Ухвала
від 26.02.2020 по справі 915/1732/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

======================================================================

УХВАЛА

27 лютого 2020 року Справа № 915/1732/19

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Ткаченка О.В.,

розглянувши матеріали справи

за позовом : Товариства з обмеженою відповідальністю "Високий врожай", 02160, м. Київ, Харківське шосе, 50,

до відповідача : Товариства з обмеженою відповідальністю "Родіна-Агро", 57220, Миколаївська область, Вітовський район, с. Пересадівка, вул. Леніна, 152,

адреса представника: адвокат Чебан В.О., АДРЕСА_1 .

про : стягнення заборгованості за поставлений товар у розмірі 452829,78 грн основного боргу, 49156,04 грн інфляційних втрат та 16004,12 грн - 3 % річних, -

За участю секретаря cудового засідання Сулейманової С.М.

Представники:

Від позивача: Хекало О.О.

Від відповідача: Чебан В.О.

ВСТАНОВИВ:

СУТЬ СПОРУ: 15.07.2019 ТОВ "Високий врожай" звернулось до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою № 69 від 04.07.2019, в якій просить стягнути з ТОВ "Родіна-Агро" заборгованість за поставлений товар у розмірі 452829,78 грн основного боргу, 49156,04 грн інфляційних втрат та 16004,12 грн - 3 % річних.

Ухвалою суду від 22.07.2019 справу прийнято до провадження суддею Ткаченком О.В., відкрито провадження за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначено на 17 вересня 2019 року о 10:00, а також, з-поміж іншого, запропоновано відповідачу у 15-денний строк від дня отримання цієї ухвали надати суду відзив на позов, оформлений згідно вимог ст. 165 ГПК України разом із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, а також документами, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Від відповідача 22.08.2019 до суду надійшов відзив, за змістом якого він не визнає позовні вимоги, та вказує, що ним було отримано товар за видатковими накладними № 25, 26, 27 на загальну суму 170762,02 грн, а також у зв`язку з неналежною якістю було повернуто товар на суму 150705,00 грн згідно накладної на повернення № ВН-0000006 від 30.04.2018. Крім того відповідач заперечує факт поставлення товару за накладними № 73, 74, 75.

16.09.2019 позивачем було надіслано на адресу суду відповідь на відзив.

Ухвалою суду від 17.09.2019 строк проведення підготовчого провадження було продовжено на 30 днів, підготовче засідання відкладено на 22.10.2019 об 11:30.

Проте у зв`язку з перебуванням головуючого у справі у відпустці підготовче засідання, призначене на 22.10.2019 не відбулось, про що учасникам справи направлено повідомлення.

22.10.2019 від позивача до суду надійшли пояснення, згідно яких він вказує, що додані до позову видаткові накладні є самостійними підставами для виникнення обов`язку у відповідача здійснити розрахунки за отриманий товар.

22.10.2019 від відповідача - ТОВ "Родіна-Агро" у справі № 915/1732/19 до Господарського суду Миколаївської області надійшла зустрічна позовна заява вих. № 1 від 05.09.2019, в якій він просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Високий врожай" 80416,00 грн надмірно сплачених грошових коштів.

Ухвалою суду від 25.10.2019 зустрічну позовну заяву вих. № 1 від 05.09.2019 про повернення надмірно сплачених за товар грошових коштів у розмірі 80416,00 грн з доданими до неї документами було повернуто позивачу за зустрічним позовом - ТОВ "Родіна-Агро".

Ухвалою суду від 25.11.2019 у зв`язку з надходженням апеляційної скарги ТОВ "Родіна-Агро" на ухвалу Господарського суду Миколаївської області від 25.10.19 постановлено зупинити провадження у справі до перегляду в порядку апеляційного провадження ухвали Господарського суду Миколаївської області від 25.10.2019, направити всі матеріали господарської справи № 915/1732/19 до Південно-Західного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 16.12.2019 апеляційну скаргу скарги ТОВ "Родіна-Агро" та додані до неї документи було повернуто без розгляду, матеріали справи № 915/1732/19 постановлено повернути до Господарського суду Миколаївської області.

Враховуючи, що 23.12.2019 матеріали справи повернуто до суду першої інстанції,

ухвалою суду від 02.01.2020 провадження у справі поновлено, підготовче засідання призначено на 29 січня 2020 року об 11:00.

26.11.2019 від позивача до суду надійшло клопотання про витребування від Очаківського управління ГУ ДПС у Миколаївській області:

- письмової інформації, чи були включені до податкової декларації з ПДВ ТОВ Родіна-Агро податкові накладні ТОВ Високий врожай № 20027, 20028, 20029 від 20.02.2018; № 1042, 1043, 1044 від 01.04.2018, розрахунок кількісних і вартісних показників № 30049 від 30.04.2018 (в якості додатку № 2 до податкової накладної №20029 від 20.02.2018);

- копію податкової декларації з ПДВ ТОВ Родіна-Агро , що охоплює період 01.03.2018 по 30.04.2019 включно з додатком №5 до декларації;

- копію акту або довідки за результатами податкової перевірки, якщо вона проводилась та охоплювала період з 01.03.2018 по 31.12.2018 щодо ТОВ Родіна-Агро , а саме щодо нарахування і плати ПДВ даним платником податку.

Також 26.11.2019 позивачем подано клопотання про витребування додаткових документів від ТОВ Родіна-Агро , у тому числі письмових пояснень головного бухгалтера, реєстру виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.02.2018 по 30.04.2018. з метою підтвердження факту отримання та відображення відповідачем в обліку товару, наявності у відповідача та в його обліку первинних документів щодо поставленого позивачем товару.

24.01.2020 від відповідача до суду надійшли пояснення із запереченнями по суті позовних вимог, 27.01.2020 подано клопотання про призначення експертизи.

У підготовчому засіданні 29.01.2020 судом було оголошено перерву до 27.02.2020 о 10:00.

26.02.2020 відповідачем до суду подано заперечення на клопотання позивача про витребування додаткових документів, за змістом якого він вказує на пропуск позивачем строку на звернення до суду з даним клопотанням.

Також 26.02.2020 відповідачем подано клопотання про призначення експертизи з метою вирішення питання належності підпису на видаткових накладних № 73, 74, 75 саме Кучер Т.О., а також дослідження питання виконання печатки на видаткових накладних та акті звірки розрахунків.

У підготовчому засіданні 27.02.2020 представник позивача наполягав на заявлених у позові та клопотаннях про витребування доказів вимогах, представник відповідача заперечував проти позову з наведених у відзиві та поясненнях підстав.

У підготовчому засіданні 27.02.2020 судом запропоновано позивачу уточнити заявлені у клопотаннях про витребування додаткових доказів вимоги та обґрунтувати причини неможливості звернення з таким клопотанням у встановлений строк.

За приписами п.1 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

За приписами ч. 3 ст.177 ГПК України, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З огляду на наведене та для належної підготовки справи для розгляду по суті та з метою дотримання процесуальних прав сторін, суд вважає за можливе продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та відкласти підготовче засідання на 18.03.2020 о 15:00.

Керуючись ст.ст. 120, 177, 182, 183, 185, 235 Господарського процесуального кодексу України, - суд

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів.

2. Відкласти підготовче засідання на 18 березня 2020 року о 15:00.

Підготовче засідання відбудеться у господарському суді Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, каб. 921 (будинок Миколаївської обласної ради, 9 поверх).

3. Роз`яснити учасникам справи, що заяви і клопотання по справі необхідно оформлювати згідно вимог ст. 170 ГПК України і надавати їх суду лише у письмовій формі та завчасно до судових засідань (підготовчих або слухання по суті).

4. Роз`яснити учасникам справи, що згідно ч.9 ст.80 ГПК України копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

5. Ухвала суду, у відповідності до ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню.

На веб-сторінці Господарського суду Миколаївської області на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://mk.arbitr.gov.ua/sud5016/ учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається.

Ухвала в повному обсязі складена та підписана "02" березня 2020 року.

Суддя О.В. Ткаченко

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —915/1732/19

Ухвала від 31.08.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Чумак Ю.Я.

Постанова від 05.07.2021

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Діброва Г.І.

Постанова від 05.07.2021

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Діброва Г.І.

Ухвала від 30.06.2021

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Діброва Г.І.

Ухвала від 30.06.2021

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Діброва Г.І.

Ухвала від 31.05.2021

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Діброва Г.І.

Ухвала від 31.05.2021

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Діброва Г.І.

Ухвала від 11.05.2021

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Діброва Г.І.

Рішення від 04.05.2021

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Ткаченко О.В.

Ухвала від 20.04.2021

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Ткаченко О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні