Рішення
від 25.02.2020 по справі 908/3503/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 5/223/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2020 Справа № 908/3503/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі: судді Проскурякова К.В., при секретарі Соколові А.А., розглянувши матеріали справи

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Стальконструкція-103» (69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 151-А; код ЄДРПОУ 35421566)

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Запоріжжя-Буд» (69035, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 3; код ЄДРПОУ 40278626)

про стягнення 125 663,98 грн.

Без виклику представників сторін

СУТНІСТЬ СПОРУ:

В провадженні Господарського суду Запорізької області перебуває справа № 908/3503/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Стальконструкція-103» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Запоріжжя-Буд» про стягнення 125 663,98 грн., а саме: 114 239,98 грн. основної заборгованості за договором № 03/09-19 від 03.09.2019 на надання послуг вантажопідйомним краном МКГ25БР та 11 423,00 грн. штрафу.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.12.2019 справу №908/3503/19 розподілено судді Проскурякову К.В.

Ухвалою суду від 28.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №908/3503/19 в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін, перше судове засідання з розгляду справи по суті призначено на 27.01.2020. Ухвалою від 27.01.2020 судом оголошено перерву, запропоновано сторонам виконати вимоги ухвали суду від 28.12.2019.

Відповідно до ч. 3 ст. 222 Господарського процесуального кодексу України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу не здійснюється. Хід судового процесу фіксувався шляхом складання протоколу судового засідання, який долучений до матеріалів справи.

26.02.2020 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Як вбачається з позовної заяви в обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що 03.09.2019 між позивачем та відповідачем укладений договір № 03/09-19 від 03.09.2019 на надання послуг вантажопідйомним краном МКГ25БР, на виконання умов якого позивачем надано відповідачу послуги на суму 114 239,98 грн. В порушення умов п. 2.6. договору відповідачем не здійснено оплату за надані послуги на загальну суму 114 239,98 грн. 05.12.2019 позивачем направлена відповідачу претензія про сплату боргу, яка залишена без відповіді та задоволення. На підставі п. 5.4. договору, за порушення строків оплати відповідачу нарахований штраф у розмірі 11 423,00 грн. На підставі викладеного, посилаючись на умови договору № 03/09-19 від 03.09.2019 на надання послуг вантажопідйомним краном МКГ25БР, ст.ст. 526, 530, 549, 610, 612, 624 ЦК України, ст. 173 ГК України, позивач просить суд позовні вимоги задовольнити.

Запропонований ухвалами від 28.12.2019 та від 27.01.2020 відзив на позовну заяву та додані до нього документи відповідач на адресу суду не надіслав, правами передбаченими ст. 42 ГПК України не скористався.

Відповідно до ч. 8 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення. Судові дебати не проводяться.

Наявні матеріали справи дозволяють розглянути справу по суті.

З`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, дослідивши матеріали справи, всебічно та повно дослідивши надані учасниками судового процесу докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, 03.09.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Запоріжжя-Буд (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю Стальконструкція-103 (Виконавець) укладено договір № 03/09-19 про надання послуг вантажопідйомним краном МКГ25БР (Договір), за умовами п. 1.1. якого Замовник доручає, а Виконавець надає послугу вантажопідйомним гусеничним краном МКГ25БР заводський № 1630, у виконанні стріла 23,0 м, гусек 15,0 м, з екіпажем для виконання робіт по об`єкту: м. Запоріжжя, вул. Розваги, буд. 27.

Відповідно до п. 1.2. договору з урахуванням додаткової угоди № 1 від 30.09.2019, замовник забезпечує техніку об`ємами робіт на період з 13.09.2019 по 31.12.2019.

Вартість послуг одного машино-години роботи крану МКГ25БР, включає усі витрати, пов`язані з роботою і технічним обслуговуванням крану, і складає - 340,00 грн., у тому числі ПДВ - 20% (п. 2.1. договору).

Згідно п. 2.3. договору з урахуванням додаткової угоди № 2 від 31.10.2019, переобладнання крану або додаткове перебазування крану здійснюється за попередньою заявкою Замовника , за десять діб після письмового узгодження обома сторонами вартості робіт, а також підписання Додаткової угоди та становить 10 000,00 (десять тисяч гривень 00 копійок) у тому числі ПДВ 20% - 8 333,33 грн.

Вартість робіт по перебазуванню крану МКГ25БР з ТОВ Стальконструкція-103 в м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, складає 58 000,00 грн. з ПДВ в дві сторони, у напрямку об`єкта 29 000,00 грн. з ПДВ, у зворотньому напрямку 29 000,00 грн. з ПДВ і сплачується Замовником робіт (п. 2.2. договору).

Орієнтовна вартість послуг з договору складає: 100 000,00 грн. з ПДВ (п. 2.4. договору).

Фактична вартість послуг визначається на підставі Акту про надання послуг, розрахованому на підставі фактично відпрацьованого машино-годин (п. 2.5. договору).

Згідно п. 2.6. договору, плата за послуги здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахуванню грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця в наступному порядку: - до початку робіт крану Замовник перераховує на розрахунковий рахунок Виконавця передоплату 100% за перебазування крану в дві сторони. - розрахунок за надання послуг Замовник перераховує на розрахунковий рахунок Виконавця за кожні 15 днів роботи крану, протягом 7 (семи) календарних днів після закінчення кожного 15-денного періоду. Оригінали первинних документів (Рахунок-фактура і Акт на надання послуг) Виконавець направляє Замовникові поштою або передає нарочним протягом 3 днів після закінчення кожного 15-денного періоду. Усі податкові накладні складаються і спрямовуються Замовникові виключно в електронному вигляді, і обов`язково реєструються в Єдиному реєстрі податкових накладних, незалежно від суми ПДВ в одній податковій накладній. За несвоєчасну реєстрацію або відсутність реєстрації податкових накладних в Єдиному Реєстрі в терміни, передбачені законодавством України, Виконавець несе матеріальну відповідальність, а саме: відшкодовує Замовникові збитки, що виникли з його вини, у розмірі суми податку на додану вартість по вищезгаданих податкових накладних. Замовник зобов`язаний впродовж 2 (двох) робочих днів з моменту отримання оригіналів первинних документів підписати і повернути їх Виконавцеві . У разі немотивованої відмови Замовника від підписання документів або неповернення підписаних документів Виконавцю впродовж 3(трьох) робочих днів з моменту їх отримання, Виконавець має право зупинити роботи. У разі неповернення підписаного Замовником акту на надання послуг або ненадання письмових заперечень щодо такого акту в установленні договором терміни, акт на надання послуг вважається погодженим Замовником .

Відповідно до п. 5.1. договору, за невиконання або неналежне виконання своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність відповідно до Законодавства України.

Пунктом 5.2. договору визначено, що порушення зобов`язань за договором є основою для застосування господарських санкцій, передбачених Договором, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України і іншими законодавчими актами.

Згідно п. 5.4. Договору, у разі прострочення Замовником плати за зроблені послуги більше, ніж на 10 банківських днів, Замовник додатково сплачує Виконавцеві штраф у розмірі 10% від вартості неоплачених у встановлений термін послуг.

Згідно п. п. 6.1 та 6.2. договору, цей договір складений українською мовою в двох екземплярах, по одному для кожної сторони, кожен з яких має однакову юридичну силу. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 30.12.2019, а в питаннях взаєморозрахунків і повернення майна до повного виконання зобов`язань.

На виконання умов договору ТОВ Стальконструкція-103 передало, а ТОВ Будівельна компанія Запоріжжя-Буд прийняло гусеничний кран МКГ25БР зав. № 1630, реєстраційний № 72640, в комплектації: стріла 18,5 м, гусек 20,0 м, в комплектності згідно інструкції з експлуатації, в належному для експлуатації технічному стані, про що складений акт здачі-прийняття від 16.09.2019, який підписаний та скріплений печатками обох сторін.

З матеріалів справи вбачається, що 22.10.2019 ТОВ Стальконструкція-103 виставлено ТОВ «Будівельна компанія «Запоріжжя - Буд» рахунок-фактуру № СФ-0000220 на суму 10 000,00 грн. за переобладнання гусеничного крану МКГ25БР.

31.10.2019 ТОВ «Будівельна компанія «Запоріжжя-Буд» та ТОВ Стальконструкція-103 складений акт № ОУ-0000238 здачі - прийняття робіт (надання послуг), згідно якого Виконавцем були проведені роботи по рахунку № СФ-0000220 від 22.10.2019, вартість яких становить 8 333,33 грн. без ПДВ, ПДВ 20% - 1 666,67 грн., загальна вартість робіт з ПДВ - 10 000,00 грн. Сторони претензій одна до одної не мають. Акт підписано представниками сторін та скріплено печатками підприємств.

31.10.2019 ТОВ Стальконструкція-103 виставлено ТОВ «Будівельна компанія «Запоріжжя - Буд» рахунок-фактуру № СФ-0000224 на суму 57 119,99 грн. за роботу крану МКГ25БР за жовтень 2019 року. ТОВ «Будівельна компанія «Запоріжжя-Буд» та ТОВ Стальконструкція-103 складений акт № ОУ-0000221 здачі - прийняття робіт (надання послуг), згідно якого Виконавцем були проведені роботи по рахунку № СФ-0000224 від 31.10.2019, вартість яких становить 47 599,99 грн. без ПДВ, ПДВ 20% - 9 520,00 грн., загальна вартість робіт з ПДВ - 57 119,99 грн. Сторони претензій одна до одної не мають. Акт підписано представниками сторін та скріплено печатками підприємств.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме з банківської виписки, та як зазначено у позовній заяві, 31.10.2019 ТОВ «Будівельна компанія «Запоріжжя-Буд» частково здійснено оплату рахунку № СФ-0000224 від 31.10.2019 у розмірі 10 000,00 грн., у зв`язку з чим залишок несплаченої вартості робіт за актом № ОУ-0000221 від 31.10.2019 становить 47 119,99 грн.

15.11.2019 ТОВ Стальконструкція-103 виставлено ТОВ «Будівельна компанія «Запоріжжя - Буд» рахунок-фактуру № СФ-0000242 на суму 53 039,99 грн. за роботу крану МКГ25БР за листопад 2019 року та складений акт № ОУ-0000239 здачі - прийняття робіт (надання послуг), згідно якого Виконавцем були проведені роботи по рахунку № СФ-0000242 від 15.11.2019, вартість яких становить 44 199,99 грн. без ПДВ, ПДВ 20% - 8 840,00 грн., загальна вартість робіт з ПДВ - 53 039,99 грн. Сторони претензій одна до одної не мають. Акт підписано представниками сторін та скріплено печатками підприємств.

30.11.2019 ТОВ Стальконструкція-103 виставлено ТОВ «Будівельна компанія «Запоріжжя - Буд» рахунок-фактуру № СФ-0000259 на суму 4 080,00 грн. за роботу крану МКГ25БР за листопад 2019 року та складений акт № ОУ-0000252 здачі - прийняття робіт (надання послуг), згідно якого Виконавцем були проведені роботи по рахунку № СФ-0000259 від 30.11.2019, вартість яких становить 3 400 грн. без ПДВ, ПДВ 20% - 680,00 грн., загальна вартість робіт з ПДВ - 4 080,00 грн. Сторони претензій одна до одної не мають. Акт підписано представниками сторін та скріплено печатками підприємств.

У зв`язку з несплатою вищевказаних рахунків за надані послуги 05.12.2019 позивач звернувся до відповідача з претензією № 05/12-01 про сплату боргу за актами № ОУ-0000221 від 31.10.2019 та № ОУ-0000238 від 31.10.2019 та № ОУ-0000239 на загальну суму 110 159,98 грн. протягом 3 (трьох) банківських днів та штрафу за прострочення оплати згідно п. 5.4. договору.

Однак, зазначена претензія залишена відповідачем без відповіді та задоволення.

У зв`язку із несплатою відповідачем наданих послуг вантажопідйомним краном МКГ25БР за договором № 03/09-19 від 03.09.2019, позивач звернувся до суду з вказаним позовом та просить суд стягнути з відповідача основну заборгованість у розмірі 114 239,98 грн. та штраф на підставі п. 5.4. договору на суму 11 423,00 грн., а загалом - 125 663,98 грн.

Дослідивши у судовому засіданні матеріали справи № 908/3503/19, суд при прийнятті рішення враховує наступне.

Згідно ст. 901 Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 903 ЦК України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Частина 1 статті 626 ЦК України передбачає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Положеннями ст. 627 Цивільного кодексу України передбачено, що відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Як вбачається з наданих суду документів, між сторонами склалися господарські відносини, що породили взаємні обов`язки. Обов`язки позивача виразились у надані послуг, а обов`язки відповідача - в їх оплаті.

За приписами ст. 509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України, зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Аналогічний припис містять п. п. 1, 7 ст.193 Господарського кодексу України.

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Строки здійснення розрахунків узгоджено сторонами, про що зазначалось вище.

З матеріалів справи вбачається, що акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000238 від 31.10.2019 на суму 10 000,00 грн., № ОУ-0000221 від 31.10.2019 на суму 57 119,99 грн., № ОУ-0000239 від 15.11.2019 на суму 53 039,99 грн. та № ОУ-0000252 від 30.11.2019 на суму 4 080,00 грн. підписані уповноваженими представниками сторін та скріплені печатками підприємств.

На підставі вищевказаних актів, відповідачу виставлені рахунки на оплату на загальну суму 124 239,98 грн. 31.10.2019 ТОВ «Будівельна компанія «Запоріжжя-Буд» частково здійснено оплату рахунку № СФ-0000224 від 31.10.2019 у розмірі 10 000,00 грн., у зв`язку з чим загальний залишок несплаченої вартості робіт склав 114 239,98 грн.

Відповідач, в порушення умов договору, оплату за надані позивачем послуги не здійснив, доказів зворотного відповідач суду не надав.

За таких обставин, на час розгляду справи в суді сума основного боргу складає 114 239,98 грн., яка підтверджена матеріалами справи, а тому вимоги позивача про стягнення з відповідача 114 239,98 грн. основного боргу за договором № 03/09-19 від 03.09.2019 на надання послуг вантажопідйомним краном МКГ25БР є доведеними, обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Пунктом 5.2. договору визначено, що порушення зобов`язань за договором є основою для застосування господарських санкцій, передбачених Договором, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України і іншими законодавчими актами.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Статтею 611 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Згідно з ч.1 ст.230 Господарського кодексу України, учасник господарських відносин у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання, зобов`язаний сплатити штрафні санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня).

Штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за весь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором (ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України).

Судом встановлено, що відповідач свої зобов`язання щодо оплати послуг у розмірі 114 239,98 грн. не виконав, доказів на спростування позовних вимог суду не надав.

Згідно п. 5.4. Договору, у разі прострочення Замовником плати за зроблені послуги більше, ніж на 10 банківських днів, Замовник додатково сплачує Виконавцеві штраф у розмірі 10% від вартості неоплачених у встановлений термін послуг.

Як вбачається з розрахунку штрафу, долученого позивачем до позовних матеріалів, у відповідності до п. 5.4. договору, останнім нараховано штраф у розмірі 10% від вартості неоплачених у встановлений термін послуг у розмірі 11 423,00 грн.

Факт порушення відповідачем термінів розрахунків є доведеним. Вимога про стягнення штрафу у відповідності до п. 5.4. договору заявлена обґрунтовано, підлягає задоволенню, тому суд приходить до висновку про стягнення з відповідача штрафу в розмірі 11 423,00 грн.

Відповідно до ч.ч. 1 та 2 ст. 11 ГПК України, суд при розгляді справи керується принципом верховенства права (ч. 1). Суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

За приписами ст. ст. 13 та 74 Господарського процесуального кодексу України обов`язок доказування і подання доказів віднесено на сторони. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

У відповідності до ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно зі ст. 77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Статтею 78 ГПК України визначено, що достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Статтею 86 ГПК України визначено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Європейський суд з прав людини вказав, що пункт перший статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними, залежно від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи (Проніна проти України, № 63566/00, § 23, ЄСПЛ, від 18 липня 2006 року).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими, підтвердженими матеріалами справи, належними, допустимими, достовірними, достатніми та підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідач заперечень щодо позовних вимог суду не надав.

Згідно зі ст. 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 76-79, 86, 129, 233, 236 - 238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Запоріжжя-Буд» (69035, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 3; код ЄДРПОУ 40278626) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Стальконструкція-103» (69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 151-А; код ЄДРПОУ 35421566) основної заборгованості за договором № 03/09-19 від 03.09.2019 на надання послуг вантажопідйомним краном МКГ25БР у розмірі 114 239 (сто чотирнадцять тисяч двісті тридцять дев`ять) грн. 98 коп., штраф на суму 11 423 (одинадцять тисяч чотириста двадцять три) грн. 00 коп. та судовий збір у розмірі 1 921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн. 00 коп. Видати наказ.

Повний текст рішення складено та підписано: 02.03.2020.

Суддя К.В. Проскуряков

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/3503/19

Судовий наказ від 11.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Проскуряков К.В.

Рішення від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Проскуряков К.В.

Ухвала від 28.12.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Проскуряков К.В.

Ухвала від 21.12.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Проскуряков К.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні