Ухвала
№ 87961335
від 26.02.2020 по справі 906/1368/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області


10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"27" лютого 2020 р. м. Житомир Справа № 906/1368/19

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді: Кудряшової Ю.В.

розглядаючи справу за позовом:

Закритого акціонерного товариства "Спіка"

до Потіївської сільської об`єднаної територіальної громади

про визнання недійсним та скасування рішення № 40679886 від 18 квітня 2018 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

за участю представників сторін:

від позивача: Данильчук М.Я. - керівник;

від відповідача: не прибув;

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до Господарського суду Житомирської області з позовом про визнання недійсним та скасування рішення №40679886 від 18.04.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) земельної ділянки площею 48,9851 га, кадастровий №1825087800:01:000:0203 (реєстраційний номер 1533162418250) за Потіївською сільською об`єднаною територіальною громадою (12225, Житомирська область, Радомишльський район, с. Потіївка, вул. Центральна, 31, ід. код 04343903) шляхом скасування записів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вчиненого державним реєстратором Вишевицької сільської ради Радомишльського району Житомирської області Єрмоленко О.Ю. 18.04.2018.

Господарським судом ухвалою від 13.01.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання на 04.02.2020 о 10:00.

Зважаючи на неявку в судове засідання 04.02.2020 повноважного представника відповідача, з метою забезпечення процесуальних прав останнього та вирішення у підготовчому засіданні питань, визначених ст.182 ГПК України, господарським судом ухвалою від 04.02.2020 відкладено підготовче судове засідання на 27.02.2020 о 15:00

26.02.2020 через загальний відділ суду надійшло клопотання позивача за вх.№02-44/277/20 про залучення співвідповідача та зміну предмету позову, відповідно до якої просить:

- залучити співвідповідачем у справі Державного реєстратора Вишевицької сільської ради Єрмоленко О.Ю.

- визнати протиправною бездіяльність Потіївської сільської об`єднаної територіальної громади (12225, Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Потіївка. вул.Центральна. 31, код ЄДРПОУ 04343903) в частині добровільного скасування рішення №40679886 від 18 квітня 2018 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) земельної ділянки площею 48.9851 га, кадастровий №1825087800:01:000:0203 (реєстраційний номер 1533162418250) за Потіївською сільською об`єднаною територіальною громадою (12225, Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Потіївка. вул.Центральна, 31, код ЄДРПОУ 04343903).

- визнати недійсним та скасувати рішення Державного реєстратора Вишевицької сільської ради Радомишльського району Житомирської області Єрмоленко О.Ю. №40679886 від 18 квітня 2018 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) земельної ділянки площею 48.9851 га, кадастровий №1825087800:01:000:0203 (реєстраційний номер 1533162418250) за Потіївською сільською об`єднаною територіальною громадою (12225, Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Потїївка, вул.Центральна, 31, код ЄДРПОУ 04343903).

Крім того, 26.02.2020 до суду від Потіївської об`єднаної територіальної громади Радомишльського району Житомирської області надійшов відзив на позову заяву.

Відповідач повноважного представника в судове засідання не направив, про причини неявки не повідомив, хоча про дату, час та місце слухання справи повідомлений своєчасно та належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (а.с.78).

В судовому засіданні представник позивача клопотання про залучення до участі у справі в якості співвідповідача - Державного реєстратора Вишевицької сільської ради Єрмоленко О.Ю. підтримав. Дане клопотання мотивоване тим, що для відновлення порушеного права позивача необхідно зобов`язати Державного реєстратора Вишевицької сільської ради Єрмоленко О.Ю. скасувати реєстраційні дії.

Також в судовому засіданні представник позивача підтримав клопотання про зміну предмету позову.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши подані клопотання та наявні в матеріалах справи докази, суд вважає за доцільне зазначити наступне.

За приписами ч.ч.1, 3 ст.45 ГПК України сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути особи, зазначені у статті 4 цього Кодексу. Відповідачами є особи, яким пред`явлено позовну вимогу.

Частиною 1 ст.48 ГПК України передбачено, що суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача.

Враховуючи, що клопотання позивача заявлене у межах встановлених Господарським процесуальним кодексом України строків та є обґрунтованим з огляду на предмет спору у даній справі, суд приходить до висновку про необхідність його задоволення.

Згідно ч.4 ст.48 ГПК України про залучення співвідповідача чи заміну неналежного відповідача постановляється ухвала. За клопотанням нового відповідача або залученого співвідповідача розгляд справи починається спочатку.

Щодо клопотання позивача про зміну предмету позову суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 46 ГПК України до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

Під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Підставу позову становлять обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу.

Відтак зміна предмета позову означає зміну вимоги, з якою позивач звернувся до відповідача, а зміна підстав позову - це зміна обставин, на яких ґрунтується вимога позивача. Одночасна зміна і предмета, і підстав позову не допускається.

Враховуючи наведене, оскільки суд не перейшов до розгляду справи по суті, суд визнає подану позивачем заяву про зміну предмету позову такою, що відповідає вимогам ст. 46 ГПК України, у зв`язку з чим приймає її до розгляду.

Відповідно до ст. 183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, зокрема, залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача.

Враховуючи залучення до участі у справі співвідповідача, з метою забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого засідання.

Керуючись ст.ст.15, 48, 169, 177, 182, 183, 195, ч.2 ст.232, 233-235 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі в якості відповідача-2 - Державного реєстратора Вишевицької сільської ради Єрмоленко О.Ю. (12214, Житомирська область, Радомишльський район, с.Вишевичі, вул.Клевцова, буд. 2, код 04343748).

2. Відкласти підготовче засідання на "24" березня 2020 р. о 15:00 в приміщенні Господарського суду Житомирської області, за адресою: м.Житомир, майдан Путятинський, 3/65, в залі судових засідань № 412

3. Сторонам за наявності додаткових доказів по справі - надати їх суду в строк до 23.03.2020 разом з доказами направлення копій вказаних документів іншій стороні. За наявності заяв та клопотань, які відповідно до ч. 2 ст. 182 ГПК України мають бути вирішені у підготовчому засіданні - надати такі заяви чи клопотання суду у строк до 23.03.2020.

4. Сторонам подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

5. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 Господарського процесуального кодексу України, а заяви та клопотання - в письмовій формі відповідно до ч. 2 ст. 169 та ст. 170 Господарського процесуального кодексу України.

6. Позивачу:

- направити на адресу відповідача-2 (Державного реєстратора Вишевицької сільської ради Єрмоленко О.Ю.) позовну заяву та додані до неї документи, письмові пояснення, а також відповідь на відзив, докази направлення надати суду;

- інші докази, які підтверджують викладені у позовній заяві обставини.

7. Відповідачу-1:

- направити на адресу відповідача-2 (Державного реєстратора Вишевицької сільської ради Єрмоленко О.Ю.) відзив на позовну заяву з додатками, докази направлення надати суду;

- надати заперечення на відповідь позивача на відзив, які мають відповідати вимогам ст.167 ГПК України (за наявності); надіслати копію заперечень всім учасникам процесу, докази надіслання надати суду;

- подати всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

8. Відповідачу-2:

- відповідно до ст. 165 ГПК України подати суду відзив на позовну заяву. Одночасно копію відзиву та доданих до нього документів надіслати всім учасникам процесу, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання.

- до початку судового засідання подати всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

9. Викликати в судове засідання повноважних представників сторін.

При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст.60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

10 . Копію даної ухвали надіслати сторонам у справі.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://zt.arbitr.gov.ua/sud5007/

Ухвала набрала законної сили в день прийняття та оскарженню не підлягає.

Ухвала суду підписана : 03.03.2020

Суддя Кудряшова Ю.В.

Друк. :

1 - в справу

2 - позивачу (рек. з повід.)

3 - Потіївська сільська об`єднана територіальна громада (12225, Житомирська область, Радомишльський район, с.Потіївка,

вул.Центральна, 31 - рек. з повід.)

4 - Державному реєстратору Вишевицької сільської ради Єрмоленко О.Ю. (12214, Житомирська область, Радомишльський район, с.Вишевичі, вул.Клевцова, буд. 2 - рек. з повід.)

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —906/1368/19

Постанова від 20.09.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Гудак А.В.

Ухвала від 23.07.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Гудак А.В.

Ухвала від 05.07.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Філіпова Т.Л.

Рішення від 06.06.2020

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Кудряшова Ю.В.

Ухвала від 19.05.2020

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Кудряшова Ю.В.

Рішення від 29.04.2020

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Кудряшова Ю.В.

Ухвала від 26.03.2020

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Кудряшова Ю.В.

Ухвала від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Кудряшова Ю.В.

Ухвала від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Кудряшова Ю.В.

Ухвала від 05.02.2020

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Кудряшова Ю.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні