Постанова
від 26.02.2020 по справі 916/2878/14
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року

м. Київ

Справа № 916/2878/14

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Пєскова В.Г. - головуючого, Жукова С.В., Погребняка В.Я.,

за участю секретаря судового засідання - Хмельовського В.О.;

за участю представників:

ліквідатор Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД арбітражний керуючий Дарієнко В.Д. прийняв участь у судовому засіданні особисто,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю ТТ Сервіс (не брало участі у справі, заявник апеляційної скарги)

на ухвалу Південно-Західного апеляційного господарського суду від 10.12.2019

у складі колегії суддів: Аленіна О.Ю. (головуючий), Бєляновського В.В., Таран С.В.

у справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю ІСТІЛ ІНВЕСТМЕНТС Україна

до Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД

про визнання банкрутом.

За результатами розгляду касаційної скарги Касаційний господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Розгляд справи відбувається відповідно до положень Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (у редакції Закону від 22.11.2012 № 4212-VI, чинній після 19.01.2013, (далі - Закон про банкрутство).

Обставини справи, встановлені судами першої та апеляційної інстанції.

1. У липні 2014 року Товариство з обмеженою відповідальністю ІСТІЛ ІНВЕСТМЕНС УКРАЇНА (далі - ТОВ ІСТІЛ ІНВЕСТМЕНС УКРАЇНА ) подало до Господарського суду Одеської області заяву про банкрутство Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариства з обмеженою відповідальністю) КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД (далі - СУАП (ТОВ) КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД ).

2. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 13.08.2014 порушено провадження у справі № 916/2878/14 про банкрутство СУАП (ТОВ) КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД , визнано грошові вимоги ТОВ ІСТІЛ ІНВЕСТМЕНС УКРАЇНА у розмірі 567 889, 19 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна СУАП (ТОВ) КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД арбітражного керуючого Лісєєва К.Ю., вирішено інші процесуальні питання.

3. Постановою Господарського суду Одеської області від 27.04.2016 (суддя - Грабован Л.І.) СУАП (ТОВ) КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором призначено арбітражного керуючого Колмикову Т.О., вирішено інші процесуальні питання.

4. 23.10.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю ТТ Сервіс (далі - ТОВ ТТ Сервіс ) направило до Південно-західного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу на постанову Господарського суду Одеської області від 27.04.2016, в якій скаржник просив поновити строк на апеляційне оскарження цієї постанови суду першої інстанції, а також її скасувати.

Розгляд апеляційної скарги ТОВ ТТ Сервіс судом апеляційної інстанції.

5. Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 10.12.2019 (головуючий суддя - Аленін О.Ю., Бєляновський В.В., Таран С.В.) закрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ ТТ Сервіс на постанову Господарського суду Одеської області від 27.04.2016 у справі № 916/2878/14 на підставі пункту 3 частини першої статті 264 ГПК України.

6. В основу ухвали суду апеляційної інстанції покладено висновок про те, що скаржник - ТОВ ТТ Сервіс - не набув статусу учасника у цій справі, його права оскаржуваною постановою не порушені, а рішення стосовно його прав та інтересів судом першої інстанції не приймалося. Відповідно ТОВ ТТ Сервіс не наділений процесуальним правом на оскарження прийнятих у цій справі процесуальних рішень. Із цих мотивів апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ ТТ Сервіс на постанову Господарського суду Одеської області від 27.04.2016 у справі № 916/2878/14 підлягає закриттю.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ У СУДІ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ

А. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу.

7. 16.12.2019 ТОВ ТТ Сервіс подано касаційну скаргу, в якій скаржник просить скасувати ухвалу Південно-західного апеляційного господарського суду від 10.12.2019 та постанову Господарського суду Одеської області від 27.04.2016 у справі № 916/2878/14.

8. Скаржник стверджує про порушення судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права, а суд апеляційної інстанції проігнорував доводи, викладені в апеляційній скарзі ТОВ ТТ Сервіс , та не надав відповідь на доводи про безпідставність переходу до ліквідаційної процедури.

Б. Відкриття касаційного провадження.

9. 13.02.2020 ухвалою Верховного Суду відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ТОВ ТТ Сервіс в частині оскарження постанови Господарського суду Одеської області від 27.04.2016 у справі № 916/2878/14 на підставі пункту 1 частини першої статті 293 ГПК України, оскільки зазначена постанова не переглядалась в апеляційному порядку; відкрито касаційне провадження у справі № 916/2878/14 за касаційною скаргою ТОВ ТТ Сервіс лише в частині оскарження ухвали Південно-західного апеляційного господарського суду від 10.12.2019; повідомлено учасників справи про дату, час і місце розгляду касаційної скарги у цій справі.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

А. Оцінка аргументів учасників справи

і висновків судів першої й апеляційної інстанцій

А. Щодо суті касаційної скарги.

10. Суд касаційної інстанції наголошує на тому, що перевірка законності судових рішень судів першої та апеляційної інстанції, згідно зі статтею 300 Господарського процесуального кодексу України, здійснюється виключно у частині застосування норм матеріального та процесуального права.

11. Здійснивши перевірку законності оскарженої ухвали суду апеляційної інстанції, а також оцінивши доводи касаційної скарги, Суд дійшов висновку про залишення її без задоволення з огляду на наступне.

12. Суд касаційної інстанції наголошує на тому, що не приймає до уваги доводи касаційної скарги щодо порушення судом першої інстанції положень статей 25-27 Закону про банкрутство, оскільки, як зазначено вище, касаційне провадження Верховним Судом було відкрито лише з перегляду ухвали Південно-західного апеляційного господарського суду від 10.12.2019, так як касаційний перегляд постанови суду першої інстанції є неможливим в силу положень статей 287, 293 ГПК України, оскільки зазначена постанова не переглядалась в апеляційному порядку.

13. Крім того, колегія суддів констатує про неможливість касаційного перегляду рішення суду першої інстанції у даній справі, оскільки б це зумовило невиправдане втручання судом у принцип res judicata, тобто принцип остаточності рішення. Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав про дотримання національними судами вказаного вище принципу, зокрема, у справах Пономарьов проти України , Рябих проти Російської Федерації , Нєлюбін проти Російської Федерації .

14. Предметом касаційного перегляду у даній справі є питання законності закриття апеляційним господарським судом провадження за апеляційною скаргою ТОВ ТТ Сервіс на постанову Господарського суду Одеської області від 27.04.2016 у справі № 916/2878/14 з мотивів недослідження судом наявності прав третіх осіб, які зачіпає зазначена постанова.

15. Слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 254 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Отже, вказана стаття визначає коло осіб, які наділені процесуальним правом на апеляційне оскарження судового рішення і які поділяються на дві групи - учасники справи, а також особи, які участі у справі не брали, але судове рішення стосується їх прав, інтересів та (або) обов`язків. При цьому, на відміну від оскарження судового рішення учасником справи не залучена до участі у справі особа повинна довести наявність у неї правового зв`язку зі сторонами спору або безпосередньо судовим рішенням через обґрунтування наявності таких критеріїв: вирішення судом питання про її право, інтерес, обов`язок, причому такий зв`язок має бути очевидним та безумовним, а не ймовірним. Разом з тим судове рішення, оскаржуване незалученою особою, повинно безпосередньо стосуватися прав, інтересів та обов`язків цієї особи, тобто судом має бути розглянуто й вирішено спір про право у правовідносинах, учасником яких на момент розгляду справи та прийняття рішення господарським судом першої інстанції є скаржник, або якщо суд вирішив питання про обов`язки цієї особи чи про її інтереси у відповідних правовідносинах. Згідно з пунктом 3 частини першої статті 264 ГПК України суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження, якщо після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом питання про її права, інтереси та (або) обов`язки, встановлено, що судовим рішенням питання про права, інтереси та (або) обов`язки такої особи не вирішувалося. Отже після прийняття апеляційної скарги особи, яка не брала участі у справі, суд апеляційної інстанції з`ясовує, чи прийнято оскаржуване судове рішення безпосередньо про права, інтереси та (або) обов`язки скаржника і які конкретно. Встановивши такі обставини, суд вирішує питання про залучення скаржника до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору та, як наслідок, скасовує судове рішення на підставі пункту 4 частини третьої статті 277 ГПК України, оскільки таке порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого господарського суду, якщо господарський суд прийняв судове рішення про права, інтереси та (або) обов`язки осіб, що не були залучені до участі у справі. Якщо після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом питання про її права, інтереси та (або) обов`язки, встановлено, що судовим рішенням питання про права, інтереси та (або) обов`язки такої особи не вирішувалося, то апеляційний господарський суд своєю ухвалою закриває апеляційне провадження на підставі пункту 3 частини першої статті 264 ГПК України, оскільки у такому випадку не існує правового зв`язку між скаржником і сторонами у справі, в зв`язку з чим відсутній суб`єкт апеляційного оскарження. Таким чином, суд апеляційної інстанції має першочергово з`ясувати, чи зачіпає оскаржуване судове рішення безпосередньо права та обов`язки скаржника, та лише після встановлення таких обставин, вирішити питання про залучення такої особи у якості третьої особи та про скасування судового рішення, а у випадку встановлення, що права заявника оскаржуваним судовим рішенням не порушені та питання про її права і обов`язки стосовно сторін у справі судом першої інстанції не вирішувалися - закрити апеляційне провадження, оскільки в останньому випадку така особа не має права на апеляційне оскарження рішення суду. Аналогічна правова позиція викладена в постановах Верховного Суду від 10.05.2018 у справі № 910/22354/15, від 19.06.2018 у справі № 910/18705/17, від 11.07.2018 у справі № 911/2635/17.

16. Верховний Суд погоджується з висновками суду апеляційної інстанції, що якщо скаржник не є учасником справи, права цієї особи оскаржуваним судовим рішенням не порушені та питання про її права і обов`язки стосовно сторін у справі судом першої інстанції не вирішувалися, то така особа не наділена процесуальним правом на апеляційне оскарження прийнятих у цій справі процесуальних рішень. Тому апеляційний господарський суд своєю ухвалою правомірно закрив апеляційне провадження на підставі пункту 3 частини першої статті 264 ГПК України, оскільки у такому випадку не існує правового зв`язку між скаржником і сторонами у справі, тобто відсутній суб`єкт апеляційного оскарження.

17. До таких же висновків дійшов Верховний Суд у цій же справі у постановах від 11.12.2018 та від 18.07.2019.

Б. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги.

18. Зважаючи на викладене, колегія суддів дійшла висновку про дотримання судом апеляційної інстанції норм процесуального права при постановленні оскарженої ухвали, у зв`язку з чим касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а ухвала Південно-західного апеляційного господарського суду від 10.12.2019 - залишенню без змін.

В. Висновки щодо застосування норми права.

19. Оскільки скаржник не є учасником справи, права цієї особи оскаржуваним судовим рішенням не порушені та питання про її права і обов`язки стосовно учасників справи судом першої інстанції не вирішувалися, то така особа не наділена процесуальним правом на апеляційне оскарження прийнятих у цій справі процесуальних рішень. Відповідно суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження за скаргою такої особи.

Г. Розподіл судових витрат.

20. Понесені ТОВ ТТ Сервіс у зв`язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на скаржника, оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись статтями 240, 300, 301, 308, 315 ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду

П О С Т А Н О В И В :

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю ТТ Сервіс залишити без задоволення.

2. Ухвалу Південно-західного апеляційного господарського суду від 10.12.2019 у справі № 916/2878/14 залишити без змін.

3. Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий В.Г. Пєсков

Судді С.В. Жуков

В.Я. Погребняк

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —916/2878/14

Ухвала від 23.11.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Постанова від 18.09.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Васьковський О.В.

Ухвала від 04.09.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 13.08.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Васьковський О.В.

Ухвала від 10.07.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Васьковський О.В.

Ухвала від 21.06.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 13.06.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Лепеха Г.А.

Постанова від 21.05.2023

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Ухвала від 14.05.2023

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Ухвала від 20.04.2023

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні