Ухвала
від 26.02.2020 по справі 9/75б
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 61022 м. Харків, пр. Науки, буд.5, тел./факс 702-10-79 inbox@lg.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

27 лютого 2020 року Справа № 9/75б

м.Харків

Господарський суд Луганської області у складі судді М.Ю. Ковалінас, секретар судового засідання А.С. Пата, розглянувши матеріали справи

за заявою кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю

"Торгово - промислова компанія "Плау", м.Луганськ

до боржника - Відкритого акціонерного товариства

"Краснолуцький машинобудівний завод",

м.Хрустальний (м. Красний Луч) Луганської області

Про банкрутство

У засіданні брали участь:

від кредиторів - не прибули;

від банкрута - не прибули.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: банкрутство, банкрутство, процедура санації боржника відповідно до ст.ст.17-21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції від 30.06.1999 №784- XIV (далі-Закон).

Розглянувши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в :

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 13.05.2003 порушено провадження у справі №9/75б про банкрутство боржника - ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод", м. Хрустальний (м.Красний Луч), ідентифікаційний код 00165646 , у зв`язку з неспроможністю останнього виконати грошові зобов`язання перед кредиторами у встановлений законодавством термін.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 20.11.2003 введено процедуру санації ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод" та призначено керуючим санацією - арбітражного керуючого Стамбулу Л.М.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 17.08.2004 затверджено план санації боржника, узгоджений з власником майна - Фондом державного майна України.

В подальшому строк процедури санації та повноваження керуючого санацією судом продовжено.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 09.09.2005 звільнено від виконання повноважень керуючого санацією боржника арбітражного керуючого Стамбулу Л.М. та призначено новим керуючим санацією ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод" у справі №9/75б, арбітражного керуючого Донкова С.В.

Ухвалою Господарський суд Луганської області від 23.09.2011 припинено повноваження керуючого санацією ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод" Донкова С.В, та призначено керуючим санацією у справі №9/75б арбітражного керуючого Авілова С.В. (ліцензія серія АГ № 594785 від 05.04.2011).

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 24.12.2013 продовжено процедуру санації ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод", м. Хрустальний (м.Красний Луч), ідентифікаційний код 00165646, повноваження керуючого санацією Авілова С.В., та затверджено Зміни №2 до плану санації ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод", з залученням Інвестора - ТОВ "Індекспром".

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 01.07.2014 розгляд справи було відкладено на 18.08.2014, але у призначений час засідання суду не відбулося, у зв`язку з проведенням АТО на території м. Луганська та Луганської області.

Розпорядженням Вищого господарського суду України від 02.04.2015 № 18-р згідно з ч.1 ст. 3 Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції", Указом Президента України від 12.11.2014 № 868/2014 "Про внесення змін до мережі господарських судів України" та на підставі подання Державної судової адміністрації України від 27.03.2015 № 8-5754/15 про можливість відновлення роботи Господарського суду Луганської області, керуючись ст. 34 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" відновлено роботу Господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 5.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 05.05.2015 передано за підсудністю до Господарського суду Луганської області матеріали справи №9/75б про банкрутство ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод".

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 10.06.2015 справу №9/75б призначено до розгляду у судовому засіданні.

Ухвалами Господарського суду Луганської області від 22.01.2018, від 12.04.2018, від 27.06.2018, від 09.10.2018, від 19.11.2018, від 24.01.2019, від 05.03.2019, від 02.04.2019, від 30.05.2019, від 04.07.2019, від 06.08.2019 від 05.11.2019 та від 19.12.2019, у зв`язку з неявкою представників кредиторів розгляд справи відкладено у іншому судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 02.04.2019 призначено у справі №9/75б керуючим санацією боржника ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод" - арбітражного керуючого Дерлюка В.Д. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 13.03.2013 №547), на якого покладено обов`язки та повноваження, встановлені Законом та Законом №4212.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 06.08.2019 звільнено арбітражного керуючого Дерлюка В.Д. від виконання повноважень керуючого санацією у справі №9/75б про банкрутство ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод", згідно його заяви від 08.05.2019 №02-54/26.

Враховуючи звільнення арбітражного керуючого Дерлюка В.Д. від виконання ним повноважень керуючого санацією у справі №9/75б про банкрутство ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод" та відсутність клопотання комітету кредиторів або окремих кредиторів щодо кандидатури арбітражного керуючого для призначення керуючого санацією ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод", господарським судом було повторно зроблено запити до Автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство для визначення кандидатури арбітражного керуючого з метою призначення керуючим санацією у справі №9/75б про банкрутство ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод", на який отримано довідки, згідно яких запропоновано кандидатури арбітражних керуючих Шестопалова О.В. (свідоцтво від 31.07.2013 №1263), Ракущинець А.А. (свідоцтво від 15.02.2013 №66), Максимова І.М. (свідоцтво від 12.02.2018 №1855) та Гальченка Є.А. (свідоцтво №176 від 12.02.2013), останніх було зобов`язано надати до господарського суду, відповідно до ч.2 ст.114 Закону №4212, заяву про участь у справі в якості керуючого санацією або письмово повідомити про відмову від призначення його керуючого санацією у справі №9/75б про банкрутство ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод" (ухвали від 30.05.2019, від 04.07.2019, від 06.08.2019 та від 17.09.2019).

Визначені автоматизованою системою арбітражні керуючі Шестопалов О.В., Ракущинець А.А. та Максимов І. М. не надали до суду заяв про бажання взяти участь у справі №9/75б про банкрутство ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод" в якості керуючого санацією.

Від визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого Гальченка Є.А. на адресу суду надійшло клопотання від 16.10.2019 №907 про відмову від участі у справі №9/75б в якості керуючого санацією.

У дане судове засідання представники боржника та кредиторів не прибули.

Відповідно до приписів ч.1 ст.28 КУПБ арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Відповідно до приписів ч.8 ст.48 КУПБ до компетенції комітету кредиторів у т.ч. належить звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого.

Враховуючи вищевикладене, суд зобов`язує комітет кредиторів або окремих кредиторів надати свої пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для призначення керуючим санацією у справі №9/75б.

За таких обставин, розгляд справи слід призначити у іншому судовому засіданні.

ст.ст. 1, 16, 17-21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 28, 48, п.п.1, 2, 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

1. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 23.04.2020, на 11 годин 50 хвилин , яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, каб. № 204.

2.Зобов`язати комітет кредиторів у справі №9/75б про банкрутство ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод" - в строк до 22.04.2020 надати до господарського суду рішення у вигляді протоколу зборів (засідання) комітету кредиторів відповідно до приписів ч.8 ст. 48 КУПБ з пропозицією щодо кандидатури арбітражного керуючого для призначення керуючим санацією у справі №9/75б про банкрутство ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод" .

3.Дану ухвалу надіслати : боржнику; кредиторам у справі; Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (вул. Ярослава Мудрого, 16, м. Харків).

Явка у судове засідання представників боржника та кредиторів є обов`язковою.

Інформація про час і місце судового засідання додатково розміщена на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/).

Ухвала набирає законної сили з дня її підписання 02.03.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя М.Ю. Ковалінас

Надр. 15 прим.

1 - до справи

2 - ВАТ "Державний ощадний банк України" (01001 м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г);

3 - УПФУ в Кремінському районі Луганської обл. (92900, м.Кремінна Луганської області, пл.Красна, 2);

4 - Луганській об`єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Луганській області (93401, вул.Енергетиків, 72, м.Сєвєродонецьк Луганської області);

5 - ВАТ "Дружківський машинобудівний завод" (84205, м.Дружківка, вул.Соборна, 7);

6 - ВАТ "Павлоградський верстатозавод" (51413, м.Павлоград, вул.Промислова, 1);

7 - Кремінському районному центру зайнятості (пл.Красна, 6, м.Кремінна Луганської області, 92900);

8 - ВАТ "Донецький Інститут по проектуванню організації шахтного будівництва та підприємств будівельної індустрії" (84453, Донецька область, м.Красний Лиман, с.Щурове, вул.Соборна, б.147 В);

9 - ТОВ "Аналітик-реєстратор" (01011, м.Київ, вул.Панаса Мирного, буд. 7, офіс 2);

10 - ТОВ "ЛЕО" в особі Краснолуцької філії (92702, м.Старобільськ Луганської області, вул.Горького, 123);

11 - ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-аудит" (01011, м.Київ, вул.Панаса Мирного, б. 7, кв. 7);

12 - ЗАТ "Донецьксталь" (85300, Донецька область, м.Покровськ, вул.Торгівельна, 106А);

13 - Регіональному відділенню Фонду державного майна України у Луганській області (93400 м.Сєвєродонецьк Луганської області, бульвар Дружби Народів, 32а);

14 - Фонду державного майна України (01601, м.Київ-133, вул.Кутузова, 18/9);

15 - Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (вул. Ярослава Мудрого, 16, м. Харків);

інвестору ТОВ "Індекспром" (м.Луганськ, вул.Тітова, 13/13); боржнику ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод" (м.Хрустальний, вул.Заводський проїзд, 1); кредиторам: ТОВ "Торгово - промислова компанія "Плау" (м.Луганськ, вул.Карла Маркса, 26/18); ПП "Будіндустрія" (м.Луганськ, вул.Фабрична, 1); ПП "Портекс" (м.Луганськ, вул.Градусова, 4а/39 та м.Луганськ, вул. Шевченко В.В., 18А); ПП "Консент" (м.Луганськ, вул.Совєтская, 76, оф. 1725 та м.Луганськ, вул. Шевченко В.В., 18А); ТОВ "Бюро судових експертиз" (м. Луганськ, вул. Демьохіна, 20); ТОВ "Прогрес-сервіс" (м. Луганськ, вул. Руднева, 50); ВАТ "Луганськобленерго" в особі Краснолуцьких електричних мереж (м. Хрустальний, вул. Інтернаціональна, 19); ДП "Підприємство селищних мереж"; ТОВ "Вуглеелектромаш" (м. Донецьк, вул. 8 Березня, 36); АТ "Донспецтех" (м. Донецьк, бульвар Шевченко, 13); ТОВ "Торгово-промислова компанія "Укрвуглемаш" (м.Донецьк, вул.Артема, 97); ДПК ІДС "ДІС" (м.Донецьк, вул.Артема, будинок 97); ГПППЕС ПО "Донецьквугілля", м.Донецьк; ПП "Донзбутмаш" (м.Сніжне, вул.Гагаріна, 38) - - за інформацією Українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта", розміщеній на офіційному веб-сайті ( http://ukrposhta.ua/robota-ukrposhti-v-doneckij-ta-luganskij-oblastyax) пересилання тимчасово не здійснюється. , повідомлення здійснюється на сайті суду

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —9/75б

Ухвала від 01.02.2022

Господарське

Господарський суд Луганської області

Злепко Н.І.

Ухвала від 05.12.2021

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ковалінас М.Ю.

Ухвала від 21.11.2021

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ковалінас М.Ю.

Ухвала від 30.09.2021

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ковалінас М.Ю.

Ухвала від 27.07.2021

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ковалінас М.Ю.

Ухвала від 28.05.2021

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ковалінас М.Ю.

Ухвала від 30.03.2021

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ковалінас М.Ю.

Ухвала від 03.03.2021

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ковалінас М.Ю.

Ухвала від 10.12.2020

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ковалінас М.Ю.

Ухвала від 04.10.2020

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ковалінас М.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні