Постанова
від 23.02.2020 по справі 904/2830/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2020 року Справа № 904/2830/19

м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 65, зал засідань 511

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів : головуючого судді Широбокової Л.П. - доповідач,

суддів : Подобєда І.М., Кузнецової І.Л.

секретар судового засідання Грачов А.С.

представники сторін:

від позивача: Гурська О. В., довіреність №52-16/113 від 26.12.2019, провідний юрисконсульт;

від відповідача: Тішунін О. А., ордер серії ВС № 1011040 від 23.12.2019, адвокат;

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Кривбасремтех» на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 09.10.2019 у справі №904/2830/19 (суддя Мілєва І.В., повне рішення складено 09.10.2019)

за позовом: Публічного акціонерного товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» , м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Кривбасремтех» , м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

про стягнення 534 454,02 грн

ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст позовних вимог та рішення суду.

У липні 2019 року Публічне акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою, в якій, з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог від 10.07.2019, просило стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Кривбасремтех" 534 454,02 грн, з яких: 339782,58 грн - пеня, 194 671,44 грн - штраф.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору підряду №2018/д/ОГЕ/890 від 10.07.2018 в частині своєчасного виконання робіт.

Відповідач участі у справі під час її розгляду в суді першої інстанції не приймав, ухвали суду, надіслані на його адресу, були повернуті органом поштового зв`язку з позначкою за закінченням терміну зберігання .

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 09.10.2019 у справі №904/2830/19 (суддя Мілєва І.В.) позов задоволено в повному обсязі.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Кривбасремтех" на користь Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" 534 454,02 грн, з яких: 339782,58 грн - пеня, 194671,44 грн - штраф, а також витрати по сплаті судового збору - 8 016,81 грн.

Рішення суду мотивоване правомірністю заявлених позовних вимог та доведеністю матеріалами справи не виконання Відповідачем робіт на суму 1381230,00 грн у строк, встановлений графіком виконання робіт в редакції додаткової угоди №1, що є підставою для нарахування та стягнення штрафних санкцій, передбачених п. 9.2. укладеного договору.

Доводи та вимоги апеляційної скарги.

Не погодившись із зазначеним рішенням, до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернувся Відповідач, в якій, посилаючись на те, що рішення має ряд помилкових висновків та суперечить нормам чинного законодавства України, просив рішення скасувати, прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Апеляційна скарга обґрунтована наступним:

- суд розглянув справу, не повідомивши Відповідача про час та місце розгляду справи;

- судом не враховано, що за умовами договору та локального кошторису частину матеріалів для виконання умов договору, а також фронт робіт повинен був надати Позивач та в порушення п. 1.2, 3.2 договору Позивач не передав ці матеріали;

- Позивач не надав Відповідачу фронт робіт, Відповідачу було надано лише один день для виконання робіт, що суперечить умовам договору; Відповідач листом від 14.03.2019 повідомив Позивача щодо відсутності графіка відключення та звільнення колій, графіка роботи залізничного крана, що робить виконання робіт неможливим, та надає підряднику право зупинити роботи за п. 3.1. договору;

- твердження Позивача про порушення Відповідачем терміну виконання робіт з 01.04.2019 - 21.06.2019 не відповідає дійсним обставинам справи у зв`язку з тим, що виконання робіт було неможливе через відсутність матеріалів та не виконання Позивачем умов договору, що підтверджується листом від 27.03.2019 №52-12/2568;

- Позивач не надав суду всі докази щодо обставин справи, сторонами було погоджено новий графік виконання робіт - до 19.04.2019 за умови звільнення залізничних колій №№ 1,2,6,7, та опори були передані Відповідачу тільки 15.04.2019 - 16 штук та 10.07.2019 - 16 штук, інші матеріали так і не були надані, залізничні колії від порожніх вагонів не звільнені;

- суд не врахував, що листом від 12.07.2019 Позивач підтвердив той факт, що графік виконання робіт було зірвано з його вини, що підтверджує відсутність вини Відповідача в несвоєчасному виконанні робіт та безпідставність нарахування санкцій.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи від 18.12.2019 для розгляду апеляційної скарги визначено колегію суддів у складі головуючого судді Широбокової Л.П., суддів Подобєда І.М., Кузнецової І.Л.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 21.12.2019 поновлено строк на звернення з апеляційною скаргою, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Кривбасремтех» на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 09.10.2019 у справі №904/2830/19, зупинено дію оскаржуваного рішення. Розгляд апеляційної скарги призначено у судовому засіданні з викликом сторін на 10.02.2020 - 10.00 год. Позивачу запропоновано подати відзив на апеляційну скаргу у строк до 27.01.2020.

Разом з апеляційною скаргою до Центрального апеляційного господарського суду було подано заяву про забезпечення позову, яка ухвалою суду від 21.12.2019 залишена судом без задоволення з огляду на те, що нормами ГПК України не передбачено вжиття заходів щодо забезпечення апеляційної скарги, чим по суті являються вимоги Відповідача у поданій ним до апеляційної інстанції заяві про забезпечення позову.

У судовому засіданні 10.02.2020 по справі №904/2830/19 було оголошено перерву до 24.02.2020.

У судовому засіданні 24.02.2020 повноважний представник апелянта апеляційну скаргу підтримав, просив апеляційну скаргу задовольнити, рішення у справі скасувати, прийняти в цій частині нове рішення про відмову у задоволенні позову. Також підтримав позицію у поданих ним до суду додаткових та письмових поясненнях. Зазначив, що листом від 27.03.2019 Позивач підтвердив, що ним узгоджено 21.03.2019 новий графік виконання робіт по договору, за яким кінцевий строк виконання робіт - 19.04.2019. Цей графік підписано та погоджено представниками обох сторін, однак він не був долучений Позивачем до позовної заяви, у зв`язку з чим дані обставини судом першої інстанції не досліджувалися. Станом на 19.04.2019 Позивач не виконав взяті на себе зобов`язання, не передав матеріали Відповідачу у повному обсязі, чим унеможливив виконання відповідачем робіт у встановлений графіком строк. Листом від 12.07.2019 позивач підтвердив, що графік виконання робіт по договору був зірваний з його вини. Вважає, що його вина у простроченні термінів виконання робіт відсутня, тому відсутні підстави для застосування п. 9.2. договору та стягнення штрафних санкцій. Зазначив також, що працівники пошти не доставляли поштову кореспонденцію за адресою м. Кривий Ріг, Широківське шосе, 6 (де знаходиться промисловий майданчик), яка була надіслана Позивачем та Господарським судом Дніпропетровської області.

У судовому засіданні 24.02.2020 повноважний представник Позивача проти апеляційної скарги заперечив, просив рішення суду залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення. Підтримав позицію, викладену у поданому ним відзиві на апеляційну скаргу та поясненнях від 17.02.2020. Зазначив, що листів Відповідача від 07.05.2019 та від 15.05.2019 не отримував; Відповідачем порушений графік виконання робіт та роботи виконані не в повному обсязі; на момент укладення договору усі матеріали, зазначені в кошторисі, знаходились на складі Відповідача в повному обсязі та могли бути передані в роботу у будь-який час. Тому, Відповідачем допущено неналежне виконання робіт, що є підставою для нарахування штрафних санкцій. Строк договору скінчився 15.05.2019, тому Позивачем не надані на розгляд суду листи, датовані пізніше. Фактом підписання без зауважень кошторисної документації та графіку виконання робіт сторони узгодили договірну ціну, а також об`єм робіт. До моменту укладення договору Відповідач не повідомляв Позивача про ризики, пов`язані з виконанням робіт, тому після укладення договору вони покладаються на підрядника. Відповідачем на момент спливу кінцевого строку виконання зобов`язання не було порушено перед Позивачем питання щодо перенесення строків закінчення робіт шляхом укладення відповідної додаткової угоди відповідно до п. 4.2. Договору. Крім того, зазначив, що докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Обставини справи, встановлені апеляційним судом.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення представників учасників справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги, апеляційний суд встановив наступне.

10.07.2018 між Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" як замовником (надалі - Позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кривбасремтех" як підрядником (надалі - Відповідач) було укладено договір підряду №2018/д/ОГЕ/890 (далі - Договір), відповідно до умов якого Позивач доручив, а Відповідач прийняв на себе зобов`язання виконати відповідно до кошторисної документації наступні види робіт: «Капітальний ремонт центральної контактної мережі ст. Проммайданчик (ст. Допоміжна), інв. №3000021» , а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані за цим договором роботи (п. 1.1. договору).

Відповідно до п. 13.3 Договору строк його дії - з моменту підписання - до 15.05.2019 (в редакції додаткової угоди №1 від 12.11.2018). В разі, коли на момент закінчення Договору у сторін залишаться не виконаними обов`язки, договір продовжує свою дію до їх остаточного виконання.

Вартість робіт, доручених до виконання підряднику, визначена на підставі проектно-кошторисної документації (кошторисної документації) та договірної ціни (Додаток №2), що є невід`ємною частиною цього договору і становить: 1 151 025,00 грн, крім того ПДВ 20% - 230 205,00 грн. Всього за договором з ПДВ - 1 381 230,00 грн. Узгоджені показники кошторисної вартості: рівень заробітної плати - 8 000,00 грн; загальновиробничі витрати - ДСТУ-НБД. 1.1-3 без понижуючих коефіцієнтів до 1 і 3 блоків; прибуток - 6,20 грн/чол-годину; адміністративні витрати -1,75 грн/чол-годину; коефіцієнт умов виробництва робіт (УПР) - 1,2; -ЕММ-ДСТУ-НБД.1.1-4; Коефіцієнти до кошторисних розцінок застосовувати згідно Техчастини і «Вказівки по застосуванню» , на підставі ППР. Вартість робіт, доручених до виконання підряднику є твердою і перегляду в бік підвищення не підлягає протягом всього терміну дії цього договору (п. 2.1. договору).

Підрядник зобов`язується на свій ризик і за встановлену договірну ціну виконати повний обсяг робіт, передбачений проектно-кошторисною документацією (кошторисною документацією) і після завершення робіт передати об`єкт замовнику з оформленням акту виконаних робіт в термін, встановлений п. 4.1. цього договору.

Відповідач зобов`язується негайно в письмовій формі повідомити Позивача і до отримання вказівок зупинити роботи при настанні обставин, які загрожують придатності та якості результатів виконання робіт або роблять неможливим їх завершення в необхідні строки (п. 3.1. Договору).

Відповідно до п. 3.2. Договору Позивач зобов`язується: своєчасно надавати Відповідачу фронт робіт згідно з умовами Договору; своєчасно приймати та оплачувати виконані Відповідачем роботи згідно з умовами Договору.

Термін виконання робіт, передбачених цим Договором, узгоджується сторонами в Графіку виконання робіт, який є невід`ємною частиною даного договору (Додаток №3). Початок робіт фіксується сторонами актом, який надає підрядник (п. 4.1. договору).

При виникненні обставин, що не залежать від Відповідача та перешкоджають виконанню його обов`язків в установлені строки, Відповідач має право поставити перед Позивачем питання про перенесення строків завершення робіт. При цьому підписуються відповідні додаткові угоди про перенесення зазначених строків (п. 4.2. Договору).

У разі невиконання або неналежного виконання зобов`язань, передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України (п. 9.1. Договору).

У разі порушення термінів виконання робіт з вини Відповідача, останній зобов`язаний сплатити Позивачу пеню за кожен день прострочення у розмірі 0,3% від загальної вартості робіт за цим договором, а в разі відставання від термінів виконання робіт більш ніж на 10 календарних днів також сплачує на користь замовника штраф в розмірі 15% від вартості невиконаних у строк робіт (п. 9.2. Договору).

Сторонами було підписано додаток №2 до Договору «Договірна ціна» (а.с. 22-23), відповідно до якого вартість робіт за договором становить 1 381 230,00 грн та в них не увійшли вартість машин та механізмів замовника, вартість електроенергії замовника, матеріалів замовника, вартість обладнання замовника (а.с. 23).

Сторонами було підписано додаток №3 до Договору «Графік виконання робіт» , за умовами якого узгоджено виконання робіт у січні 2019 року на суму 268300,49 грн, у лютому 2019 року на суму 630392,49 грн, у березні 2019 року на суму 482537,02 грн, всього на суму 1381230,00 грн (а.с. 28).

Відповідно до акту приймання виконаних робіт №32-0-1-47-1 за квітень 2019 року, що підписаний та визнається обома сторонами, Відповідачем були виконані роботи на суму 83 420,40 грн з ПДВ (а.с. 30-31).

Позивач, посилаючись на те, що Відповідач в порушення умов договору станом на 31.03.2019 не виконав роботи на суму 1 381 230,00 грн, просив стягнути з останнього штрафні санкції відповідно до п. 9.2. Договору: пеню - 339782,58 грн та штраф - 194671,44 грн - що і стало підставою для звернення із даним позовом.

Застосоване законодавство та висновки апеляційного суду.

Оцінюючи докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному і об`єктивному дослідженні в судовому засіданні з урахуванням обставин справи в їх сукупності, апеляційний суд дійшов висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) цивільні права та обов`язки виникають, зокрема, з договору.

Частиною 1 статті 626 ЦК України передбачено, що договором є домовленість двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно з ч. 1 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідно до ч.1 ст.846 ЦК України строки виконання роботи або окремих її етапів встановлюються у договорі підряду.

Відповідно до ст. 851 ЦК України підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником.

Суб`єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином, відповідно до закону, інших правових актів, договору (ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України).

Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України).

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.525 Цивільного кодексу України).

Якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України).

Зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ч. 1 ст. 599 Цивільного кодексу України).

З огляду на викладене, суд доходить висновку, що між сторонами виникли відносини підряду, які мали бути належним чином виконані на підставі умов Договору та закону.

Для ухвалення правомірного рішення по суті спору суду слід дослідити докази у їх сукупності.

Відповідно до ст. ст. 73, 74 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч. ч. 1 ,3, 8 ст. 80 ГПК України).

Відповідно до частини 1 статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Згідно із частинами 1, 2, 3 статті 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

До апеляційної скарги апелянтом додані доказі, що не були подані Позивачем до суду першої інстанції та впливають на повноту з`ясування обставин справи та результат розгляду спору.

В апеляційній скарзі Відповідачем зазначено, що він не був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи та не отримував копію позовної заяви з додатками.

З матеріалів справи вбачається, що ухвали суду від 22.07.2019, 19.08.2019 та від 10.09.2019 були надіслані на адресу Відповідача, яка значилась в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (а.с. 48), а саме: 50026, м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 6 - втім не вручені останньому та повернуті до суду із позначкою за закінченням терміну зберігання (а.с. 82, 101, 105, 106).

Згідно правового висновку, викладеного у постанові Верховного Суду від 11.12.2018 у справі №921/6/18, у разі, якщо судове рішення про вчинення відповідної процесуальної дії направлено судом за належною адресою і повернуто поштою у зв`язку (з посиланням) на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії.

Тобто, судом першої інстанції вчинені дії з належного повідомлення Відповідача про розгляд справи.

Водночас, враховуючи, що матеріали справи не містять доказів отримання Відповідачем ухвал суду першої інстанції та позовної заяви; Відповідачем під час розгляду справи в суді першої інстанції будь-яких процесуальних дій не вчинялося; з метою дотримання принципу верховенства права та повного і всебічного з`ясування обставин справи відповідно до ст. 236 ГПК України, колегія суддів вважає за можливе прийняти надані Відповідачем докази, що не були досліджені судом першої інстанції та впливають на вирішення спору, та надати їм правову оцінку.

Апелянтом до апеляційної скарги доданий лист від 31.10.2018 №138/2, адресований Позивачу, в якому Відповідачем зазначено, що у зв`язку з технологічними особливостями (рух поїздів, відключення живлення контактної мережі, звільнення шляхів для виробництва робіт тощо) та пізним узгодженням графіку є необхідність продовження строку дії договору до 31.05.2019.

Як було досліджено судом, додатковою угодою №1 до Договору від 12.11.2018 внесені зміни до п.13.3 Договору щодо строку його дії до 15.05.2019, в Графік виконання робіт та викладено його в новій редакції.

Сторонами було підписано графік виконання капітального ремонту контактної мережі станції Допоміжна від 21.03.2019, згідно якого строк виконання робіт - 19.04.2019 (а.с. 190-191).

Згідно акту від 15.04.2019, підписаного обома сторонами, Позивачем передано Відповідачу 16 опор залізобетонних для виконання робіт по об`єкту на суму 244722,08 грн (а.с. 176).

Ці опори Відповідач використав у квітні 2019 року, що підтверджується актом №32-0-1-47-1, підписаним сторонами (а.с. 177).

Виконання робіт у квітні на суму 83420,40 грн підтверджується дослідженим судом актом приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2019 року.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги листи:

- від 14.03.2019 №033/1, адресований Позивачу, в якому Відповідач зазначив, що виникли технічні особливості для виконання монтажних робіт, виявлено повне затоплення та обвал ґрунту; відсутні графік відключення та звільнення шляхів, графік роботи залізничного крану Позивача, не здійснена поставка опор, проектна документація на встановлення непроектних опор (а.с. 186-187);

- від 27.03.2019 №52-12/2568, адресований Відповідачу на зазначений лист, в якому викладені пояснення на всі зауваження Відповідача, зазначено про низьку організацію роботи з боку останнього, відсутність необхідності в узгодженні окремого ґрафіку роботи залізничного крану, поставку опор 05.04.2018 та 27.08.2018, узгодження графіку від 21.03.2019 та наявність проектної документації на установку не проектних опор на ділянці контактної мережі (а.с. 188-189).

З огляду на викладене, суд доходить висновку, що сторонами 21.03.2019 в межах строків Договору було укладено новий графік виконання робіт зі строком виконання - 19.04.2019, який підписаний обома сторонами, що також підтверджується Позивачем у зазначеному листі від 27.03.2019 №52-12/2568. Втім Позивач не надав цього графіку до суду першої інстанції, чим ввів суд в оману щодо строку виконання робіт.

З огляду на те, що судом вивчаються обставини дотримання Відповідачем строку виконання робіт по Договору, який згідно наданих доказів становить 19.04.2019, судом не надається оцінка доказам, датованим після цієї дати, зокрема, листам від 07.05.2019 та від 15.05.2019, доказів надіслання яких Позивачу також не надано; актам від 10.06.2019 тощо.

Як було зазначено судом, відповідно до п. 4.2. Договору при виникненні обставин, що не залежать від Відповідача та перешкоджають виконанню його обов`язків в установлені строки, Відповідач має право поставити перед Позивачем питання про перенесення строків завершення робіт. При цьому підписуються відповідні додаткові угоди про перенесення зазначених строків.

Таких доказів, датованих до 19.04.2019, Відповідачем суду не надано, додаткові угоди про перенесення строків виконання робіт між сторонами не укладались.

Тому, роботи на суму 1381230,00 грн мали бути виконані в строк до 19.04.2019.

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (ст. 610 Цивільного кодексу України).

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом (ч. 1 ст. 611 Цивільного кодексу України).

У разі порушення термінів виконання робіт з вини Відповідача, останній зобов`язаний сплатити Позивачу пеню за кожен день прострочення у розмірі 0,3% від загальної вартості робіт за цим договором, а в разі відставання від термінів виконання робіт більш ніж на 10 календарних днів, також сплачує на користь замовника штраф в розмірі 15% від вартості невиконаних у строк робіт (п. 9.2. Договору).

З огляду на викладене, правомірним є стягнення з Відповідача пені за період з 20.04.2019 по 21.06.2019 в сумі 261052,47 грн та штрафу в сумі 194671,44 грн та рішення суду в цій частині та в частині розподілу судового збору між сторонами підлягає зміні.

Заперечення Відповідача з приводу відсутності його вини у простроченні виконання робіт, внаслідок чого штрафні санкції по Договору не можуть бути застосовані, не приймаються судом до уваги, оскільки вони не підтверджені належними доказами, що засвідчують вчинення Відповідачем дій відповідно до п. 4.2. Договору.

Відповідно до ст. 129 ГПК України витрати по сплаті судового збору за розгляд апеляційної скарги відносяться на сторони пропорційно задоволеним вимогам.

Керуючись ст. ст. 269, 275, 277, 282, 287, 288 Господарського процесуального кодексу України, Центральний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Кривбасремтех» на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 09.10.2019 у справі №904/2830/19 задовольнити частково.

Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 09.10.2019 у справі №904/2830/19 змінити в частині стягненої суми пені, в зв`язку з чим резолютивну частину рішення викласти в наступній редакції:

«Позов задовольнити частково

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Кривбасремтех» (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Широківське шосе, буд. 6, код ЄДРПОУ 40863610) на користь Публічного акціонерного товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, код ЄДРПОУ 00191000) пеню - 261 052,47 грн (двісті шістдесят одну тисячу п`ятдесят дві грн 47 коп), штраф - 194 671,44 грн (сто дев`яносто чотири тисячі шістсот сімдесят одну грн 44 коп) та витрати по сплаті судового збору - 6 835,86 грн (шість тисяч вісімсот тридцять п`ять грн 86 коп), про що видати наказ.

В решті позову відмовити» .

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, код ЄДРПОУ 00191000) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кривбасремтех» (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Широківське шосе, буд. 6, код ЄДРПОУ 40863610) витрати по сплаті судового збору по апеляційній скарзі - 1 771,23 грн (одну тисячу сімсот сімдесят одну грн 23 коп), про що видати наказ.

Видачу наказів на виконання цієї постанови доручити Господарському суду Дніпропетровської області.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повної постанови у випадках, визначених ст. 287 ГПК України.

Повна постанова складена 03.03.2020.

Головуючий суддя Л.П. Широбокова

Суддя І.М. Подобєд

Суддя І.Л. Кузнецова

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/2830/19

Ухвала від 20.05.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Міщенко І.С.

Ухвала від 27.04.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Міщенко І.С.

Ухвала від 25.03.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Міщенко І.С.

Судовий наказ від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Мілєва Ірина Вікторівна

Судовий наказ від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Мілєва Ірина Вікторівна

Постанова від 02.03.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Широбокова Людмила Петрівна

Ухвала від 21.12.2019

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Широбокова Людмила Петрівна

Ухвала від 21.12.2019

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Широбокова Людмила Петрівна

Судовий наказ від 30.10.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Мілєва Ірина Вікторівна

Рішення від 08.10.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Мілєва Ірина Вікторівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні