Ухвала
від 26.02.2020 по справі 902/1051/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

"27" лютого 2020 р. Cправа № 902/1051/19

за позовом :Товариства з обмеженою відповідальністю "Будмонтажпроект" (вул. Дубовецька, буд. 35, м. Вінниця, 21012)

до :Вінницького навчольно-науково-виробничого об"єднання "Комплекс-1" (вул. Фрунзе, буд. 4, м. Вінниця, 21000)

про визнання рішення недійсним

Суддя Яремчук Ю.О.

Секретар судового засідання Резніченко Ю.В.

за участю представників:

позивача: Глазунова Л.М.

відповідача: Жуков В.П.

відповідача: Кучерява І.П.

В С Т А Н О В И В :

Товариство з обмеженою відповідальністю "Будмонтажпроект" звернулось до Господарського суду Вінницької області з позовом до Вінницького навчально-науково-виробничого об`єднання "Комплекс-1" про визнання рішення недійсним.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями матеріали позовної заяви (з присвоєним єдиним унікальним номером судової справи № 902/1051/19) передано на розгляд судді Яремчуку Ю.О.

Ухвалою суду від 16.12.2019 р. відкрито провадження у справі № 902/1051/19. Визначено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання у справі призначено на 13.01.2020 р.

В судовому засіданні 13.01.2020 р. судом було винесено ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 27.01.2020 р., яку занесено до протоколу судового засідання.

На визначену дату судом 27.01.2020 р. в судове засідання з`явились представник позивача та представники відповідача.

Суд зазначає, що від представника позивача 21.01.2020 р. надійшла заява про зміну (шляхом доповнення) підстав позову в порядку ч.3 ст. 46 ГПК України.

Представники відповідача проти даної заяви заперечили.

Крім того, суд зауважує, що від представника відповідача надано клопотання про долучення до матеріалів справи заяв свідків та відзив на заяву представника позивача щодо зміни (шляхом доповнення) підстав позову в порядку ч.3 ст. 46 ГПК України.

За результатами судового засідання суд дійшов висновку про задоволення клопотання представника позивача про зміну (шляхом доповнення) підстав позову в порядку ч.3 ст. 46 ГПК України та відкладення підготовчого засідання, про що винесено ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання.

Ухвалою суду від 27.01.2020 р. повідомлено учасників справи про підготовче засідання у справі, яке відбудеться 07.02.2020 р. Встановлено учасникам справ строк для вчинення процесуальних дій до 07.02.2020 р.

При цьому, судове засідання 07.02.2020 р. у справі № 902/1051/19 не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Яремчука Ю.О. на лікарняному.

Ухвалою суду від 10.02.2020 р. продовжено строк підготовчого провадження по справі № 902/1051/19 на 30 днів. Повідомлено учасників справи про підготовче судове засідання, яке відбудеться 27.02.2020 р. Встановлено учасникам справи строк для вчинення процесуальних дій до 27.02.2020 р.

На визначену дату судом в судове засідання з`явились представник позивача та представники відповідача.

В судовому засіданні судом було повідомлено про надходження до суду 27.02.2020 р. клопотання відповідача про долучення документів до матеріалів справи.

Суд долучив подані відповідачем документи до матеріалів справи, але не прийняв їх до розгляду, оскільки відсутні докази їх направлення позивачу ст. 80 ГПК України

Судом було повідомлено про надходження 27.02.2020 р. заперечення позивача на заперечення відповідача, яке долучене судом до матеріалів справи.

Крім того судом було повідомлено про наявність клопотання відповідача про письмове опитування.

При цьому, присутній представник відповідача в судовому засіданні просив суд залишити без розгляду клопотання про письмове опитування відповідно до заяви, що подана до суду 22.01.2020 р.

Представник позивача не заперечує щодо залишення без розгляду клопотання позивача про письмове опитування.

Суд ухвалив задовольнити клопотання відповідача та залишає без розгляду клопотання про письмове опитування, про що винесено ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання.

Окрім того представник відповідача в судовому засіданні підтримав клопотання про зменшення витрат на правничу допомогу.

Зокрема судом було повідомлено про надходження до суду заяви позивача про відвід експерту, яке долучене судом до матеріалів справи та було повідомлено про розгляд даного клопотання в наступному судовому засіданні.

З поміж іншого представником позивача подано до суду клопотання від 31.01.2020р про витребовування доказів у справі.

Суд дослідивши дане клопотання дійшов висновку про його задоволення, з огляду на наступне.

Згідно ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Вимогами ч.2 ст.202 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку.

Про відкладення розгляду справи постановляється ухвала (ч.8 ч. 202 ГПК України).

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст.ст. 2, 4 Господарського процесуального кодексу України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

З огляду на вищезазначене, враховуючи клопотання представника позивача про витребовування доказів, у зв`язку з необхідністю забезпечення реалізації всіма учасниками процесу своїх процесуальних прав і обов`язків, з метою повного, об`єктивного, всебічного розгляду справи, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання у справі на іншу дату.

Керуючись ч.8 ст.202, ст.ст.232, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В :

1. Підготовче засідання у справі відкласти 10.03.20 о 16:00 год. , в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, 3-й поверх, 3-й зал).

2. Встановити учасникам справи строк для вчинення процесуальних дій до 09.03.2019 р.

3. Зобов`язати Вінницьке навчально-науково-виробничого об`єднання Комплекс-1 (21007, м Вінниця, вул. Академіка Янгеля, будинок, 4) надати Господарському суду Вінницької області до 10.03.2020 р. належно засвідчені копії наступних документів:

3.1. Установчого договору Вінницького навчально-науково-виробничого об`єднання Комплекс-1 ;

3.2. Усі редакції Статуту Вінницького навчально-науково-виробничого об`єднання Комплекс-1 з дати вступу до Об`єднання Відкритого акціонерного товариства Автосервіс (правонаступником якого, зокрема, є ТОВ Будмонтажпроект ) із змінами до них ;

3.3 Докази отримання банківського кредиту на розвиток Об`єднання та його погашення з письмовим поясненням, за рахунок яких коштів його було погашено (копії договору, платіжні доручення про перерахування коштів, рішення загальних зборів тощо).

3.4. Докази участі в діяльності Вінницького навчально-науково- виробничого об`єднання Комплекс-1 Приватного підприємства "Вікант": внесення коштів у пайовий та інші фонди Об`єднання, участі у погашенні кредитів тощо.

3.5. Усі протоколи загальних зборів учасників Вінницького навчально- науково-виробничого об`єднання Комплекс-1 за період з дати прийняття рішення загальних зборів Об`єднання про прийняття до складу учасників Об`єднання ВАТ Автосервіс (правонаступником якого, зокрема, є ТОВ Будмонтажпроект ) до дня розгляду адвокатського запиту (крім протоколів, які додані до відзиву на позовну заяву у господарській справі № 202/1051/19).;

3.6. Належно засвідчених Річного звіту та балансу Вінницького навчально- науково-виробничого об`єднання Комплекс-1 за 2018 рік і висновку Ревізора по них.

3.7. Витяг з книги реєстрації протоколів загальних зборів Учасників Вінницького навчально-науково-виробничого об`єднання Комплекс-1 за період з дати прийняття рішення загальних зборів Об`єднання про прийняття до складу учасників Об`єднання ВАТ Автосервіс (правонаступником якого, зокрема, є ТОВ Будмонтажпроект ) до 31.01.2020 р.

4. Явку представників сторін в судове засідання визнати обов`язковою.

5.Учасникам справи направити у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, документи, що підтверджують їх повноваження.

6. Попередити учасників про те, що відповідно до ч.3 ст.42, ст. 135 ГПК України суд у випадку невиконання учасником справи його обов`язків застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом, зокрема може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у випадку невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

7. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/.

8. Відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення - 27.02.2020 р.

9. За приписами ч.1 ст.255 ГПК України дана ухвала оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

11. Повний текст ухвали суду складено та підписано - 03.03.2020 р.

12. Копію ухвали суду надіслати згідно переліку рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Суддя Яремчук Ю.О.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Дубовецька, буд. 35, м. Вінниця, 21012)

3 - відповідачу (вул. Фрунзе, буд. 4, м. Вінниця, 21000)

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —902/1051/19

Ухвала від 08.08.2021

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тварковський А.А.

Ухвала від 27.07.2021

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тварковський А.А.

Ухвала від 01.06.2021

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Яремчук Ю.О.

Ухвала від 28.05.2021

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Яремчук Ю.О.

Судовий наказ від 28.05.2021

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Яремчук Ю.О.

Ухвала від 06.05.2021

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Яремчук Ю.О.

Постанова від 29.04.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Стратієнко Л.В.

Постанова від 22.04.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Стратієнко Л.В.

Ухвала від 22.04.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Стратієнко Л.В.

Ухвала від 20.04.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Стратієнко Л.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні