Рішення
№ 87928762
від 24.02.2020 по справі 911/2693/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2020 р. м. Київ Справа № 911/2693/19

Господарський суд Київської області у складі судді Антонової В.М., за участю секретаря судового засідання Денисевич К.Ю., розглянув за правилами загального позовного провадження матеріали справи

за позовом Студії неординарного проектування міжнародної неурядової організації "Міжнародна академія архітектури" (м. Київ)

до Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області (Київська область, Бориспільський район, с. Велика Олександрівка)

про стягнення 49248,00 грн

за участю представників сторін

від позивача: не прибув;

від відповідача: Червоний І.В. - довіреність від 17.01.2020.

Студія неординарного проектування міжнародної неурядової організації "Міжнародна академія архітектури" (далі - позивач) подала до господарського суду позов про стягнення з Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі - відповідач) 49248,00 грн боргу.

В обгрунтування заявлених вимог, позивач у позові посилається на неналежне виконання відповідачем своїх грошових зобов`язань в частині оплати послуг у сфері ландшафтної архітектури (розробка передпроектних пропозицій по об`єкту: "Реконструкція території для облаштування зони відпочинку територіальної громади біля озера в с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області"), наданих на виконання умов договору № 235 від 15.11.2017.

Ухвалою від 12.11.2019 Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі, справу ухвалив розглядати за правилами загального позовного провадження, призначив справу до підготовчого засідання на 10.12.2019, встановив відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву та доказів відправки копії відзиву позивачу у строк, передбачений ч. 8 ст. 165 ГПК України протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі, однак не пізніше ніж у строк до 03.12.2019 (включно).

Ухвалою від 10.12.2019 Господарський суд Київської області продовжив строк підготовчого провадження на 30 днів, відклав підготовче засідання на 28.01.2020.

У судовому засіданні 28.01.2020 Господарський суд Київської області оголосив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 11.02.2020.

Протокольною ухвалою від 11.02.2020 Господарський суд Київської області закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду по суті на 25.02.2020.

Представник відповідача в судовому засіданні 25.02.2020 не заперечив, що позивач виконав умови договору № 235 від 15.11.2017 щодо розроблення передпроектних пропозицій по об`єкту: "Реконструкція території для облаштування зони відпочинку територіальної громади біля озера в с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області", однак повідомив, що відповідач втратив інтерес до будівництва зони відпочинку, тому відмовляється оплачувати виконані позивачем роботи.

Представник позивача в засідання суду не прибув, про причини неявки суд не повідомив, хоча про дату, час і місце розгляду справи повідомлявся вчасно та належним чином.

При цьому необхідно зазначити, що до суду повернулися конверти з копіями ухвал Господарського суду Київської області від 12.11.2019, 10.12.2019, 28.01.2020, 11.02.2020, які надсилалися позивачу - Студії неординарного проектування міжнародної неурядової організації "Міжнародна академія архітектури" за адресою: 01133, Київська обл., м. Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26 (з відміткою працівників відділу поштового зв`язку про повернення з причин "не знайдено"), та за адресою: 01001, Київська обл., м. Київ, вул. Городецького, буд. 11-Б (з відміткою працівників відділу поштового зв`язку про повернення з причин "за закінченням встановленого строку зберігання").

Водночас, адреса позивача (01133, Київська обл., м. Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26) є адресою місцезнаходження Студії неординарного проектування міжнародної неурядової організації "Міжнародна академія архітектури" згідно з інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, адреса (01001, Київська обл., м. Київ, вул. Городецького, буд. 11-Б) - повідомленою у позові як така, що використовується позивачем для листування.

У разі, якщо ухвалу про вчинення відповідної процесуальної дії направлено судом за належною адресою (повідомленою суду стороною), і повернуто підприємством зв`язку із по-силанням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії. Сам лише факт не отримання скаржником кореспонденції, якою суд, з додержанням вимог процесуального закону, надсилав ухвалу для вчинення відповідних дій за належною адресою та яка повернулася в суд у зв`язку з її неотриманням адресатом, не може вважатися поважною причиною не виконання ухвали суду, оскільки зумовлений не об`єктивними причинами, а суб`єктивною поведінкою сторони щодо отримання кореспонденції, яка надходила на його адресу.

Відповідна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 25.06.2018 у справі №904/9904/17.

Крім того, за приписами ч. 1 ст. 43 ГПК України унормовано, що учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

У рішенні від 03.04.2008 у справі "Пономарьов проти України" Європейський суд з прав людини зробив, зокрема, висновок про те, що сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

Передбачене ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового про-вадження (пункт 35 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S. A. v. Spain") від 07.07.1989).

Відтак, особа, яка добросовісно користується наданими законом процесуальними правами, зобов`язана слідкувати за перебігом розгляду справи.

Оскільки явка представників сторін в судові засідання не була визнана обов`язковою, зважаючи на наявні в матеріалах справи докази належного повідомлення представників сторін про місце, дату і час судового розгляду, а також враховуючи те, що судочинство здійснюється, серед іншого, на засадах рівності та змагальності сторін і учасники судового провадження на власний розсуд користуються наданими їм процесуальними правами, зокрема, правом на участь у судовому засіданні, господарський суд дійшов висновку про можливість здійснення розгляду даної справи та прийняття у ній рішення за відсутності представника позивача.

Заслухавши пояснення представника відповідача, дослідивши наявні матеріали справи, оцінивши повідомлені обставини, які є достатніми для ухвалення законного і обґрунтованого судового рішення, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

15.11.2017 між Студією неординарного проектування міжнародної неурядової організації "Міжнародна академія архітектури" (виконавець) та Великоолександрівською сільською радою Бориспільського району Київської області (замовник) був укладений договір №235 на надання послуг (далі - договір), за умовами п. 1.1 якого замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання з надання послуг: код згідно ДК 021:2015 71420000-8 "Послуги у сфері ландшафтної архітектури" розробка передпроектних пропозицій по об`єкту: "Реконструкція території для облаштування зони відпочинку територіальної громади біля озера в с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області".

Відповідно до п. п. 4.1 - 4.4 договору передбачено, що строк надання послуг - 30 днів з дня підписання договору.

При завершенні послуг згідно умов цього договору виконавець передає розроблену проектну документацію замовникові по накладній (безпосередньо, або по пошті). Замовник зобов`язаний при отриманні роботи підписати і завірити печаткою накладну або документ, який замінює її, і повернути один примірник виконавцеві. Разом з цим замовникові направляється акт здавання-приймання надання послуг.

Замовник зобов`язується протягом одного місяця, починаючи з дати передачі виконавцем послуг здійснити наступні дії:

- прийняти розроблену документацію, підписати акт здавання-приймання наданих послуг і оплатити виконавцеві вартість наданих послуг у відповідності до п. 3.1 цього договору, або:

- в разі незгоди повернути акт здавання-приймання наданих послуг з письмовою мотивованою відмовою від прийняття наданих послуг з перерахуванням всіх недоліків і недоробок.

Якщо протягом місяця з моменту передачі виконавцем роботи акт здавання-приймання наданих послуг не буде повернутий виконавцю, то розроблена документація вважається прийнятою без зауважень і підлягає оплаті відповідно до умов п. 3.1 цього договору.

За п. п. 10.1, 10.2 договору сторони погодили, що виконавець приступає до виконання робіт тільки після підписання договору.

Виконавець зобов`язується надати послуги в строк, обумовлений п. 5.1 цього договору, за умови одержання у термін 10 (десять) календарних днів з дати підписання договору, вихідних даних і технічних умов згідно завдання на проектування. При зміні вихідних даних замовник зобов`язується у 10-денний термін сповістити про це виконавця.

Згідно з п. 9.1 договору договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 31.12.2017, але в будь-якому разі до повного виконання зобов`язань сторонами по цьому договору.

Згідно з позовною заявою позивач вказав, що ним на виконання умов зазначеного договору були надані послуги по розробці передпроектних пропозицій по об`єкту: "Реконструкція території для облаштування зони відпочинку територіальної громади біля озера в с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області" на суму 49248,00 грн, однак відповідач станом на день пред`явлення позову до суду розрахунки на вказану суму не провів, що стало підставою для стягнення вищевказаної заборгованості в примусовому порядку.

Оцінивши в сукупності матеріали справи, господарський суд враховує таке.

Згідно зі ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

За ст.ст. 6, 627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору, з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Як вбачається з матеріалів справи, позовні вимоги ґрунтуються на укладеному між сторонами договорі № 235 від 15.11.2017, який за своєю правовою природою є договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт.

Згідно з ч. 1 ст. 887 ЦКУ за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов`язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх.

Відповідно до ст. 888 ЦК України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов`язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Підрядник зобов`язаний додержуватись вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проектування та виконання пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою замовника.

Частиною 2 ст. 887 ЦК України визначено, що до договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Як зазначено в ч. 1 ст. 843 ЦК України у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.

Пунктом 3.1 договору (в редакції змін, внесених додатковою угодою № 1 від 26.12.2017) сторони погодили, що договірна ціна на 2018 рік становить 49248,00 грн, у т. ч. ПДВ 8208,00 грн.

Замовник протягом 5 (п`яти) робочих днів з дня підписання договору перераховує виконавцю аванс в розмірі 30% від загальної вартості послуг, що становить 14774,40 грн (чотирнадцять тисяч сімсот сімдесят чотири гривні 40 коп.) (п. 3.3 договору).

За умовами п. 3.4 договору після завершення проектних робіт у повному обсязі та передачі готової проектної документації замовнику в повному обсязі, яка повинна повністю відповідати вимогам, що ставляться до такого виду робіт відповідно до чинного законодавства України, замовник не пізніше 5-ти днів з дня підписання сторонами акту виконаних-робіт, виконує розрахунок з виконавцем по договору в повному обсязі.

Матеріалами справи підтверджено, що на виконання умов договору, однак з порушенням його умов в частині проведення відповідачем авансу, позивачем було виконано роботи по розробці передпроектних пропозицій по об`єкту: "Реконструкція території для облаштування зони відпочинку територіальної громади біля озера в с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області" на суму 49248,00 грн.

За приписами ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Як вбачається із накладної № 1 від 09.01.2018 відповідач розроблену позивачем проектну документацію прийняв без застережень, однак розрахунок за виконану роботу не провів.

З метою досудового вирішення спору, позивачем було направлено на адресу відповідача претензію від 23.10.2018 вих. № 55/10 про сплату заборгованості по договору на суму 49248,00 грн, в якій зазначено, що у зв`язку з неповерненням позивачу підписаного акту здавання-приймання наданих послуг, роботи вважаються прийнятими відповідачем та підлягають оплаті у повному обсязі.

За даними позивача, претензія від 23.10.2018 вих. № 55/10 була залишена відповідачем без відповіді та задоволення.

Відтак, на дату звернення до суду у відповідача перед позивачем обліковувалась непогашена заборгованість за виконану згідно з договору роботу по розробці проектної документації на суму 49248,00 грн.

Відповідно до ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Зазначене також кореспондується зі ст.ст. 525, 526 ЦК України відповідно до яких зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

У відповідності до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 ЦК України).

Оскільки станом на дату звернення позивача із позовом до суду, відповідачем не вжито жодних заходів для погашення існуючої перед позивачем заборгованості, суд дійшов висновку, що вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості в розмірі 49248,00 грн є обгрунтованими, тому підлягають задоволенню в повному обсязі.

Судові витрати по сплаті судового збору підлягають стягненню з відповідача у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 74-79, 129, 236- 238, 240, 241 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позов Студії неординарного проектування міжнародної неурядової організації "Міжнародна академія архітектури" до Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області про стягнення 49248,00 грн задовольнити.

2. Стягнути з Великоолександрівської сільської ради (08320, Київська обл., Бориспільський район, село Велика Олександрівка, вул. Гагаріна, будинок 11, код ЄДРПОУ 04363484) на користь Студії неординарного проектування міжнародної неурядової організації "Міжнародна академія архітектури" (01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26, код ЄДРПОУ 02017039) 49248 (сорок дев`ять тисяч двісті сорок вісім) гривень 00 копійок боргу та 1921 (одну тисячу дев`ятсот двадцять одну) гривню 00 копійок судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

З інформацією про дане судове рішення учасники справи можуть ознайомитися на сайті: http://reyestr.court.gov.ua/ .

Повне рішення складено: 02.03.2020

Суддя В.М. Антонова

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —911/2693/19

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Антонова В.М.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Антонова В.М.

Ухвала від 28.01.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Антонова В.М.

Ухвала від 15.12.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Антонова В.М.

Ухвала від 11.11.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Антонова В.М.

Ухвала від 03.11.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Антонова В.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні