Ухвала
від 25.02.2020 по справі 920/1265/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

26.02.2020 Справа № 920/1265/19

м. Суми

Господарський суд Сумської області у складі судді Соп`яненко О.Ю., розглянувши матеріали справи №920/1265/19

за позовом: Комунального підприємства Міськводоканал Сумської міської ради (вул. Білопільський шлях, буд. 9, м. Суми, 40009, код ЄДРПОУ 03352455),

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Сумські джерела (вул. Харківська, 6, м. Суми, 40035, код ЄДРПОУ 34328663),

про стягнення 43 720 грн. 58 коп.,

за участю представників сторін:

від позивача: Дудник Н.В.;

від відповідача: Марченко І.В.;

Секретар судового засідання Молодецька В.О.

Суть спору: позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь заборгованість в розмірі 43 720 грн. 58 коп., з яких: 42 063 грн. 17 коп. заборгованість за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод, 1 473 грн. 93 коп. пені, 141 грн. 42 коп. - 3% річних, 42 грн. 06 коп. інфляційних збитків, нарахованих у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем умов укладеного між сторонами договору №3384 про надання послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення від 01.09.2016, а також просить стягнути з відповідача витрати зі сплати судового збору.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

Від позивача та відповідача надійшла заява від 25.02.2020 про затвердження мирової угоди про наступне:

Комунальне підприємство Міськводоканал Сумської міської ради (далі- Позивач), в особі директора підприємства Сагача Анатолія Григоровича, який діє на підставі Статуту підприємства та Товариство з обмеженою відповідальністю Сумські джерела (далі - Відповідач), в особі директора Бондаренко Олександра Євгенійовича, який діє на підставі Статуту підприємства (при сумісному згадуванні - Сторони), уклали дану мирову угоду по справі № 920/1265/19 про наступне:

1. Предметом даної мирової угоди є домовленість між Позивачем та Відповідачем стосовно добровільного погашення Відповідачем на користь Позивача 43 720 грн. 58 коп. у тому числі: 42 063 грн. 17 коп. - заборгованості за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод, 1 473 грн. 93 коп. - пені, 141 грн. 42 коп. - 3 % річних, 42 грн. 06 коп. - інфляційних нарахувань.

2. Укладення даної мирової угоди спрямоване на припинення судового провадження по справі № 920/1265/19.

3. Позивач та Відповідач дійшли згоди про наступне:

3.1. Відповідач в добровільному порядку в термін до 30.06.2020 сплачує на користь Позивача 43 720 грн. 58 коп. наступним чином:

- до 31.03.2020 р. - 10 930 грн. 15 коп. (що складає частину боргу за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод);

- до 30.04.2020 р. - 10 930 грн. 15 коп. (що складає частину боргу за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод);

- до 31.05.2020 р. - 10 930 грн. 15 коп. (що складає частину боргу за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод);

- до 30.06.2020 р. - 9 272 грн. 72 коп. (що складає частину боргу за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод) та 1 473 грн. 93 коп. - пені, 141 грн. 42 коп. - 3 % річних, 42 грн. 06 коп. - інфляційних нарахувань.

3.2. Відповідач в термін до 30.06.2020 сплачує Позивачеві кошти в розмірі 960 грн. 50 коп., що становлять 50% витрат по оплаті судового збору.

4. Ця мирова угода набуває чинності з моменту її затвердження Господарським судом Сумської області і діє до повного виконання зобов`язання, передбаченого цією мировою угодою.

5. Сторони приймають до уваги, що з моменту затвердження даної мирової угоди Господарським судом Сумської області припиняється провадження у справі № 920/1265/19.

6. Сторони зобов`язані виконувати умови даної мирової угоди у встановлений строк. Одностороння відмова від виконання умов даної мирової угоди не допускається.

7. Ця мирова угода складена в трьох ідентичних примірниках, по одному для кожної Сторони та один Господарському суду Сумської області. Кожен з примірників даної мирової угоди має однакову юридичну силу. У всьому, що не передбачено умовами даної мирової угоди Сторони керуються положеннями чинних нормативно-правових актів.

8. Ухвала господарського суду Сумської області про затвердження даної мирової угоди є виконавчим документом згідно з ст. 3 Закону України Про виконавче провадження .

9. У разі невиконання чи неналежного виконання Відповідачем договірних умов та зобов`язань визначених даною мировою угодою, Позивач має право направити ухвалу господарського суду Сумської області про затвердження цієї мирової угоди до виконавчої служби для примусового виконання.

10. Мирову угоду може бути розірвано за рішенням суду у разі невиконання Відповідачем умов даної мирової угоди, в тому числі строків розрахунку.

Реквізити та підписи сторін

Наслідки закриття провадження у справі роз`яснені та представникам сторін зрозумілі. Сторони у мировій угоді підтвердили, що попереджені про всі наслідки укладення мирової угоди та погоджуються з ними.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Враховуючи, що сторони ознайомлені з наслідками укладання мирової угоди (ст.231 Господарського процесуального кодексу України), подана мирова угода вважається судом такою, що відповідає вимогам Закону, оскільки підписана повноважними представниками сторін, не порушує права та законні інтереси сторін, а тому підлягає затвердженню судом.

Суд приходить до висновку про задоволення клопотання сторін про закриття провадження у справі згідно п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 231, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити спільну заяву Комунального підприємства Міськводоканал Сумської міської ради і Товариства з обмеженою відповідальністю Сумські джерела про затвердження мирової угоди у справі №920/1265/19.

2. Затвердити мирову угоду (вх. №672к від 26.02.2020), укладену між позивачем, Комунальним підприємством Міськводоканал Сумської міської ради (вул. Білопільський шлях, буд. 9, м. Суми, 40009, код ЄДРПОУ 03352455), і відповідачем - Товариством з обмеженою відповідальністю Сумські джерела (вул. Харківська, 6, м. Суми, 40035, код ЄДРПОУ 34328663) про наступне:

Комунальне підприємство Міськводоканал Сумської міської ради (далі- Позивач), в особі директора підприємства Сагача Анатолія Григоровича, який діє на підставі Статуту підприємства та Товариство з обмеженою відповідальністю Сумські джерела (далі - Відповідач), в особі директора Бондаренко Олександра Євгенійовича, який діє на підставі Статуту підприємства (при сумісному згадуванні - Сторони), уклали дану мирову угоду по справі № 920/1265/19 про наступне:

1. Предметом даної мирової угоди є домовленість між Позивачем та Відповідачем стосовно добровільного погашення Відповідачем на користь Позивача 43 720 грн. 58 коп. у тому числі: 42 063 грн. 17 коп. - заборгованості за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод, 1 473 грн. 93 коп. - пені, 141 грн. 42 коп. - 3 % річних, 42 грн. 06 коп. - інфляційних нарахувань.

2. Укладення даної мирової угоди спрямоване на припинення судового провадження по справі № 920/1265/19.

3. Позивач та Відповідач дійшли згоди про наступне:

3.1. Відповідач в добровільному порядку в термін до 30.06.2020 сплачує на користь Позивача 43 720 грн. 58 коп. наступним чином:

- до 31.03.2020 р. - 10 930 грн. 15 коп. (що складає частину боргу за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод);

- до 30.04.2020 р. - 10 930 грн. 15 коп. (що складає частину боргу за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод);

- до 31.05.2020 р. - 10 930 грн. 15 коп. (що складає частину боргу за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод);

- до 30.06.2020 р. - 9 272 грн. 72 коп. (що складає частину боргу за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод) та 1 473 грн. 93 коп. - пені, 141 грн. 42 коп. - 3 % річних, 42 грн. 06 коп. - інфляційних нарахувань.

3.2. Відповідач в термін до 30.06.2020 сплачує Позивачеві кошти в розмірі 960 грн. 50 коп., що становлять 50% витрат по оплаті судового збору.

4. Ця мирова угода набуває чинності з моменту її затвердження Господарським судом Сумської області і діє до повного виконання зобов`язання, передбаченого цією мировою угодою.

5. Сторони приймають до уваги, що з моменту затвердження даної мирової угоди Господарським судом Сумської області припиняється провадження у справі № 920/1265/19.

6. Сторони зобов`язані виконувати умови даної мирової угоди у встановлений строк. Одностороння відмова від виконання умов даної мирової угоди не допускається.

7. Ця мирова угода складена в трьох ідентичних примірниках, по одному для кожної Сторони та один Господарському суду Сумської області. Кожен з примірників даної мирової угоди має однакову юридичну силу. У всьому, що не передбачено умовами даної мирової угоди Сторони керуються положеннями чинних нормативно-правових актів.

8. Ухвала господарського суду Сумської області про затвердження даної мирової угоди є виконавчим документом згідно з ст. 3 Закону України Про виконавче провадження .

9. У разі невиконання чи неналежного виконання Відповідачем договірних умов та зобов`язань визначених даною мировою угодою, Позивач має право направити ухвалу господарського суду Сумської області про затвердження цієї мирової угоди до виконавчої служби для примусового виконання.

10. Мирову угоду може бути розірвано за рішенням суду у разі невиконання Відповідачем умов даної мирової угоди, в тому числі строків розрахунку.

Реквізити та підписи сторін

3. Мирова угода набуває чинності з моменту її затвердження судом та прийняття відповідної ухвали (26.02.2020 р.), і є обов`язковою для виконання Сторонами.

4. Ухвала господарського суду, якою затверджена ця Мирова угода, є виконавчим документом в розумінні статті 3 Закону України Про виконавче провадження та може бути пред`явлена до виконання протягом 3 років з моменту її затвердження судом.

5. Провадження у справі №920/1265/19 закрити на підставі п.7 ч.1 ст. 231 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку, встановленому статтями 255-257 ГПК України.

Повний текст ухвали підписано 02.03.2020.

Суддя О.Ю. Соп`яненко

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —920/1265/19

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Соп`яненко Оксана Юріївна

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Соп`яненко Оксана Юріївна

Ухвала від 05.02.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Соп`яненко Оксана Юріївна

Ухвала від 14.01.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Соп`яненко Оксана Юріївна

Ухвала від 25.12.2019

Господарське

Господарський суд Сумської області

Соп`яненко Оксана Юріївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні