Ухвала
від 26.02.2020 по справі б-23/75-02 (910/6869/16)
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


УХВАЛА

"27" лютого 2020 р. м. ХарківСправа № Б-23/75-02 (910/6869/16)

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

розглянувши матеріали справи

за позовом Приватне акціонерне товариство "Харківська ТЕЦ - 5" с. Подвірки до Публічне АТ "НАК "Нафтогаз України" м. Київ про визнання правочину частково недійсним в межах справи про банкрутство ПАТ "Харківська ТЕЦ - 5" (Б-23/75-02)

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Харківська ТЕЦ-5" звернулося з позовом до пулічного акціонерного товариства " Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" про визнання недійсним правочину зарахування зустрічних однорідних вимог, оформлени заявою ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" № 01-12/2160 від 27.12.2013 в частині припинення зобов`язань ПАТ "НАК "Нафтогаз України" перед ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" за договором про відступлення прав вимоги № 14/6335/13 від 27.12.2013 на суму 46 027 619, 42 грн та зобов`язань ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" перед ПАТ "НАК "Нафтогаз України" за договором №14/2262/11 від 30.09.2011 на суму пені- 10 886 099,66 грн, штрафу- 7 872 494, 52 грн; за договором №346-БО від 02.07.2012 на суму пені - 3 679 302, 85 грн, штрафу - 3 483 808, 55 грн; за договором №13/3040-БО-32 від 28.12.2012 на суму пені - 6 414 343, 36 грн; за договором №13/3039-ТЕ-32 від 28.12.2012 на суму пені- 9 583 435,57 грн; за договором №620-ПР від 28.12.2012 на суму пені- 1 836 214,03 грн, штрафу - 2 271 920,88 грн; всього на загальну суму 46 027 619, 42 грн. Стягнути з ПАТ "НАК "Нафтогаз України" на користь позивача 1 378,00 грн судового збору, сплаченого при поданні позовної заяви.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.06.2016 матеріали справи №910/6869/16 за позовом ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" до ПАТ "НАК "Нафтогаз України" про визнання правочину недійсним направлено за підсудністю до господарського суду Харківської області. Місцевий господарський суд виходив з того, що у провадженні господарського суду Харківської області перебуває справа про банкрутство ПАТ "Харківська ТЕЦ-5", тому на виконання вимоги ст.ст. 12, 16 Господарського процесуального кодексу України спір про визнання правочину недійсним має розглядатися господарським судом у провадженні якого пербуває справа про банкрутство.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 25.07.2016 ухвалу суду від 14.06.2016 залишено без змін із тих же підстав.

Не погоджуючись з винесеними судовими рішеннями, позивач звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить їх скасувати та прийняти нове рішення, яким справу № 910/6869/16 передати на розгляд до господарського суду міста Києва.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 16.02.2002 порушено провадження у справі 23/75-02 про банкрутство ПАТ "Харіквська ТЕЦ-5".

Ухвалою суду від 23.09.2014 продовжено термін проведення підготовчого засідання до 01.01.2016 та відкладено розгляд справи на 09.02.2016.

Відтак, процедура банкрутства позивача порушена в порядку Закону України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у редакції, чинній до 19.01.2013.

Постановою Вищого господарського суду України від 12.10.2016 касаційну скаргу ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" злишено без задоволення. Ухвалу господарського суду міста Києва від 14.06.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.07.2016 у справі залишено без змін.

Суд зазначає, що 21 жовтня 2019 року введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства. Частиною 2 Прикінцевих та перехідних його положень встановлено, що з дня введення в дію цього Кодексу визнати такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440 із наступними змінами); Постанова Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про банкрутство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 441). Частиною 4 Прикінцевих та перехідних його положень встановлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсним результатів аукціону; спори про визнання недійсним будб-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Ухвалою господарського суду від 09.03.2016 провадження у справі № Б-23/75-02 (н.р. Б-7346/2-19) зупинено, матеріали справи про банкрутство ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" направлено до Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області на досудове розслідування в порядку ст.214 КПК України.

Таким чином, відповідач у даній справі Акціонерне товариство "Харківська ТЕЦ-5" є боржником стосовно якого порушено справу про банкрутство.

Справа про банкрутство Акціонерного товариства "Харківська ТЕЦ-5" перебуває на розгляді у судді Господарського суду Харківської області Усатого В.О.

За змістом п. 1 ч. 1 ст. 31 Господарського процесуального кодексу України, суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що передача справи на розгляд іншого суду за встановленою цим Кодексом підсудністю з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, здійснюється на підставі ухвали суду не пізніше п`яти днів після закінчення строку на її оскарження, а в разі подання скарги - не пізніше п`яти днів після залишення її без задоволення.

Враховуючи вищенаведене та те, що стосовно Акціонерного товариства "Харківська ТЕЦ-5" порушено провадження у справі про банкрутство (справа № Б-23/75-02 (н.р. Б-7346/2-19) та приймаючи до уваги те, що ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник, суд дійшов висновку розглядати матеріали справи №910/6869/19 в межах справи про банкрутство № Б-23/75-02 (н.р. Б-7346/2-19).

Відповідно до частин першої - п`ятої статті 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного). Наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідомо. Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Умови, за яких суд має право розглядати вимоги про стягнення грошових сум у наказному провадженні, а справи - у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.Дослідивши матеріали позовної заяви, суд, з урахуванням складності справи та обсягу наданих матеріалів, з огляду на категорію справи та характер спірних правовідносин, дійшов висновку про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Керуючись статтями 12, 120, 176, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд-

УХВАЛИВ:

1. Прийняти справу до розгляду.

2. Справу розглядати за правилами загального позовного провадження з повідомленням сторін.

3. Підготовче засідання призначити на "25" березня 2020 р. о 12:20

4. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи 5, 8-й під`їзд, 3-й поверх, зал № 328.

5. Встановити відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву, оформленого відповідно до ст. 165 ГПК України, - протягом п`ятнадцяти днів, з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд роз`яснює відповідачу, що відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

6. Встановити позивачу строк на подання до суду відповіді на відзив, оформленої відповідно до ст. 166 ГПК України, - протягом п`яти днів з дня отримання відзиву.

7. Встановити відповідачу строк для подання заперечень на відповідь позивача на відзив, оформлених відповідно до ст. 167 ГПК України, - протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив.

8. Звернути увагу учасників справи, що подання доказів у справі здійснюється учасниками справи на стадії підготовчого провадження.

9. Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

10. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя В.О. Усатий

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —б-23/75-02 (910/6869/16)

Постанова від 20.12.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Терещенко Оксана Іванівна

Постанова від 15.12.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Терещенко Оксана Іванівна

Ухвала від 24.11.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Терещенко Оксана Іванівна

Ухвала від 16.11.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Терещенко Оксана Іванівна

Ухвала від 28.10.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Терещенко Оксана Іванівна

Ухвала від 13.10.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Терещенко Оксана Іванівна

Рішення від 30.08.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 04.08.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 30.06.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 22.06.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні