Ухвала
від 23.02.2020 по справі 916/79/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

"24" лютого 2020 р.м. Одеса Справа № 916/79/20

Господарський суд Одеської області у складі:

судді С.В. Літвінова

при секретарі Т.О. Липі

розглядаючи справу за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕКТРОВІК - СТАЛЬ СП"; (вулиця Мечникова, будинок 11,Дніпро,49000)

до відповідача: Державне підприємство "Одеський авіаційний завод" (проспект Небесної Сотні , б. 32-А,Одеса,Одеська область,65121)

про стягнення 151955,7 грн.;

за участю представників:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕКТРОВІК - СТАЛЬ СП" звернувся до господарського суду Одеської області з позовом до Державне підприємство "Одеський авіаційний завод", в якому просить господарський суд: про стягнення 151955,7 грн..

Ухвалою суду від 08.01.2020 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження. Судове засідання для розгляду справи по суті призначено на "03" лютого 2020 р.

03.02.2020 року у судовому засіданні було оголошено протокольну ухвалу про перерву до 24.02.2020р

18.02.2020р. до суду надійшла спільна заява сторін про затвердження мирової угоди від 14.02.2020р., примірник якої додано до вказаної заяви.

З наданої сторонами мирової угоди вбачається досягнення між ними згоди про наступне:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕЛЕКТРОВІК-СТАЛЬ

СП ідентифікаційний код юридичної особи 34986490, яке знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 11, в особі Директора Дем`янюка Антона Васильовича, що діє на підставі Статуту (далі - Позивач), що є Позивачем у справі № 916/79/20, яка розглядається Господарським судом Одеської області, з однієї сторони та

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД , ідентифікаційний код юридичної особи 07756801, який знаходиться за адресою: пр-т. Небесної Сотні, 32-а, м. Одеса, Україна, 65121, в особі Генерального директора Юхачова Віталія Володимировича, який діє на підставі Статуту (далі - Відповідач), що є Відповідачем у справі № 916/79/20, яка розглядається Господарським судом Одеської області, з другої сторони, надалі іменуються Сторонами, керуючись статтею 192 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК), на стадії судового розгляду справи № 916/79/20 уклали мирову угоду (надалі - Мирова угода) про таке:

1.Позивач та Відповідач дійшли взаємної згоди, що у Відповідача перед Позивачем наявне зобов`язання, строк виконання якого настав, з оплати Позивачу заборгованості в розмірі 145 686,22 грн. (сто сорок п`ять тисяч шістсот вісімдесят шість тисяч) гри, 22 коп. за договором №432/МТЗ-18 від 21,09.2018 р.

2.В провадженні Господарського суду Одеської області перебуває справа № 916/79/20 про стягнення з Відповідача заборгованості по Договору поставки №432/МТЗ-18 від 21.09.2018 року, а саме: стягнення заборгованості в розмірі 145 686,22 грн. (сто сорок п`ять тисяч шістсот вісімдесят шість гривень 22 копійки) внаслідок не виконання грошового зобов`язання щодо оплати за поставлений товар на підставі договору поставки №432/МТЗ-18 від 21.09.2018р., інфляційних втрат в розмірі 634,36 гривень (шістсот тридцять чотири гривні 36 копійок), 3% річних від простроченої суми в розмірі 915,99 грн. (дев`ятсот п`ятнадцять гривень 99 копійок), пені в розмірі 4 719,13 грн. (чотири тисячі сімсот дев`ятнадцять гривень 13 копійок), а також судових витрат у вигляді судового збору за подання позовної заяви в розмірі 2185,29 грн (дві тисячі сто вісімдесят п`ять гривень 29 копійок), сплачених Товариством з обмеженою відповідальністю "Електровік-Сталь СП".

3.Відповідач визнає позовні вимоги у справі № 916/79/20 за позовною заявою ТОВ "Електровік-Сталь СП" до ДП "ОАЗ", а саме: борг в розмірі 145 686,22 грн, інфляційні витрати в розмірі 633,83 грн, 3% річних в розмірі 760,95 грн. та пені в розмірі 3883,13 грн. (три тисячі вісімсот вісімдесят три гривні 13 копійок).

4. Відповідач зобов`язується сплатити Позивачу заборгованість в розмірі 145 686,22 грн. (сто сорок п`ять тисяч шістсот вісімдесят шість тисяч) грн. 22 коп. за договором №432/МТЗ-18 від 21,09.2018 р. у строк до 30.03.2020 р. включно на розрахунковий рахунок за наступними реквізитами:

п/р НОМЕР_1 в ПАТ Альфа-Банк у м. Києві, МФО 300346,

або

ІВАN: НОМЕР_2

5.Відповідач зобов`язується сплатити Позивачу 50% судового збору, що складає 1092,65 ( одна тисяча дев`яносто дві) грн. до 30.03.2020р. на вказані вище реквізити

6.Позивач відмовляється від стягнення решти позовних вимог, а саме: інфляційні витрати в розмірі 633,83 гри, 3% річних в розмірі 760,95 грн, та пені в розмірі 3883,13 грн. (три тисячі вісімсот вісімдесят три гривні 13 копійок) у випадку дотримання Відповідачем зобов`язань щодо розмірів та строків оплати сум, визначених пунктами 4 та 5 даної Мирової угоди.

7.Позивач відмовляється від стягнення: інфляційних витрат в розмірі 0,53 грн, 3% річних в розмірі 155,04 грн. та пені в розмірі 836,00 грн.

8.У разі порушення Відповідачем строків часткового або повного погашення заборгованості та виплати сум, визначних у п.4 та 5 даної Мирової угоди, Позивач має право здійснити примусове виконання ухвали суду про затвердження даної Мирової угоди в порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України та Законом України "Про виконавче провадження" шляхом звернення до державного або приватного виконавця для стягнення заборгованості у примусовому порядку без додаткового звернення до суду. У такому разі, Позивач має право примусово стягнути з Відповідача грошові кошти (суми боргу) у розмірі конкретного платежу, визначеного п. 4 та/або 5 даної Мирової угоди та нездійсненого Відповідачем у відповідні строки, а також додатково стягнути інфляційні витрати в розмірі 633,83 грн, 3% річних в розмірі 760,95 грн. та пені в розмірі 3883,13 грн. (три тисячі вісімсот вісімдесят три гривні 13 копійок).

9.Датою отримання платежу Позивачем вважається дата перерахування безготівкових коштів на його поточний рахунок.

10.Відповідач має право достроково виконати зобов`язання з оплати Позивачу заборгованості в повному обсязі або частково, але не пізніше строку, вказаного у п.4 цієї мирової угоди.

11.Сторони підтверджують, що умови Мирової угоди відповідають їх волевиявленню і спрямовані на настання реальних правових наслідків, які відповідають їх дійсним інтересам.

12.Сторони зазначають, що ні в процесі укладення Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі і держави.

13.Якщо у процесі виконання цієї Мирової угоди відбудуться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї з Сторін або обох Сторін, ця угода зберігає силу для правонаступника такої Сторони.

14.Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені сторін цю мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності стосовно укладення цієї мирової угоди.

15.Ця Мирова угода направляється Сторонами до Господарського суду Одеської області для її затвердження.

16.Наслідки закриття провадження у справі, передбачені статтею 231 ГПК, Сторонам зрозумілі.

17. У разі невиконання Позивачем та Відповідачем затвердженої судом Мирової угоди ухвала суду про затвердження Мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку передбаченому законодавством для виконання судових рішень

18. Ця Мирова угода складена у 3 (трьох) примірниках, набирає чинності з моменту її затвердження Господарським судом Одеської області і діє до повного виконання зобов`язань, визначених в ній.

19. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ПІДПИСИ СТОРІН

ПОЗИВАЧ: ВІДПОВІДАЧ:

Товариство з обмеженою ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

відповідальністю Електровік-Сталь ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД

СП

Юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 11, код ЄДРПОУ: 34986490 ІПН: НОМЕР_3 Поточний рахунок НОМЕР_1 в ПАТ Альфа-Банк у м. Києві МФО 300346 IBAN:UA603003460000026000025304101Юридична адреса: 65121, Одеська обл., м. Одеса, Київський район, проспект Небесної Сотні буд. 32-А код ЄДРПОУ: 07756801 ІПН: НОМЕР_4 Поточний рахунок НОМЕР_5 в АБ Укргазбанк м. Одеса, МФО 320478 IBAN: НОМЕР_6 Статтею 46 ГПК України передбачено, зокрема, право сторін укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Вирішуючи питання щодо укладеної між сторонами мирової угоди у справі №916/3036/19, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст.192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо:

1) умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або

2) одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Згідно до ст. 193 ГПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою.

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження".

У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Суд вказує, що зміст укладеної між сторонами по справі №916/3036/19 мирової угоди відповідає вимогам чинного законодавства, та її затвердження судом не призведе до порушення прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

З огляду на вищевикладене, приймаючи до уваги, що мирова угода, укладена між сторонами з метою врегулювання спірних відносин, які виникли при розгляді господарським судом справи №916/3036/19, підписана повноважними особами та відповідає вимогам чинного законодавства України, суд, переконавшись, що сторонам відомі наслідки укладення мирової угоди, вважає, що зазначена мирова угода підлягає затвердженню в порядку, передбаченому ст. 192 ГПК України.

За таких обставин, враховуючи затвердження господарським судом укладеної між сторонами по справі мирової угоди, направленої на врегулювання правовідносин щодо предмету спору, провадження у справі № 916/3036/19 слід закрити відповідно до п. 7 ч.1 ст. 231 ГПК України.

Керуючись п.п.7 ч.1 ст.231, ст.234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Спільну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕКТРОВІК - СТАЛЬ СП" та Державного підприємства "Одеський авіаційний завод" від 18.02.2020р. вх. ГСОО №4192/20 про затвердження мирової угоди - задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду від 14.02.2020р. укладену між Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕКТРОВІК - СТАЛЬ СП" та Державного підприємства "Одеський авіаційний завод по справі № 916/79/20 в наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

у справі № 916/79/20

м. Одеса 14 лютого 2020 року.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕЛЕКТРОВІК-СТАЛЬ

СП ідентифікаційний код юридичної особи 34986490, яке знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 11, в особі Директора Дем`янюка Антона Васильовича, що діє на підставі Статуту (далі - Позивач), що є Позивачем у справі № 916/79/20, яка розглядається Господарським судом Одеської області, з однієї сторони та

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД , ідентифікаційний код юридичної особи 07756801, який знаходиться за адресою: пр-т. Небесної Сотні, 32-а, м. Одеса, Україна, 65121, в особі Генерального директора Юхачова Віталія Володимировича, який діє на підставі Статуту (далі - Відповідач), що є Відповідачем у справі № 916/79/20, яка розглядається Господарським судом Одеської області, з другої сторони, надалі іменуються Сторонами, керуючись статтею 192 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК), на стадії судового розгляду справи № 916/79/20 уклали мирову угоду (надалі - Мирова угода) про таке:

1.Позивач та Відповідач дійшли взаємної згоди, що у Відповідача перед Позивачем наявне зобов`язання, строк виконання якого настав, з оплати Позивачу заборгованості в розмірі 145 686,22 грн. (сто сорок п`ять тисяч шістсот вісімдесят шість тисяч) гри, 22 коп. за договором №432/МТЗ-18 від 21,09.2018 р.

2.В провадженні Господарського суду Одеської області перебуває справа № 916/79/20 про стягнення з Відповідача заборгованості по Договору поставки №432/МТЗ-18 від 21.09.2018 року, а саме: стягнення заборгованості в розмірі 145 686,22 грн. (сто сорок п`ять тисяч шістсот вісімдесят шість гривень 22 копійки) внаслідок не виконання грошового зобов`язання щодо оплати за поставлений товар на підставі договору поставки №432/МТЗ-18 від 21.09.2018р., інфляційних втрат в розмірі 634,36 гривень (шістсот тридцять чотири гривні 36 копійок), 3% річних від простроченої суми в розмірі 915,99 грн. (дев`ятсот п`ятнадцять гривень 99 копійок), пені в розмірі 4 719,13 грн. (чотири тисячі сімсот дев`ятнадцять гривень 13 копійок), а також судових витрат у вигляді судового збору за подання позовної заяви в розмірі 2185,29 грн (дві тисячі сто вісімдесят п`ять гривень 29 копійок), сплачених Товариством з обмеженою відповідальністю "Електровік-Сталь СП".

3.Відповідач визнає позовні вимоги у справі № 916/79/20 за позовною заявою ТОВ "Електровік-Сталь СП" до ДП "ОАЗ", а саме: борг в розмірі 145 686,22 грн, інфляційні витрати в розмірі 633,83 грн, 3% річних в розмірі 760,95 грн. та пені в розмірі 3883,13 грн. (три тисячі вісімсот вісімдесят три гривні 13 копійок).

4. Відповідач зобов`язується сплатити Позивачу заборгованість в розмірі 145 686,22 грн. (сто сорок п`ять тисяч шістсот вісімдесят шість тисяч) грн. 22 коп. за договором №432/МТЗ-18 від 21,09.2018 р. у строк до 30.03.2020 р. включно на розрахунковий рахунок за наступними реквізитами:

п/р НОМЕР_1 в ПАТ Альфа-Банк у м. Києві, МФО 300346,

або

ІВАN: НОМЕР_2

5.Відповідач зобов`язується сплатити Позивачу 50% судового збору, що складає 1092,65 ( одна тисяча дев`яносто дві) грн. до 30.03.2020р. на вказані вище реквізити.

6.Позивач відмовляється від стягнення решти позовних вимог, а саме: інфляційні витрати в розмірі 633,83 гри, 3% річних в розмірі 760,95 грн, та пені в розмірі 3883,13 грн. (три тисячі вісімсот вісімдесят три гривні 13 копійок) у випадку дотримання Відповідачем зобов`язань щодо розмірів та строків оплати сум, визначених пунктами 4 та 5 даної Мирової угоди.

7.Позивач відмовляється від стягнення: інфляційних витрат в розмірі 0,53 грн, 3% річних в розмірі 155,04 грн. та пені в розмірі 836,00 грн.

8.У разі порушення Відповідачем строків часткового або повного погашення заборгованості та виплати сум, визначних у п.4 та 5 даної Мирової угоди, Позивач має право здійснити примусове виконання ухвали суду про затвердження даної Мирової угоди в порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України та Законом України "Про виконавче провадження" шляхом звернення до державного або приватного виконавця для стягнення заборгованості у примусовому порядку без додаткового звернення до суду. У такому разі, Позивач має право примусово стягнути з Відповідача грошові кошти (суми боргу) у розмірі конкретного платежу, визначеного п. 4 та/або 5 даної Мирової угоди та нездійсненого Відповідачем у відповідні строки, а також додатково стягнути інфляційні витрати в розмірі 633,83 грн, 3% річних в розмірі 760,95 грн. та пені в розмірі 3883,13 грн. (три тисячі вісімсот вісімдесят три гривні 13 копійок).

9.Датою отримання платежу Позивачем вважається дата перерахування безготівкових коштів на його поточний рахунок.

10.Відповідач має право достроково виконати зобов`язання з оплати Позивачу заборгованості в повному обсязі або частково, але не пізніше строку, вказаного у п.4 цієї мирової угоди.

11.Сторони підтверджують, що умови Мирової угоди відповідають їх волевиявленню і спрямовані на настання реальних правових наслідків, які відповідають їх дійсним інтересам.

12.Сторони зазначають, що ні в процесі укладення Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі і держави.

13.Якщо у процесі виконання цієї Мирової угоди відбудуться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї з Сторін або обох Сторін, ця угода зберігає силу для правонаступника такої Сторони.

14.Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені сторін цю мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності стосовно укладення цієї мирової угоди.

15.Ця Мирова угода направляється Сторонами до Господарського суду Одеської області для її затвердження.

16.Наслідки закриття провадження у справі, передбачені статтею 231 ГПК, Сторонам зрозумілі.

17. У разі невиконання Позивачем та Відповідачем затвердженої судом Мирової угоди ухвала суду про затвердження Мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку передбаченому законодавством для виконання судових рішень

18. Ця Мирова угода складена у 3 (трьох) примірниках, набирає чинності з моменту її затвердження Господарським судом Одеської області і діє до повного виконання зобов`язань, визначених в ній.

19. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ПІДПИСИ СТОРІН

ПОЗИВАЧ: ВІДПОВІДАЧ:

Товариство з обмеженою ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

відповідальністю Електровік-Сталь ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД

СП

Юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 11, код ЄДРПОУ: 34986490 ІПН: НОМЕР_3 Поточний рахунок НОМЕР_1 в ПАТ Альфа-Банк у м. Києві МФО 300346 IBAN:UA603003460000026000025304101Юридична адреса: 65121, Одеська обл., м. Одеса, Київський район, проспект Небесної Сотні буд. 32-А код ЄДРПОУ: 07756801 ІПН: НОМЕР_4 Поточний рахунок НОМЕР_5 в АБ Укргазбанк м. Одеса, МФО 320478 IBAN: НОМЕР_6

3. Закрити провадження у справі № 916/79/20.

4. Зауважити сторонам по справі, що у відповідності до ч.1 ст.193 ГПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою.

5. Відповідно до ч.2 ст.193 ГПК України ухвала від 24.02.2020р. про затвердження мирової угоди є виконавчим документом.

6. Повідомити сторони у справі, що згідно ч.3 ст.193 ГПК України у разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

7. Стягувачем за даною ухвалою є: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕКТРОВІК - СТАЛЬ СП"; (вулиця Мечникова, будинок 11,Дніпро,49000, код 34986490)

8. Боржником за даною ухвалою є: ТДержавне підприємство "Одеський авіаційний завод" (проспект Небесної Сотні , б. 32-А,Одеса,Одеська область,65121, код 07756801)

9. У відповідності до ч.1 ст.235 ГПК України ухвала набирає законної сили 24.02.2020р. та у відповідності до п.10 ч.1 ст.255 ГПК України підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

10. Ухвалу складено 02 березня 2020р.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст.235 ГПК України та може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її підписання.

Суддя С.В. Літвінов

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —916/79/20

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Літвінов С.В.

Ухвала від 04.02.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Літвінов С.В.

Ухвала від 08.01.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Літвінов С.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні