Рішення
від 23.02.2020 по справі 924/8/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"24" лютого 2020 р. Справа № 924/8/20

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Танасюк О.Є., секретаря судового засідання Ключки Н.М. розглянувши матеріали справи

за позовом акціонерного товариства „Укрзалізниця» в особі філії „Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства „Укрзалізниця» м. Київ

до комунального підприємства „Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» м. Хмельницький

про стягнення 10802,96 грн., з яких: 7781,00 грн. - основний борг, 2342,14 грн. - інфляційні втрати, 679,82 грн. - 3% річних

Представники сторін:

позивач: Мерженко Т.П. - за довіреністю від 18.02.2020р.

відповідач: Кондратюк А.П. - за довіреністю від 19.02.2020р.

В підготовчому засіданні відповідно до ст. 240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Процесуальні дії по справі.

03.01.2020р. до господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява акціонерного товариства „Укрзалізниця» в особі філії „Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства „Укрзалізниця» м. Київ до комунального підприємства „Хмельницький міського лікувально-діагностичний центр» м. Хмельницький про стягнення 10802,96 грн., з яких: 7781,00 грн. - основний борг, 2342,14 грн. - інфляційні втрати, 679,82 грн. - 3% річних.

Ухвалою господарського суду від 03.01.2020р. вищевказаний позов залишено без руху, надано строк для усунення недоліків.

Ухвалою суду від 24.01.2020р. відкрито провадження у справі №924/8/20 в порядку розгляду за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 12:00 год. 17.01.2019 р.

Виклад позицій учасників судового процесу, заяви, клопотання.

Позивач звернувся із позовом до суду про стягнення із відповідача 10802,96 грн., з яких: 7781,00 грн. - основний борг, 2342,14 грн. - інфляційні втрати, 679,82 грн. - 3% річних. В обґрунтування позовних вимог посилається на невиконання відповідачем умов договору про надання послуг з холодного водопостачання №231/ю від 18.07.2006р., зокрема щодо сплати вартості послуг, наданих за період з грудня 2016р. по березень 2017р.

Відповідач до початку підготовчого засідання подав заяву від 24.02.2020р. за підписом директора КП „ХМЛДЦ» Л. Слободяник про визнання позову та не заперечує проти ухвалення судом рішення про задоволення даного позову.

Фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

08.07.2006р. між державним територіально-галузевим об`єднанням „Південно-Західна залізниця» Жмеринського будівельно-монтажного експлуатаційного правління (підприємство) та державним закладом „Вузлова лікарня станції Гречани „Південно-Західної залізниці» (споживач) укладено договір №231/ю про надання послуг з водопостачання, відповідно до умов якого постачальник зобов`язується надати споживачеві вчасно та відповідної якості послуги з постачання холодної води, а споживач зобов`язується своєчасно оплатити надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених договором (п. 1.1. договору).

Згідно з п. 3.1. договору споживач до 20 числа кожного місяця через уповноважену за довіреністю особу разом з представником підприємства складає акт реалізації використаної води за поточний розрахунковий період, який включає в себе об`єми використаної води, визначені за показниками приладів, або за розрахунками виконаними за умовами цього договору. Акт реалізації води підписується представниками підприємства та споживача, який одночасно є підставою для виставлення рахунку.

У п. 4.1 та п. 4.2. договору визначені тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води та нормі щомісячної плати, які в подальшому змінювалися згідно укладених між сторонами додаткових угод.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 30.12.2014 №1056, яка набрала чинності з 01.02.2015р. державному територіально-галузевому об`єднанню „Південно-Західна залізниця» установлено тарифи: на централізоване водопостачання - 7,36 грн. за 1 куб.м. (без ПДВ); на централізоване водовідведення - 4,40 грн. за 1 куб.м. (без ПДВ).

Пунктом 5.2. договору передбачено, що до 1 числа кожного поточного місяця споживач проводить попередню оплату за водопостачання в об`ємі 80% від спожитої води за попередній місяць.

Після отримання рахунку остаточний розрахунок споживач проводить без зволікань не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним (п. 5.3. договору).

Відповідно до п. 10.1. договір укладається на один рік, набирає чинності з дня його укладення та вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення його строку однією із сторін не буде письмово заявлено про розірвання або необхідність перегляду.

Договір підписаний представниками сторін та скріплений їх печатками.

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015р. №735 було затверджено Статут публічного акціонерного товариства „Українська залізниця» . Відповідно до п. 2 Статуту товариство утворено як публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюється в державній власності, на базі Укрзалізниці, а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовано шляхом злиття, згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014р. №200 „Про утворення публічного акціонерного товариства „Українська залізниця» (підприємств залізничного транспорту). Товариство є правонаступником усіх прав і обов`язків Укрзалізниці та підприємств залізничного транспорту.

24.01.2017р. було створено філію „Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства „Укрзалізниця» . Відповідно до положення про філію, вона є відокремленим підрозділом товариства, який не має статусу юридичної особи. , діє від імені товариства та в його інтересах, здійснює делеговані товариством функції відповідно до мети, завдань та предмету діяльності товариства.

Згідно Статуту комунального закладу „Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» , затвердженого рішення сьомої сесії міської ради від 20.07.2016р. №77, Заклад створений шляхом перетворення державного закладу „Вузлова лікарня станції Гречани „Південно-Західної залізниці» та є правонаступником всього майна, прав та обов`язків державного закладу „Вузлова лікарня станції Гречани „Південно-Західної залізниці» .

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань правонаступником комунального закладу „Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» є комунальне підприємство „Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» .

Згідно рапортів державного закладу „Вузлова лікарня станції Гречани „Південно-Західної залізниці» споживачем було використано наступні об`єми води: за листопад 2016р. - 207 м. куб.; за грудень 2016р. - 229 м. куб.; за січень 2017р. - 213 м. куб.; за лютий 2017р. - 254 м. куб.; за березень 2017р. - 195 м. куб.

Позивачем в період з листопада 2016 по березень 2017р. було виставлено відповідачу рахунки на оплату за послуги водопостачання: №1166 від 28.11.2016р. на суму 1828,22 грн.; №1266 на суму 2022,53 грн.; №168 від 27.01.2017р. на суму 1881,22 грн.; №265 від 28.02.2017р. на суму 2243,33 грн.; №365 від 30.03.2017р. на суму 1722,24 грн.

Згідно банківської виписки ДЗ „Вузлова лікарня станції Гречани „Південно-Західної залізниці» 09.12.2016р. було сплачено122,09 грн. та 1794,46 грн. за послуги водопостачання за листопад 2016р.

Позивачем було направлено відповідачу претензію від 30.05.2009р. №28ю/19, в якій вимагав терміново сплати заборгованість за надані послуги на користь Жмеринського територіального управління „Центр будівельно-монтажних робіт і експлуатації будівель і споруд» в розмірі 10483,64 грн. та 201,05 грн. пені. Претензія отримана відповідачем 14.06.2019р., однак залишена без виконання.

Враховуючи, що відповідач не сплатив заборгованість за послуги водопостачання, позивач звернувся з позов про стягнення з комунального підприємства „Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» 7781,00 грн. основного боргу, 2342,14 грн. інфляційних втрат та 679,82 грн. 3% річних.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши доводи представників сторін, суд дійшов до наступних висновків.

Відповідно до п. 1 ст.16 Цивільного кодексу України - кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 175 Господарського кодексу України майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених господарським кодексом України.

З положень ст. 509 ЦК України, ст. 173 ГК України вбачається, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Статтею 11 ЦК України та ст. 174 ГК України визначено, що господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Як вбачається з матеріалів справи 08.07.2006р. між державним територіально-галузевим об`єднанням „Південно-Західна залізниця» Жмеринського будівельно-монтажного експлуатаційного правління (підприємство), правонаступником якого є позивач та державним закладом „Вузлова лікарня станції Гречани „Південно-Західної залізниці» (споживач), правонаступником якого є відповідач, укладено договір №231/ю про надання послуг з водопостачання, відповідно до умов якого постачальник зобов`язується надати споживачеві вчасно та відповідної якості послуги з постачання холодної води, а споживач зобов`язується своєчасно оплатити надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених договором (п. 1.1. договору).

Відповідно до ст. 901 Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Позивачем в період з листопада 2016 по березень 2017р. були надані відповідачу послуги водопостачання на загальну суму 9697,54 грн. та виставлено рахунки на їх оплату, зокрема: №1166 від 28.11.2016р. на суму 1828,22 грн.; №1266 на суму 2022,53 грн.; №168 від 27.01.2017р. на суму 1881,22 грн.; №265 від 28.02.2017р. на суму 2243,33 грн.; №365 від 30.03.2017р. на суму 1722,24 грн.

Згідно банківської виписки ДЗ „Вузлова лікарня станції Гречани „Південно-Західної залізниці» 09.12.2016р. було сплачено 1916,54 грн. (122,09 грн. та 1794,46 грн.) за послуги водопостачання.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов`язковий для виконання сторонами.

Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України).

Приписами ч. 1 ст. 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Пунктом 5.3. договору передбачено, що після отримання рахунку остаточний розрахунок споживач проводить без зволікань не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним.

Враховуючи, що відповідач не виконав своїх зобов`язань за договором №231/ю про надання послуг з водопостачання від 08.07.2006р., вимоги позивача про стягнення основного боргу в розмірі 7781,00 грн. (9697,54 - 1916,54 = 7781,00) є правомірними та обґрунтованими. При цьому, судом враховується, що відповідач визнав заявлену до стягнення суму заборгованості.

Відповідно до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Аналіз зазначеної статті вказує на те, що наслідки прострочення боржником грошового зобов`язання у вигляді інфляційного нарахування на суму боргу та 3% річних не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінених грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, а тому ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника та незалежно від сплати ним неустойки (пені) за порушення виконання зобов`язання.

Як слідує з матеріалів справи позивачем нараховано інфляційні втрати за період з січня 2017р по листопад 2019р. в розмірі 2342,14 грн. та 3 % річних за період з 11.01.2017р. по 09.12.2019р. в розмірі 679,82 грн., які визнані відповідачем та підлягають стягненню на користь позивача.

Таким чином, позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Розподіл судових витрат між сторонами.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України у разі задоволення позову судові витрати покладаються на відповідача.

При цьому, судом враховуються положеннями ч. 1 ст. 130 ГПК України, якою передбачено, що у разі визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідному рішенні в порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50% судового збору, сплаченого при поданні позову. Аналогічні положення закріплено у ч. 3 ст. 7 Закону України "Про судовий збір".

Враховуючи вищевикладене, 50% судового збору в розмірі 960,50 грн. підлягають поверненню позивачу з державного бюджету України та 960,50 грн. судових витрат покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 2, 20, 73, 74, 76-79, 129, 130, 185, 191, 233, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з комунального підприємства „Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» (29013, м. Хмельницький, вул. Подільська, 54, код ЄДРПОУ 42980032) на користь акціонерного товариства „Укрзалізниця» в особі філії „Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства „Укрзалізниця» (03035, м. Київ, вул. Л.Толстого, 61, код ЄДРПОУ 41149437) 7781,00 грн. (сім тисяч сімсот вісімдесят одну гривню 00 коп.) основного боргу, 2342,14 грн. (дві тисячі триста сорок дві гривні 14 коп.) інфляційних втрат, 679,82 грн. (шістсот сімдесят дев`ять гривень 82 коп.) 3% річних, 960,50 (дев`ятсот шістдесят гривень 50 коп.) витрат по оплаті судового збору.

Видати наказ.

Повернути акціонерному товариству „Укрзалізниця» в особі філії „Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства „Укрзалізниця» (03035, м. Київ, вул. Л.Толстого, 61, код ЄДРПОУ 41149437) з Державного бюджету України 960,50 (дев`ятсот шістдесят гривень 50 коп.) судового збору сплаченого згідно платіжного доручення №2383015 від 09.12.2019р.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ст. 241 ГПК України)

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ст. 256 ГПК України).

Апеляційна скарга подається в порядку визначеному ст. 257 ГПК України до Північно-західного апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 02.03.2020р.

Суддя О.Є. Танасюк

Віддрук. 3 прим.: 1 - до справи;

2 - АТ „Укрзалізниця» в особі філії „Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ „Укрзалізниця» (03035, м. Київ, вул. Л. Толстого, 61)

3 - КП „Хмельницький міського лікувально-діагностичний центр» (29013, м. Хмельницький, вул. Подільська, 54).

Всім рек. листом з пов. про вручення

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —924/8/20

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Танасюк О.Є.

Ухвала від 23.01.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Танасюк О.Є.

Ухвала від 02.01.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Танасюк О.Є.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні