Рішення
від 20.02.2020 по справі 908/3482/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 32/196/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2020 Справа № 908/3482/19

м.Запоріжжя

За позовом Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; пошт.ад.: 49027, м. Дніпропетровськ, а/с 1800)

до відповідача Фізичної особи-підприємця Обелець Станіслава Андрійовича ( АДРЕСА_1 )

про стягнення суми 42520,43 грн.,

суддя Колодій Н.А.

Без участі представників сторін

СУТНІСТЬ СПОРУ

16.12.2019 до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" до Фізичної особи-підприємця Обелець Станіслава Андрійовича про стягнення суми 42520,43 грн., з яких: 5000 грн. - основини борг, сума 11945,30 грн. - заборгованість за відсотками, сума 21720,57 грн. - пеня, сума 3854,56 грн. - комісія.

Ухвалою суду від 23.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито спрощене позовне провадження без проведення судового засідання.

Розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться (ч. 2 ст. 252 ГПК України).

Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі (ч. 3 ст. 252 ГПК України).

Будь-яких заяв або клопотань від сторін не надходило.

Відповідно до ч. 5, 7 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

Клопотань про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторонами заявлено не було.

Згідно ст. 248 ГПК України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Станом на 21.02.2020 суд вважає за можливе розглянути справу по суті.

Позовні вимоги обґрунтовані наступним. 27.03.2014 відповідачем було підписано заяву про відкриття поточного рахунку, згідно якої він приєднався до Умов та правил надання банківських послуг , які разом із заявою складають договір банківського обслуговування № б/н від 27.03.2014, та взяв на себе зобов`язання виконувати умови договору. Відповідно до договору відповідачу було встановлено кредитний ліміт на поточний рахунок № НОМЕР_1 . Свої зобов`язання за договором позивач виконав в повному обсязі, надавши відповідачу кредитний ліміт в розмірі 5000 грн. Відповідач, в свою чергу, свої зобов`язання належним чином не виконував, внаслідок чого, станом на 04.11.22019, в нього утворилась заборгованість в розмірі суми 42520,43 грн., з яких: 5000 грн. - основини борг, сума 11945,30 грн. - заборгованість за відсотками, сума 21720,57 грн. - пеня, сума 3854,56 грн. - комісія. На підставі ст.ст. 526, 527, 530, 610 ЦК України, ст. 193 ГК України просить позовні вимоги задовольнити.

Відповідач відзив на позовну заяву не надав. Ухвала суду про відкриття провадження у справі від 23.12.2019 була направлена на адресу відповідача, вказану в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: 69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 47, кв. 14. В матеріалах справи міститься копія ухвали від 23.12.2019 з поштовою відміткою на конверті за закінченням встановленого строку зберігання . Отже, згідно зі ст. 120 та ст. 242 ГПК України, про розгляд справи відповідача повідомлено належним чином.

За таких обставин, суд вирішив розглянути справу за наявними матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, суд

УСТАНОВИВ

27.03.2019 Фізичною особою-підприємцем Обелець Станіславом Андрійовичем підписано заяву про відкриття поточного рахунку, яка оформлена на бланку типової форми та містить підписи Банку та Клієнта.

На підставі даної заяви відповідачу було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 у національній валюті.

Згідно цієї заяви відповідач приєднався до Умов та правил надання банківських послуг , Тарифів банку, що розміщені в мережі Інтернет на сайті http://privatbank.ua , які разом з даною заявою складають договір банківського обслуговування, та взяв на себе зобов`язання виконувати умови договору.

Відповідно до договору відповідачу було встановлено кредитний ліміт, на поточний рахунок № НОМЕР_1 в електронному вигляді через встановлені засоби електронного зв`язку банку і клієнта (системи клієнт-банк, інтернет клієнт-банк, sms повідомлення або інших), що визначено і врегульовано Умовами та правилами надання банківських послуг .

У пункті 3.2.1.1.1. Умов встановлено, що кредитний ліміт на поточний рахунок (далі - Кредит ) надається на поповнення оборотних коштів і здійснення поточних платежів Клієнта, в межах кредитного ліміту на поточному рахунку (далі - Ліміт ). Про розмір Ліміту Банк повідомляє Клієнта на свій розсуд: або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв`язку Банку і Клієнта (Cистема Приват24, мобільний додаток Приват24, SMS-повідомлення або інші). Банк здійснює обслуговування Ліміту Клієнта, що полягає у проведенні його платежів понад залишок коштів на поточному рахунку Клієнта, при наявності вільних грошових ресурсів, за рахунок кредитних коштів в межах Ліміту, шляхом дебетування поточного рахунку. При цьому утворюється дебетове сальдо. Кредит надається в обмін на зобов`язання Клієнта з повернення кредиту, сплати процентів, комісії за управління фінансовим інструментом та інших платежів за цим Договором.

Відповідно до розділу 3.18,4 Умов, яким затверджений порядок розрахунків, за користування кредитом в період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку Клієнта при закритті банківського дня Клієнт виплачує проценти, виходячи з процентної ставки, розмір якої залежить від строку користування кредитом (диференційована процентна ставка). Порядок розрахунку відсотків."

За період користування кредитом з моменту виникнення дебетового сальдо до дати обнулення дебетового сальдо в одну з дат з наступного 20-го до 25-го числа місяця розрахунок відсотків здійснюється за процентною ставкою у розмірі 0% річних від суми залишку непогашеної заборгованості (п. 3.18.4.1.1 Умов).

При необнулені дебетового сальдо в одну з дат періоду, в якому дебетове сальдо підлягає обнуленню, протягом 90 днів з останньої дати періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнуденню„ клієнт сплачує банку за користування кредитом відсотки в розмірі 24% річних, починаючи з останньої дати, в яку дебетове сальдо підлягало обнуленню (п. 3.18.4.1.2 Умов).

У разі непогашення кредиту впродовж 90 днів з дати закінчення періоду, в який дебетове сальдо підлягало обнуленню, починаючи з 91-го дня після дати закінчення періоду, в який дебетове сальдо підлягало обнуленню, кредит вважається простроченим, а грошові зобов`язання клієнта з погашення заборгованості вважаються порушеними. При порушенні клієнтом будь-якого з грошових зобов`язань клієнт сплачує банку відсотки за користування кредитом у розмірі 48% річних від суми залишку непогашеної заборгованості (п. 3.18.4.1,3 Умов).

Під непогашенням кредиту мається на увазі не виникнення на поточному рахунку нульового дебетового сальдо при закритті банківського дня (п. 3.18.4.1.4 Умов).

Розрахунок відсотків за користування кредитом проводиться щодня, починаючи з моменту утворення на поточному рахунку дебетового сальдо при закритті банківського дня, за кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з 360 днів у році. Розрахунок відсотків проводиться до повного погашення заборгованості за кредитом, на суму залишку заборгованості за кредитом. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування відсотків не включається. Нарахування відсотків здійснюється в дату сплати.

Пунктом 3.18.4.4 Умов визначено розмір винагороди за використання ліміту, яку позичальник сплачує Банку 1-го числа кожного місяця. При несплаті винагороди, відсотків у відповідні їм дата сплати, вони вважаються простроченими.

Відповідно до п. 3.18.2.3.4 Умов, Банк має право при порушенні Клієнтом будь-якого із зобов`язань, передбаченого Умовами, змінити умови кредитування - вимагати від Клієнта дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, виконання інших зобов`язань за кредитом в повному обсязі.

Відповідно до ст.ст. 11, 509 ЦК України підставою виникнення цивільних прав і обов`язків (зобов`язань), які мають виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до вказівок закону, договору є договір.

Згідно з ч.1, ч. 2 ст. 639 ЦК України договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.

Згідно зі ст.ст. 626, 627 Цивільного Кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Позивач на виконання умов договору надав відповідачу кредитний ліміт в розмірі 5000 грн., що підтверджується довідкою про розміри встановлених кредитних лімітів від 07.11.2019 та випискою банку по поточному рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідач, в свою чергу, свої зобов`язання по поверненню кредиту, сплаті відсотків та комісії порушив. Як вбачається з матеріалів справи станом на 04.11.2019 відповідач має заборгованість за кредитом в розмірі 5000 грн., заборгованість по відсоткам за користування кредитом в розмірі 11945,30 грн., заборгованість по комісії за користування кредитом в розмірі 3854,56 грн.

Відповідно до ст. 629 Цивільного Кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Аналогічний припис містить п.1, п. 7 ст.193 Господарського кодексу України.

Статтею 530 ЦК України також передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідач не надав суду доказів виконання зобов`язання і перерахування позивачу суми 5000 грн. заборгованості за кредитом, суми 11945,30 грн. заборгованості по відсоткам за користування кредитом та суми 3854,56 грн. заборгованості по комісії за користування кредитом.

Таким чином вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості за кредитом в розмірі 5000 грн., заборгованості по відсоткам за користування кредитом в розмірі 11945,30 грн. та заборгованості по комісії за користування кредитом в розмірі 3854,56 грн. є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивачем також заявлені вимоги про стягнення з відповідача пені за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором в розмірі 21720,57 грн. за загальний період згідно розрахунку з 03.05.2015 по 04.11.2019.

Вимоги про стягнення пені позивач обґрунтовує п. 3.18.5.1 Умов, яким передбачено, що при порушенні Клієнтом будь-якого із зобов`язань по сплаті відсотків за користування кредитом, передбачених п.п. 3.18.2,2.2, 3.18.4,1, 3.18.4.2, 3.18.4,3, термінів повернення кредиту , передбачених п.п. 3.18.1.8, 3.18.2.2.3, 3.18.2.3.4, винагороди, передбаченого п.п. 3.18.2.2, 3.18.4.4, 3.18.4.5, 3.18.4.6 Клієнт виплачує Банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. А в разі реалізації Банком права, на встановлення іншого строку повернення кредиту; Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі, зазначеному у п. 3.18.4.1.3 від суми заборгованості за кожен день прострочення. Сплата пені, здійснюється у гривні.

Частиною 6 ст. 232 ГК України встановлено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Згідно з п. 3.2.1.5.4 Умов нарахування неустойки за кожний випадок порушення зобов`язань, передбачених п. 3.2.1.5.1, 3.2.1.5.2, 3.2.5.3, здійснюється протягом 3 років з дня, коли відповідне зобов`язання повинно бути виконано клієнтом.

Отже нарахування позивачем пені за загальний період з 03.05.2015 по 04.11.2019 в розмірі 21720,57 грн. відповідає умовам договору та вимогам чинного законодавства.

Таким чином позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача суми 21720,57 грн. пені за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно зі ст. 129 ГПК України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст. 126, 129, 233, 236 - 238, 240, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця Обелець Станіслава Андрійовича ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на користь Акціонерного товариства Комерційний Банк Приватбанк (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; код ЄДРПОУ 14360570) суму 5000 (п`ять тисяч) грн. заборгованості за кредитом, суму 11945 (одинадцять тисяч дев`ятсот сорок п`ять) грн. 30 коп. заборгованості по відсоткам за користування кредитом, суму 3854 (три тисячі вісімсот п`ятдесят чотири) грн. 56 коп. заборгованості по комісії за користування кредитом, суму 21720 (двадцять одну тисячу сімсот двадцять) грн. 57 коп. пені, суму 1921 (одну тисячу дев`ятсот двадцять одну) грн. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Згідно ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Відповідно до ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 25.02.2020.

Суддя Н.А. Колодій

Дата ухвалення рішення20.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/3482/19

Судовий наказ від 18.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Колодій Н.А.

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Колодій Н.А.

Ухвала від 22.12.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Колодій Н.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні