Ухвала
від 25.02.2020 по справі 908/160/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 12/16/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

26.02.2020 Справа № 908/160/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Смірнова О.Г.,

За участю секретаря судового засідання Соловйової А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу № 908/160/20

за позовом: Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (01135, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 14) в особі Бердянської філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів "України" (71112, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, буд. 6)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПКЛ Агент" (71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Портова, буд. 3-Д, корпус 2)

про стягнення 13 622,88 грн.

за участю представників:

від позивача - не з`явився

від відповідача - не з`явився

СУТЬ СПОРУ

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" в особі Бердянської філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів "України" звернулось до Господарського суду Запорізької області з позовною заявою за вих. №119/11-01-03/Вих./11 від 23.01.2020 до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПКЛ Агент" про стягнення суми понесених витрат, пов`язаних з ліквідацією наслідків забруднення, в результаті розливу в Бердянському морському порту нафтопродуктів з т/х Prince 4 , що стався 25.10.2019 в розмірі 13 622,88 грн.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.01.2020 вищевказану позовну заяву передано для розгляду судді Смірнову О.Г.

Ухвалою суду від 03.02.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/160/20, присвоєно справі номер провадження 12/16/20, визначено здійснення розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження із повідомленням (викликом) сторін, призначено судове засідання на 26.02.2020 о 14:45.

19.02.2020 на адресу суду від позивача надійшла заява про закриття провадження у справі, в якій останній зазначає, що 10.02.2020 ТОВ "ПКЛ Агент" сплатило на користь Бердянської філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів "України" заявлені до стягнення витрати на загальну суму 13622,88 грн., а саме платіжним дорученням № 10 від 10.02.2020 витрати за ліквідацію аварійних розливів нафтопродуктів згідно рахунку № 1909006500 від 31.10.2019 на суму 12510,66 грн. та платіжним дорученням № 11 від 10.02.2020 оплата за проведення лабораторних вимірів морської води згідно рахунку № 1903010900 від 05.11.2019 на суму 1112,22 грн. Просить постановити ухвалу про закриття провадження у справі № 908/160/20 у зв`язку з відсутністю предмету спору та вирішити питання щодо повернення сплаченого за подання позову до державного бюджету судового збору в сумі 2102,00 грн.

Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 19.02.2020 вищевказану заяву передано для розгляду судді Смірнову О.Г.

25.02.2020 на адресу суду від відповідача надійшла заява, в якій останній просить позивача надати суду підтвердження щодо грошових коштів в сумі 13622,88 грн. та задоволення позову в повному обсязі, та закрити провадження у справі № 908/160/20 у зв`язку із задоволенням вимог позивача. У вказаній заяві зазначає, що 10.02.2020 ТОВ "ПКЛ Агент" позов задовольнило повністю, грошові кошти перераховано на рахунок позивача в розмірі 13622,88 грн.

В судове засідання 26.02.2020 представники сторін не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, про що свідчать рекомендовані повідомлення про вручення копії ухвали від 03.02.2020.

З`ясувавши фактичні обставини справи, надавши правову кваліфікацію відносинам сторін, суд встановив.

Позов мотивовано тим, що 03.12.2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю ПКЛ Агент , далі Морський Агент , який діючи від імені судновласника та за його рахунок, приєднався до Договору про взаємодію сторін під час агентування суден у морських портах України № 367-П-АМПУ-18 від 03.12.2018 року (надалі - Договір) шляхом надання Державному підприємству Адміністрація морських портів України , далі Адміністрація, Декларації про приєднання № 189 від 02.01.2019.

Відповідно п. 1.1. Договору цей договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України), який встановлює рівні умови для всіх суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у морських портах України, та може бути укладений лише шляхом приєднання Морського агента до всіх його умов в цілому шляхом надання Адміністрації Декларації про приєднання до Договору (Додаток № 1 до цього Договору), розміщеної на офіційному веб-сайті Адміністрації за адресою: http://uspa.gov.ua/morski-agenti/dogovir-priednannya, в порядку передбаченому цим Договором.

Згідно із п. 1.2. Договору, всі права та обов`язки Адміністрації (в тому числі, прийняття, узгодження та виконання заявок Морського агента, ведення бухгалтерського обліку, проведення розрахунків, підписання документів, тощо), які передбачені цим Договором, виконуються відповідною філією Державного підприємства Адміністрація морських портів України , перелік яких визначений у Додатку № 3 до цього Договору.

Пунктом п. 2.1. Договору визначено, що даний Договір врегульовує взаємовідносини Адміністрації та Морського агента під час агентування суден у морських портах, зокрема, щодо порядку нарахування та оплати за заявками Морського агента портових зборів, спеціалізованої послуги та інших послуг (робіт), що надаються у морських портах України, перелік яких розміщений на веб-сайті Адміністрації за адресою http://uspa.gov.ua/morski-agenti/perelik-poslug-shcho-nadayutsya-u-morskich-portach-ukrajini (надалі - Послуги).

Умовами п. 3.3.15, 3.3.23. п. 3.3. Договору передбачені обов`язки Морського агента, а саме:

- самостійно замовляти надання всіх Послуг, пов`язаних з підготовкою суден до вантажних операцій: зачистку вантажних приміщень, дегазацію, фумігацію, продування танків для газовозів та інші Послуги, та контролювати їх виконання без участі Адміністрації. При зливанні, аварійному викиді, виникненні факту забруднення з судна, тощо, Морський агент від імені та за рахунок судновласника оплачує Адміністрації усі витрати, пов`язані з ліквідацією наслідків забруднення, а також штрафи, які були сплачені Адміністрацією;

- у випадках, викликаних технологічною необхідністю, рятуванням судна, аваріями, забрудненнями моря, довкілля, пошкодження майна адміністрації з вини судна, Морський агент від імені та за рахунок судновласника зобов`язується компенсувати понесені Адміністрацією витрати у повному обсязі.

Пунктом 4.10. Договору передбачено, що остаточні рахунки по суднозаходу, а також по інших Послугах, наданих Адміністрацією, оплачуються Морським агентом відповідно до затверджених вільних цін (тарифів) Адміністрації протягом 20-ти банківських днів з дати своєчасного виставлення рахунку, шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Адміністрації, згідно з Актом наданих послуг, або інших документів, які підтверджують надання Послуг. Нарахування ПДВ здійснюється згідно з чинним податковим законодавством України.

Пунктом 8.1. Договору визначено, що цей договір набуває чинності з моменту реєстрації Адміністрацією оригіналу Декларації про приєднання (Додаток № 1 до цього Договору, який є його невід`ємною частиною), але в будь-якому разі не раніше 01.01.2019, та діє до 30 червня 2019 року, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

У період з 23.10.2019 по 27.10.2019 в Бердянському морському порту біля причалу № 8 знаходився т/х Ргіnсе 4 , морським агентом якого номіновано ТОВ ПКЛ Агент , (постійним представником судновласника - іноземної компанії - МАSSА SНIРРІNG СО та капітана судна).

25.10.2019 близько 10-00 години біля причалу № 8 Бердянського морського порту комісією у складі представників Державної Азовської екологічної інспекції України та БФ ДП АМПУ було виявлено забруднення акваторії з т/х Ргіnсе 4 .

Державною Азовською морського екологічною інспекцією, за участі фахівців БФ ДП АМПУ були відібрані проби води у зоні забруднення, згідно яких джерелом забруднення виявився т/х Ргіnсе 4 , який знаходився біля причалу № 8 Бердянського морського порту.

Як зазначає позивач в позові, про виявлення 25.10.2019 факту розливу біля причалу № 8 Бердянського морського порту змінним диспетчером БФ ДП АМПУ було повідомлено представника судна т/х Ргіnсе 4 - морського агента ТОВ ПКЛ Агент .

25.10.2019 Державною Азовською морською екологічною інспекцією було складено протокол за фактом порушення ст. 110 Водного Кодексу України № 015527, яким зафіксовано факт вчинення капітаном судна т/х Ргіnсе 4 Аbd А.К . наступного порушення законодавства: 25.10.2019 в м. Бердянськ, в акваторії Азовського моря, біля причалу № 8 Бердянського морського порту було встановлено факт забруднення внутрішніх морських вод Азовського моря внаслідок скиду з т/х Ргіnсе 4 нафтопродуктів, що є порушенням ст. 110 Водного Кодексу України. Порушнику у відповідності до ст. 168 КУпАП було роз`яснено його права, про що засвідчено його підписом, вручено екземпляр протоколу.

Згідно із постановою про накладення адміністративного стягнення від 25.10.2019 № 62/015527 Державною Азовською морською екологічною інспекцією на підставі ст. 110 Водного Кодексу України, ч. 1 ст. 59-1, 242-1, 283, 284 КУпАП було накладено на капітана т/х Ргіnсе 4 Аbd А.К. адміністративний штраф у розмірі 510,00 грн., у зв`язку із забрудненням внутрішніх морських вод Азовського моря внаслідок скиду з т/х Ргіпсе 4 нафтопродуктів.

Вказану постанову 25.10.2019 отримано капітаном т/х Ргіnсе 4 Аbd А.К. , повністю визнано свою провину щодо скоєння правопорушення, та добровільно сплачено накладений адміністративний штраф у розмірі 510,00 грн. (квитанція Приватбанку № 0.0.1505827741.1 від 25.10.2019), а також суму нарахованої шкоди, заподіяної внаслідок порушення ст. 110 Водного кодексу України у розмірі - 2091,60 грн. (квитанція Приватбанку № 0.0.1505830180 від 25.10.2019).

25.10.2019 для локалізації і збору розлитих нафтопродуктів з морської поверхні акваторії порту, БФ ДП АМПУ було задіяно сміттязбірник МНМС-69 , яким локалізовано забруднення акваторії.

Позивач в позові вказує, що внаслідок вжиття заходів щодо ліквідації забруднення ним понесені (збитки) на загальну суму 13622,88 грн. (з ПДВ), а саме:

- 12510,66 грн. (з ПДВ) за ліквідацію аварійних розливів нафтопродуктів 25.10.2019 біля причалів №7, 8, що підтверджується випискою № 2 із судового журналу № 115/631 сміттязбірника МНМС-69 для локалізації розливу нафтопродуктів Ргіnсе 4 , витрачено 6 годин 10 хв. ходових та 160 літрів деструктору нафтового забруднення Еконадін , та

- 1112,22 грн. (з ПДВ) відшкодування за проведення лабораторних вимірів морської води по фоновим концентраціям забруднюючих речовин.

Позивач зазначає, що своїми листами від 01.11.2019 № 1430/11-03-08/Вих/11 та від 07.11.2019 № 1451/11-03-08/Вих/11 направляв на адресу відповідача рахунки № 1909006500 від 31.10.2019 на суму 12510,66 грн. (з ПДВ) та № 1903010900 від 05.11.2019 на суму 1112,22 грн. з пропозицією здійснити їх оплату, але листами від 06.11.2019 р. № А/19/250 та від 11.11.2019 № А/19/254, відповідачем вказані рахунки було повернуто без оплати.

Позивач вважає, що враховуючи той факт, що в період з 23.10.2019 по 27.10.2019 морським агентом судна Ргіnсе 4 в Бердянському морському порту (постійним представником судновласника - іноземної компанії - МАSSА SНIРРІNG СО та капітана судна) номіновано ТОВ ПКЛ Агент , саме відповідач повинен компенсувати понесені позивачем витрати (збитки), пов`язані з ліквідацією наслідків забруднення.

Докази у справі свідчать, що після відкриття провадження у справі № 908/160/20 відповідач здійснив в повному обсязі оплату витрат, пов`язаних з ліквідацією наслідків забруднення в результаті розливу в Бердянському морському порту нафтопродуктів, в загальній сумі 13622,88 грн., що підтверджується копіями та оригіналами платіжних доручень № 10 та № 11 від 10.02.2020.

Законодавець зазначає, що господарський суд закриває провадження у справі якщо відсутній предмет спору (пункт 2 ч. 1 статті 231 ГПК України), зокрема у таких випадках:

· припинення існування предмета спору, якщо між сторонами у зв`язку з цим не залишилося неврегульованих питань;

· спір врегульовано самими сторонами шляхом перерахування боргу (передачі майна чи усунення перешкод у користуванні ним) після звернення кредитора з позовом за умови подання доказів такого врегулювання.

Закриття провадження у справі - це форма закінчення розгляду господарської справи без прийняття судового рішення у зв`язку з виявленням після порушення провадження у справі обставин, з якими закон пов`язує неможливість судового розгляду справи.

Оскільки відповідачем повністю погашені витрати, пов`язані з ліквідацією наслідків забруднення в результаті розливу в Бердянському морському порту нафтопродуктів, провадження у справі № 908/160/20 за позовом Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" в особі Бердянської філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів "України" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПКЛ Агент" про стягнення 13622,88 грн. слід закрити за ознаками п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України за відсутністю предмету спору.

Відповідно до ч. 3 ст. 231 ГПК України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Частиною 4 ст. 231 ГПК України передбачено, що про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

В поданій суду заяві про закриття провадження у справі позивач просить повернути суму сплаченого судового збору в розмірі 2102,00 грн. з державного бюджету.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України Про судовий збір № 3674-VI від 08.07.2011 сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила, за ухвалою суду у разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Так, при зверненні із позовом до суду Бердянською філією Державного підприємства "Адміністрація морських портів "України" сплачено за платіжним дорученням № 116 від 22.01.2020 судовий збір в сумі 2102,00 грн.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що судовий збір в сумі 2102,00 грн., сплачений Бердянською філією Державного підприємства "Адміністрація морських портів "України" за платіжним дорученням № 116 від 22.01.2020, підлягає поверненню на підставі п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України Про судовий збір , у зв`язку із закриттям провадження у справі.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України Про судовий збір , п. 2 ч. 1 ст. 231, ст. ст. 234, 235 ГПК України, суд

У Х В А Л И В

1. Закрити провадження у справі № 908/160/20 за позовом Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" в особі Бердянської філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів "України" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПКЛ Агент" про стягнення 13622,88 грн.

2. Повернути Державному підприємству "Адміністрація морських портів України" в особі Бердянської філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів "України" (71112, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, буд. 6, ідентифікаційний код 38728360) з Державного бюджету України (отримувач: УК у м. Запоріжжі/Вознесенівс./22030101; код отримувача (ЄДРПОУ): 38025409; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); код банку отримувача (МФО): 899998; номер рахунку: UA908999980313171206083008007 , наявність відомчої ознаки: "83" Господарські суди), судовий збір в сумі 2102,00 грн., про що винести відповідну ухвалу.

3. Згідно із ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та відповідно до ч. 5 ст. 231, п. 13 ч. 1 ст. 255, ст. 256 ГПК України та підпункту 17.5. пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Центрального апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги через Господарський суд Запорізької області протягом 10 днів з дня її складання.

Повний текст ухвали складено та підписано - 02.03.2020 року

Суддя О.Г. Смірнов

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/160/20

Ухвала від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Смірнов О.Г.

Ухвала від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Смірнов О.Г.

Ухвала від 04.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Смірнов О.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні