Ухвала
від 26.02.2020 по справі 909/1/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 909/1/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

27.02.2020 м. Івано-Франківськ Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Скапровської І. М.

Секретар судового засідання Тузін Г.П.

За участю:

представника позивача: Загуліної М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "АВ метал груп", вул. Шолом-Алейхема, буд.5, м. Дніпро, а/с 382, 49000

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІС КОМ ІФ", вул. Миру, буд.65, кв.1, м. Івано-Франківськ, 76018

про стягнення заборгованості в сумі заборгованість в сумі 409 425,67 грн., з яких 342 793,67 грн. - основного боргу, 61 128,15 - пені та 5503,85 грн. - 3% річних,

встановив, що товариство з обмеженою відповідальністю "АВ метал груп" звернулося до Господарського суду Івано-Франківської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІС КОМ ІФ" про стягнення заборгованості в сумі 460 663,02 грн., з яких 342 793,67 грн. - основного боргу, 107 495,56 - пені та 9 838,40 грн. - 3% річних

10.01.2020, Господарський суд Івано-Франківської області відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання суду на 06.02.2020.

06.02.2020, Господарський суд виніс ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи №909/1/20 до судового розгляду по суті на 27.02.2020.

21.02.2020, ТОВ "АВ метал груп" направило суду заяву про зменшення позовних вимог, в якій просить суд стягнути з відповідача на користь позивача 409 425,67 грн., з яких 342793,67 грн. - основний борг за товар, 61 128,15 грн. - пеня за не своєчасне виконання зобов`язань, 5503,85 грн. - 3% річних за прострочені платежі.

21.02.2020, ТОВ "АВ метал груп" подало суду заяву про застосування до ТОВ "ЛІС КОМ ІФ" заходу забезпечення позову у справі №909/1/20, а саме: - шляхом накладення арешту на грошові кошти ТОВ "ЛІС КОМ ІФ", що знаходяться на його поточних рахунках в установах банку, а саме: код Банку 380634, рахунок № НОМЕР_1 , АТ "Комерційний банк "АКОРДБАНК"; код Банку 306500, рахунок № НОМЕР_2 , АТ "РАДАБАНК"; код Банку 322540, рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ "Ком.Індустріальний Банк", Київ, на суму заявлених позовних вимог та понесених позивачем витрат по сплаті судового збору, що разом складає (з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог) 422100,90 грн.; - шляхом накладення арешту на грошові кошти ТОВ "ЛІС КОМ ІФ", що знаходяться на його поточних рахунках в установах банку та будуть встановлені в рамках виконавчого провадження на суму заявлених позовних вимог та понесених позивачем витрат по сплаті судового збору, що разом складає (з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог) 422100,90 грн.

В обґрунтування даної заяви, товариство вказало на те, що вжиття заходів забезпечення позову сприятиме запобіганню порушення прав позивача на час вирішення спору в суді, а в разі задоволення позову - забезпечить реальну можливість виконання рішення суду, у свою чергу - невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити або унеможливить виконання рішення суду у даній справі. При цьому послалось на низьку гарантійну спроможність статутного капіталу відповідача, відсутність у нього будь-якого власного майна, у кількості та вартістю, достатніми для погашення загальної суми боргу перед позивачем у разі постановлення рішення на користь позивача; ризики умисного ухилення відповідача від виконання судового рішення, у разі його постановлення на користь позивача, зокрема, шляхом виведення ним коштів з власних рахунків, укладення фіктивних договорів позики, фінансової допомоги, ліквідації юридичної особи тощо та вказав на те, що вжиття заходів забезпечення позову сприятиме запобіганню порушення прав позивача на час вирішення спору в суді, а в разі задоволення позову - забезпечить реальну можливість виконання рішення суду, у свою чергу - невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити або унеможливить виконання рішення суду у даній справі.

24.02.2020, судом призначено розгляд вищевказаної заяви на 27.02.2020.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника ТОВ "АВ метал груп", суд вважає, що в задоволенні заяви ТОВ "АВ метал груп" про застосування до ТОВ "ЛІС КОМ ІФ" заходу забезпечення позову у справі №909/1/20, шляхом накладення арешту на грошові кошти ТОВ "ЛІС КОМ ІФ" - відмовити.

Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частиною 1 ст. 137 ГПК України передбачено, що позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб.

Згідно ст.140 ГПК України, заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи. У виняткових випадках, коли наданих заявником пояснень та доказів недостатньо для розгляду заяви про забезпечення позову, суд може призначити її розгляд у судовому засіданні з викликом сторін.

Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

При встановленні зазначеної відповідності слід враховувати, що вжиті заходи не повинні перешкоджати господарській діяльності юридичної особи.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви. Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії. (Постанова Пленуму Вищого Господарського суду України №16 від 26.12.2011)

Згідно ст.ст. 73, 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Враховуючи викладене та те, що заявник не надав суду належних на допустимих доказів в підтвердження того, що відповідач вчиняє дії, спрямовані на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду, зокрема, витрачає кошти не для здійснення розрахунків з позивачем, укладає договори позики, поруки чи застави тощо, і, відповідно, не задоволення заяви про забезпечення позову, шляхом накладення арешту на грошові кошти ТОВ "ЛІС КОМ ІФ", унеможливить або утруднить виконання рішення суду, у випадку задоволення позову, у даній справі, керуючись ст.ст.136, 137, 140, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

в задоволенні заяви ТОВ "АВ метал груп" про застосування до ТОВ "ЛІС КОМ ІФ" заходу забезпечення позову у справі №909/1/20, шляхом накладення арешту на грошові кошти ТОВ "ЛІС КОМ ІФ" - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з дня її оголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Західного апеляційного господарського суду України протягом десяти днів з дня її проголошення

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Ухвала підписана 02.03.2020.

Суддя Скапровська І.М.

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —909/1/20

Ухвала від 25.12.2021

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Скапровська І. М.

Ухвала від 11.12.2021

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Скапровська І. М.

Рішення від 12.03.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Скапровська І. М.

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Скапровська І. М.

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Скапровська І. М.

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Скапровська І. М.

Ухвала від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Скапровська І. М.

Ухвала від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Скапровська І. М.

Ухвала від 06.02.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Скапровська І. М.

Ухвала від 28.01.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Скапровська І. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні