Ухвала
від 26.02.2020 по справі 5011-3/38-2012
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

27.02.2020Справа № 5011-3/38-2012

За позовом Публічного акціонерного товариства Київенерго

до Українського молодіжного аерокосмічного об`єднання Сузір`я

про стягнення 222.660,41 грн

суддя Сівакова В.В.

секретар судових засідань Кимлик Ю.В.

За участю представників сторін :

від позивача не з`явився

від відповідача не з`явився

ПрАТ ДТЕК Київські електромережі Оксамитний М.М., довіреність № 19050701 від 07.05.2019

СУТЬ СПОРУ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передані вимоги Публічного акціонерного товариства Київенерго про стягнення з Українського молодіжного аерокосмічного об`єднання Сузір`я 153.440,32 грн боргу за спожиту активну електроенергію, 11.958,51 грн боргу по сплаті за перетікання реактивної електроенергії, 23.494,13 грн боргу за двократну вартість різниці між фактично спожитою та договірною величинами електроенергії, 1.636,45 грн пені, 23.359,27 грн збитків від зміни індексу інфляції та 8.771,73 грн 3% річних за неналежне виконання взятих на себе останнім зобов`язань згідно договору про постачання електричної енергії № 50800 від 22.06.2007.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 21.02.2012 у справі № 5011-3/38-2012 позовні вимоги задоволено частково та стягнуто з Українського молодіжного аерокосмічного об`єднання Сузір`я на користь Публічного акціонерного товариства Київенерго 153.440,32 грн боргу за спожиту активну електричну енергію, 11.958,51 грн боргу по сплаті за перетікання реактивної електроенергії, 23.494,13 грн двократної вартості різниці між фактично спожитою та договірною величинами електроенергії, 1.636,45 грн пені, 19.722,29 грн збитків від зміни індексу інфляції, 7.661,62 грн - 3% річних, 4.358,26 грн витрат по сплаті судового збору

09.04.2012 Господарським судом міста Києва на виконання рішення видано відповідний наказ.

13.02.2020 до суду надійшла спільна заява Акціонерного товариства К.Енерго та Приватного акціонерного товариства ДТЕК Київські електромережі про заміну сторони (стягувача) виконавчого провадження Публічного акціонерного товариства Київенерго на його правонаступника Приватне акціонерне товариство ДТЕК Київські електромережі .

Ухвалою Господарського суду міста Києва № 5011-3/38-2012 від 17.02.2020 заяву призначено до розгляду в судовому засіданні на 27.02.2020.

Позивач в судове засідання 27.02.2020 не з`явився.

Відповідач в судове засідання 27.02.2020 не з`явився.

ПрАТ ДТЕК Київські електромережі в судовому засіданні 27.02.2020 вимоги заяви підтримав повністю.

Відповідно до п. 3 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Розглянувши матеріали справи, Господарський суд міста Києва встановив:

Виконання судового рішення є невід`ємною стадією процесу правосуддя, і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України та Законом України Про виконавче провадження .

Так, в п. 5 ст. 15 Закону України Про виконавче провадження зазначається, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Слід звернути увагу, що інститут заміни сторони в виконавчому провадженні є складовою частиною загального інституту процесуального правонаступництва в порядку статті 52 Господарського процесуального кодексу України.

Так, стаття 52 Господарського процесуального кодексу України встановлює, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. У кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

Згідно зі статтею 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою зокрема внаслідок правонаступництва.

Відповідно до п. 2.2 Статуту Приватного акціонерного товариства ДТЕК Київські електромережі , затвердженого 22.12.2017 загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства ДТЕК Київські електромережі останній створено на підставі рішення позачергових Загальних зборів ПАТ Київенерго від 13.11.2017 про реорганізацію ПАТ Київенерго шляхом виділу з нього товариства та передачі йому частини майна, прав та обов`язків ПАТ Київенерго , та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів товариства про заснування товариства від 22.12.2017.

Згідно з п. 2.3 Статуту товариство є правонаступником ПАТ Київенерго в частині переданих йому майна, прав та обов`язків згідно з розподільчим балансом, а також в частині прав та обов`язків, що визначені частиною 13 розділу ХVІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про ринок електричної енергії .

Відповідно до ч. 13 розділу ХVІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про ринок електричної енергії у разі відокремлення оператор системи розподілу є правонаступником в частині прав та обов`язків:

пов`язаних із провадженням діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та із провадженням діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією;

за укладеними договорами про приєднання до електричних мереж;

за укладеними договорами спільного використання технологічних електричних мереж;

за договорами, укладеними з державним підприємством, що провадить діяльність з оптового постачання електричної енергії, судовими рішеннями, прийнятими у справах щодо цього підприємства;

за кредитними договорами, договорами застави, поруки, обумовленими провадженням діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та провадженням діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;

за зобов`язаннями, пов`язаними з купівлею-продажем, ремонтом, будівництвом та іншими операціями з майном, яке забезпечує діяльність оператора системи розподілу;

за зобов`язаннями, пов`язаними з емісією, володінням цінними паперами та іншими зобов`язаннями, пов`язаними з власними або придбаними цінними паперами.

Згідно з п. 4.2 Статуту предметом діяльності товариства є в тому числі: розподілення (передача (розподіл) місцевими (локальними) електричними мережами) електричної енергії.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 22.02.2018 Приватне акціонерне товариство ДТЕК Київські електромережі (04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 20, код ЄДРПОУ 41946011) зареєстровано в реєстрі 16.02.2018 та є правонаступником Публічного акціонерного товариства Київенерго .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 109 Цивільного кодексу України виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов`язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб. Після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс.

З витягу підсумкового (завершального) розподільного балансу ПАТ Київенерго , що реорганізується шляхом виділу ПАТ ДТЕК Київські електромережі станом на 28.02.2018 вбачається, що Приватному акціонерному товариству ДТЕК Київські електромережі виділено станом на 28.02.2018 дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги у розмірі 881.152,00 грн.

За актом приймання - передачі судових рішень про стягнення (де ПАТ Київенерго є стягувач) від Публічного акціонерного товариства Київенерго до Приватного акціонерного товариства ДТЕК Київські електромережі передано, зокрема, заборгованість Українського молодіжного аерокосмічного об`єднання Сузір`я у розмірі 222.271,58 грн. у справі № 5011-3/38-2012.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вбачається, що 09.08.2019 здійснено реєстрацію зміни найменування Публічного акціонерного товариства Київенерго (код ЄДРПОУ 00131305) на Акціонерне товариство К.Енерго .

Документального підтвердження того, що наказ Господарського суду міста Києва № 5011-3/38-2012 від 09.04.2012 пред`явлено до виконання до органів державної виконавчої служби та відкрито виконавче провадження з його виконання не подано.

Разом з цим, частиною 5 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України визначено, що положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що спільна заява Акціонерного товариства К.Енерго та Приватного акціонерного товариства ДТЕК Київські електромережі про заміну стягувача у справі № 5011-3/38-2012 Публічного акціонерного товариства Київенерго його правонаступником Приватного акціонерного товариства ДТЕК Київські електромережі є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 334 ГПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Спільну заяву Акціонерного товариства К.Енерго та Приватного акціонерне товариство ДТЕК Київські Електромережі про заміну сторони виконавчого провадження задовольнити.

2. Здійснити заміну сторони виконавчого провадження (стягувача) Публічне акціонерне товариство Київенерго (01001, м. Київ, пл. І.Франка, 5, код ЄДРПОУ 00131305) на його правонаступника Приватне акціонерне товариство ДТЕК Київські Електромережі (04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 20, код ЄДРПОУ 41946011) щодо виконання наказу Господарського суду міста Києва № 5011-3/38-2012 від 09.04.2012.

Відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом .

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (частина 1 статті 256 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвалу складено 02.03.2020.

СуддяВ.В.Сівакова

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —5011-3/38-2012

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Сівакова В.В.

Ухвала від 17.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Сівакова В.В.

Рішення від 01.03.2012

Господарське

Господарський суд міста Києва

Сівакова В.В.

Ухвала від 19.01.2012

Господарське

Господарський суд міста Києва

Сівакова В.В.

Ухвала від 05.01.2012

Господарське

Господарський суд міста Києва

Сівакова В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні