Рішення
від 20.02.2020 по справі 910/15366/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 32/201/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2020 Справа № 910/15366/19

м.Запоріжжя

За позовом Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" (02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Д)

до відповідача Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА" (69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А)

про стягнення суми 7802,78 грн.,

Суддя Колодій Н.А.

Без участі представників сторін

СУТНІСТЬ СПОРУ:

28.11.2019 до Господарського суду Запорізької області від Господарського суду міста Києва за встановленою підсудністю надішли матеріали позовної заяви Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" до Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА" про стягнення суми 7802,78 грн. страхового відшкодування.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 03.12.2019 позовну заяву залишено без руху.

Ухвалою суду від 23.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито спрощене позовне провадження у справі № 910/15366/19 без проведення судового засідання.

Розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться (ч. 2 ст. 252 ГПК України).

Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі (ч. 3 ст. 252 ГПК України).

Будь-яких заяв або клопотань від сторін не надходило.

Відповідно до ч. 5, 7 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

Клопотань про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторонами заявлено не було.

Згідно ст. 248 ГПК України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Станом на 21.02.2020 суд вважає за можливе розглянути справу по суті.

Позовні вимоги заявлені на підставі ст.ст. 27, 29, 993, 1172, 1187, 11191 ЦК України, ст. 27 Закону України Про страхування .

Відповідач відзив на позову заяву не надав, про розгляд справи повідомлений належним чином, про що свідчить поштове повідомлення про отримання ухвали суду. Ухвалою господарського суду Запорізької області про відкриття провадження у справі від 23.12.2019 відповідачу запропоновано подати відзив протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Ухвала суду отримана відповідачем 27.12.2019.

За таких обставин, суд вирішив розглянути справу за наявними матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, суд

УСТАНОВИВ

02.01.2018 між ПАТ НАСК Оранта , страховик, позивач у справі) та ТОВ Центральна районна аптека № 30 (страхувальник) був укладений договір добровільного страхування наземного транспорту № УБ 1202474, за яким застраховано автомобіль Fiat Doblo, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

21.06.2018 в місті Черкаси сталося дорожньо-транспортна пригода. Учасниками даної пригоди були: автомобіль Fiat Doblo, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керувала ОСОБА_1 та автомобіль ЗАЗ, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_2 .

Учасниками зазначеної ДТП було складено Повідомлення про дорожньо-транспорту пригоду від 21.06.2018 (Європпротокол), в якому водій транспортного засобу ОСОБА_2 визнав свою вину.

Відповідно до ремонтної калькуляції № 7895 від 28.08.2018, рахунку № НОМЕР_3 від вартість ремонту становить 11146,86 грн.

02.07.2018 ПАТ НАСК Оранта складено Страховий акт № СТО-18-7895/1, згідно з яким розмір страхового відшкодування становить 7802,78 грн.

04.07.2018 позивачем перераховано на рахунок ТОВ Центральна районна аптека № 30 суму 7802,78 грн. Факт оплати підтверджується платіжними дорученнями № 33057 від 04.07.2018.

Статтею 1166 Цивільного кодексу України передбачено, що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Відповідно до ст. 1187 ЦК України шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об`єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку. Особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

За приписами п. 1 ч. 1 ст. 1188 ЦК України шкода, завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки відшкодовується на загальних підставах, а саме: шкода, завдана одній особі з вини іншої особи, відшкодовується винною особою.

Відповідно до ст. 979 ЦК України за договором страхування одна сторона (страховик) зобов`язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов`язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

За приписами ст. 22 Закону України Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у разі настання страхового випадку страховик у межах страхових сум, зазначених у страховому полісі, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров`ю, майну третьої особи.

Частиною 1 ст. 990 ЦК України передбачено, що страховик здійснює страхову виплату відповідно до умов договору на підставі заяви страхувальника (його правонаступника) або іншої особи, визначеної договором, і страхового акта (аварійного сертифіката).

Як вбачається з матеріалів справи, ПАТ НАСК Оранта , виконало свої зобов`язання виплативши страхове відшкодування в сумі 7802,78 грн.

З матеріалів справи також вбачається, що за полісом № АМ 004004249 автомобіль ЗАЗ, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , застраховано ПАТ "Українська акціонера страхова компанія "АСКА". Відповідно до Полісу ліміт відповідальності за шкоду майну становить 100000 грн., франшиза 0,00 грн.

Згідно зі ст. 993 ЦК України до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, у межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за завдані збитки.

Аналогічна позиція викладена у ст. 27 Закону України Про страхування .

Приписами ст. 12 Закону України Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів передбачено, що страхове відшкодування завжди зменшується на суму франшизи, розрахованої за правилами цього підпункту.

Згідно зі ст. 11 ЦК України цивільні права та обов`язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Аналогічний припис містить п.п.1, 7 ст.193 Господарського кодексу України.

Враховуючи встановлений полісом № АМ 004004249 ліміт за шкоду майну в розмірі 100000 грн. та франшизу в розмірі 0,00 грн., у ПАТ НАСК Оранта , яке сплатило страхове відшкодування, перейшло право вимоги до ПАТ "Українська акціонера страхова компанія "АСКА" в розмірі 7802,78 грн.

Станом на час розгляду справи відповідач доказів належного виконання зобов`язання і перерахування позивачу заявленої до стягнення суми не надав.

Факт наявності заборгованості у відповідача перед позивачем в розмірі 7802,78 грн. підтверджується матеріалами справи.

Таким чином, позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача суми 7802,778 грн. страхового відшкодування в порядку суброгації є законними, обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно зі ст. 129 ГПК України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст. 129, 233, 236 - 238, 240, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Українська акціонера страхова компанія "АСКА" (69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А; код ЄДРПОУ 13490997) на користь Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" (02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Д; код ЄДРПОУ 00034186) суму 7802 (сім тисяч вісімсот дві) грн. 78 коп. страхового відшкодування в порядку суброгації, суму 1921 (оду тисячу дев`ятсот двадцять одну ) грн. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Згідно ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Відповідно до ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 02.03.2020.

Суддя Н.А. Колодій

Дата ухвалення рішення20.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/15366/19

Судовий наказ від 25.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Колодій Н.А.

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Колодій Н.А.

Ухвала від 22.12.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Колодій Н.А.

Ухвала від 02.12.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Колодій Н.А.

Ухвала від 07.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Картавцева Ю.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні