Рішення
№ 87929117
від 25.02.2020 по справі 927/47/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Іменем України

26 лютого 2020 року м. Чернігівсправа № 927/47/20 Господарський суд Чернігівської області у складі: головуючого судді Федоренко Ю.В., секретаря судового засідання Ткач І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові матеріали справи за позовом:

Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційне мале підприємство Волстас

Відповідач: Приватне підприємство МКМК

Предмет спору: про стягнення боргу.

Представники сторін:

від позивача: Берднікова Н.В., адвокат, довіреність від 10.02.2020.

від відповідача: Коропов Д.В., довіреність від 25.02.2020.

У судовому засіданні 26.02.2020 була проголошена вступна та резолютивна частини рішення на підставі ст.240 Господарського процесуального кодексу України.

Позивачем подано позов про стягнення з відповідача 34463,04 грн основного боргу, 367,48 грн 3% річних, 3734,52 грн. пені, 1723,15 грн штрафу за неналежне виконання договору поставки № 1508 від 15.07.2015.

Ухвалою від 27.01.2020 вказана позовна заява прийнята до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження та відкрито провадження у справі № 927/47/20, розгляд справи по суті призначено на 13.02.2020.

Відповідно до ст. 165, 251 ГПК України вказаною ухвалою відповідачу було встановлено 15 денний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання відзиву на позовну заяву.

Копія ухвали про відкриття провадження у справі № 927/47/20 від 27.01.2020, яка була направлена судом відповідачу рекомендованим листом на адресу вказану у позовній заяві позивачем (провулок Д. Самоквасова, 9, м. Чернігів, 14001) повернулась без вручення адресату з відміткою відділу поштового зв`язку „інші причини повернення".

Копією безкоштовного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 13.02.2020 підтверджується, що зазначена у позовній заяві адреса відповідача є його місцезнаходженням.

Відповідно до ч. 5 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог частини четвертої статті 120 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, - у випадку наявності в особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, якщо така адреса відсутня.

Оскільки ухвала суду про відкриття провадження у справі від 27.01.2020 направлялась відповідачу на адресу, вказану в позовній заяві та ЄДР, і повернулась на адресу суду з відміткою відділення поштового зв`язку "інші причини повернення", суд вважає, що враховуючи приписи ст. 120, 242 ГПК України відповідач належним чином повідомлений про відкриття провадження у справі та встановлення йому строку для подання відзиву.

В судове засідання 13.02.2020 представник відповідача не прибув, відзиву на позов, заяв і клопотань від відповідача не надходило.

У судовому засіданні 13.02.2020 суд постановив протокольну ухвалу про оголошення перерви до 26.02.2020.

Копія ухвали-повідомлення суду від 13.02.2020 про оголошення перерви у судовому засіданні на 26.02.2020 отримана представником відповідача 18.02.2020, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення 1400047285382, що міститься в матеріалах справи.

Відзиву на позов, заяв і клопотань від відповідача не надходило.

В судове засідання 26.02.2020 прибув представник відповідача Коропов Д.В за довіреністю від 25.02.2020 і дав усні пояснення, що відповідач визнає позовні вимоги в частині стягнення основного боргу за договором поставки № 1508 від 15.07.2015, повідомив суд, що на час розгляду справи основний борг відповідачем не сплачено та вважає, що штрафні санкції і пеня нараховані не правильно.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 161 Господарського процесуального кодексу України при розгляді справи судом в порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом. Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.

Частиною 3 ст. 161 Господарського процесуального кодексу України визначено, що підстави, час та черговість подання заяв по суті справи визначаються цим Кодексом або судом у передбачених цим Кодексом випадках.

За приписами ч. 1 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у відзиві відповідач викладає заперечення проти позову.

Відповідно до ч. 8, 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

За приписами ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Поважних причин пропущення встановленого для подання відзиву строку відповідачем не наведено.

Оскільки відповідач своїм правом на подання відзиву у визначений судом у відповідності до господарського процесуального закону строк не скористався, за таких обставин, рішення приймається за наявними матеріалами справи, на підставі ч.2 ст.178 ГПК України.

15.07.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне мале підприємство Волстас (далі - Постачальник) та Приватним підприємством МКМК (далі - Покупець) укладено договір поставки № 1508 (далі - Договір).

У відповідності до п. 1.1 Договору Постачальник зобов`язується у порядку та на умовах, визначених Договором, передати у власність Покупця товар (металопродукція), надалі Товар, окремими партіями згідно з заявками Покупця в асортименті та по цінам, вказаним у видаткових накладних, які є невід`ємною частиною Договору, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити Товар на умовах, визначених цим Договором.

Пунктами 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9 Договору передбачено, що поставка Товару здійснюється окремими партіями на підставі прийнятих Постачальником до виконання замовлень Покупця.

Передача Товару від Постачальника Покупцеві здійснюється за видаткової накладної та оформленою Покупцем відповідним чином, довіреністю на одержання Товару.

За попередньою домовленістю сторін, доставка товару може здійснюватись автотранспортом Постачальника за рахунок Покупця.

Право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця з моменту фактичного отримання Товару Покупцем та оформлення видаткової накладної.

Всі претензії до кількості та асортименту Товару приймаються Постачальником до моменту передачі Товару Покупцеві та підписання ним видаткової накладної.

Пунктами 3.5, 3.6 Договору сторони передбачили, що оплата за товар здійснюється Покупцем шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника шляхом попередньої оплати 100% вартості товару. З моменту зарахування на поточний рахунок Постачальника 100% оплати за Товар, що має бути поставлений, ціна на Товар не підлягає зміні.

Постачальник має право поставити товар Покупцю без попередньої оплати. У цьому випадку Покупець оплачує поставлений товар у розмірі 100% від вартості поставленого товару протягом 5 банківських днів з моменту отримання Покупцем Товару.

Оплата коштів за доставки Товару автотранспортом Постачальника, здійснюється Покупцем на підставі виставлених постачальником рахунків у термін, визначений в п.3.5. цього Договору.

Відповідно до п.10.2, 10.3 Договору, цей договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2015 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань по договору.

Якщо за один місяць до закінчення терміну дії цього Договору жодна із Сторін не повідомить іншу сторону про свій намір припинити дію цього Договору, то він автоматично подовжується на наступний календарний рік.

Доказів про припинення дії договору суду не надано. Разом із тим, надані суду докази, а саме підписані сторонами видаткові накладні, підтверджують дію договору і у 2019 році.

Так, на виконання умов Договору Позивач поставив Товар (металопродукцію) по видатковим -накладним на загальну суму 190451,95 грн, а відповідач прийняв товар на підставі довіреностей № 27 від 03.04.2019, № 46 від 22.05.2019, № 61 від 01.07.2019 (а.с. 43-59, 75-77), а саме:

- № ВС-0000128 від 06.02.2019р. на суму 24192,00 грн.,

- № ВС-0000421 від 03.04.2019р. на суму 4803,84 грн.,

- № ВС-0000866 від 04.06.2019р. на суму 6258,58 грн.,

- № ВС-0000867 від 04.06.2019р. на суму 3484,80 грн.,

- № ВС-0000755 від 22.05.2019р. на суму 820,80 грн.,

- № ВС-0000694 від 14.05.2019р. на суму 15175,79 грн.,

- № ВС-0001025 від 21.06.2019р. на суму 8331,00 грн.,

- № ВС-0000920 від 10.06.2019р. на суму 2585,52 грн.,

- № ВС-0000903 від 06.06.2019р. на суму 5688,58 грн.,

- № ВС-0001225 від 11.07.2019р. на суму 12312,00 грн.,

- № ВС-0001151 від 04.07.2019р. на суму 17748,00 грн.,

- № ВС-0001115 від 02.07.2019р. на суму 11046,00 грн.,

- № ВС-0001488 від 08.08.2019р. на суму 20142,00 грн.,

- № ВС-0001624 від 02.09.2019р. на суму 21600,00 грн.,

- № ВС-0001632 від 03.09.2019р. на суму 14663,04 грн.,

- № ВС-0001649 від 05.09.2019р. на суму 21600,00 грн.

Позивачем виставлено відповідачу наступні рахунки-фактури: ВС-0000200 від 06.02.2019 на суму 24192,00 грн, ВС-0000727 від 03.04.2019 на суму 4803,84 грн, № ВС-0001508 від 30.05.2019 на суму 6408,58 грн, ВС-0001536 від 31.05.2019 на суму 3634,80 грн, ВС-0001385 від 22.05.2019 на суму 970,80 грн, ВС-0001264 від 14.05.2019 на суму 15175,79 грн, ВС-0001824 від 21.06.2019 на суму 8331,00 грн, ВС-0001621 від 06.06.2019 на суму 5838,58 грн, ВС-0002135 від 11.07.2019 на суму 12512,00 грн, ВС-0001996 від 04.07.2019 на суму 17948,00 грн, ВС-0001934 від 1.07.2019 на суму 11246,00 грн, ВС-0002561 від 08.08.2019 на суму 20502,00 грн, ВС-0002691 від 02.09.2019 на суму 21800,00 грн, ВС-0002829 від 02.09.2019 на суму 14863,04 грн, ВС-0002851 від 03.09.2019 на суму 21800,00 грн (а.с.59-74).

За домовленістю Сторін Поставка здійснювалась автотранспортом Постачальника за рахунок Покупця, що підтверджується товарно-транспортними накладними, підписаними повноважними представниками сторін, а саме: № 300 від 04.06.2019р., № 301 від 04.06.2019р., № 256 від 22.05.2019р.,№ 314 від 06.06.2019р., № 411 від 11.07.2019, № 389 від 04.07.2019р., № 375 від 02.07.2019р., № 488 від 08.08.2019р., №514 від 02.09.2019р., № 516 від 03.09.2019р.,№ 519 від 05.09.2019р. (а.с. 78-88).

Усього за 2019 рік Позивачем було надано Відповідачу транспортні послуги на загальну суму 2160,00 грн., що підтверджується складеними та підписаними повноваженими представниками Позивача та Відповідача актами здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ВС -0000150 від 04.06.2019 на суму 150,00 грн., № ВС -0000151 від 04.06.2019 на суму 150,00 грн., № ВС -0000134 від 22.05.2019 на суму 150,00 грн, № ВС -0000157 від 06.06.2019 на суму 150,00 грн., № ВС -0000198 від 11.07.2019 на суму 200,00 грн., № ВС -0000187 від 04.07.2019 ка суму 200,00 грн., № ВС -0000185 від 02.07.2019 на суму 200,00 грн., № ВС -0000230 від 08.08.2019 на суму 360,00 грн., № ВС -0000257 від 02.09.2019 на суму 200,00 грн., № ВС -0000258 від 03.09.2019 на суму 200,00 грн., № ВС - 0000259 від 05.09.2019 на суму 200,00 грн (а.с.99-109).

Відповідач повністю оплатив товар, поставлений за видатковими накладними № ВС-0000128 від 06.02.2019р. на суму 24192,00 грн., № ВС-0000421 від 03.04.2019р. на суму 4803,84 грн., № ВС-0000866 від 04.06.2019р. на суму 6258,58 грн., № ВС-0000867 від 04.06.2019р. на суму 3484,80 грн., ВС-0000755 від 22.05.2019р. на суму 820,00 грн., № ВС-0000694 від 14.05.2019р. на суму 15175,79 грн., № ВС-0001025 від 21.06.2019р. на суму 8331,00 грн., № ВС-0000920 від 10.06.2019р. на суму 2585,52 грн., № ВС-0000903 від 06.06.2019р. на суму 5688,58 грн., № ВС-0001225 від 11.07.2019р. на суму 12312,00 грн., № ВС-0001151 від 04.07.2019р. на суму 17748,00 грн., № ВС-0001115 від 02.07.2019р. на суму 11046,00 грн., № ВС-0001488 від 08.08.2019р. на суму 20142,00 грн., № ВС-0001624 від 02.09.2019р. на суму 21600,00 грн. на загальну суму 154188,91 грн. та надані транспортні послуги на загальну суму 1760,00 грн., разом 155948,91 грн., що підтверджується банківськими виписками по рахунку позивача № UА НОМЕР_1 (а.с. 89-98).

В порушення умов Договору товар, поставлений за видатковою накладною № ВС- 0001632 від 03.09.2019 на загальну суму 14663,04 грн був оплачений відповідачем частково на суму 2200,00 грн шляхом попередньої оплати платіжним дорученням № 1071 від 02.09.2019, сума недоплати становить 12463,04 грн.

Транспортні послуги, надані 03.09.2019 та зазначені у рахунку-фактурі № ВС- 0002829 від 02.09.2019р. та акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ВС-0000258 від З вересня 2019р. за договором № 1508 (15.07.2015) на суму 200,00 грн; товар, поставлений за видатковою накладною № ВС-0001649 від 05.09.2019 на загальну суму 21600,00 грн; транспортні послуги, надані 05.09.2019 та зазначені у рахунку-фактурі № ВС- 0002851 від 03.09.2019р. та акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ВС-0000259 від 5 вересня 2019р. за договором № 1508 (15.07.2015) на суму 200,00 грн, залишились неоплаченими.

Враховуючи вищевикладене, загальна сума заборгованості становить 34463,04 грн (12463,04+200+21600+200), що підтверджується актом звірки розрахунків станом на 19.01.2020, підписаним в односторонньому порядку позивачем (а.с. 113).

Позивачем було надіслано Відповідачу претензію від 12.12.2019 № 169 з вимогою оплатити суму заборгованості 34463,04 грн за Договором.

Відповідач отримав претензію 16.12.2019, що підтверджується відміткою на рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення № 1400101887504, але відповіді позивачу не надав.

Заборгованість відповідача станом на день винесення рішення судом становить 34463,04 грн, що підтверджено представником відповідача в судовому засіданні 26.02.2020.

Позивач звернувся до суду за захистом свого порушеного права у зв`язку з невиконанням умов Договору відповідачем.

Відповідно до ст. 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько - господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Згідно ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

За своєю юридичною природою, укладений між сторонами договір є договором поставки.

Відповідно до статті 712 Цивільного кодексу України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу (ст. 662 ЦК України).

Договір є підставою виникнення цивільних прав і обов`язків (ст. 11, 626 Цивільного кодексу України), які мають виконувались належним чином і в установлений строк відповідно до договору (ст. 526 Цивільного кодексу України), а одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковим відповідно до актів цивільного законодавства (ч. 1 ст. 628 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 193 Господарського кодексу України та ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватись належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання-відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з вимогами ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності (ст. 14 ГПК України).

За таких обставин, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що вимоги позивача по стягненню 34463,04 грн є правомірними, підтверджуються матеріалами справи і підлягають задоволенню.

Позивачем крім основного боргу заявлено до стягнення 367,48 грн 3% річних, 3734,52 грн. пені, 1723,15 грн штрафу за неналежне виконання Договору.

Статтею 611 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором, або законом, у тому числі сплата неустойки (штрафу, пені) та відшкодування збитків.

Відповідно до статті 218 ГК України підставою господарсько-правової відповідальності є вчинене учасником господарських відносин правопорушення у сфері господарювання. Аналогічні положення містить стаття 610 ЦК України.

За визначенням статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

За приписами статті 550 ЦК України право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язання.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що за не оплату або несвоєчасну оплату за товар у строк, передбачений п.3.5 цього Договору, Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення терміну сплати, розрахованої за кожен день прострочення платежу від суми заборгованості, що склалася з моменту виникнення заборгованості, включаючи день сплати заборгованості.

Крім того, пунктом 4.3. Договору передбачено, що за порушення строків оплати Товару, Покупець сплачує Постачальнику штраф у розмірі 5 (п`ять) процентів від суми, несплаченої в строк.

Одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов`язання за договором, штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно зі статтею 549 ЦК України пеня та штраф є формами неустойки, а відповідно до статті 230 ГК України - видами штрафних санкцій, тобто не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. У межах одного виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій.

Аналогічну правову позицію викладено у постановах Верховного Суду України від 09.04.2012 у справі № 3-88гс11, від 27.04.2012 у справі № 3-24гс12 та у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 09.02.2018 у справі № 911/2813/17, від 22.03.2018 у справі № 911/1351/17, від 17.05.2018 у справі № 910/6046/16, від 25.05.2018 у справі № 922/1720/17, від 09.07.2018 у справі № 903/647/17 та від 08.08.2018 у справі № 908/1843/17).

Відповідно до статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивачем нараховано та заявлено до стягнення з відповідача 3734,52 грн пені за період з 11.09.2019 по 19.01.2020 за порушення відповідачем грошових зобов`язань за Договором та 5 % штрафу від суми вартості товару, оплату якого прострочено за Договором в розмірі 1723,15 грн.

Позивачем нараховано та заявлено до стягнення за порушення відповідачем грошових зобов`язань за Договором 3% річних за період з 11.09.2019 по 19.01.2020 в розмірі 367,48 грн.

Здійснивши перевірку розрахунків пені, штрафу та відсотків річних, заявлених позивачем, судом встановлено, що зазначені суми позивачем нараховані правомірно, у відповідності до умов Договору та вимог законодавства.

Таким чином, вимоги позивача по стягненню з відповідача 367,48 грн 3% річних, 3734,52 грн. пені, 1723,15 грн штрафу є правомірними і підлягають задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного позов задовольняється повністю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 статті 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Таким чином, з огляду на те, що заявлений позов підлягає задоволенню в повному обсязі, позивачу за рахунок відповідача має бути відшкодований судовий збір у сумі 2102,00 грн, сплачений ним за подання даного позову.

Керуючись статтями 129, 232-233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю і стягнути з Приватного підприємства МКМК , провулок Д. Самоквасова, 9, м. Чернігів, код ЄДРПОУ 37021890, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційне мале підприємство Волстас , вул. Індустріальна, 5 в, м. Чернігів, код ЄДРПОУ 14252662, 34 463,04 грн боргу, 367,48 грн відсотків річних, 3 734,52 грн пені, 1 723,15 грн штрафу та 2 102 грн витрат по сплаті судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили в строк і в порядку, встановленому ст.241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду у строки визначені ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.

Повне рішення складено 02.03.2020.

Суддя Ю.В. Федоренко

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —927/47/20

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Федоренко Ю.В.

Ухвала від 13.02.2020

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Федоренко Ю.В.

Ухвала від 26.01.2020

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Федоренко Ю.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні