов`язання виникло 28.02.2019.

Сума боргу, яка сплачується з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу сплачується з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця.

Суд здійснив перерахунок інфляційних за період з 01.03.2019 по 30.11.2019, розмір яких становить 366,71 грн (13500,00 (сума заборгованості) х 1,0271636% (сукупний індекс інфляції: 100,9 х 101,0 х 100,7 х 99,5 х 99,4 х 99,7 х100,7 х 100,7 х 100,1) -13500,00 (сума заборгованості).

В стягненні 69,34 грн інфляційних (436,05 - 366,71) необхідно відмовити за безпідставністю.

Сплата трьох процентів річних не мають характеру штрафних санкцій і є способом захисту майнового права та інтересу кредитора шляхом отримання від боржника компенсації (плати) за користування ним коштами, належними до сплати кредиторові.

Згідно з поданим розрахунком, 3 % річних у сумі 325,11 грн нараховані правильно та відповідно до вимог чинного законодавства.

Статтею 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (ст. 73 ГПК України).

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку позовні вимоги в частині стягнення 13500,00 грн основного боргу, 2361,95 грн пені, 366,71 грн інфляційних та 3% річних в сумі 325,11 грн є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Розмір задоволених позовних вимог становить 16553,77 грн, а судовий збір, який підлягає стягненню з ТОВ "Север-сталь конструкція" - 1912,99 грн (16553,77 х1921,00 / 16623,11).

Керуючись статтями 123, 129, 233, 236 - 238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Север-сталь конструкція" (10029, м. Житомир, вул. Східна, 80, ідентифікаційний код 38966787)

на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерідон Буд" (08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, провулок Чорновола, 3, ідентифікаційний код 39066996)

- 13500,00 грн - основний борг;

- 2361,95 грн - пені;

- 366,71 грн - інфляційних;

- 325,11 грн - 3% річних;

- 1912,99 грн судового збору.

3. В решті позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 02.03.20

Суддя Давидюк В.К.

Віддрукувати:

1 - в справу;

2,3- сторонам (рек. з пов)

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —906/4/20

Постанова від 20.05.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Дужич С.П.

Ухвала від 30.03.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Дужич С.П.

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Давидюк В.К.

Ухвала від 09.02.2020

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Давидюк В.К.

Ухвала від 08.01.2020

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Давидюк В.К.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні