Рішення
від 23.02.2020 по справі 924/1088/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"24" лютого 2020 р.и Справа № 924/1088/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Заярнюк І.В., за участю секретаря судового засідання Виноградова Б.С., розглянувши матеріали справи

за позовом Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, м. Тернопіль

до товариства з обмеженою відповідальністю «Астракор» , м. Хмельницький

про стягнення не сплаченого у добровільному порядку накладеного штрафу у розмірі 68 000,00 грн. та пені за прострочення сплати штрафу у розмірі 68 000.00

представники сторін: не з`явились

У судовому засіданні відповідно до ст. 240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини рішення у справі.

Процесуальні дії по справі.

На адресу суду надійшла позовна заява Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, м. Тернопіль. Позивач у позовній заяві просить суд стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Астракор» , м. Хмельницький не сплаченого у добровільному порядку накладеного штрафу у розмірі 68 000,00 грн. та пені за прострочення сплати штрафу у розмірі 68 000,00грн.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.10.2019 року вказану позовну заяву передано для розгляду судді Заярнюк І.В.

Ухвалою суду від 22.10.2019р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі для її розгляду в порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 13.11.2019 р.

Ухвалою суду від 13.11.2019р. продовжено строк підготовчого провадження у справі № 924/1088/19 на тридцять днів, підготовче засідання відкладено на 11:30 год. "09" грудня 2019 р.

Ухвалою суду від 09.12.2019р. підготовче засідання відкладено на 21.01.2020р.

Ухвалою суду від 21.01.2020р. закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті на "24" лютого 2020 року.

Виклад позицій учасників судового процесу, заяви, клопотання.

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить суд стягнути з відповідача штраф за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у розмірі 68000 грн. та пеню у розмірі 68000 грн. за несвоєчасну сплату штрафу.

Обґрунтовуючи позов, позивач зазначає, що пунктом 1 резолютивної частини рішення Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 13.03.2019 № 69/7- р/к дії Товариства з обмеженою відповідальністю Астракор щодо погодження конкурентної поведінки під час проведення у червні 2018 року Тернопільською університетською лікарнею процедури відкритих торгів (UA2018-05-30-001517-a) по закупівлі: 33140000-3-Медичні матеріали (CPV) (Штучні суглоби)" ДК 021:2015:33140000-3 - Медичні матеріали - Штучні суглоби визнано порушенням, передбаченим пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України Про захист економічної конкуренції , у вигляді анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів. Згідно пункту 3 резолютивної частини рішення № 69/7- p/к за вказане порушення на відповідача накладено штраф у розмірі 68000 грн.

Стверджує, що рішення №69/7-р/к відправлене відповідачу 14.03.2019 рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Оскільки ТОВ Астракор адресовану йому копію рішення відділення за вказаною адресою реєстрації не отримало, лист повернувся у відділення із зазначенням причини невручення його адресату - за закінченням терміну зберігання. У зв`язку з цим територіальне відділення змушене було розмістити інформацію про прийняте рішення в газеті Голос України № 96 (7102) від 24.05.2019.

Позивач стверджує, що штраф підлягає оплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу, за кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу, нарахування пені зупиняється на час розгляду чи перегляду господарським судом справи про визнання недійсним рішення органу Комітету про накладання штрафу. Термін сплати штрафу закінчився 05.08.2019, з огляду на те, що 04.08.2019 випало на вихідний день, а частиною другою статті 62 Закону України Про захист економічної конкуренції передбачено, що у разі, коли останній день припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.

В зв`язку з цим, керуючись Законом „Про захист економічної конкуренції» позивач нарахував також пеню, стягнення якої, разом з штрафом стало предметом позову в цій справі.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, у попередніх засіданнях підтримав позов у повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився. Ухвала суду про закриття підготовчого провадження у справі та призначення справи до судового розгляду по суті на 24.02.2020 р. надіслана на адресу відповідача (поштовий ідентифікатор 2900502051308), що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Судом також враховано, що розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту. З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків у цивільних справах є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи "Федіна проти України" від 02.09.2010р., "Смірнова проти України" від 08.11.2005р., "Матіка проти Румунії" від 02.11.2006р., "Літоселітіс проти Греції" від 05.02.2004р.)

Одночасно, застосовуючи відповідно до ч.1 ст.3 Господарського процесуального кодексу України, ст.17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" при розгляді справи ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п.35 рішення від 07.07.1989р. Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Згідно ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін; кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

В силу ч. 1 ст. 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно ч.1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Судом встановлено, що сторонам, згідно вимог Господарського процесуального кодексу України, надавалась в повному обсязі можливість щодо обґрунтування їх правової позиції по суті справи та подання доказів, чим забезпечено принцип змагальності.

Відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 р. про те, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку, що кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п. 35 рішення Європейського суду з прав людини від 07 липня 1989 р. у справі Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням п. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66, 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08 листопада 2005 р. у справі Смірнова проти України). Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи Федіна проти України від 02 вересня 2010 р., Смірнова проти України від 08 листопада 2005 р., Матіка проти Румунії від 02 листопада 2006 р., Літоселітіс проти Греції від 05 лютого 2004 р. та інші).

З огляду на обставини справи, належне повідомлення сторін про наявність судового спору та надання можливості забезпечити в повному обсязі право на захист, обов`язок дотримання принципу розумних строків вирішення спору, суд, керуючись з ч. 9 ст. 165 ГПК України, ч. 2 ст. 178 ГПК України, вирішує спір за наявними матеріалами справи.

Фактичні обставини, встановлені судом та зміст спірних правовідносин.

Пунктом 1 резолютивної частини рішення Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 13.03.2019 № 69/7- р/к дії Товариства з обмеженою відповідальністю Астракор щодо погодження конкурентної поведінки під час проведення у червні 2018 року Тернопільською університетською лікарнею процедури відкритих торгів (UA2018-05-30-001517-a) по закупівлі: 33140000-3-Медичні матеріали (CPV) (Штучні суглоби)" ДК 021:2015:33140000-3 - Медичні матеріали - Штучні суглоби визнано порушенням, передбаченим пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України Про захист економічної конкуренції , у вигляді анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

Згідно пункту 3 резолютивної частини рішення № 69/7- p/к визнано, що товариство з обмеженою відповідальністю Альтерамед та товариство з обмеженою відповідальністю Астракор ( вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України Про захист економічної конкуренції , у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, шляхом погодження конкурентної поведінки під час проведення у червні 2018 року Тернопільською університетською лікарнею процедури відкритих торгів (UA-2018-05-30-001517-а) щодо закупівлі: 33140000-3-Медичні матеріали (CPV) (Штучні суглоби)" ДК 021:2015:33140000-3 - медичні матеріали - штучні суглоби. За порушення вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накладено на товариство з обмеженою відповідальністю Альтерамед штраф у розмірі 17 353,00 гривні, за порушення вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накладено на товариство з обмеженою відповідальністю Астракор штраф у розмірі 68 000,00 гривень.

Рішення №69/7-р/к відправлене відповідачу 14.03.2019 рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Оскільки ТОВ Астракор адресовану йому копію рішення відділення за вказаною адресою реєстрації не отримало, лист повернувся у відділення із зазначенням причини невручення його адресату - за закінченням терміну зберігання. Територіальне відділення розмістило інформацію про прийняте рішення в газеті Голос України № 96 (7102) від 24.05.2019.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши додані докази та давши їм оцінку в сукупності, суд приймає до уваги таке.

Як вбачається з матеріалів справи п. 1 резолютивної частини рішення Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 13.03.2019 № 69/7- р/к дії Товариства з обмеженою відповідальністю Астракор щодо погодження конкурентної поведінки під час проведення у червні 2018 року Тернопільською університетською лікарнею процедури відкритих торгів (UA2018-05-30-001517-a) по закупівлі: 33140000-3-Медичні матеріали (CPV) (Штучні суглоби)" ДК 021:2015:33140000-3 - медичні матеріали - штучні суглоби визнано порушенням, передбаченим пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України Про захист економічної конкуренції , у вигляді анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів. Згідно пункту 3 резолютивної частини рішення № 69/7- p/к за порушення вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накладено на ТОВ Астракор штраф у розмірі 68 000,00 гривень.

Рішення №69/7-р/к відправлене відповідачу 14.03.2019 рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Оскільки ТОВ Астракор адресовану йому копію рішення відділення за вказаною адресою реєстрації не отримало, лист повернувся у відділення із зазначенням причини невручення його адресату - за закінченням терміну зберігання. Територіальне відділення розмістило інформацію про прийняте рішення в газеті Голос України № 96 (7102) від 24.05.2019.

Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності, заходи спрямовані на забезпечення ефективного функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин визначаються Законом України „Про захист економічної конкуренції» .

Згідно ст. 37 вказаного Закону у разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі наслідків такого порушення, органи Антимонопольного комітету України приймають розпорядження про початок розгляду справи. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції починається з прийняття розпорядження про початок розгляду справи та закінчується прийняттям рішення у справі (ст. 35 Закону).

У відповідності до ч. 1 ст. 48 наведеного Закону за результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про накладення штрафу. Згідно ст. 56 даного Закону рішення (витяг з нього за вилученням інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення Антимонопольного комітету України інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі), розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень надається для виконання шляхом надсилання або вручення під розписку чи доведення до відома в інший спосіб.

Таким чином, встановлені у справі обставини накладення штрафу на відповідача узгоджуються з діючим законодавством.

Статтею 22 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" визначено, зокрема, що:

- розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов`язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом;

- невиконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимог уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Згідно ч. 2 ст. 56 Закону „Про захист економічної конкуренції» рішення та розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов`язковими до виконання. Особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу (ч. 3 ст. 56 Закону).

За ч. 1 ст. 60 Закону заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено.

Матеріали справи не містять доказів оскарження рішення адмінколегії Антимонопольного органу, як і доказів визнання його недійсним або скасування у встановленому законом порядку.

Таким чином, оскільки ТОВ Астракор адресовану йому копію рішення відділення за вказаною адресою реєстрації не отримало (лист повернувся у відділення із зазначенням причини невручення його адресату - за закінченням терміну зберігання), територіальне відділення розмістило інформацію про прийняте рішення в газеті Голос України № 96 (7102) від 24.05.2019. Відповідно до статті 56 Закону України Про захист економічної конкуренції рішення, розпорядження органів Антимонопольного комітету України вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів з дня оприлюднення інформації про прийняте рішення в офіційному друкованому органі. Відповідно до вищевказаної статті Закону України Про захист економічної конкуренції рішення № 69/7 - p/к вважається вручене відповідачу 04.06.2019, тому термін сплати штрафу закінчився 05.08.2019 (04.08.2019 випало на вихідний день), частиною другою статті 62 Закону України Про захист економічної конкуренції передбачено, що у разі, коли останній день припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.

Відсутність доказів оплати штрафу свідчить про обґрунтованість позову у цій частині.

Відповідно ч. 5 ст. 56 Закону „Про захист економічної конкуренції» за кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України.

Отже, враховуючи встановлений судом факт прострочення сплати штрафу, наявні також підстави для нарахування пені. Враховуючи вказане, вимоги, в цій частині, також обґрунтовані, та відповідно підлягають задоволенню. Розмір пені підтверджується розрахунком та становить 72 420 грн. Проте, з урахуванням обмеження розміру пені (не може перевищувати розмірів штрафу), задоволенню підлягає заявлена сума - 68000грн.

Суд також враховує правову позицію, викладену у постанові Верховного Суду від 4.07.2019 №910/14288/18 про те, що особа, на яку накладено штраф, повинна сплатити його у двомісячний строк із дня одержання рішення про накладення штрафу. Нарахування пені АМК застосовано на підставі закону Про захист від недобросовісної конкуренції та не пов`язано з невиконанням чи неналежним виконанням грошового зобов`язання або зобов`язання щодо сплати податків і зборів, а тому не належать до цивільних правовідносин. З урахуванням викладеного накладений на відповідача штраф є видом відповідальності за вчинення правопорушення, а нарахована пеня - способом забезпечення сплати штрафу

Отже, позов обґрунтований і підлягає задоволенню. Судові витрати покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 256 господарського процесуального кодексу України, суд -

ухвалив :

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Астракор» (вул. Герцена, 10, м. Хмельницький, ЄДРПОУ 36688557) штраф у розмірі 68000 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень 00 коп.), пеню у розмірі 68 000 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень 00 коп.) та зарахувати їх в дохід Державного бюджету України на рахунок UA 42899998031306010600002200 , код ЄДРПОУ 38045529, банк одержувача - Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, код класифікації доходів - 21081100, символ звітності - 106).

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Астракор» (вул. Герцена, 10, м. Хмельницький, ЄДРПОУ 36688557) на користь Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (вул. Максима Кривоноса, 10 м. Тернопіль, ЄДРПОУ 21157616) 2040 грн. (дві тисячі сорок гривень 00 коп.) судового збору.

Повний текст рішення складено 02.03.2020р.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. (ч.1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. (ч.1 ст. 256 ГПК України).

Суддя І.В. Заярнюк

Віддрук. 3 прим.:

1- до справи

2-позивачу (Тернопільське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України , вул. Максима Кривоноса, 10 м. Тернопіль, 46027)

3- Відповідачу: ТОВ «Астракор» , вул. Герцена, 10, м. Хмельницький, 29013)

Всім рекомендованим з повідомленням

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —924/1088/19

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Заярнюк І.В.

Ухвала від 20.01.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Заярнюк І.В.

Ухвала від 08.12.2019

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Заярнюк І.В.

Ухвала від 12.11.2019

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Заярнюк І.В.

Ухвала від 24.10.2019

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Заярнюк І.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні