Постанова
№ 87928404
від 24.02.2020 по справі 908/3028/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 16/7/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

Іменем України

25.02.2020 Справа № 908/3028/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Подгайної В.О., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/3028/19

Кредитор - Приватне акціонерне товариство Запоріжкокс (69600, м.Запоріжжя, вул.Діагональна, буд.4, код ЄДРПОУ 00191224)

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю ЗАРС (69006, м.Запоріжжя, вул.В.Лобановського, буд.6А, код ЄДРПОУ 32116212)

банки , що здійснюють розрахунково-касове обслуговування боржника:

1. АТ ПУМБ

2. АКБ Індустріалбанк

3. ПАТ ЮСБ Банк

Ліквідатор - арбітражний керуючий Штельманчук М.С. (на підставі ухвали Господарського суду Запорізької області від 12.12.2019)

Представники учасників:

від кредитора - Семоненко О.В., адвокат, посвідчення ЗП №001352 від 21.07.2017, свідоцтво ЗП №001352 від 21.07.2017, довіреність № 19/8 від 01.01.2020;

від боржника - адвокат Прокопенко М.О., посвідчення ЗП №001437 від 30.10.2017, довіреність №4 від 20.03.2019

ліквідатор - арбітражний керуючий Штельманчук М.С.

УСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 21.11.2019 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ЗАРС (код ЄДРПОУ 32116212); визнано вимоги кредитора - ПрАТ Запоріжкокс до боржника в розмірі 2 133 753,53 грн. основного боргу та 19 210, 00 грн. сплаченого за заявою судового збору; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника; розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Савченка В.А., попереднє засідання суду призначено на 28.01.2020 о 10.00.

Офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника було здійснено 21.11.2019 за №64206 на офіційному веб-порталі судової влади України.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 12.12.2019 було відсторонено арбітражного керуючого Савченка В.А. від виконання повноважень розпорядника майна у справі № 908/3028/19, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Штельманчука Михайла Сергійовича, якого зобов`язано здійснити процедуру розпорядження майном у відповідності до Кодексу України з процедур банкрутства, з урахуванням вимог ухвали Господарського суду Запорізької області від 21.11.2019 у справі №908/3028/19.

За наслідками попереднього засідання суду 28.01.2020 було прийнято ухвалу, якою, окрім іншого, було визнано додаткові грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Запоріжкокс" (надалі - кредитор) до боржника в сумі 357 041,94 грн. заборгованості та в сумі 3842,00 грн. судового збору; ухвалено розпоряднику майна внести до реєстру вимог кредиторів вимоги ПрАТ "Запоріжкокс" в загальній сумі 2 451 248,49 грн. заборгованості та в сумі 23052,00 грн. судового збору; встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів - 07.02.2020; підсумкове засідання суду, на якому буде вирішено питання про санацію боржника чи визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи закриття провадження у справі про банкрутство, чи про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, було призначено на 25.02.2020 о 10.00.

До судового засідання від розпорядника майна судом отримано клопотання (вих.№01-34/50-02-01 від 11.02.2020) про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, до якого було додано звіт за результатами проведеного аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності, а також аналіз на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства /станом на 07.02.2020/, протокол зборів кредиторів №1 від 07.02.2020 та протокол засідання комітету кредиторів №01/1 від 07.02.2020 та протокол зборів кредиторів №2 від 07.02.2020.

Також розпорядником майна було надано звіт (вих.№01-34/78-02 від 20.02.2020) про діяльність у справі про банкрутство №908/3028/19 у період з 12.12.2019 (з дати призначення арбітражного керуючого розпорядником майна у справі) до 20.02.2020 із зазначенням вжитих у процедурі заходів, а також заява (вих.№01-34/79-02 від 20.02.2020) про згоду на участь у справі про банкрутство, до якої було надано копію свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №194 від 28.02.2013, копію договору добровільного страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого №33.0004656.03 від 11.01.2020, копія квитанції про здійснення платежу за договором, копії свідоцтв про підвищення кваліфікації та копія листа Міністерства юстиції України №9.5-33/305 від 21.03.2016 про присвоєння арбітражному керуючому Штельманчуку М.С. п`ятого рівня кваліфікації.

Судом в засіданні 25.02.2020, яке зафіксовано аудиозаписом за допомогою програмно-апаратного комплексу Акорд , заслухано звіт розпорядника майна по процедурі розпорядження майном боржника, повно та всебічно з`ясовані обставини справи, оцінено повноту виконання арбітражним керуючим Штельманчуком М.С. функцій розпорядника майна боржника, безпосередньо досліджені докази у справі та обставини наявності підстав для застосування до боржника процедури ліквідації.

За результатами підсумкового засідання в нарадчій кімнаті ухвалено судове рішення. Прийнято постанову, вступну і резолютивну частини якої оголошено в засіданні після виходу з нарадчої кімнати. Повідомлено про термін виготовлення повного тексту постанови - протягом п`яти днів після оголошення скороченого тексту.

Суд встановив наступне та дійшов таких висновків.

Згідно з ч.5 ст.48 Кодексу України з процедур банкрутства (надалі - КУзПБ), до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про: 1) визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів; 2) дострокове припинення повноважень комітету кредиторів або окремих його членів; 3) схвалення плану санації боржника та схвалення внесення змін до нього; 4) звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство; 5) обрання арбітражного керуючого у разі відсторонення арбітражного керуючого, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень; 6) інші питання, передбачені цим Кодексом, у тому числі віднесені до компетенції комітету кредиторів.

Відповідно до ч.6 ст.48 КУзПБ, до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про: 1) обрання голови комітету; 2) скликання зборів кредиторів; 3) звернення до господарського суду з вимогою про визнання правочинів (договорів) боржника недійсними на будь-якій стадії процедури банкрутства; 4) звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого; 5) надання згоди на продаж майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) та погодження умов продажу майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) у процедурі санації відповідно до плану санації або у процедурі ліквідації банкрута; 6) внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника; 7) інші питання, передбачені цим Кодексом.

Представлений суду протокол № 1 зборів кредиторів ТОВ "ЗАРС" від 07.02.2020 свідчить про визначення кількісного складу комітету кредиторів у складі одного кредитора - ПАТ "Запоріжкокс".

Протокол № 01/1 засідання комітету кредиторів від 07.02.2020 свідчить про прийняття рішення обрати головою комітету кредиторів боржника єдиного кредитора у справі - Публічне акціонерне товариство "Запоріжкокс".

Згідно ч. 2 ст. 49 КУзПБ, до закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень: схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації; подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. У разі наявності обставин, що не дають зборам кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, збори кредиторів можуть прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом.

Згідно з протоколом № 2 засідання комітету кредиторів від 07.02.2020 на цьому засіданні розпорядник майна звітував за проведену роботу, зазначивши, що в процедурі розпорядження майном жодне підприємство не виступило з пропозицією стати інвестором боржника, у зв`язку із чим санація є неможливою. З огляду на вказане, не вбачається можливості продовження процедури розпорядження майном. За результатами засідання комітету кредиторів було вирішено покласти на розпорядника майна обов`язок звернутися до Господарського суду Запорізької області із клопотанням про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури; обов`язки ліквідатора покласти на арбітражного керуючого Штельманчука М.С., зважаючи на достатній досвід у сфері ведення процедури банкрутства та наявності технічної можливості для ведення справи.

Як згадувалося, арбітражним керуючим Штельманчуком М.С. подано до суду клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та згода на призначення ліквідатором у справі.

За положеннями ст.1 КУзПБ банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

В судовому засіданні розпорядника майна зазначив, що на даний час заяви осіб, які бажають взяти участь у санації боржника в якості інвестора до боржника, розпорядника майна та господарського суду не надходили, однак не представляється можливим поновити господарську діяльність боржника без участі інвестора, боржник неспроможний відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Розпорядник майна просить припинити процедуру розпорядження майном боржника, визнати останнього банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру. Також підтримав свою кандидатуру на призначення ліквідатором у ліквідаційній процедурі боржника.

Присутні представник кредитора та боржника підтримали позицію розпорядника майна.

Як свідчать матеріали справи, 02.01.2020 на підставі наказу директора ТОВ "ЗАРС" №02/01 була проведена інвентаризація майна боржника.

В результаті проведеної інвентаризації комісією складено інвентаризаційні описи та акти, якими засвідчено наявність на балансі боржника необоротних активів на суму 132 000,00 грн., які перебувають під арештом виконавчої служби в межах виконавчого провадження №59749422, виявлено грошові кошти на рахунку боржника в АТ "ПУМБ" в сумі 267,25 доларів США, встановлено відсутність будь-яких інших активів (фінансових інвестицій, майнових прав, прав інтелектуальної власності та інш.) та наявність кредиторської заборгованості на суму 2 474 300,49 грн.

Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №188209367 від 11.11.2019 підтверджується відсутність будь-якого нерухомого майна, зареєстрованого за боржником.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником (учасником) інших юридичних осіб боржник не являється.

З наданого розпорядником майна звіту про свою діяльність у процедурі та наведених ним особисто в засіданні пояснень слідує, що з метою виявлення активів, які належать боржнику та здійснення заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, розпорядником майна направлені запити та отримано відповіді від державних органів, за даними яких розпорядником майна боржника встановлено недостатність майна для продовження діяльності боржника та погашення кредиторської заборгованості.

Крім того, розпорядником майна за фактично зібраною інформацією проведено та складено письмовий звіт за результатами проведеного аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності, а також аналіз на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства /станом на 07.02.2020/, згідно якого встановлено скрутний фінансовий стан боржника, причиною якого стало падіння попиту на продукцію та послуги, дефіцит грошових коштів (тобто, підприємство не в змозі погасити свої зобов`язання як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах). В процесі аналізу фінансового стану боржника було встановлено відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування чи фіктивного банкрутства. Фінансове становище боржника характеризується надкритичною неплатоспроможністю, вартості майнових активів боржника для погашення кредиторської заборгованості недостатньо. Станом на 07.02.2020 заяви осіб, які бажають взяти участь у санації боржника в якості інвестора, не надходили, що в свою чергу, позбавляє підстав для відновлення платоспроможності боржника, шляхи відновлення платоспроможності встановити не вдалось.

Жодних доказів можливості відновлення платоспроможності боржника суду не надано.

Суд дійшов висновку, що розпорядником майна вжито достатніх та всіх можливих заходів для з`ясування необхідної інформації про боржника та про його майновий стан.

Статтею 49 КУзПБ передбачено, що у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень, зокрема, подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. У підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень, зокрема, постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. З дня визнання господарським судом боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури або введення процедури санації процедура розпорядження майном та повноваження розпорядника майна припиняються.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про наявність ознак, які свідчать про збитковість підприємства, а саме - наявність значної кредиторської заборгованості, недостатності майнових активів та основних засобів для ї погашення, у зв`язку з чим суд дійшов висновку про доцільність визнання ТОВ "ЗАРС" банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури.

З метою виявлення кредиторів банкрута в порядку ч. 3 ст. 59 КУзПБ слід оприлюднити повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю ЗАРС (69006, м.Запоріжжя, вул.В.Лобановського, буд.6А, код ЄДРПОУ 32116212) банкрутом на офіційному веб-порталі судової влади України.

Відповідно до ч. 1 ст. 58 КУзПБ у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців.

Згідно з ч. 1 ст.60 КУзПБ, у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Як вбачається з протоколу зборів кредиторів №2 від 07.02.2020 та протоколу засідання комітету кредиторів №01/1 від 07.02.2020, і зборами кредиторів, і на засіданні комітету кредиторів було погоджено кандидатуру арбітражного керуючого Штельманчука М.С. для призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАРС".

Арбітражним керуючим Штельманчуком М.С. було подано до суду відповідну заяву про згоду на участь у справі про банкрутство.

Будь-які інші кандидатури про участь у даній справі в якості ліквідатора до суду не заявлялись.

Розглянувши кандидатуру арбітражного керуючого Штельманчука М.С., надану ним письмову заяву, судом встановлено, що Штельманчук М.С. має тривалий та достатній досвід у діяльності арбітражного керуючого, на даний час діє на підставі свідоцтва № 194 від 28.02.2013.

Надані арбітражним керуючим Штельманчуком М.С. матеріали та особисті пояснення в судовому засіданні свідчать про наявність технічних та організаційних можливостей для виконання обов`язків ліквідатора у даній справі.

Заперечень щодо кандидатури арбітражного керуючого Штельманчука М.С. від будь-кого не надходило.

Присутні в засіданні представники кредитора та боржника підтримали кандидатуру арбітражного керуючого Штельманчука М.С. на призначення ліквідатором боржника.

Таким чином, враховуючи, що вказана кандидатура відповідає встановленим Кодексом вимогам, погоджена в установленому порядку комітетом кредиторів та зборами кредиторів боржника, ліквідатором боржника призначається арбітражний керуючий Штельманчук Михайло Сергійович (свідоцтво Мінюсту України № 194 від 28.02.2013; ідент.№ НОМЕР_1 ; адреса: а/с 189, м.Дніпро, 49000), якого суд зобов`язує здійснити ліквідаційну процедуру у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

Згідно з ч. ч.1, 2 ст. 30 КУзПБ арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород. Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

З урахуванням наведеного слід встановити арбітражному керуючому Штельманчуку М.С. основну грошову винагороду за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "ЗАРС" в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень, сплату якої здійснювати у відповідності до абз.7 ч.2 ст.30 Кодексу України з процедур банкрутства.

Слід зазначити, що в силу приписів ст.59 КУзПБ, з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо; строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав; у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю; продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом; скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 30, 48, 49, 58, 59, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 3, 12, 20, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАРС" (69006, м.Запоріжжя, вул.В.Лобановського, буд.6А, код ЄДРПОУ 32116212) припинити.

Припинити повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Штельманчука Михайла Сергійовича.

Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАРС" (69006, м.Запоріжжя, вул.В.Лобановського, буд.6А, код ЄДРПОУ 32116212) банкрутом.

Відкрити ліквідаційну процедуру.

Ліквідатором призначити арбітражного керуючого Штельманчука Михайла Сергійовича (свідоцтво Мінюсту України № 194 від 28.02.2013; ідент.№ НОМЕР_1 ; адреса: а/с 189, м.Дніпро, 49000).

Встановити ліквідатору ТОВ "ЗАРС" арбітражному керуючому Штельманчуку М.С. основну грошову винагороду за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "ЗАРС" в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень, сплату якої здійснювати у відповідності до абз.7 ч.2 ст.30 Кодексу України з процедур банкрутства.

Зобов`язати ліквідатора здійснити ліквідаційну процедуру відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства та у строк не більше ніж 12 місяців.

Здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України, текст якого додається.

Копії постанови надіслати кредитору, боржнику, ліквідатору, банкам, Дніпровському ВДВС міста Запоріжжя, Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Постанова господарського суду набирає законної сили негайно після її проголошення, може бути оскаржена в апеляційному порядку за правилами, визначеними ст. ст. 256-259 ГПК України, шляхом подання апеляційної скарги наразі через господарський суд Запорізької області.

Повний текст постанови складено та підписано: 02.03.2020.

Суддя Р.А.Ніколаєнко

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/3028/19

Ухвала від 13.04.2021

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 28.03.2021

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 28.02.2021

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 18.01.2021

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 10.12.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 17.11.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 21.10.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 23.09.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 06.09.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 14.05.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні