Рішення
від 24.02.2020 по справі 922/4192/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2020 р.м. ХарківСправа № 922/4192/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Аюпової Р.М.

при секретарі судового засідання Васильєві А.В.

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовом Приватного підприємства "Авентин", с. Щасливе до Приватного акціонерного товариства "Харківський хлібокомбінат "Слобожанський", м. Харків, Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод "Салтівський", м. Харків про стягнення коштів в розмірі 208017,86 грн. за участю представників:

позивача - Арнаутов Я.Б., довіреність від 31.10.2019;

відповідача - не з`явився;

третьої особи - не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Приватне підприємство "Авентин", с. Щасливе, звернувся до господарського суду Харківської області з позовом до відповідача - Приватного акціонерного товариства "Харківський хлібокомбінат "Слобожанський", м. Харків, про стягнення заборгованості в розмірі 208017,86 грн. Також просить суд покласти на відповідача судові витрати.

Ухвалою господарського суду від 20.01.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Призначено справу № 922/4192/19 до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження, з повідомленням (викликом) сторін. Судове засідання для розгляду справи по суті призначено на 10.02.2020 об 11:00 год.

Протокольною ухвалою у судовому засіданні 10.02.2020 оголошувалась перерва в порядку ст. 216 ГПК України.

У судовому засіданні 25.02.2020 представник позивача позов підтримав, наполягав на його задоволенні.

У судове засідання представник третьої особи не з`явився, про причину неявки суд не повідомив, вимог ухвали суду від 20.01.2020 не виконав.

Представник відповідача у судове засідання 25.02.2020 не з`явився, про причину неявки суд не повідомив, відзив на позов не надав, заборгованість не спростував. Про місце, дату та час судових засідань відповідач повідомлявся судом за юридичною адресою, яка вказана у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Втім, судова кореспонденція по справі, адресована відповідачу, була повернута ПАТ "Укрпошта" із зазначенням: "за закінченням терміну зберігання".

Відповідно до ч. 7 ст. 120 ГПК України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Додатково, з метою належного повідомлення відповідача - Приватне акціонерне товариство "Харківський хлібокомбінат "Слобожанський", м. Харків, про розгляд господарським судом Харківської області справи № 922/4192/19, на сайті господарського суду Харківської області розміщено повідомлення до уваги Приватного акціонерного товариства "Харківський хлібокомбінат "Слобожанський" щодо призначення розгляду справи № 922/4192/19 на 10.02.2020 об 11:00 год.

У відповідності до ч. 9 ст. 165 ГПК України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами. Згідно ч. 2 ст. 178 ГПК України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Частиною 1 ст. 202 ГПК України передбачено, що неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Матеріали справи свідчать про те, що судом було створено всім учасникам судового процесу належні умови для доведення останніми своїх правових позицій, надання ними доказів, які, на їх думку, є достатніми для обґрунтування своїх вимог та заперечень та надано достатньо часу для підготовки до судового засідання тощо. Окрім того, судом було вжито всіх заходів, в межах визначених чинним законодавством повноважень, щодо всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи.

Оскільки відповідач своїм процесуальним правом участі у судовому засіданні не скористався, повноважного представника для участі у судовому засіданні не направив, відзиву на позовну заяву у встановлений судом строк без поважних причин не надав, заяв та клопотань від нього не надходило, суд вважає можливим розглянути справу у відсутності представника відповідача за наявними у ній матеріалами, що містять достатньо відомостей про права і взаємовідносини сторін.

Крім того, у даному випадку суд враховує, що за приписами частини 1 статті 9 ГПК України ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа, яка не є учасником справи, має право на доступ до судових рішень у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 3 Закону України "Про доступ до судових рішень" для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч. 1 ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень").

Враховуючи наведене, господарський суд зазначає, що відповідач не був позбавлений права та можливості ознайомитись з ухвалами суду по справі у Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua).

Також, судом, враховано, що в силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку. Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66, 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Відповідно до ст. 219 ГПК України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 25.02.2020, відповідно до ст. 240 ГПК України, судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

З`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно та повно дослідивши наявні докази, суд встановив наступне.

11 квітня 2017 року між Приватним підприємством Авентин (позивач, постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Хлібзавод «Салтівський" (третя особа, покупець) укладено договір поставки № 119 (договір), відповідно до п. 1.1. якого постачальник зобов`язується передати (поставити) у власність покупця, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити упаковку (товар), в кількості, асортименті та по цінам, вказаній в узгоджених сторонами специфікаціях або накладних, які є невід`ємною частиною договору.

Згідно п. 4.3. договору, розрахунок за товар, поставлений за цим договором, здійснюється у безготівковій формі в український валюті - гривні, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника, через установу банку згідно із правилами передбаченими чинним законодавством України для безготівкових розрахунків, протягом 20 (двадцяти) банківських днів з моменту поставки товару. Датою поставки вважається дата, вказана в накладній, яка підтверджує отримання товару покупцем.

В рамках укладеного між сторонами договору поставки, позивачем було відвантажено, а покупцем прийнято продукцію на загальну суму 265017,86 грн.,

- за видатковою накладною № АВ-001868 від 03.10.2017 на суму 158301,00 грн. - строк оплати до 02.11.2017 включно.

- за видатковою накладною № АВ-002051 від 25.10.2017 на суму 66409,20 грн. - строк оплати до 24.11.2017 включно.

- за видатковою накладною № АВ-002167 від 10.11.2017 на суму 14521,32 грн. - строк оплати до 10.12.2017 включно.

- за видатковою накладною № АВ-002176 від 13.11.2017 на суму 25786,34 грн. - строк оплати до 13.12.2017 включно.

15 листопада 2017 року між Приватним підприємством Авентин (кредитор), ПрАТ Харківський хлібокомбінат Слобожанський (відповідач, поручитель) та ТОВ Хлібозавод Салтівський (боржник), укладений договір поруки № 1 (договір поруки).

Згідно умов договору поруки, поручитель поручається перед позивачем за виконання обов`язків боржником за договором, передбаченим ст. 2 цього договору (надалі іменується "основний договір"), щодо оплати 265010,16 грн.

Згідно п. 1.2. договору поруки, у разі порушення боржником основного договору, боржник і поручитель відповідають перед кредитором, як солідарні боржники в сумі 265017,86 грн.

Відповідно до п. 1.3. договору поруки, поручитель зобов`язується виконати своє зобов`язання в сумі 265017,86 грн. за цим договором за умови пред`явлення вимоги кредитором чи повідомлення боржником.

Як вказує позивач, покупець, порушуючи умови укладеного договору поставки, не здійснив вчасно та в повному обсязі оплату за отриману продукцію, у зв`язку з чим, на адресу поручителя було направлено вимогу про погашення заборгованості за договором поставки від 11.04.2017.

На підставі договору поруки, поручителем (відповідачем) була частково сплачена заборгованість боржника, яка виникла за основним договором, в сумі 57000,00 грн. по видатковій накладній № АВ-001868 від 03.10.2017, що підтверджується копіями банківських виписок, наданих до матеріалів справи.

Станом на 16 грудня 2019 року, прострочена заборгованість боржника перед позивачем за поставлену продукцію складає 208017,86 грн.

Позивачем 06.02.2018 на адресу відповідача була направлена вимога про погашення заборгованості, яка була ним отримана 15.02.2018, що підтверджується поштовим повідомлення про вручення.

Але, відповідачем не було вжито заходів щодо виконання своїх зобов`язань за договором поруки № 1 від 15.11.2017, що і стало підставою для звернення позивача з даним позовом до господарського суду Харківської області.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.ст. 11, 629 ЦК України договір є однією з підстав виникнення зобов`язань та є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно приписів ст.ст. 6, 627, 628, 638 ЦК України сторони вільні в укладенні договору, виборі контрагента та визначені умов договору, з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Ст. 193 ГК України передбачено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно статті 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 598 ЦК України зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом та припинення зобов`язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених законом або договором, а згідно статті 599 ЦК України, зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно з ч.1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 265 ГК України, за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. Договір поставки укладається на розсуд сторін або відповідно до державного замовлення.

Згідно зі ст.692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений іншій строк оплати товару.

Як встановлено судом, в рамках укладеного між сторонами договору поставки, позивачем було відвантажено, а покупцем прийнято продукцію на загальну суму 265017,86 грн.,

- за видатковою накладною № АВ-001868 від 03.10.2017 на суму 158301,00 грн. - строк оплати до 02.11.2017 включно.

- за видатковою накладною № АВ-002051 від 25.10.2017 на суму 66409,20 грн. - строк оплати до 24.11.2017 включно.

- за видатковою накладною № АВ-002167 від 10.11.2017 на суму 14521,32 грн. - строк оплати до 10.12.2017 включно.

- за видатковою накладною № АВ-002176 від 13.11.2017 на суму 25786,34 грн. - строк оплати до 13.12.2017 включно.

Проте, покупець, порушуючи умови укладеного договору поставки, не здійснив вчасно та в повному обсязі оплату за отриману від позивача продукцію.

Як свідчать матеріали справи, 15 листопада 2017 року між Приватним підприємством Авентин (кредитор), ПрАТ Харківський хлібокомбінат Слобожанський (відповідач, поручитель) та ТОВ Хлібозавод Салтівський (боржник), укладений договір поруки № 1 (договір поруки), згідно умов якого, поручитель поручається перед позивачем за виконання обов`язків боржником за договором, передбаченим ст. 2 цього договору (надалі іменується "основний договір"), щодо оплати 265010,16 грн.

Згідно з вимогами ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Згідно ст. 543 ЦК України, у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Кредитор, який одержав виконання обов`язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників. Солідарні боржники залишаються зобов`язаними доти, доки їхній обов`язок не буде виконаний у повному обсязі.

Згідно п. 1.2. договору поруки, у разі порушення боржником основного договору, боржник і поручитель відповідають перед кредитором, як солідарні боржники в сумі 265017,86 грн.

Відповідно до п. 1.3. договору поруки, поручитель зобов`язується виконати своє зобов`язання в сумі 265017,86 грн. за цим договором за умови пред`явлення вимоги кредитором чи повідомлення боржником.

Як вказує позивач, покупець, порушуючи умови укладеного договору поставки, не здійснив вчасно та в повному обсязі оплату за отриману продукцію, у зв`язку з чим, на адресу поручителя було направлено вимогу про погашення заборгованості за договором поставки від 11.04.2017.

На підставі договору поруки, поручителем (відповідачем) була частково сплачена заборгованість боржника, яка виникла за основним договором, в сумі 57000,00 грн. по видатковій накладній № АВ-001868 від 03.10.2017, що підтверджується копіями банківських виписок, наданих до матеріалів справи.

Натомість, станом на 16 грудня 2019 року, прострочена заборгованість боржника перед позивачем за поставлену продукцію складає 208017,86 грн.

Позивачем 06.02.2018 на адресу відповідача була направлена вимога про погашення заборгованості, яка була отримана відповідачем 15.02.2018, що підтверджується поштовим повідомлення про вручення.

Але, відповідачем не було вжито заходів щодо виконання своїх зобов`язань за договором поруки № 1 від 15.11.2017.

Відповідно ст. 55 Конституції України, ст. ст. 15, 16 ЦК України кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно ст. 73 ГПК України: доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно частини 1 статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

На час розгляду даного спору, матеріали справи не містять доказів належного виконання покупцем договору поставки № 119 від 11.04.2017, поручителем за виконання якого виступало Приватне акціонерне товариство "Харківський хлібокомбінат "Слобожанський" (відповідач), а отже, враховуючи, що відповідно до ст. 526 ЦК України, ст.ст. 193, 198 ГК України, зобов`язання повинні виконуватись належним чином і у встановлений строк відповідно до умов і порядку укладеного між сторонами договору та згідно з вимогами закону, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, приймаючи до уваги викладені обставини, та враховуючи те, що відповідач не надав суду жодного документу, який би спростовував позовні вимоги, суд визнає вимогу позивача щодо стягнення з відповідача 208017,86 грн. заборгованості належно обґрунтованою, доведеною матеріалами справи та такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 129 ГПК України, понесені позивачем витрати зі сплати судового збору, покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 61, 124, 129 Конституції України, ст.ст. 4, 11, 12, 13, 73, 74, 76, 77, 79, 86, 123, 126, 129, 165, 232, 233, 236, 238, 240, 241, 242, 247, 252, 256 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Харківський хлібокомбінат "Слобожанський" (61029, м. Харків, Салтівське шосе, 129, код ЄДРПОУ 00381870) на користь Приватного підприємства "Авентин" (08325, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26; фактична (поштова) адреса: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, а/с 80, код ЄДРПОУ 36758943) суму заборгованості в розмірі 208017,86 грн., судовий збір в розмірі 3120,27 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене безпосередньо до Східного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту рішення відповідно до ст.ст. 256, 257 ГПК України та з урахуванням п. 17.5 Перехідних положень Кодексу.

Позивач - Приватне підприємство "Авентин" (08325, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26; фактична (поштова) адреса: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, а/с 80, код ЄДРПОУ 36758943);

Відповідач - Приватне акціонерне товариство "Харківський хлібокомбінат "Слобожанський" (61029, м. Харків, Салтівське шосе, 129, код ЄДРПОУ 00381870);

Третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод "Салтівський" (61153, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 1, код ЄДРПОУ 39121098).

Повне рішення складено 02.03.2020.

Суддя Р.М. Аюпова

справа № 922/4192/19

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —922/4192/19

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Аюпова Р.М.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Аюпова Р.М.

Ухвала від 20.01.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Аюпова Р.М.

Ухвала від 25.12.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Аюпова Р.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні