Ухвала
від 25.02.2020 по справі 914/180/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

26.02.2020 Справа №914/180/20

Господарський суд Львівської області у складі судді Король М.Р., за участі секретаря судового засідання Чорної І.Б., провівши підготовче засідання у справі

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю РІВЕР ПАРК ЛТД

до відповідача: Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

про: визнання незаконним та скасування наказу, зобов`язання вчинити дії та укласти договір,

Представники

позивача: Лапка І.С.;

відповідача: Жуган І.О.,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2020р. на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю РІВЕР ПАРК ЛТД до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про визнання незаконним та скасування наказу, зобов`язання вчинити дії та укласти договір.

28.01.2020р. Господарський суд Львівської області постановив ухвалу, якою, зокрема, ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 26.02.2020р.; явку представників сторін у судове засідання визнати обов`язковою.

30.01.2020р. позивачем подано до суду заяву про забезпечення позову, яку зареєстровано відділом автоматизованого документообігу та обробки інформації за вх.№255/20.

31.01.2020р. Господарський суд Львівської області постановив ухвалу справі №914/180/20, якою, ухвалив: заяву Товариства з обмеженою відповідальністю РІВЕР ПАРК ЛТД про забезпечення позову у справі №914/180/20 задовольнити повністю; вжити заходів до забезпечення позову, а саме: заборонити Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях та Фонду державного майна України вчиняти будь-які дії щодо проведення процедури приватизації та/або відчуження окремого індивідуально визначеного майна - готелю Лісова пісня , загальною площею 5774,7 кв.м, що розташований за адресою: Волинська область, місто Ковель, бульвар Лесі Українки, будинок 12 до набрання рішенням суду у цій справі законної сили.

13.02.2020р. відповідачем подано до суду клопотання про скасування заходів забезпечення позову, яке зареєстровано відділом автоматизованого документообігу та обробки інформації за вх.№378/20.

19.02.2020р. Господарський суд Львівської області постановив ухвалу, якою ухвалив у задоволенні клопотання Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях №14-11-00884 від 11.02.2020р. про скасування заходів забезпечення позову у справі №914/180/20 відмовити повністю.

25.02.2020р. відповідачем подано до суду відзив на позов товариства з обмеженою відповідальністю РІВЕР ПАРК ЛТД у справі № 914/180/20, який зареєстровано відділом автоматизованого документообігу та обробки інформації за вх.№9611/20.

У підготовчому засіданні 26.02.2020р. сторони участь повноважних представників забезпечили.

Розглянувши заяву позивача про зміну предмета позову (вх.№430/20 від 18.02.2020р.), суд зазначає наступне:

у вищевказаній заяві позивач зазначає, що після отримання відзиву на позовну заяву та клопотання про скасування заходів забезпечення позову у даній справі, позивач отримав від відповідача наказ від 08.01.2020 року за №00019 Про скасування рішення про приватизацію об`єктів малої приватизації державної власності . Також, відповідачем було надано інформацію, що наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 03.10.2019 № 00941 Про призупинення приватизації об`єкта малої приватизації державної власності на сьогодні вже є скасованим. Тому, з огляду на вчинення відповідачем дій, які випливають з одних і тих самих підстав позову - невиконання визначених ст. 18 Закону України Про приватизацію державного і комунального майна вимог щодо продовження процедури приватизації, позивач вважає за необхідне змінити предмет позову в частині першої вимоги та просить суд: 1) визнати незаконним та скасувати наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 08.01.2020 №00019 Про скасування рішення про приватизацію об`єктів малої приватизації державної власності ; 2) зобов`язати Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях забезпечити проведення відповідно до законодавства інвентаризації, оцінки державного окремого індивідуально визначеного майна - готелю Лісова пісня загальною площею 5774,7 кв. м, що розташований за адресою: Волинська область, місто Ковель, бульвар Лесі Українки, будинок 12, та визначити ціну його продажу шляхом викупу товариству з обмеженою відповідальністю РІВЕР ПАРК ЛТД ; 3) зобов`язати Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати проведення оцінки державного окремого індивідуально визначеного майна - готелю Лісова пісня загальною площею 5774,7 кв. м, що розташований за адресою: Волинська область, місто Ковель, бульвар Лесі Українки, будинок 12, укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю РІВЕР ПАРК ЛТД договір купівлі- продажу державного окремого індивідуально визначеного майна - готелю Лісова пісня загальною площею 5774,7 кв. м, що розташований за адресою: Волинська область, місто Ковель, бульвар Лесі Українки, будинок 12, в порядку ст. 18 ЗУ Про приватизацію державного і комунального майна (в редакції чинній до 07.10.2019 року).

Згідно ч.2 ст.14 ГПК України, учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Відповідно до ч.3 ст.46 ГПК України, до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

Згідно п.1 ч.1 ст.177 ГПК України, остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу є одним з завдань підготовчого провадження.

З підстав вищевказаного, наявні підстави для прийняття вищевказаної заяви про зміну предмету позову (вх.№430/20 від 18.02.2020р.), оскільки така подана у строки, встановлені ч.3 ст.46 ГПК України та відповідає вимогам до форми та змісту письмової заяви.

Розглянувши клопотання позивача про залучення Фонду державного майна України до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, суд зазначає наступне:

відповідно до ч.ч.1-2 ст.50 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи; якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У викладеному в позовній заяві клопотанні позивач просить суд залучити до участі у справі Фонд державного майна України до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Враховуючи те, що рішення у цій справі може вплинути на права або обов`язки Фонду державного майна України щодо однієї із сторін, оскільки реалізація державної політики в сфері приватизації державного майна є одним із обов`язків вищевказаної юридичної особи, а тому, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про залучення третьої особи та залучити Фонд державного майна України до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Відповідно до ч.3 ст.177 ГПК України, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Згідно з п.п.3, 10, 19 ч.2 ст.182 ГПК України, у підготовчому засіданні суд у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви; вирішує заяви та клопотання учасників справи; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Відповідно до п.п. п.п.6, 7, 10, 19 ч. 2 ст.182 ГПК України, у підготовчому засіданні суд: з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує заяви та клопотання учасників справи; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Враховуючи вищенаведене, наявні підстави для відкладення підготовчого засідання.

Керуючись ст.ст. 14, 46, 50, 168, 177, 182, 202, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти заяву Товариства з обмеженою відповідальністю РІВЕР ПАРК ЛТД про зміну предмета позову (вх.№430/20 від 18.02.2020р.).

2. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю РІВЕР ПАРК ЛТД про залучення Фонду державного майна України до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача задовольнити

3. Залучити до участі у справі Фонд державного майна України (місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/9; ідентифікаційний код: 00032945) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, якій надати письмові пояснення щодо заявлених позовних вимог, у яких викласти свої аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти позову. Пояснення надати з урахуванням вимог ст.168 ГПК України.

4. Зобов`язати відповідача надіслати (надати) Фонду державного майна України копії відзиву на позовну заяву №14-11-01166 від 25.02.2020р., докази надіслання (надання) подати суду для долучення до матеріалів справи.

5. Відкласти підготовче засідання на 11.03.20 о 14:15 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128, зал судових засідань № 4, ІІ поверх, каб. 204.

6. Явку представників учасників справи у підготовче засідання визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили в порядку та строк, передбачені ст.235 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, яка розглядається можна отримати за наступною веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015 .

Повний текст ухвали складено та підписано 02.03.2020р.

Суддя Король М.Р.

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —914/180/20

Постанова від 28.12.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 08.12.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Король М.Р.

Ухвала від 02.12.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Рішення від 01.12.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Король М.Р.

Ухвала від 29.11.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Король М.Р.

Ухвала від 08.11.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 05.11.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Король М.Р.

Ухвала від 05.11.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Король М.Р.

Ухвала від 19.10.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 13.10.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні