Ухвала
від 26.02.2020 по справі 926/58/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

п р о з а к р и т т я п р о в а д ж е н н я у с п р а в і

27 лютого 2020 року Справа № 926/58/20

За позовом Компанії "Віта Джерело Лімітед" (56, Ставру, офіс 104, Строволос, 2035, Нікосія, Кіпр)

До відповідачів:

1.Товариства з обмеженою відповідальністю "Сварог-Буковина" (60235, Чернівецька область, Сокирянській район, с. Ломачинці)

2.BOSAINVEST LIMITED (Stravrou, 56, Flat/Office 104, Strovolos, 2035, Nicosia, Cyprus)

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Олімпекс Купе Інтернейшнл" (65003,вулю Отамана Головатого, 67/69, м. Одеса)

Про визнання недійсним контракту № 27-2019/3-SB 27.03.2019 року із подальшими змінами та доповненнями та витребування майна.

Суддя М.О. Гурин

Представники сторін:

від позивача - не з`явився;

від відповідача 1 - не з`явився;

від відповідача 2 - не з`явився;

від відповідача 3 - Дабіжа Я.І., ордер серія ОД №255288 від 05.02.2020 р.

ВСТАНОВИВ:

09.01.2020 року компанія "ВІТА ДЖЕНЕРО ЛІМІТЕД" звернулася з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю "СВАРОГ-БУКОВИНА", BOSAINVEST LIMITED та до товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" про визнання недійсним контракту № 27-2019/3-SB 27.03.2019 року з подальшими змінами та доповненнями та витребування майна.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що при укладенні сторонами спірного правочину представник товариства з обмеженою відповідальністю "Сварог-Буковина" був ненаділений необхідним обсягом повноважень які надавали йому право на підписання контракту та те, що товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" зберігає Товар по контракту без достатньої правової підстави, оскільки товариство з обмеженою відповідальністю "Сварог-Буковина", як власник Товару, ніякі договори з останнім не заключало.

Витягом з протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями справу №926/58/20 передано судді Гурину М.О.

Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 11.01.2020 року відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, судове засідання призначено на 11.02.2020 року.

03.02.2020 року господарським судом Чернівецької області отримано відзив відповідача 2 на позовну заяву згідно якого відповідач 2 позовні вимоги не визнає, просить відмовити в задоволенні позовних вимог повністю у зв`язку із його необґрунтованістю.

03.02.2020 року до господарського суду Чернівецької області надійшов відзив відповідача 1 на позовну заяву в якому позовні вимоги не визнаються в повному обсязі, просить відмовити в їх задоволенні.

11.02.2020 року на адресу господарського суду Чернівецької області від товариства з обмеженою відповідальністю "Олімпекс Купе Інтернейшнл" надійшли наступні документи:

- відзив на позовну заяву згідно якого відповідач 3 просить відмовити в задоволенні позову з підстав зазначених у відзиві;

- письмове опитування учасників справи як свідків у порядку статті 90 ГПК України;

- клопотання про витребування доказів;

- клопотання про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, а саме: Maxgrain International Limited та Lexum ARGO Kft;

- клопотання про зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі №916/3897/19, що перебуває у провадженні Господарського суду Одеської області.

У судовому засіданні 11.02.2020 року, за усним клопотанням представників позивача та відповідачів 1 та 2, мотивованим неотриманням відзиву на позовну заяву від відповідача 3 та необхідністю ознайомлення з поданими ним клопотаннями і підготовкою письмових обґрунтованих заперечень, оголошено перерву до 18.02.2020 року.

Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 18.02.2020 року відкладено розгляд клопотань відповідача 3 про витребування доказів, залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, а саме: Maxgrain International Limited та Lexum ARGO Kft, зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі №916/3897/19, що перебуває у провадженні Господарського суду Одеської області до наступного судового засідання, відкладено підготовче судове засідання на 27 лютого 2020 року.

27.02.2020 року на електронну адресу суду надійшла заява про відмову від позовних вимог у справі №926/58/20, яка мотивована отриманням Компанією "Віта Джерело Лімітед" додаткової угоди №4 від 25.02.2020 року до контракту №27-2019/3SB, якою сторони за взаємною згодою вирішили в позасудовому порядку врегулювати спірні питання, які були викладені у позовній заяві.

27.02.2020 року Господарським судом Чернівецької області через засоби електронного зв`язку отримано заяви позивача, відповідачів 1 та 2 в яких вони просять задовольнити заяву Компанії "Віта Джерело Лімітед" про відмову від позовних вимог та розглянути вищевказану заяву без їхньої участі.

Станом на день розгляду справи представники позивача, відповідача 1 та 2 у судове засідання не з`явились.

Представник відповідача 3 не заперечував проти задоволення клопотання про відмову від позову.

Розглянувши матеріали справи, заяву представника позивача про відмову від позову, суд вирішив закрити провадження у справі на підставі ч. 1 та ч.2 ст.191 Господарського процесуального кодексу України з огляду на наступне.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу.

Частинами 1 та 2 статті 191 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві. До ухвалення судового рішення у зв`язку з відмовою позивача від позову або визнанням позову відповідачем суд роз`яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення.

За наслідками дослідження заяви від 27.02.2020 року про відмову від позовних вимог у справі №926/58/20 судом встановлено, що від імені позивача вказана заява підписана представником Компанії "Віта Джерело Лімітед" адвокатом Савчуком Ю.М.

Згідно ордеру про право надання правничої (правової) допомоги №1001784 та копії договору №43/19-АБ про надання правничої допомоги від 25.10.2019 року права адвоката не обмежуються.

Суд не вбачає підстав для висновку, що відмова від позову, вчинена представником Компанії "Віта Джерело Лімітед" адвокатом Савчуком Ю.М., суперечить інтересам позивача, а відтак підстави для неприйняття судом відмови від позову на підставі ч. 5 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України відсутні.

Таким чином, оскільки відмова позивача від позову не порушує права та охоронювані законом інтереси інших осіб, відмова від позову є формою реалізації прав позивача, заява про відмову підлягає прийняттю судом.

Згідно приписів ч. 3 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

У зв`язку з тим, що позивач з власної ініціативи письмовою заявою відмовився від позову і відмова прийнята господарським судом, провадження у справі підлягає закриттю на підставі ч. 3 ст. 191 та п. 4 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

Частиною 4 статті 231 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Положеннями частини 3 статті 7 Закону "Про судовий збір" визначено, що у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Аналогічні положення також викладені у частини 1 статті 130 Господарського процесуального кодексу України.

З огляду на те, що позивач відмовився від позову до початку розгляду справи по суті, позивачу - Компанії "Віта Джерело Лімітед" слід повернути 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову за платіжними дорученнями №0801 від 08.01.2020 року та №2511 від 25.11.2019 року, що складає 2102,00 грн., решту судового збору в сумі 2102,00 грн, - залишити за позивачем.

На підставі викладеного, керуючись статтями 130, 191, 231, 233, 234, 235, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В :

1. Прийняти відмову Компанії "Віта Джерело Лімітед" від позову.

2. Закрити провадження у справі №926/58/20 за позовом компанії "ВІТА ДЖЕНЕРО ЛІМІТЕД" до товариства з обмеженою відповідальністю "СВАРОГ-БУКОВИНА", BOSAINVEST LIMITED та до товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" про визнання недійсним контракту № 27-2019/3-SB 27.03.2019 року з подальшими змінами та доповненнями та витребування майна.

3. Повернути Компанії "Віта Джерело Лімітед" (56, Ставру, офіс 104, Строволос, 2035, Нікосія, Кіпр) 50% судового збору, що складає 2102,00 грн, на підставі ч. 3 ст. 7 Закону України "Про судовий збір", що був сплачений згідно платіжного доручення №0801 від 08.01.2020 року, яке знаходиться в матеріалах справи № 926/58/20.

Суддя М.О. Гурин

Згідно з приписами ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвалу суду підписано 02.03.2020.

Ухвалу про закриття провадження у справі може бути оскаржено окремо від рішення суду першої інстанції до Західного апеляційного господарського суду (п. 13 ч.1 ст.255 ГПК України).

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://cv.arbitr.gov.ua/sud5027/.

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —926/58/20

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Гурин Микола Олександрович

Ухвала від 20.02.2020

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Гурин Микола Олександрович

Ухвала від 11.01.2020

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Гурин Микола Олександрович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні