Ухвала
від 26.02.2020 по справі 904/4192/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

27.02.2020 Справа № 904/4192/19

за позовом ОСОБА_1 , м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Юніком", м. Дніпро

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Відповідача - ОСОБА_2

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Відповідача - ОСОБА_3

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Відповідача - ОСОБА_4

про визнання недійсними протоколу загальних зборів учасників товариства, про визнання недійсним акту приймання-передачі майна

Суддя Ліпинський О.В.

Cекретар судового засідання Перебийніс О.О.

Представники:

позивач ОСОБА_1

від позивача Борсук Г.В.

від відповідача Панченко О.В

треті особи не з`явились

СУТЬ СПОРУ:

ОСОБА_1 (далі - Позивач) звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Юніком" (далі - Відповідач) за змістом якого (з урахуванням уточнень) просить суд:

- визнати недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Будівельна компанія Юніком", що оформлене протоколом №1 від 01.08.2017;

- визнати недійсним акт приймання-передачі майна від ОСОБА_1 до ТОВ Будівельна компанія Юніком земельної ділянки за кадастровим номером 3222485800:03:001:0054 до статутного капіталу створеного товариства, що посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Коноваловой Е.А. від 05.10.2017 р.

Заявлені вимоги мотивовано тим, що при створенні юридичної особи ТОВ "Будівельна компанія Юніком" начебто в якості внеску для формування статутного капіталу Позивачем передано земельну ділянку з кадастровим № 3222485800:03:001:0054 площею 3,39 га. В подальшому зазначену ділянку продано у спільну часткову власність ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . З огляду на те, що дії спрямовані на відчуження земельної ділянки Позивачем не вчинялись останній звернувся до суду за захистом свого порушеного права.

Третьою особою-2 подано клопотання про поновлення строку на подання доказів (оригіналів оскаржуваного протоколу та акта приймання-передачі майна) та долучення їх до матеріалів справи, а також повернення до розгляду справи в підготовчому провадженні.

27.01.2020 судом ухвалено про поновлення Третій особі-2 строку для подання доказів та повторне проведення підготовчого провадження.

Відповідачем подано клопотання про призначення у справі почеркознавчої експертизи, яке мотивовано необхідністю у дослідженні підписів Позивача на оскаржуваних документах, вчинення яких останнім заперечується. Крім того, Відповідач з метою встановлення дати складання оскаржуваних документів просить провести технічну експертизу.

Позивач проти задоволення клопотання про призначення експертизи заперечував, у тому числі посилаючись на сумнів у поданні оскаржуваних документів саме Третьої особою-2. Крім того, Позивач звертає увагу на те, що Третьою особою - 2 в порушення вимог ухвали суду від 11.02.2020 не надано пояснень щодо джерел надходження до нього оригіналів рішення загальних зборів учасників ТОВ "Будівельна компанія Юніком", що оформлене протоколом №1 від 01.08.2017 та акта приймання-передачі майна від 05.10.2017 року.

Розглянувши подане клопотання, заслухавши пояснення сторін суд вбачає підстави для часткового задоволення клопотання Відповідача про призначення експертизи з огляду на наступне.

Відповідно до приписів ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо або у разі ненадання жодною із сторін висновку експерта з цих самих питань.

Оскаржуючи рішення загальних зборів учасників ТОВ "Будівельна компанія Юніком" та акт приймання-передачі майна від 05.10.2017 Позивач стверджує, що підписи на них вчинено від імені ОСОБА_1 іншою особою, а тому, обставини вчинення цих підписів на спірних документах входять до предмету доказування у справі, що свідчить про необхідність задоволення клопотання Відповідача про призначення почеркознавчої експертизи.

При цьому, зважаючи на те, що Позивач не ставить під сумнів дату складання спірних документів, суд не вбачає підстав для включення до переліку питань, що мають бути поставлені перед експертом, питання з приводу визначення таких дат, а отже призначення у справі технічної експертизи суд вважає недоцільним та відмовляє в задоволенні клопотання в цій частині.

З метою збирання матеріалів для проведення експертизи суд зобов`язав Позивача з`явитись особисто для відібрання експериментальних зразків підпису та надати вільні зразки підпису.

В підготовчому засіданні на виконання приписів ч. 1 ст. 102 ГПК України, відібрано експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 , вільні зразки підписи останньою суду не представлені, у зв`язку з чим, суд вважає за необхідне встановити Позивачу строк для їх подання.

З огляду на відсутність взаємної згоди сторін щодо експертної установи, якій має бути доручено проведення дослідження, суд вважає за доцільне доручити проведення експертизи Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз.

За змістом клопотання про призначення експертизи Відповідачем зазначено про готовність нести витрати, які пов`язані з проведенням дослідження.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України провадження у справі на час проведення експертизи підлягає зупиненню.

В підготовчому засіданні 27.02.2020 року оголошено вступну та резолютивну частину ухвали, згідно ст. 233 ГПК України.

Керуючись, ст.ст. 2, 69, 73, 99, 100, 102, 228, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Відповідача про призначення судової експертизи задовольнити частково.

Призначити у справі судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- чи належить підпис наявний на другій сторінці в протоколі № 1 установчих (загальних) зборів учасників ТОВ "Будівельна компанія Юніком" від 01.08.2017 року, що розміщений у рядку між друкованими записами "Голова зборів", " ОСОБА_1 " в графі "Результати голосування", навпроти друкованого напису " ОСОБА_1 ", ОСОБА_1 чи іншій особі?

- чи належить підпис наявний в акті приймання-передачі майна від 05.10.2017 від ОСОБА_1 до ТОВ "Будівельна компанія Юніком", земельної ділянки, що розміщений у рядку навпроти друкованого запису " ОСОБА_1 " з лівого боку в графі " Передала ", ОСОБА_1 чи іншій особі?

Попередити сторони щодо обов`язковості надання необхідних експерту документів для надання відповіді на поставлені судом питання.

Зобов`язати ТОВ Будівельна компанія Юніком здійснити попередню оплату вартості експертного дослідження на підставі відповідної вимоги Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз. Питання про розподіл витрат на проведення судової експертизи буде вирішено за результатами вирішення спору по суті.

Зобов`язати Позивача в строк до 04.03.2020 року надати суду вільні зразки підпису, які можуть бути в різнохарактерних за своїм цільовим призначенням документах, виконані Бунтуш Іриною Юріївною до відкриття провадження у даній справі.

Попередити особу (чи осіб), які безпосередньо проводитимуть судову експертизу про відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправильного висновку або відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Провадження у справі - зупинити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення - 27.02.2020 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 03.03.2020.

Суддя О.В. Ліпинський

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/4192/19

Постанова від 21.10.2022

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Ухвала від 12.12.2021

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Ухвала від 12.12.2021

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Ухвала від 12.12.2021

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Ухвала від 18.02.2022

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Ухвала від 19.12.2021

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Судовий наказ від 06.12.2021

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Ліпинський Олександр Вікторович

Рішення від 14.11.2021

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Ліпинський Олександр Вікторович

Ухвала від 25.10.2021

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Ліпинський Олександр Вікторович

Ухвала від 04.10.2021

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Ліпинський Олександр Вікторович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні