Рішення
від 24.02.2020 по справі 908/3362/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 35/153/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

25.02.2020 Справа № 908/3362/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі: головуючий суддя - Топчій О.А.,

за участю секретаря судового засідання Авраменко К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Приватного акціонерного товариства Азовкабель про ухвалення додаткового рішення у справі №908/3362/19

за позовом Приватного акціонерного товариства Азовкабель (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Промислова, 2-і)

до відповідача Приватного виконавця Сколибога Олександра Сергійовича (69035, АДРЕСА_1 )

про відшкодування шкоди внаслідок неправомірних дій

За участю представників сторін:

від позивача - Кузнецова А.С., ордер ЗП №005270 від 08.01.2019;

від відповідача - Штабовенко Д.В., ордер АР №1011266 від 25.02.2020.

УСТАНОВИВ:

18.02.2020 до Господарського суду Запорізької області надійшла заява Приватного акціонерного товариства Азовкабель про ухвалення додаткового рішення у справі №908/3343/19 про стягнення з відповідача понесених позивачем витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 18 612,00 грн.

Відповідно до Витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 18.02.2020 заява про ухвалення додаткового рішення у справі №908/3362/19 передано на розгляд судді О.А. Топчій.

Ухвалою суду від 20.02.2020 заяву прийнято до розгляду, судове засідання призначено на 25.02.2020.

Примірники ухвали від 20.02.2020 надіслано на поштові та електронні адреси сторін.

За приписами п.п. 3,4 ст. 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Дослідивши заяву ПрАТ Азовкабель та матеріали справи, суд дійшов висновку про часткове задоволення вимоги виходячи з наступного.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 13.02.2020 задоволено позовні вимоги ПрАТ Азовкабель та стягнуто з відповідача Приватного виконавця Сколибога О.С. 297 787,50 грн в якості відшкодування шкоди внаслідок неправомірних дій, а також 4 466,81 грн судового збору.

При цьому, в позовній заяві позивач просив стягнути з відповідача всі судові витрати, зазначивши, що орієнтовний розрахунок витрат на правову допомогу становить 40 000,00 грн.

13.02.2020 від позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копій наступних документів: договору про надання правової (правничої) допомоги від 08.01.2019, укладеного між ПрАТ Азовкабель та адвокатом Кузнецовою А.С., додаткової угоди №1 від 28.12.2019 до договору, додаткової угоди №2 від 28.12.2019 до договору, рахунку-фактури №2 від 13.02.2020 на суму 18 612,00 грн, акту приймання-передачі наданих послуг №13/02/20 від 13.02.2020 на суму 18 612,00 грн, оригіналу опису наданих адвокатом послуг від 13.02.02020 на суму 18 612,00 грн.

Клопотання судом задоволено, зазначені документи залучено до матеріалів справи №908/3362/19.

В судовому засіданні 13.02.2020 представником позивача - адвокатом Кузнецовою А.С. було зазначено про те, що за умовами п. 3.2. договору про надання правової (правничої) допомоги (в редакції додаткової угоди №2 від 28.12.2019) оплата вартості наданих адвокатом послуг має бути здійснена протягом 7 днів після підписання акту приймання-передачі наданих послуг сторонами цього договору. Оскільки станом на момент проведення судового засідання 13.02.2020 оплата позивачем не здійснена, відповідні докази оплати будуть надані після винесення рішення у встановленому законом порядку.

В заяві, що надійшла на адресу суду 18.02.2020, позивач просить стягнути з відповідача 18 612,00 грн понесених витрат на професійну правничу допомогу, до заяви додано банківську виписку від 13.02.2020 про перерахування ПрАТ Азовкабель на рахунок Кузнецової А.С. 18 612,00 грн.

25.02.2020 від відповідача надійшов відзив на заяву про ухвалення додаткового рішення, в якому відповідач заперечив проти стягнення витрат на правничу допомогу з наступних підстав.

По-перше, позивачем в порушення приписів статей 221, 244 ГПК України під час розгляду справи доказів понесення витрат на правничу допомогу надано не було. Як свідчать протоколи судових засідань, жодних заяв про надання доказів на стягнення витрат на правничу допомогу протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду позивачем не заявлялося. Відтак, на думку відповідача, зазначена обставина є підставою для відмови в задоволенні заяви позивача. При цьому, в обґрунтування своєї позиції відповідач посилається на постанови Верховного Суду від 14.01.2019 у справі №927/26/18 та від 23.09.2019 у справі №913/329/18.

По-друге, на думку відповідача, розмір суми, заявленої позивачем, є значно завищеним та необґрунтованим.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, судом встановлено наступне.

Відповідно до ст. 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати, зокрема, на професійну правничу допомогу та з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

За приписами ст. 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Відповідно до ст. 221 Господарського процесуального кодексу України, якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Судом встановлено, що при прийнятті рішення у даній справі не було вирішено питання щодо розподілу судових витрат на професійну правничу допомогу, понесених позивачем в розмірі 18 312,00 грн.

При цьому, представником позивача в судовому засіданні 13.02.2020 зазначалося про те, що докази понесення позивачем відповідних витрат будуть надані після ухвалення рішення.

Згідно із ч. ч. 3, 4 ст. 244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 126 ГПК України, розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Під час вирішення питання про розподіл судових витрат, згідно із приписами ч. 5 ст. 126 ГПК України, суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначено, що гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Виходячи з аналізу вказаних статей суд дійшов висновку про те, що для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу суд повинен виходити з критеріїв складності справи, кваліфікації і досвіду адвоката, фінансового стану клієнта, а також виходити з принципів розумності з врахуванням витраченого адвокатом часу за для надання такої допомоги.

Відшкодування витрат, пов`язаних з оплатою ними послуг адвоката з надання правової допомоги щодо ведення справи в господарському суді, здійснюється господарським судом шляхом зазначення про це у рішенні, ухвалі, постанові за наявності документального підтвердження витрат, як-от угоди про надання послуг щодо ведення справи у суді та/або належно оформленої довіреності, виданої стороною представникові її інтересів у суді, платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних послуг, а також копії свідоцтва адвоката, який представляв інтереси відповідної сторони, або оригінала ордеру адвоката, виданого відповідним адвокатським об`єднанням, з доданням до нього витягу з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій.

Відповідно до ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 129 ГПК України розмір витрат на оплату професійної правничої допомоги адвоката встановлюється і розподіляється судом згідно з умовами договору про надання правничої допомоги при наданні відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, як уже сплаченої, так і тієї, що лише підлягає сплаті (буде сплачена) відповідною стороною або третьою особою. Отже, витрати на надану професійну правничу допомогу у разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості підлягають розподілу за результатами розгляду справи незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною/третьою особою чи тільки має бути сплачено (п. 1 ч. 2 ст. 126 цього Кодексу). Такий висновок міститься у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 03.10.2019 у справі № 922/445/19.

У рішенні ЄСПЛ від 28 листопада 2002 року у справі "Лавентс проти Латвії" зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

При визначенні суми витрат на правову допомогу адвоката, що підлягає стягненню з відповідача, судом враховано складність справи, яка не відноситься до категорії складних, враховано заперечення відповідача проти стягнення витрат на правову допомогу, а також проаналізовано розумність розрахунку витраченого адвокатом часу на підготовку позову для його подачі до суду, який, на думку, суду є значно завищеним.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що стягненню підлягає сума витрат на правову допомогу у розмірі 5 000,00 грн.

Керуючись ст.ст. 129, 233, 236 -238, 240, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Заяву Приватного акціонерного товариства Азовкабель про ухвалення додаткового рішення у справі №908/3362/19 задовольнити частково.

Стягнути з Приватного виконавця Сколибога Олександра Сергійовича (69035, м. Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського, 20, 102) на користь Приватного акціонерного товариства Азовкабель (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Промислова, 2-і, ідентифікаційний код юридичної особи 36860996) судові витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 5000,00 грн (п`ять тисяч гривень 00 коп.).

Видати наказ після набрання додатковим рішенням законної сили.

Додаткове рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги додаткове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на додаткове рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст додаткового рішення складено 02 березня 2020 року.

Суддя О.А. Топчій

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/3362/19

Ухвала від 26.01.2021

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

Ухвала від 14.01.2021

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

Ухвала від 29.11.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

Ухвала від 14.11.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

Ухвала від 26.10.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Мороз Валентин Федорович

Судовий наказ від 09.08.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

Постанова від 29.06.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Мороз Валентин Федорович

Ухвала від 19.05.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Мороз Валентин Федорович

Ухвала від 16.03.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Мороз Валентин Федорович

Рішення від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні